Logó

1066 Budapest, Ó utca 16.
rendeles@evangeliumikiado.hu
+36-1-311-5860, +36-20-348-3740
„Ezek azért írattak meg, hogy higgyétek:
Jézus Krisztus az Isten Fia, és e hitben életetek
legyen az Ő nevében„ János ev. 20, 31.
Kezdőlap Bemutatkozás Kiadványaink Vetés és aratás folyóirat Árjegyzék Kapcsolat Hírlevél Linkek WEBÁRUHÁZ

Kiadványaink
Találatok: 810

1 ...és a többi vallás?
Szerző: Gitt, W.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

Ez a könyv olyan „darázsfészekbe" nyúl, amely újra meg újra élénk vita tárgya Oly sok vallás van. Vajon valamennyi téved, vagy van köztük egyetlen helyes is, vagy végül is mindegyik a célba vezet? De hiszen a másvallású emberek is őszintén keresik az igazságot. Őszintén imádkoznak, és hoznak áldozatot, és szilárdan hisznek vallásuk tanításában. Istennek ezt is látnia kell. Ha Isten a szeretet Istene, nem kellene-e mindezt a buzgó fáradozást méltányolnia?. Korunk jellemző vonása a megértés és a tolerancia. Nem kellene ennek a vallásokkal kapcsolatban is érvényesülni, ahogy azt Nagy Frigyes porosz király megmondotta (1712-1786): „Ki-ki a maga módján üdvözüljön"?! Nem kifejezetten türelmetlen és nem toleráns az evangélium, amikor minden más utat elvet és kizárólagossági igénnyel lép fel?  

Ezek a leggyakrabban feltett kérdések, amikor a hitről esik szó. Őszinte, igazi válaszokra van szükségünk, olyanokra, amelyek átsegítenek a vívódáson. A szerző alapos, Bibliára felépített művet ad a kezünkbe, igazi segítséget az eligazodáshoz a feszültségekkel teli területen  
2 ...és ISTEN...? ...hogyan nézheti...?
Szerző: Busch, W.
Kategória: Evangélizáció
Borzalmas dolgok történnek világszerte. Nap mint nap írják az újságok, mondja a rádió, mutatja a televízió a megrendítő eseményeket; lezuhant egy repülőgép, senki sem maradt életben...; földrengés pusztított, ezrekre rúg a halottak és sebesültek száma -, de tudomásunkra jutnak más történetek is; pl. gyermekek lesznek gyilkosság áldozatai! Védtelenek... megkínozzák őket...! És ilyenkor valaki mindig kimondja a kérdést: - De hát Isten... - Ő hogyan engedheti meg ezeket? - Miért nézi el, miért hallgat? Miért nem akadályozza meg, miért nem lép közbe? - ... vagy ilyenekkel szemben Ő is tehetetlen? Esetleg... talán... nincs is?!


3 ...és lámpásaik kialusznak
Szerző: Lövgren, L. F.
Kategória: Elbeszélés
A megrázó történet éles határvonalat húz a valódi keresztyének és a vallásoskodó emberek hitélete között. Az egyén és a gyülekezeti közösség felelősségét is hangsúlyozza.


4 "...akképpen küldelek titeket is", "...menjetek el széles e világra...!"
Szerző: Cor Bruins, Brumo Herm
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
"...akképpen küldelek titeket is" A füzet a missziót mutatja be Krisztus példája, a bibliai elődök (Ábrahám, Mózes, Pál) és a hívő ember megbízatása, elhívása alapján. "...menjetek el széles e világra...!" A világ evangelizálásának újszövetségi stratégiája. Bruno Herm a Deutsche Missionsgemeinschaft vezetője. Egy missziós konferencián elhangzott előadássorozat után.


5 "...építsük meg Jeruzsálem kőfalát..."
Szerző: Smith, H.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Nehémiás könyve, bibliamagyarázat


6 „Íme, az ajtó előtt állok...” - Ungár Aladár az Evangéliumi Rádióban (TWR) elmondott magyar nyelvű válogatott szolgálatai
Szerző: Ungár Aladár
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Ungár Aladár az Evangéliumi Rádióban (TWR) elmondott magyar nyelvű válogatott szolgálatai


7 …és hol volt Isten? - Válaszok nehéz kérdésekre
Szerző: Erwin W. Lutzer
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

   A tornádók és cunamik, hatalmas természeti katasztrófák és azok áldozatai fekvetik újból és újból, hogy hol volt Isten olyankor, miért engedte meg, hogyan történhettek meg ezek a tömegszerencsétlenségek?
Ott volt egyáltalán Isten? Érdekelte az egész? Nem tudott közbeavatkozni, vagy nem akart talán?
   Az ismert szerző és bibliatanító szembenézett ezzel az összetett problémával, és olyan válaszokat talált, amelyek segítségünkre lehetnek. A katasztrófák okozta zavarodottság és tehetetlenség érzése, a veszteségek fájdalma mellett létezik vígasz és reménység mindazok számára, akik túlélték e szörnyűségeket.
8 1-2. Királyok könyvének magyarázata
Szerző: H. Rossier
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Az Ószövetségben található 1. és 2. Királyok könyvének magyarázata.


9 1-2. Krónikák könyvének magyarázata
Szerző: H.Rossier
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

  A Krónikák 1-2. könyvének magyarázata, amely bemutatja az Izráelben a királyságot, az egyes királyokat a felelősségük, cselekedeteik és Isten előtti helyzetük szerint.
10 1-2. Sámuel könyvének magyarázata
Szerző: H.Rossier
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

  Sámuel 1-2. könyvének magyarázata. Ebben a könyvben követhetjük nyomon az Izráelben történteket, amikor a bírák korát felváltja a királyok időszaka Sámuel próféta életét és szolgálatát is figyelemmel kísérve.
11 1-2. Tesszalonikai levél magyarázata
Szerző: Werner Mücher
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Pál a második missziói útján kereste fel Tesszalonikát. Erről az utazásról részletesen beszámol a Cselekedetek 15,35-20,38. Pál Tróászból átutazott Macedóniába, amely Görögország északi részén található, és akkoriban római tartomány volt, majd Filippin, Amfipoliszon és Apollónián át továbbment Tesszalonikába. A Cselekedetek 17,1-15-ből megtudjuk, hogy Pál rövid ideig tartózkodott Tesszalonikában, három szombaton hirdette nekik Isten Igéjét, miáltal létrejött egy gyülekezetet. Számos ember hitre jutott, köztük sok zsidó, istenfélő görög és nem kevés előkelő asszony (Csel 17,2-4). A szerző előszava: „Azt szeretném, ha Pál apostol e két levelének tanulmányozása során mind az olvasóban, mind eme sorok írójában élővé válna az úr Jézus eljövetelének várása, és hogy világosabban kirajzolódjanak az eljövendő események körvonalai. Keresztyén területen is rettenetes csábítás korszakában élünk, ezért szükséges jól ismerni Isten Igéjét. Ígéretünk van arra nézve, hogy Isten Igéje nem üresen fog visszatérni: „Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én Igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem" (Ézs 55,10-11). Ez az ígéret a mi számunkra is biztatást hordoz. Újra és újra boldog tudat, amikor azt olvassuk Isten régi korokban élt embereinek könyveiben, hogy várják az úr Jézus eljövetelét, és hogy ez a várakozás rányomja bélyegét az Úrral folytatott életükre és szolgálatukra.”


12 1028 nap Andreasszal
Szerző: Silke Berg
Kategória: Elbeszélés
Hogyan éljük meg azt a helyzetet, amikor csodát kérünk Istentől, és nem történik semmi? Megváltozik-e az Istenről mint szerető Atyáról kialakult képünk, ha gyermekeiként szenvednünk kell, és Ő látszólag hallgat? Silke Berg végigvezet bennünket saját szenvedéstörténetének magaslatain és mélységein át, amely röviddel esküvője után kezdődik a csontrák szörnyű diagnózisával, és végül férje korai halálával végződik. A történet leplezetlenül tárja elénk az érintettek gondolatait és érzéseit a kemoterápiával és a sugárkezeléssel sújtott hétköznapokban. A betegséggel és szenvedéssel vívott küzdelemben egyre gyakrabban merül fel bennük a kérdés, hogyan lehet összeegyeztetni Isten szeretetét a legsúlyosabb élethelyzetekkel. A válasz után kutatva mindkettőjük számára világossá válik, hogy ott fogják megtalálni azt, ahol Isten megmutatta feltétel nélküli szeretetét: a kereszten. Az eredmény a mélységes bizalom, ami épp akkor mutatkozik meg, amikor Isten másként válaszol, mint ahogy azt mi elvárnánk. Az Ő csodája az, hogy megerősödve kerülünk ki a szenvedésből. A könyv foglalkozik azzal a kérdéssel is, hogy miként lehet feldolgozni a gyászt szeretteink elvesztésekor. Az írónő nyíltan és őszintén tárja elénk kétségeit és küzdelmeit, de ennek az intenzív időszaknak a szép mozzanatait is, melyeket Berlinben éltek át, amikor a Fal leomlott, és az NDK utolsó napjai beköszöntöttek.


13 1914 - beteljesedett prófécia
Szerző: Kovács Zsolt
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A Jehova Tanúinak alaptanítása az Ige mérlegén.


14 24 életszabály + A paradicsomban
Szerző: Werner Mücher + Hugo Bouter
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
24 életszabály - Gondolatok Pál apostol Rómaiakhoz írt levelének 12. fejezetével kapcsolatban A Rómaiakhoz írt levélben Pál apostol főként a megigazulás tanításával foglalkozik. A 12. fejezetben kitér a megigazult ember életére, és a 9. verstől kezdődően egy sor tömör felszólítással fordul a rómaiakhoz ezzel kapcsolatban. Ebben az írásban a szerző egyenként foglalkozik ezekkel a felszólításokkal, és továbbgondolásra - mindenekelőtt cselekvésre - biztatja az olvasót. A paradicsomban - Bibliai tanulmányok az Édenkertről és Isten paradicsomáról Ádám és Éva egykor kiűzettek a paradicsomból, ahová Isten a teremtéskor helyezte üket. A lángoló pallost tartó angyal örökre elzárta az Édenkert kapuját; ezzel lehetetlenné vált a visszatérés a bűnbe eset ember számára. Mégis Isten adott helyette egy jobb dolgot, hiszen Krisztus engedelmességének nagyobb horderejű következményei voltak, mint Ádám engedetlenségének. Krisztusnak a Golgota keresztjén véghezvitt váltságműve megnyitja egy másik, új, égi paradicsom, Isten mennyei paradicsomának a kapuját! Az Újszövetségben csupán háromszor esik szó a boldogságnak erről a helyéről, és ott fontos dolgokat közöl az Írás vele kapcsolatban. Ezekről szeretnénk elmélkedni ebben a kis könyvben. Ezáltal képet alkothatunk Krisztus személyének és művének felmérhetetlen gazdagságáról.


15 3 kérdés mindenkihez
Szerző: Lüscher, A.
Kategória: Evangélizáció
Ki szeret téged? Milyen a hited? Hová igyekszel?


16 5 döntő kérdés a keresztyénségről
Szerző: Tom Short
Kategória: Evangélizáció
„Azt mondták nekem, hogy egyszerűen hinnem kell… Amikor a főiskolára kerültem, felfedeztem, hogy a többi ember is ugyanazokkal a kérdésekkel szembesül, de választ nem kapnak ők sem – és így lettem ateista.” (Egy egyetemista lány Texasból) – Valóban van bizonyíték arra, hogy Isten létezik? – A Biblia nem csupán egy szokványos könyv? – Végtére is nem én határozhatom meg, hogy számomra mi a jó? – Jézus nem csupán egy jelentős tanító volt? – Nem unalmas keresztyénnek lenni, és a keresztyénség nem szab-e korlátokat? A kezedben tartott könyv az egészséges emberi értelem számára kihívó információkat nyújt a keresztyén hit alapjairól. Tom Short egészen új megvilágításban nyomós, meggyőző érveket ad Jézus Krisztusról és a Bibliáról, megfontolásra ösztönözve az olvasót. De vigyázat! Rá fogsz jönni, hogy a keresztyén hit valóban következetes, és aztán az összes kérdés közül a legfontosabb előtt találod majd magad.


17 A becsapottak vágyakozása
Szerző: Bühne, W.
Kategória: Evangélizáció
Az élet teljessége utáni vágytól valamint szeretet és békesség utáni éhségtől űzötten öt fiatal „kiszállt”, hogy elmeneküljön a szürke hétköznapok valóságából…


18 A Békesség Fejedelmének Útján 4. szám
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A gyülekezeti élet alapelvei


19 A Békesség Fejedelmének Útján 5. szám
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő


20 A Békesség Fejedelmének útján 6. szám
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A Békesség Fejedelmének Útján korábbi kötetei a rendszerváltás előtt jelentek meg, és a Testvér Gyülekezetek életére, hitelveire vonatkozó rövid írásokat tartalmaztak. Ezt a hagyományt szeretnénk feleleveníteni ezzel az újabb kötettel, amely néhány ma is meghatározó gondolkodású szerző publikációit tartalmazza. Időről időre érdemes felülvizsgálni a gyülekezetről alkotott elképzelésünket, gyakorlatunkat, és hozzáigazítani Isten Igéjéhez. Ebben nyújthat segítséget ez a kötet is. Az Evangéliumi Kiadó és a Keresztyén Testvér Gyülekezet közös kiadása. Tartalom: W. MacDonald: Mihez kell ragaszkodnunk? W. MacDonald: Krisztusnak odaszentelt élet C. H. Mackintosh: Tanítványság nehéz időkben Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor: A halál J. N. Darby: A keresztyénség sarkalatos pillérei Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor: A hívők egysége egymással W. B.: Amire a keresztyén embernek leginkább szüksége van Dolman: Aranycsengettyű és gránátalma G. Jordy: Szabadság és rend a gyülekezeteinkben Mi a diszpenzácionalizmus (korszakelmélet)?


21 A Biblia Isten csodája
Szerző: Kugler, E.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A Biblia rövid története, jelentősége, használata.


22 A Biblia képei és szimbólumai
Szerző: Remmers, A.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Ebben a kislexikonban körülbelül 250 bibliai kép és szimbólum kapott helyet ábécérendben, s ezek között több mint 2000 igehely alapján nyernek magyarázatot. Különböző illusztrációk, sok keresztutalás és a könyv végén igehelyjegyzék nyújt kiegészítő segítséget Isten Igéjének kutatásához.


23 A Biblia könyveinek áttekintése I-II. kötet (Ó- és Újszövetség)
Szerző: J. N. Darby
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A két kötetes kiadványban a szerző segítséget szeretne adni az olvasónak az Ige olvasása mellett a Szentírás tanulmányozásához. Ehhez rövid áttekintést ad a Biblia minden egyes könyvének legfontosabb témáiról, a könyvek témákra osztásával. Egyúttal Isten egyes részekre vonatkozó célját szeretné megvilágítani az olvasónak segítségképpen a Biblia olvasásához.


24 A Biblia miért Isten beszéde
Szerző: Roger Brind
Kategória: Evangélizáció
A keresztyének hisznek abban, hogy a Biblia Isten beszéde. Vajon ez a hit csak egy „dogma” vagy vannak bizonyítékai annak, hogy valóban az, aminek mondja magát? C.Sanders a „Bevezetés az angol irodalomtörténet kutatásába” c. könyvében úgy érvel, hogy háromféle megbízhatósági próba van, melyeket használnunk kell bármely dokumentum vizsgálata során: • Belső bizonyíték (amit a dokumentum állít magáról). • Külő bizonyíték (hogyan igazodik a dokumentum kora világának tényeihez, dátumaihoz, személyeihez). • Bibliográfiai vizsgálat (milyen úton jutott el a szöveg az eredeti dokumentumtól a másolatokig és kéziratokig amelyek ránk maradtak). Roger Brind e három szempont alapján gyűjti össze a bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy a Biblia miért hiteles és megbízható forrás.


25 A Biblia világa képekben
Szerző: Van Deursen, A.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A Bibliában előforduló képek, fogalmak, dolgok gyűjteménye rövid magyarázatokkal: falak, tornyok, szerszámok, házak, állatok, Szent Sátor stb. rajzai.


26 A Bibliai prófécia magyarázata
Szerző: Daniel, R. P.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Kiváló könyv azok számára, akik világos, tömör magyarázatot szeretnének a Bibliában megemlített eljövendő eseményekről. Külön foglalkozik a próféciák kiemelkedő személyeivel.


27 A Bírák könyve - Isten karja messzebb ér
Szerző: Inrig, G.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A Bírák könyve olyan emberekről szól, mint amilyenek mi is vagyunk. Olyanokról, akiknek Isten minden képességet megadott, hogy naggyá legyenek, azonban hajlamosak voltak romlást okozni…


28 A boldogság elkeseredett keresése
Szerző: Ulla Bühne
Kategória: Evangélizáció
„Annyira vágyunk a boldogságra!” – megindító volt, amikor így kiáltott fel a szír válogatott egyik játékosa az ausztrál válogatott elleni játszma előtt. De vajon meddig tart a győztes futballista boldogsága? És mi a helyzet a boldogsággal akkor, ha a csapat nem nyer? A boldogságnak ez az elkeseredett keresése, a múlhatatlan szeretet utáni vágy, az a reménység, hogy egyszer végre „hazaérkezünk” – mindnyájunkban ott rejtőzik. Létezik vajon biztos recept arra, hogyan lehet az ember boldog? Létezik feltétel nélküli szeretet, amely örökre tart? Betöltheti a lelkünket a védettség érzése?


29 A buyufa alatt
Szerző: White, P.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Tanulságos afrikai állattörténetek gyermekeknek. Ennek folytatása a Dzsungeldoktor az oroszlánok csapásán kiadványunk.


30 A cowboykalapos fiú
Szerző: Heidi Ulrich
Kategória: Gyermek - ifjúsági
A fordulatokban gazdag, izgalmas regényben Josh, az árva fiú az árvaházból kénytelen megszökni, mert egy rossz ember akarja örökbe fogadni, hogy munkára fogja. Így indul el az ismeretlenbe megkeresni a rokonait, hogy új családra találjon. Kalandos vándorlása közben felismeri az édesanyjától rámaradt Bibliából, hogy Isten családjába is tartozhat, ha hit által gyermekévé lesz.


31 A csodálatos ember
Szerző: Gitt, W.
Kategória: Tudomány
"Ebben a könyvben az olvasó sok figyelemreméltó részletet talál az emberi testről, az ember felépíté­sének számos sajátosságáról, amelyekből gazdag összeállítást találhatunk a könyvben. A szerző nem marad meg az orvosi, fizikai, kémiai és információelméleti részleteknél, hanem ezekből következtetéseket von le az ember Teremtőjére vonatkozóan. Azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy kik is vagyunk Teremtőnk szemében, és mi a rendeltetésünk. A könyv mindenkinek szól, nemcsak szakembereknek. "


32 A digitális média és a fiatalkori szex
Szerző: Gerrit Alberts
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
2014-ben a 12-13 éves gyerekek 90%-a rendelkezett internetképes mobiltelefonnal. Ezektől a fiataloktól már csak egy kattintásnyi távolságra van a szexuálisan szabados képek és filmek óriási kínálata. A tizenhét évesek között csak elenyésző kisebbség nem látott még pornográf tartalmat. Milyen veszélynek teszi ki magát a pornófogyasztó? Mit tehetnek a szülők, hogy megóvják gyerekeiket ezektől a hatásoktól? A digitális forradalom révén egy korábban ismeretlen veszélyforrás keletkezett, amelyről minden fiatalnak és felnőttnek tudni kellene.


33 A dobos felesége - ...és más történetek a Mártírok tükréből
Szerző: Joseph Stoll
Kategória: Elbeszélés
A reformáció hatalmas viharként csapott le a 16. századi Európára. A kontinensen nyugtalanság lett úrrá, s omladozni kezdtek Róma oszlopai. A zűrzavar a palotájában lakó királytól az alpesi kunyhójában levő pásztorig mindenki életére kihatott. A reformáció igazi gyümölcsét az anabaptisták jelentették, akik a gyülekezet apostoli tisztaságát akarták helyreállítani. Az a cél lebegett a szemük előtt, hogy az újszövetségi keresztyénség mintáját alkalmazzák a 16. századi emberekre. Ez a jövőkép fenyegetést jelentett az államegyházaknak, ezért katolikusok és protestánsok egyaránt erősen elnyomták az anabaptista mozgalmat. Sehol sem volt erősebb az üldöztetés, mint Hollandiában, Frízföldön és Groningenben, Hollandia északi és déli részein. Újra és újra megismétlődött a jelenet – elővezettek egy anabaptistát megkötözött kézzel és betömött szájjal, és hozzákötözték a máglyához, puskaport szórva szét körülötte. Azután meggyújtották a tüzet. Ám a mozgalom egyre terjedt. S a tüzek egyre égtek.A hatóságok hajthatatlanul járták a vidéket, anabaptisták után kutatva. Egyre nőtt a vértanúk száma. A testvérek akkor és ott jöttek össze, amikor és ahol tudtak: mezőkön, csűrökben vagy éjszaka a város egy-egy eldugott szögletében. SZÁZ ÉV elteltével megszűnt az üldöztetés. Thieleman J. van Braght holland mennonita püspök ekkor gyűjtötte össze a mártírokról szóló összes történetet, bírósági följegyzést és szenvedési beszámolót egyetlen hatalmas kötetben, mely a Mártírok tükre címet kapta. A dobos felesége e történelem egy részét beszéli el ismét mai nyelven és egyszerűbb formában.


34 A dühös orrszarvú + Találkozás a Mongúzzal
Szerző: Paul White
Kategória: Gyermek - ifjúsági
"Csevi tudta, hogy a zsákmánya nem tud elmenekülni, ezért előrehajolt, megfeszítette izmait, rábámult, és lépésről lépésre haladt előre, mulatva a majom rémületén. Csupán egy leopárdhosszra ment be az alagútba, amikor megállt, szeme izzott. Tudta, hogy innen egyetlen ugrással elérheti a majmot, de inkább lassacskán haladt előre, a nyála csepegett félig nyitott állkapcsából." A tanganyikai missziós kórház közelében a buyufa alatt gyerekek gyűlnek az ausztrál orvos afrikai asszisztense, Daudi köré, hogy történeteket hallgassanak a dzsungel állatairól. Ezek az állattörténetek segítenek megérteni a gyerekek és az olvasó számára is fontos igazságokat a Bibliával, Istennel, az emberrel kapcsolatban. Dr. Paul White, A buyufa alatt c. könyv szerzője Tanganyikában, a mai Tanzánia területén dolgozott orvos misszionáriusként. Az ausztrál író az itt szerzett élmények alapján írt állatmeséiben a Biblia tanításait öltözteti olyan köntösbe, hogy azt gyerekek és felnőttek egyaránt szívesen olvassák.


35 A dzsungeldoktor ellenségei
Szerző: Paul White
Kategória: Elbeszélés
"Mubofu magabiztosan lépdelt. A sötétség sűrű volt, fény sehol. Én a szemem fölé tartottam a kezem, amikor az eső az arcunkba vágott, de a vak fiú nem ingadozott. Időről időre figyelmeztetett bennünket, amikor egy fa vagy mélyedés következett az úton. Egészen fellelkesült. – Ma éjjel csodálatos, hogy vak vagyok, de a lábam ismeri az út minden lépését – nevetett. – Igazán csodálatos ez az éjszaka számomra." Járványok, tudatlanság és ellenségesség teszik küzdelmessé a dzsungeldoktor és a kórház életét. A törzsi dob baljós ritmusa utat tör a sötét dzsungelen át. Mubofu, a vak fiú titokban hozza a beteg gyerekeket az ellenséges faluból a kórházba. A világosság és a sötétség harca kézzel fogható tapasztalattá válik a kórházban dolgozók számára. Győzni fog vajon a világosság? Dr. Paul White, A buyufa alatt c. könyv szerzője Tanganyikában, a mai Tanzánia területén dolgozott orvos misszionáriusként. Az ausztrál író az itt szerzett élmények alapján írt könyveiben az afrikai életet, annak kihívásait, nehézségeit, izgalmait mutatja be, közel hozva saját tapasztalatait az olvasóhoz.


36 A dzsungeldoktor és a deformált arcú fiú
Szerző: Paul White
Kategória: Elbeszélés
"Az operáció két órát vett igénybe. – Ah! Micsoda munka volt ez, doktor! – dörmögte Daudi, mikor az utolsó öltést is befejezte. Bólintottam: – Egy kicsit több munka, mint amit Ngoma, a varázsló végzett volna. Daudi az orrát fintorította: – Ő eltorzítja az embereket. Az ő gyógyszere az, hogy félelemmel kezeli a félelmet. A miénk békességet ad a fájdalom helyett." A dzsungeldoktor reményt hoz a kelet-afrikai emberek életébe. A kórházban segítenek a fertőzésektől, tumoroktól, ízületi és más betegségektől szenvedőkön, de a lélek számára is gyógyulást kínálnak a Biblia üzenetével. A kis Goha életét megnehezíti deformált arca és a hátán lévő púp, de betegségektől legyengült szervezete miatt a rá váró műtétekre csak később kerülhet sor. Kórházi tartózkodása alatt sok különös esemény, izgalom, kaland és gyógyulás szemtanúja, ill. részese lehet. Dr. Paul White, A buyufa alatt c. könyv (Evangéliumi Kiadó) szerzője Tanganyikában, a mai Tanzánia területén dolgozott orvos misszionáriusként a múlt század első felében. Az ausztrál író az itt szerzett élmények alapján írt könyveiben az afrikai életet, annak kihívásait, nehézségeit, izgalmait mutatja be, közel hozva saját tapasztalatait az olvasóhoz.


37 A dzsungeldoktor küzdelme a pestissel
Szerző: Paul White
Kategória: Elbeszélés
– Igen, a következő a helyzet a faluban: a halál járkál itt, rettenetes halál. – Mit tegyünk, doktor? – Parancsolj az embereidnek, hogy vegyék körül a falut. Senki nem mehet ki innen, se férfi, se nő, se gyerek. Ha valaki megpróbálja, meg kell állítani. Ha ellenállnak és elfutnak, üldözni kell őket, és erővel visszahozni. * A már jól ismert dzsungeldoktor ezúttal is reményt hoz a kelet-afrikai emberek életébe. Segítőivel a kórházban gondoskodik a fertőzésektől, tumoroktól, ízületi és más betegségektől szenvedőkről, de a lélek számára is gyógyulást kínálnak a Biblia üzenetével. Ebben a részben messze földről hozott betegség pusztít egy kis afrikai faluban. A lakók teljes karantén alá kerülnek, senki sem mehet sehová. A dzsungeldoktor pedig felveszi a harcot a kórokozóval szűkös gyógyszer- és eszközkészletével. Mindeközben olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek következményei végzetesek lehetnek a barátaira nézve. * Dr. Paul White, A buyufa alatt c. könyv (Evangéliumi Kiadó) szerzője Tanganyikában, a mai Tanzánia területén dolgozott orvos misszionáriusként a múlt század első felében. Az ausztrál író az itt szerzett élmények alapján írt könyveiben az afrikai életet, annak kihívásait, nehézségeit, izgalmait mutatja be, közel hozva saját tapasztalatait az olvasóhoz.


38 A dzsungeldoktor leopárd-közelben
Szerző: Paul White
Kategória: Elbeszélés
– Te valóban láttad? – Nem, de aki látta, amikor megölte a törzs új vezetőjét, azt mondta, hogy olyan nagy foltok vannak rajta, mint egy férfiököl – halkította le Yobwa a hangját. – És a jobb első mancsa ilyen… – rajzolt négy pontot a homokba egy négyzet formájában, majd gyorsan eltörölte, körbetekintve, mintha feltételezte volna, hogy figyelik. Közelebb hajolt a vadfelderítőhöz, és suttogva folytatta: – Madole kezén, aki ennek a falunak húsz évig volt a törzsfőnöke, szintén csak négy ujj van. Egy négy ujjú leopárd tartja rettegésben a falvakat és a dzsungeldoktor kelet-afrikai missziós kórházát is. A veszélyes radagozóval kapcsolatos félelmeket fokozzák a törzsi babonák és hiedelmek. Van azonban, ami a leopárdnál is halálosabb, és nem lehet figyelmen kívül hagyni a dzsungelben sem. A Biblia örömüzenete azonban, amelyet kórházban hirdetnek, lassan eléri a helyiek szívét is, és felszabadulást hoz. Dr. Paul White, A buyufa alatt (Evangéliumi Kiadó) és sok más könyv szerzője Tanganyikában, a mai Tanzánia területén dolgozott orvos misszionáriusként a múlt század első felében. Az ausztrál író az itt szerzett élmények alapján írt könyveiben az afrikai életet, annak kihívásait, nehézségeit, izgalmait mutatja be, közel hozva saját tapasztalatait az olvasóhoz.


39 A dzsungeldoktor mentési akciója
Szerző: Paul White
Kategória: Elbeszélés
Egy másik csoporthoz érve a nővér megjegyezte: – A tej az igazi táplálék. Abban van a vitamin, az a nagy erejű, apró teremtmény, ami nincs a köleskásában. – Az valami hernyóféle? – kérdezte egy asszony. – Dehogy – mosolygott az afrikai nővér –, nem rovar, hanem erő. A tejjel táplált csecsemő erősebb, mint a kásával táplált. A dzsungeldoktor ebben a kötetben figyelmünket az afrikai csecsemők és gyermekek megmentésére és gondozására irányítja. Perisi, az afrikai kórházi nővér és Szimba, az oroszlánvadász szeretnének példát mutatni a falubelieknek, képviselve az evangéliumot és az új módszereket, de még nincs gyermekük. A varázsló és a régi törzsi utakat követő bába mindent megtesznek, hogy az új módszerek ne vegyék el a kenyerüket. Dr. Paul White, A buyufa alatt c. könyv (Evangéliumi Kiadó) szerzője Tanganyikában, a mai Tanzánia területén dolgozott orvos misszionáriusként a múlt század első felében. Az ausztrál író az itt szerzett élmények alapján írt könyveiben az afrikai életet, annak kihívásait, nehézségeit, izgalmait mutatja be, közel hozva saját tapasztalatait az olvasóhoz.


40 A dzsungeldoktor műlábat vásárol
Szerző: Paul White
Kategória: Elbeszélés
– Hálás lennék, ha megvizsgálnál. Daudi máris vette lefelé a takarót. Az ajtóban állók vigyorogtak. Szigorúan rájuk szóltam: – Nincs semmi nevetnivaló! A férfi lábának a problémája nagyon súlyos lehet. Ez nem tréfa. A hátam mögül harsány nevetés hallatszott. Baruti nagyon jól szórakozott: – Doktor, ez csak egy óriási tréfa! Nézd! A páciens felült, a lábai a vizsgálóasztal széléről csüngtek lefelé. Nem volt kétség afelől, hogy hideg, nincs bennük lüktetés és vér, mert alumíniumból készültek. A dzsungeldoktor munkája nagy hatással van a kelet-afrikai emberek életére. Új orvosi eszközök, egy újonnan felállított rádióállomás és egy rögtönzött leszállóhely kínálnak a kórháznak újabb lehetőségeket a segítségnyújtásra. De a lélek számára a gyógyulást a Biblia üzenete hozza el... Dr. Paul White, A buyufa alatt c. könyv (Evangéliumi Kiadó) szerzője Tanganyikában, a mai Tanzánia területén dolgozott orvos misszionáriusként a múlt század első felében. Az ausztrál író az itt szerzett élmények alapján írt könyveiben az afrikai életet, annak kihívásait, nehézségeit, izgalmait mutatja be, közel hozva saját tapasztalatait az olvasóhoz.


41 A dzsungeldoktor veszélyben
Szerző: Paul White
Kategória: Elbeszélés
– Egyik nagy módszere a varázslónak, így távolítja el a fejfájás okát: Felteszi azt a szarvat, lyuk van benne, azon kiszívja a levegőt, utána a gumifa nedvével lezárja a lyukat. A szarv ott marad körülbelül két óra hosszáig, utána a varázsló leveszi, és kiszór belőle a tenyerébe csontdarabokat, hajat, esetleg a szarv darabkáit. Ezek mind ott vannak már a tenyerében, de azt mondja, hogy a fejből jöttek ki, és azok okozták a fejfájást. Hát ez valóban „erős gyógyszer” – húzta fel Daudi komikusan a szemöldökét. A dzsungeldoktor reményt hoz a kelet-afrikai emberek életébe. A kórházban segítenek a fertőzésektől, tumoroktól, ízületi és más betegségektől szenvedőkön, de a lélek számára is gyógyulást kínálnak a Biblia üzenetével. A közeli falu főnöke annyira ellenséges az új gyógymódokkal és az evangéliummal szemben, hogy ezért ölni is képes. Egyetlen fia azonban olyan bajba kerül, amin még a varázsló és az ősök szellemei sem tudnak segíteni... Dr. Paul White, A buyufa alatt c. könyv (Evangéliumi Kiadó) szerzője Tanganyikában, a mai Tanzánia területén dolgozott orvos misszionáriusként a múlt század első felében. Az ausztrál író az itt szerzett élmények alapján írt könyveiben az afrikai életet, annak kihívásait, nehézségeit, izgalmait mutatja be, közel hozva saját tapasztalatait az olvasóhoz.


42 A felét sem mondták el
Szerző: Jasmin Yildiz - Werner Gitt
Kategória: Evangélizáció
Az Ószövetség egyik magával ragadó és megindító története, amikor Sába királynője ellátogat Salamon királyhoz. Az emberiség történetének két rendkívüli egyénisége találkozik ekkor. A király elnyerte Isten jó tetszését, ezért Isten úgy megáldotta, hogy õ minden ember legbölcsebbike. A pogány királynő viszont azzal tűnik ki, hogy kétségbe vonja hazája ősi értékeit, hagyományait és szertartásait. Minden figyelmével, felfogóképességével és erejével arra törekszik, hogy megismerhesse a bölcsességet. Jasmin Yildiz szabadon, de a Biblia alapelveit figyelembe véve beszéli el ennek a királyi találkozónak az izgalmas történetét. A királynő napokon át tartó beszélgetésekben értesül Salamontól az igaz Istenről, arról az egyetlenről, aki odafordul az emberekhez, és beszél hozzájuk. A királynő számára szinte felfoghatatlanok az eljövendő Messiásról szóló prófétai kijelentések. Jasmin Yildiznek mesterien sikerült az Ószövetség összes fontos messiási utalását csokorba kötni, és szemléletesen bemutatni azokban az izgalmas dialógusokban, amelyek Salamon és Sába királynője között zajlanak. A világtörténelemben egyetlen olyan személy létezik, akinek az életéről és viselkedéséről pontos jövendölés van. Ez Jézus Krisztus, akire minden pontosan ráillik, amit az ószövetségi próféták a Messiásról jövendöltek. A könyv kiváló eszköz arra, hogy kételkedő vagy kérdéseket felvető embereket meggyőzzön a Biblia igazságáról, és a keresőknek utat mutasson a megváltó Jézus Krisztushoz.


43 A férfi és a nő egyenértékű, de különböző
Szerző: Strauch A.
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
A nemek közötti különbség eltörlése a legmélyrehatóbb változása korunknak. A könyv célja, hogy vázlatos formában bibliai bizonyítékát adja annak, hogy a férfi és nő egyenértékű, de különböző.


44 A figyelő szív
Szerző: Langenberg, H.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az Ige meghallása a szívvel történik. A könyv abban próbál segítséget nyújtani, hogy a szív hallása kifinomult legyen, egyáltalán hallásra képes legyen.


45 A Filemonhoz írt levél
Szerző: HLH
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Mi lehet a jelentősége, maradandó értéke egy olyan levélnek, amit egy bizonyos személynek címeztek, a témája is személyes, a tárgya pedig számunkra alig jelentős? (Bibliamagyarázat.)


46 A Filippieknek írt levél magyarázata - Öröm az Úrban
Szerző: Arend Remmers
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A Filippieknek írt levél az Újszövetség egyik legszemélyesebb és legmelegebb hangú levele. Az Úr Jézus megaláztatásáról és felmagasztalásáról, valamint dicsőséges eljöveteléről szóló leírásai nagyon szívhez szólóak. Ugyancsak meghatóak az apostolról és munkatársairól szóló tudósítások. A levélnek kifejezetten gyakorlati célkitűzése is van. Bemutatja, hogy „Krisztus tanítása” nem elmélet, hanem azt az élet minden körülményében a Szent Szellem erejével megvalósíthatjuk. Ez az első századból származó levél a 21. században élő keresztyéneknek is hasznos segítséget ad. A levélből világos: a tapasztalt Pál számára csak Krisztus jelentette az életet, és nem hagyta, hogy bármi is eltérítse céljától: „…hogy Krisztust megnyerjem.” A levél a római fogságban keletkezett. Annál inkább kimagasló, hogy ez minden más újszövetségi levélnél többet beszél az örömről. Ez az alapos, versről versre haladó igemagyarázat szítsa fel a mi örömünket is az Úrban!


47 A galatákhoz írt levél - bibliamagyarázat
Szerző: Langenberg, H.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Pál galatákhoz írt levele forradalmi módon hathatott és mélyen felkavaró lehetett azok számára, akiknek gondolkodását és érzésvilágát még áthatotta a törvény tanítása és a farizeusi kegyes életforma. Jézus Krisztus, a Messiás megjelenése és váltságműve felszabadította és szabaddá tette az embert a törvény alól, és a feltétel nélküli kegyelem igazsága juthatott érvényre. Pál ezt az igazságot képviselte ebben a levelében.


48 A Genezis idején - Betekintés az emberiség őstörténetébe - egy kísérlet
Szerző: Falk, H.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Betekintés az emberiség őstörténetébe a Biblia és a régészet megvilágításában – a könyv egy kísérlet az őstörténet rekonstruálására.


49 A görög Újszövetség néhány elrejtett kincse
Szerző: G. C. Willis
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

A görög Újszövetségből vett szótanulmány, amelyek során a szerző kísérletet tesz a görög szavak jelentését elemezve néhány mérhetetlen kincs felfedezésére, amely egyébként ismeretlen lenne a számunkra. A könyv 18 fejezetet tartalmaz.
50 A Győztes oldalán
Szerző: König, F.
Kategória: Evangélizáció
Veszélyes harcban állunk. Annyira hozzászokunk a fonák dolgokhoz, hogy fel sem ismerjük őket. Ez a könyv tíz téves ítélettel kapcsolatban foglal állást.


51 A gyülekezet - Útmutató Isten családjához
Szerző: Stephen McQuoid
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Miért alkotnak a keresztyének közösséget? Mi tesz egy gyülekezetet gyülekezetté? Miért legyek egy gyülekezet tagja? Stephen McQuoid a keresztyének közösségének, a gyülekezetnek a kérdését járja körül ebben a könyvében. Minden héten keresztyének milliói gyűlnek össze, hogy imádják Istent és közösségben legyenek egymással. Nem csak azért tesznek így, mert szeretnek együtt lenni, noha kétségkívül jól érzik magukat az összejöveteleiken, hanem mert felismerték, hogy valami nagyon mély jelentősége van, ha valaki része egy gyülekezetnek. A keresztyén gyülekezetet nem emberi szándék hozta létre, nem is valamilyen vallásos hagyomány, amely az évszázadok során alakult ki Jézus Krisztus idejétől fogva. A gyülekezet sokkal inkább Isten tervének a szíve az emberiség számára, egy tevékeny család, melyben minden egyes keresztyénnek megvan a maga szerepe. A téma gyakorlati megközelítése nagy segítséget jelenthet kezdő hívő emberek számára is. STEPHEN MCQUOID Etiópiában nőtt fel, ahol a szülei misszionáriusok voltak. Írországban először ápolói végzettséget szerzett, majd teológiát tanult a Belfasti Biblia Főiskolán; a Trinity Főiskolán bibliai tanulmányokból alap (BA) fokozatot, a Trinity Teológiai Szemináriumon teológiából mester (MA) fokozatot és doktorátust (PHD), illetve a Wales-i Egyetemen mester (MTh) fokozatot szerzett. Igazgatója a Gospel Literature Outreach (GLO) nevű skót missziós szervezetnek, mely képzési intézménynyel is rendelkezik. Eddig tizenhat könyvet írt. Feleségével, Debbie-vel és három gyermekükkel egy bellshilli (Skócia) gyülekezet tagjai.


52 A Gyülekezet észrevétlen félrevezetése (2. bővített kiadás) + A Torontó-áldásról
Szerző: Seibel, A.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A könyv olyan időszerű kérdések összefoglalása, mint a gyógyítás, az irracionális és szellemi élmények, kábulatba ejtő megtapasztalások, meditációs gyakorlatok.


53 A hajósgazda fia
Szerző: Schippers, W.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Megrendítő élettörténet fiataloknak


54 A halál - legyőzött ellenség
Szerző: Christian Briem
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
   A halál a hívõ ember számára legyõzött ellenség. Isten mindenkinek, aki hisz az Õ Fiában, Jézus Krisztusban, gyõzelmet fog adni a halál felett. „Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött! ’Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?’” (1Kor 15,54-55).
   De hogyan fogja ezt Isten megtenni? Milyen testtel fogja felruházni a hívõket a mennyben? Az ilyen kérdésekre ad választ a Korintusiakhoz írt elsõ levél 15. fejezete. 
A Szentírásnak ezt a fejezetét világítja meg részletesen ez a könyv és alaposan megmagyarázza.
   Ez a könyv az olvasót oda fogja vezetni, hogy a feltámadás felemelõ témáját megértse, és megtapasztalja
ennek az igazságnak a cselekvést ösztönzõ erejét életében és szolgálatában.55 A halál után + Kiválasztott magának már a világ teremtése előtt
Szerző: H. R.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A rövid könyv azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy mi történik az emberrel a halála után és mit jelent az isteni kiválasztás.


56 A halló fül + A tiszta szem
Szerző: Fischbacher, E.
Kategória: Evangélizáció
A látó szem és a halló fül nagyon fontos mind testi, mind lelki/szellemi értelemben mindannyiunk számára. Az orvos szerző erre mutat rá könyvében, szép párhuzamot állítva fel az egészséges és a megbetegedet testi és lelki szervünk segítségével és funkcióleírásával.


57 A három messiási csoda
Szerző: Arnold G. Fruchtenbaum
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az evangéliumok bemutatják a Jesua (Jézus) által tett sok csodát, melyek között azonban voltak olyanok, amelyek kulcsfontosságúak voltak: egyedülálló módon eltértek minden addigitól. Ezek különleges reakciókat váltottak ki az emberek között, és céljuk Jesua messiási igényének hitelesítése volt. DR. ARNOLD G. FRUCHTENBAUM 1943-ban született Szibériában egy internáló táborban. Szülei lengyel zsidók, akik a németek elől menekültek oda. A háború után a család az USA-ba emigrált. 1971-ben elvégezte Dallasban a teológiát (Dallas Theological Seminary) és 1989-ben doktorált a New York Egyetemen. Jelenleg az Ariel Ministries vezetője.


58 A hit nemes harca
Szerző: C. H. Spurgeon
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

Több mint negyven évig munkálkodott teljes odaadással Londonban az ezernyolcszázas években C. H. Spurgeon, ez a szenvedélyes és kompromisszumot nem ismerő prédikátor. Prédikációit minden héten hatalmas példányszámban nyomtatták ki és eljutottak Amerikába, de Ausztráliába és Afrika bozótosaiba is. Igehirdetései ma is hatnak, nem veszítettek valamikori erejükből és eredetiségükből.

Az ószövetségi igemagyarázatai azt bizonyítják, hogy a hit nemes harcát harcolni a gyakorlatban kell, ahogyan azt a Biblia mondja. Ennek a felrázó könyvnek a témái többek között "Noé bárkája és az özönvíz", "Mózes döntése", Családi reform avagy Jákób második látogatása Bételben", "Nincs kímélet", "A férfi akinek hozzáragadt a keze a kardjához".
59 A hit tápláléka
Szerző: Bennett, R.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A könyv olyan gyakorlati elveket mutat be, melyeket életünkre alkalmazva megtanulhatjuk, hogyan járhatunk Istennel egyre kiegyensúlyozottabb és meghittebb közösségben. A könyv olvasható az interneten: ITT


60 A hit versenypályáján + Nyerd el az élet koszorúját
Szerző: Sauer, E.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Isten Igéje sok esetben hasonlítja a hívő életet sport versenyhez vagy harchoz. Ennek személyes, belső, gyakorlati megélésében nyújt segítséget a könyv.


61 A hitből való élet
Szerző: Mackintosh, C. H.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A szerző négy írása található ebben a kötetben: A hitből való élet bemutatása Dávid életében és korában, Gondolatok az Úr Jézus visszajöveteléről, A nagy megbízatás, Ima és imaóra.


62 A hitélet gyermekbetegségei + Az igazság szellem és a megtévesztés szelleme
Szerző: Hans Brandenburg + A. Seibel
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Ahogy a gyermekeknél is vannak jellegzetes betegségek az újjászületett ember is hasonló helyzetben van. A hitélet gyermekbetegségeiként a szerző a törvényeskedésről és a rajongásról beszél.


63 A Jelenések könyvének jelképes nyelve
Szerző: Henry Rossier
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A Jelenések könyvének jelképes nyelvének magyarázatos felsorolása részenként.


64 A Jelenések Könyvének magyarázata - Feltört pecsétek
Szerző: Benedikt Peters
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A jövő irányvonalai a Jelenések Könyvében - bibliamagyarázat.


65 A jó vetés (2018-as kiadás)
Kategória: Áhítatos könyvek
Ezek a napi elmélkedések azoknak szólnak, akik készek arra, hogy elfoglaltságaik mellett minden nap néhány percre odafigyeljenek Istenre, ahogyan Ő a Biblián, az Ő Szaván keresztül szól hozzánk. A könyv, mivel az év minden napjára tartalmaz elmélkedéseket, segítséget nyújt ahhoz, hogy Isten üzenetét olyan gyakran meghallhassuk, amilyen gyakran csak lehet. Az áhítatos könyv fő célja, hogy az olvasó megismerkedhessen Jézus Krisztus örömhírével. De azok is haszonnal olvashatják a napi bibliai üzeneteket, akik már Krisztust Urukként és Megváltójukként ismerik.


66 A kegyelem + Keresztyénüldözések a Római Birodalomban
Szerző: Csia Lajos
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Kegyelem „Sokat hallott, sokat használt s ennek következtében sokaknál elkoptatott, színehagyott szó. A Szentírásnak nem kevés szava járt így. Az emberek annyit hallották, hogy belefásultak: a sok használat nem mélyítette ki a szó tartalmát, hanem bevonta a mindennapos por rétegével, úgyhogy a már látott szín is elhalványult. Mint egy porlepte festmény, melynek azelőtt felületes szemlélőtől látott szépségei is már elhalványultak.” Mit értsünk „kegyelem” alatt? Keresztyénüldözések a Római Birodalomban „Ha a valódi keresztyénség ismertető vonása az egység és szeretet, a felekezetekre szakadó, civakodó egyház pedig nem érdemli meg a keresztyén nevet, mert a tanítók s nem Isten dicsőségét keresi: akkor a keresztyénséget fenntartó erőt nem a tanokban kell keresnünk, hanem a szeretetben, mely hűségét az üldözések közt mutatja meg. ... a szenvedésnek e tüzéből inkább szól hozzánk Isten, mint az egyháztörténelem ama fejezeteiből, melyek az egyház külső győzelmeiről, hatalmáról és gazdagságáról szólnak.” Vásárlás


67 A keresztyén hit alapjai
Szerző: Briem, Chr.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A keresztyén hit alapkérdéseinek rövid magyarázatai, mint pl: az ihletett Szentírás, Jézus Krisztus Isten és ember, az engesztelés, a feltámadás, az ember állapota, a szabadulás, a hitbizonyosság…


68 A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása - 1. kötet
Szerző: Gibson, J.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Ez a kötet, egy öt könyvből álló sorozat része. A hit életben kezdő olvasó a keresztyén élettel, a Biblia tanulmányozásával, Isten Igéjének helyes értelmezésével kapcsolatosan kap útmutatást.  Munkafüzet jellegéből adódóan gyakorlati feladatokon keresztül juthatunk el az Ige megismeréséhez, szinte kitárva elénk a Biblia gyönyörű világát.
 Az elméleti és gyakorlati tudnivalók egymásra épülnek. Biblia iskolák számára kiváló könyvsorozat.69 A keresztyén hit alapjainak tanulmányozása - 2. kötet
Szerző: Gibson, J.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Olyan öt kötetből álló sorozat 2. kötetét tanulmányozhatja az olvasó, amely nagy segítséget nyújt a keresztyén élet elméleti és gyakorlati kérdéseinek megismerésében. A szerzők nagy gondot fordítottak arra, hogy egyszerűen és érthetően fejezzék ki azokat a bibliai fogalmakat, amelyek nélkülözhetetlenek a keresztyének számára. A könyv nem csak elméleti ismeretek megszerzését, hanem rendszeres tanulmányozással a mindennapok gyakorlatát is segíti.Biblia iskolák számára különösen ajánlott könyv.


70 A keresztyén hit tanulmányozása 3.
Szerző: O. J. Gibson
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Olyan öt kötetbőll álló sorozat harmadik kötetét tanulmányozhatja az olvasó, amely nagy segítséget nyújt a keresztyén élet elméleti és gyakorlati kérdéseinek megismerésében. A szerzők nagy gondot fordítottak arra, hogy egyszerűen és érthetően fejezzék ki azokat a bibliai fogalmakat, amelyek nélkülözhetetlenek a keresztyének számára. A könyv nem csak elméleti ismeretek megszerzését, hanem rendszeres tanulmányozással a mindennapok gyakorlatát is segíti. Nagy előnye a munkafüzet jellege, mert a leckékhez kapcsolódó kérdések megválaszolása tényleges tanulmányozásra ösztönöz. Egyéni tanulmányozáson túl, ajánljuk kiscsoportos foglalkozásra is, ahol a foglalkozásvezető - felkészülve a leckékből - tanfolyamszerűen segítheti a résztvevőket hitük meggyökerezésében és növekedésükben. Biblia iskolák számára kiváló könyvsorozat.


71 A keresztyén hit tanulmányozása 4.
Szerző: O. J. Gibson
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Olyan öt kötetből álló sorozat negyedik kötetét tanulmányozhatja az olvasó, amely nagy segítséget nyújt a keresztyén élet elméleti és gyakorlati kérdéseinek megismerésében. A szerző nagy gondot fordított arra, hogy egyszerűen és érthetően fejezze ki azokat a bibliai fogalmakat, amelyek nélkülözhetetlenek a keresztyének számára.
A könyv nem csak elméleti ismeretek megszerzését, hanem rendszeres tanulmányozással a mindennapok gyakorlatát is segíti. Nagy előnye a munkafüzet jellege, mert a leckékhez kapcsolódó kérdések megválaszolása tényleges tanulmányozásra ösztönöz. Egyéni tanulmányozáson túl, ajánljuk kiscsoportos foglalkozásra is, ahol a foglalkozásvezető - felkészülve a leckékből - tanfolyamszerűen segítheti a résztvevőket hitük meggyökerezésében és növekedésükben.
A sorozat első három tagja is kapható, és a befejező, ötödik kötete is kiadás alatt van. Biblia iskolák számára kiváló könyvsorozat.
72 A keresztyén hit tanulmányozása 5.
Szerző: O. J. Gibson
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az 5 kötetből álló sorozat, befejező, 5. része, amely a többi kötethez hasonlóan a keresztyén élet elméleti és gyakorlati kérdéseinek megismerésében segít. Az egyes fejezetek végén kérdések segítenek a fejezet jobb megértésében, átgondolásában. Egyéni és csoportos foglalkozásokra, tanfolyamokhoz is ajánlható segítségképen a résztvevők hitben való növekedéséhez és meggyökerezéshez.


73 A keresztyén otthon + A nő helyzete a Szentírás szerint
Szerző: R. K. Campbell
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
"A könyvben olvashatunk a keresztyén otthon fontosságáról, Istentől rendelt voltáról és jellemzőiről, a házasságról, a családon belüli, Isten által meghatározott szerepkörökről, így a férfiről, nőről, szülő-gyerek kapcsolatról is. A második írás kimondottan a nők Szentírás szerinti gyülekezetben és családban betöltött helyéről ír a teremtéstől kezdve napjainkig. A könyv példaként bemutat több Bibliában szereplő asszonyt, mind az ószövetségi, mind az Újszövetségi időkből. Az író foglalkozik a Szentírás fényében a fejbefedés kérdésével, a nők gyülekezetben való szolgálataival és az öltözködéssel kapcsolatban is."


74 A keresztyének Bibliája
Szerző: Fleming, D.
Kategória: Evangélizáció
Kis füzetekből álló sorozat: alapvető ismeretek érthető, hétköznapi nyelven a Bibliával kapcsolatban


75 A keresztyének élete
Szerző: Don Fleming
Kategória: Evangélizáció
Kis füzetekből álló sorozat: alapvető ismeretek érthető, hétköznapi nyelven az új kezdettel, az imádsággal, a szolgálattal, az érettséggel kapcsolatban.


76 A keresztyének hite
Szerző: Fleming, D.
Kategória: Evangélizáció
Kis füzetekből álló sorozat: alapvető ismeretek érthető, hétköznapi nyelven Istennel, bűnnel, üdvösséggel, hittel kapcsolatban.


77 A keresztyének Istene
Szerző: Fleming, D.
Kategória: Evangélizáció
Kis füzetekből álló sorozat: alapvető ismeretek érthető, hétköznapi nyelven a személyes Istennel, a Szentháromság Istennel, az emberi alakban és az övéiben lévő Istennel kapcsolatban.


78 A keresztyének világa
Szerző: Fleming, D.
Kategória: Evangélizáció
Kis füzetekből álló sorozat: alapvető ismeretek érthető, hétköznapi nyelven az otthonnal, a gyülekezettel, a társadalommal, a tágabb világgal kapcsolatban.


79 A keresztyénség félrevezetése
Szerző: Hunt, D.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A nagy port kavart és az Egyesült Államokban egy év alatt nyolc kiadást megélt könyv a keresztyéneket fenyegető, a gondolkodást befolyásoló irányzatokról és félrevezető hatásokról szól.


80 A keresztyénség meghatározása
Szerző: Gooding, D. és Lennox, J.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A keresztyénség lénygének és a keresztyén felekezetek zűrzavarának különválasztása.


81 A keresztyénség több, mint egy vallás - Mit jelent a gyakorlatban keresztyénnek lenni?
Szerző: Dr. Spiros Zodhiates
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
25 rövid írás, melyek a keresztyénség gyakorlati kérdéseivel foglalkoznak közérthető formában.


82 A kis csavargó
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Rövid, érdekes történetek gyermekeknek, melyekben megismerkedhetnek a Biblia üzenetével, Jézus Krisztussal és az evangéliummal.


83 A kor, amelyben Jézus élt
Szerző: Dr. William H. Marty
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Ismerd meg Jézust jobban azáltal, hogy megérted, mi formálta azt a világot, amelyben Ő élt! Néha nehéz eligazodni az Újszövetségben, mivel egy teljesen más korszakba lépünk a Biblia olvasásakor. Zavarbaejtő szokások, ismeretlen helyek és csoportosulások, érthetetlen vallási konfliktusok és politikai viszonyok. Hogyan alakultak ezek ki? Miért hívják az izráelitákat zsidóknak? Kik a farizeusok, és miért volt olyan kemény velük Jézus? Mi volt a szerepe a zsinagógáknak, mi történt a templomi áldozattal? Miért nem szerették a samaritánusokat? William Marty végigvezeti az olvasót a Szentföld történetén, elvezet a fogságtól Jézus születéséig, sőt még valamivel azon is túl. Ismerjük meg a kort, amelyben Jézus élt, és ámuldozzunk azon, hogyan készítette fel Isten a világot arra az Egyetlenre, aki aztán teljesen megváltoztatta azt! Dr. William H. Marty a Moody Bible Institute professzora és számos, a Biblia tanulmányozásáról és történelmi hátteréről szóló könyv szerzője.


84 A krisztusi hithez hűen
Szerző: David Gooding
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Apostolok Cselekedetei könyvének új megközelítése. A professzor a korai keresztyénség világát kelti életre ebben a könyvben, nem csak szakértők által érthető módon.


85 A legnagyobb gazdagság
Szerző: H. D.
Kategória: Evangélizáció
Rövid evangelizáló füzet történetekkel.


86 A legnagyobb nyereség
Szerző: White, P.
Kategória: Evangélizáció
Paul White a Buyufa alatt írója, orvos és misszionárius azokról a kérdésekről tárgyal, amelyek ma a keresztyén élettel kapcsolatban felmerülnek. A rá jellemző humoros és mégis teljesen a Bibliához kötődő módján olyan válaszokat tud adni, amik könnyen érthetőek, és a dolgok lényegét érintik. Személyes élményei - különösen a Kelet-Afrikában töltött idejéből -, olyan képeket tárnak elénk, amelyek életközeli kijelentéseit mélyen belénk vésik. Ez a könyv valódi segítséget nyújt mindazoknak, akik az Istennel való életet és a Bibliát komolyan veszik.


87 A lélek horgonya
Szerző: Gerrid Setzer
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Sokan azok közül, akik megtértek Jézus Krisztushoz, valamiképpen kételkednek megváltásukban. Gyakran felteszik a kérdést: Vajon mindent helyesen cselekedtem-e megtérésemkor? Miért vétkezek még mindig olyan gyakran? Tettem-e valami olyat, amit Isten nem bocsáthat meg? Kárhozatra jutok-e, ha nem vagyok eléggé hűséges? A hajókról horgonyt bocsátanak le, hogy az erős szél és a hullámok el ne sodorják. A lelkünknek is szüksége van a kétségek és támadások viharában egy horgonyra. A lélek horgonya pedig a Biblia, Isten Szava. Ez a könyv bátorítani szeretne minden keresztyént, hogy fenntartás nélkül bízzék Isten Szavában. Mert ez a bizalom elvezet ahhoz a bizonyossághoz, hogy Isten gyermekei vagyunk, és biztosan befutunk a mennyei örök kikötőbe.


88 A levegőbe fogtok beszélni
Szerző: Legrand, F .L. A.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A szerző elemzi a nyelveken szólással kapcsolatos különböző álláspontokat, s közben hasonlóan jár el, mint a béreaiak: „kutatták az írásokat, hogy valóban úgy vannak-e ezek a dolgok?”


89 A magvető + Megtérés és hit + Isten országa
Szerző: Dr. Schimert Gusztáv főorvos
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
3 igehirdetés szövege


90 A maradék Isten házáért + Dávid sátora
Szerző: Saunders, J.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A maradék Isten házáért című történet azokról a zsidókról szól, akik visszatértek Babilonból Jeruzsálembe. Allegória, amelynek az a szándéka, hogy felindítson hívőket, akik szent elégedetlenséget éreznek és vágynak arra, hogy átéljék Jézus Krisztus gyülekezetének helyreállítását. A Dávid sátora kombinálja a történetmondást és a bibliamagyarázatot. Bemutatja a Gyülekezet mennyei természetét, és megvilágítja azt a romlást, amely a bukott ember vallásos ténykedésének következménye.


91 A második feleség
Szerző: Roy Krisztina
Kategória: Elbeszélés

   Ebben a történetben egy fiatal nőről olvashatunk, aki egy megözvegyült és megkeseredett parasztgazda második feleségeként örömet és új életet visz az elhanyagolt családba, és láthatjuk azt is, hogy sikerül neki gondoskodással és szorgalommal újra egyenesbe hozni az eladósodott gazdaságot, és ahogy az új élet üzenetének elfogadásával áldássá lesz az egész családja és környezete számára is.
92 A Megfeszített diadala
Szerző: Sauer, E.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az előttünk levő könyv - egy "séta az újszövetségi kijelentéstörténeten át" a világ megújulásáig - bevezet az üdvtörténeti összefüggésekbe és megérteti velünk az Újszövetség hittartalmát. Szól Jézus Krisztus szabadító tettéről, a Gyülekezet és Isten országa viszonyáról, az antikrisztusi időkről, ítéletekről és kiteljesedésről.


93 A megkoronázott Krisztus
Szerző: F. W. Grant
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A szerző írásában Jézus Krisztus címeit és dicsőségét kutatja, hogy a szívekben imádat ébredjen, és mindinkább felismerhessük, hogy ki is ő, hogy méltóképpen megkoronázzuk.


94 A menny
Szerző: Werner Gitt
Kategória: Evangélizáció
A Teremtő mindnyájunk szívében elültette az örökkévalóság tudatát. Ezért is tudjuk, hogy a halál nem az életünk végső pontja. Nincs a földön egyetlen olyan nép sem, amelynek ne volna valamilyen elképzelése a túlvilágról. Mi azonban nem valamilyen elképzelést akarunk követni, hanem az igazságot. Egyetlen vallásalapító sem mondhatta el magáról: „Én vagyok az igazság!”, mert egyikük sem a túlvilágról érkezett. Jézus az egyetlen, aki a mennyből jött, emberré lett, keserves halált halt a kereszten a bűneinkért, harmadnapon feltámadt a halottak közül, és visszatért a mennybe. Csak Ő mondhatja ezt a rendkívüli mondatot: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam” (János 14,6). Ezzel ezt üzeni nekünk: • Személyében Ő az igazság. • Ő maga az élet forrása. • Egyedül Ő az az út, amely elvezet Istenhez az atyai házba. Kedves Olvasó, ez a könyv szeretne arra bátorítani, hogy kövesd ezt a Jézust. Akkor megtalálod Azt, aki határtalanul szeret téged, és neked akarja ajándékozni a mennyországot.


95 A Mindenható oltalmában
Szerző: Heidi Schilling
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Egy vándorcirkusz életébe nyerhetünk bepillantást, ahol Rozi és édesapja Roberto, a bohóc a Mindenható oltalmában élik nem hétköznapi életüket.


96 A Nádas utca fényei
Szerző: Curcubet Gabriella (Gaál Éva rajzaival)
Kategória: Gyermek - ifjúsági

Elvált szülők között tébláboló gyerek, mulatozó nagyapa, liberális tanítónő - szomorú, de egyre gyakoribb, mindennapi események körülöttünk a világban.
   A történetben nyomon követhetjük egy csonka család lelki fejlődését, kerekké válását. Jézus Krisztus még egy gyermeket is megszólíthat, és rajta keresztül is munkálkodhat. Ahol Isten Fiát befogadják, megváltozik az életmód, megindul a gyógyulás folyamata, és onnan előbb-utóbb fény árad a sötétségben élő emberekre.
97 A nagy evangéliumi katasztrófa
Szerző: Francis A. Schaeffer
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az ismert 20. századi teológus, Francis A. Schaeffer halála előtt 1984-ben utolsóként írt könyve pontosan előrejelzi, mi történik, amikor az evangéliumi keresztyénséget eltéríti a világi kultúra. Történelmi, filozófiai és teológiai ismereteit felhasználva éles szemmel mutat rá arra, milyen következményekkel járhat, ha a keresztyének nem foglalnak nyíltan állást a vízválasztó kérdésekben. Vajon már annyi kompromisszumot kötöttünk az igazság és az erkölcs területén, hogy szinte semmi sem maradt, ami mellett kiállnánk? Az evangéliumi keresztyénség eladta magát a világnak? Ez a könyv rávilágít az alkalmazkodás és kompromisszumokra hajlás tragikus következményeire a társadalomban és a keresztyénségben. Egy provokatív és kihívásokkal teli mű, amelyet ugyanakkor áthat Dr. Schaeffer mély elköteleződése Krisztus felé és szeretete a Gyülekezet iránt. Bár a könyv az 1980-as évek Amerikájában íródott, aktualitását ma sem veszítette el. Ha eltekintünk néhány speciális jelenségtől, a mai Magyarországon is érvényesek az író által felvetett kérdések és figyelemre méltóak a válaszok. FRANCIS A. SCHAEFFER (1912–1984) több, mint húsz könyv szerzője, amelyeket számos nyelvre fordítottak le, és milliók olvastak világszerte. Feleségével, Edith-tel közösen alapították a L’Abri Fellowship International tanulmányi és tanítványi központokat. A keresztyénség és a kultúra érintkeztésével kapcsolatos munkássága nemzetközileg is elismert. 1984-ben hunyt el, de hatása és öröksége ma is megnyilvánul világszerte.


98 A nagy lehetőség
Szerző: Schulte, A.
Kategória: Evangélizáció


99 A négy bibliai ősanya
Szerző: Bognár Attila
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A három bibliai ősatyának négy feleségéről olvashatunk a Szentírásban. Az ő életüket tárja elénk ez a könyv, felfedve azt, hogy hogyan mutatnak előre a Messiásra.


100 A négyszáz 'csöndes' év
Szerző: H. A. Ironside
Kategória: Áhítatos könyvek
Az Ószövetség azzal végz?dik, hogy a zsidó nép a babiloni fogságból visszatért a hazájába, de mindenest?l kiszolgáltatott a perzsa királyok kénye-kedvének, és sóvárgott elveszített szabadsága után... Az Újszövetség els? lapjain ugyanezt a népet látjuk, immár er?sen megsokasodva, ugyanabban az országban, de most már római fennhatóság alatt. még inkább elkeseredve az új elnyomó uralom miatt. Mi történt közben? Milyen események játszódtak le azon századok alatt, melyeket gyakran hívnak a ?négyszáz csöndes év"-nek, mivel a Biblia nem válaszol ezekre a kérdésekre? Azok az évek a zsidó nép számára mindennek mondhatók, csak nyugodtaknak nem. Szörny?séges felfordulás id?szaka volt az, mind vallási, mind szellemi vonatkozásban. H. A. Ironside a rá jellemz? éleslátással és világossággal rostálja át az olyan megbízható feljegyzéseket, amelyek Josephus Flaviusnál és a Makkabeusok els? könyvében találhatók, hogy a ,négyszáz csöndes év"-nek ezt az áttekinthet? és olvasmányos elbeszélését adja elénk, amely Isten ma él? népe számára is fontos tanítás és figyelmeztetés.


101 A nemzetek ideje
Szerző: Peters, B.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Dániel könyve a Szentírás olyan része, amely magyarázatot ad sok felmerült, de talán ki sem mondott gondolatra, Dániel élete és bizonyságtétele tanulságos, próféciái pedig jelentőségteljesek.


102 A nő Isten gondolata szerint + Nevetve néz a holnap elé
Szerző: Smart, F.-Young, J. + Spencer, E.
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
Az asszony szerepe a Példabeszédek 31,10-31 alapján. A szerzők a Szentírás kijelentéseit tanulmányozva ismertetik meg az olvasóval Isten nőre vonatkozó akaratát. A bemutatásban fő helyet kap a példabeszédekben található (Péld 31.) leírás, amely szerint a derék asszony a férje koronája és akinek értéke meghaladja az igazgyöngyökét is.


103 A normális keresztyén élet
Szerző: Watchman Nee
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A kínai szerző ebben a könyvében azt mutatja be, hogy a normális keresztyén élet mennyire különbözik attól az élettől, amelyet a keresztyének általában élnek. Nem egy magasabb szellemi színvonalról beszél, hanem a krisztusi életről, arról, hogyan lehet felelet az ember problémájára Jézus Krisztus.


104 A nyelveken való szólás meg fog szűnni
Szerző: Broadbent, W. G.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Bemutatja, hogy a nyelveken szólás, mint Isten kijelentésmódja, hogyan szűnik meg fokozatosan, három szakaszban.


105 A páratlan Izráel
Szerző: Lambert, L.
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
Isten terve és szándéka Izráellel a Biblia nyomán


106 A páratlan, senkihez sem hasonlítható
Szerző: Boddenberg, D.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Ha valakit szívből szeretünk, nem találunk kedvesebb időtöltést, mint hogy vele foglalkozzunk. Így tanulmányozza és fejti ki a szerző Jézus Krisztus neveit, címeit és tevékenységeit.


107 A prédikáló mosónő
Szerző: A. B. Simpson
Kategória: Elbeszélés
A 20. század elején élt egy asszon, akit igen sokan ismertek New Yorkban. Mosónő volt, de beszélgetéseit arra használta, hogy prédikáljon, bizonyságot tegyen.


108 A Prédikátor könyve
Szerző: Peters, B.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A Prédikátor könyve minden nehézsége mellett sok gyakorlati útmutatóval szolgál. A szerző részletes elemzésével, sok gyakorlati alkalmazással kezünkbe adja a kulcsot a könyv megértéséhez.


109 A Prédikátor könyve és az Újszövetség feleletei
Szerző: André, G.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Az életről, a szenvedések titkáról, emberi erőfeszítések hiábavalóságáról, háborúkról, halállal szembeni tehetetlenségről tesz fel kérdéseket a Prédikátor, és ezekre keresi választ.


110 A próféták ma is szólnak
Szerző: Meldau
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
Ki tudna képet rajzolni valakiről, aki még meg sem született? A Bibliában egy olyan valaki meglepő és félreismerhetetlen képét látjuk, akit húsz-huszonöt próféta festet le. A Messiás az Ó- és Újszövetségben.


111 A Római levél magyarázata + A tapasztalat könyve (Gondolatok a filippiekhez írt levélről)
Szerző: Rudolf Brockhaus + J.N.Darby
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

Pál apostol rómaiakhoz írt levelének magyarázata

+ Pál apostol filippibeliekhez írt levelének magyarázata
112 A Rómaiakhoz írt levél
Szerző: Vine, W. E.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A könyv a római levél minden versét bibliahűen és külön tárgyalja, illetve magyarázza. Kommentár.


113 A Roy testvérek élete és munkálkodása
Szerző: Ing.Jaks Milan + Ing.Spisiak Samuel
Kategória: Életrajz

  Roy Krisztina (1860-1936) és Roy Mária (1858-1924) életéről és munkálkodásukról szól ez a kiadványunk.
Roy Krisztinát elsősorban a népszerű gyermekkönyveiről és elbeszéléseiről ismerik, amelyek közül közel 10 magyar nyelven is megjelent már kiadónknál.
114 A spiritizmus fertőjében + Rudolf Steinertől Jézus Krisztusig
Szerző: Josuran, R.
Kategória: Evangélizáció
Az első könyv a spiritizmusba enged betekintést, ennek veszélyeire hívja fel a figyelmet. A második könyv az antropozófiát ismerteti meg az olvasóval személyes tapasztalatok felhasználásával.


115 A Szent egyszerűség
Szerző: Binde, F.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A szerző 49, formailag tökéletes elmélkedésben fejti ki a szent egyszerűség nagyszerű voltát és szépségét, s mélyrehatóan világítja meg minden oldalról.


116 A szent háború (képekkel)
Szerző: Bunyan, J.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
John Bunyan (1628-1688) angol író. Nincstelen, írni ­olvasni alig tudó üstfoltozó volt, aki üldözött prédikátorként 12 évet raboskodott. A bör­tönben írta meg első nagyobb szabású munkáit. "A SZENT HÁBORÚ" az ember lelkéért folyó örök küzdelem témájához tér vissza.


117 A Szent Szellem + Gyógyulások, nyelveken szólás, jelek és csodák
Szerző: Heijkoop, H. L.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A Szent Szellem munkáját, hatását, befolyását, megnyilvánulásait mutatja be a könyv az egyénekben és a gyülekezetben.


118 A Szent Szellembe merülés
Szerző: Bayerle Kornél
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

A Szellemmel való betöltekezés és a Szent Szellembe merülés Ó- és Újszövetség tanításait veszi végig a szerző az újjászületéssel összefüggésben is.

A függelékben olvasható még Alexander Seibel írása: Mi volt a Szent Szellem káromlása?
119 A Szentírás Isten teljes kijelentése
Szerző: Rudolf Eberthäuser
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Mi a jelentősége a Bibliának számunkra, milyen téves hozzáállásokkal találkozhatunk.


120 A Szentírás néhány igazságának rövid magyarázata
Szerző: Langhammer, J.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek


121 A teremtés titka
Szerző: Watchman Nee
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az ember mindig csodálkozik önmagán, valamint azokon a dolgokon, amelyek körülveszik. Évszázadok óta próbálkozik, hogy megfejtse a teremtés titkát megfigyelés és gondolkodás útján. A teremtés igazi történetét azonban sohasem tudtuk volna meg, ha Isten nem jelentette volna ki Mózesnek. Ebben a kötetben Watchman Nee bemutatja nekünk a teremtés bibliai értelmezését, amelyet a tudomány is igazol. Ez azonban nem csak azt akarja bizonyítani, hogy a Bibliában kijelentett teremtéstörténet tudományosan igaz, hanem inkább azt akarja megmutatni, hogy Isten nagyobb, mint a tudomány. Miközben Isten Igéje örökre igaz, a tudományos tanokat állandóan revideálni kell. Mennyire kimeríthetetlen is Isten kijelentése (ahogyan Igéjének írott közlésében található), hogy a teremtés történetének ismertetésével munkamódszereit is leleplezte az új és a régi teremtésben. Ezért a teremtés és a keresztyén megtapasztalás hasonlósága, a teremtés és Krisztus cselekedeteinek összehasonlítása, valamint a teremtés és a törvény felépítése ugyancsak be van mutatva azért, hogy bevezessen bennünket Isten Igéjének szellemébe. Hajoljunk meg csodálattal ?Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége" (Róm 11,33) el?tt!


122 A Tituszhoz írt levél magyarázata + A prófétai összkép
Szerző: Heinrich Langenberg
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

Pál Tituszhoz írt levelének magyarázata

+

A prófétai összkép
-  a szerző 17 ószövetségi prófétáról ír gondolatokat egyesével végig véve őket
123 A Tízparancsolat (gyermekeknek, kifestőkönyv rövid magyarázatokkal)
Szerző: Christian Ha:hlke
Kategória: Gyermek - ifjúsági
A gyermekeknek készített kiadvány jól érthető módon magyarázza el a tíz parancsolat lényegét, erkölcsi tanítását.


124 A tökéletes ajándék
Szerző: Naményi Tibor és Anita
Kategória: Életrajz
A tökéletes ajándék c. könyv egy szívbemarkoló, igaz történet Kyráról, aki négy évesen lett rákos. Kövesd Kyra és családja történetét, szenvedéseit és a sok-sok csodát ebben a könyvben, amelyet a szülei írtak.


125 A törvény nevében
Szerző: Binde, F.
Kategória: Evangélizáció
A házasságtörő asszony története. Törvény, ítélet és felmentés – a régi történet ma is aktuális mondanivalója. Miért szükséges Jézus Krisztus szabadítása?


126 A tű foka
Szerző: Dönges, L.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Az elbeszélés két diáklány rövid, de döntő életszakaszát mutatja be. A „tű foka” példázat ki nem mondottan ott van az elbeszélésben szinte hátterét adva az eseményeknek.


127 A tudomány valóban eltemette Istent?
Szerző: John C. Lennox
Kategória: Tudomány

   Ebben az elgondolkodtató és gondolatébresztő könyvben John Lennox, az Oxfordi Egyetem matematika professzora felteszi a kérdést, hogy valóban igaz, hogy a tudományban minden az ateizmus felé mutat? Vagy lehetséges, hogy a teizmus jobban összefér a tudománnyal, mint az ateizmus? Vajon a tudomány eltemette-e Istent vagy nem?
128 A túlvilágról
Szerző: Brinke, G. R.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A könyv a következő témákkal foglalkozik: angyalok, Sátán, démonok, a végidők nagy krízisei, a jövő legnagyobb napja, menny, pokol, ítélet – a láthatatlan világról a Szentírás alapján.


129 A világmegváltás hajnalpírja
Szerző: Sauer, E.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A szerző megkísérli felvázolni az isteni üdvterv kifejlődésének évezredeken át tartó „zarándokútját”, a világ teremtésétől kezdve egészen Krisztusig, a világ Megváltójáig.


130 A zarándok útja - a jelenvaló világból az eljövendőbe + Bővölködő kegyelem
Szerző: John Bunyan
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

   John Bunyan halhatatlan műve, amelyet egy börtöncella mélyén írt, és az angol irodalom leghíresebb allegóriája lett, amelyben a keresztyénenk útját egy mennybe vezető veszélyekkel és csapdákkal teli zarándok úthoz hasonlítja, amelyen hűséggel járva mégis győzelmesen célba visz, Urunkhoz és Királyunkhoz a dicsőséges mennyei honba.
131 A zárba illő kulcs - 1. kötet
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Rövid gyermektörténetek evangéliumi tanulságokkal.


132 A zárba illő kulcs - 3. kötet
Kategória: Gyermek - ifjúsági
A könyvsorozat 3. része, de az előző részektől függetlenül is olvasható, melyben rövid gyermektörténetek találhatók evangéliumi tanulságokkal.


133 A zsidókhoz írt levél mai üzenete - Rendíthetetlen ország
Szerző: David W. Gooding
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A Zsidókhoz írt levél tartalmazza az Újszövetség legkedveltebb és legnehezebb igeszakaszainak egy részét. Keresztyének nemzedékeinek szívét hevítette fel bemutatva Krisztus istenségét, emberségét és szenvedéseit, valamint hogyan töltötte be a régi szövetséget, amikor az új szövetség különb áldozatává és főpapjává lett. Ez a levél az olyan emberek hűséges engedelmességének példája révén, mint Ábrahám és Sára – akik várták „azt a várost, amelynek tervezője és alkotója az Isten” –, ma is sokakat ösztönöz nagyobb odaadásra a hit útján. Ám ugyanez a levél komoly figyelmeztetéseivel sokaknak okozott gyötrelmet, egyesek pedig megkérdőjelezték miatta a hitüket, ha nem magát az üdvösségüket. Ez a gyakorlatias és olvasmányos bibliamagyarázat megvilágítja a Zsidókhoz írt levél hitbeli zarándokutunkon való haladásunkkal kapcsolatos mélyreható kérdéseit. Miközben lépésről lépésre vezet minket, messzebbre megy a levél tényleges határainál, hogy feltárja az ószövetségi történelem, próféciák, szertartások és költészet gazdag területeit, melyekről a levél oly sok meglátása származik. Felbecsülhetetlen értékű segítség annak megértéséhez, hogy a levél szépségei és nehézségei egyaránt ezt a hitet hivatottak erősíteni. Ahogyan ugyanis a levél eredeti olvasói megtudták, a hit csakis abban az igaz és eljövendő Királyban talál biztos támpontot, akinek országa akkor is állni fog, amikor minden egyéb megrendül és darabokra hullik. David W. Gooding (1925–) a belfasti Queen’s Egyetemen a görög Ószövetség nyugalmazott professzora és a Királyi Ír Akadémia tagja. Nemzetközi tanító szolgálatát az Ó- és Újszövetség üdítő és gondos magyarázata jellemzi. Publikációi között szerepelnek a Septuagintáról és ószövetségi beszámolókról írt tudományos igényű tanulmányok; Lukács evangéliumáról, a János 13–17-ről és az Apostolok cselekedeteiről szóló bibliamagyarázatok, valamint a Hogyan használja az Újszövetség az Ószövetséget? című könyv.


134 A Zsoltárok könyve
Szerző: Darby, J.N.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Gyakorlati elmélkedések a 150 zsoltár mindegyikéhez.


135 A.N.Groves - Aki először Isten országát kereste
Szerző: Harriet Groves
Kategória: Életrajz

A. N. Groves (1795–1853) életének jelszava ez volt: „Dolgozz keményen, használj föl keveset, adj sokat, adj oda mindent Krisztusért”.

Feleségével arra a meggyőződésre jutott, hogy először jövedelmük 10%-át, később teljes vagyonukat és életüket az Úr rendelkezésére kell bocsátaniuk.

Harminchárom éves korában Bagdadba, majd Bombay-ba költözött, ahol mint fogorvos dolgozott, s szabad idejé-ben az evangéliumot hirdette. Pál apostol példáját követte abban is, hogy saját magát, családját eltartotta („két kezével” kereste a kenyerét).

Negyvenéves kora körül kapcsolatba került a bristoli Müller Györggyel (a híres árvaházalapítóval), akire nagy hatással volt Groves, hogy szolgálatát, életét egyedül Isten igéreteiben bízva végezte.
136 Abdiás próféta
Szerző: Henri Rossier
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Abdiás próféta nagyon rövid üzenetet hagyott ránk, és lehetséges, hogy több helyen Jeremiást idézi. Elsõsorban nem Izráelrõl, vagy közvetlenül a Messiásról prófétál. Azonban, ha valaki tanulmányozza ezt a „kis prófétát”, mélyreható üzenetet fedez fel írásában. Abdiás ugyanis Edóm büszkeségét és testvérnépe, Izráel felé való gyûlöletét tárgyalja. A próféta nemcsak az Edómot sújtó ítéletre figyelmeztet – Edóm egyébként a jövõben fontos szerepet fog játszani –, hanem nagyszerû bepillantást nyújt Jézus Krisztus eljövendõ békebirodalmába is. A függelékben: H. P. Barker: Abdiás könyve (Részlet Krisztus a kis próféták könyveiben c. művéből.)


137 Ábrahám és Lót - Amit vet az ember, azt fogja aratni is
Szerző: Andreas Steinmeister
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A mai modern vagy posztmodern társadalomban Sodoma bűnei egyre inkább a hétköznapokhoz tartoznak. Hogyan viselkedjünk akkor mi keresztyének?


138 Adj nekünk... örökséget
Szerző: Dixon, H.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Gondolatok a női egyenjogúságról, a nők helyzetéről és feladatairól a Kr.e. XV. században élet öt ószövetségi lány és mások példájából kiindulva


139 Ahogy Isten megláttatta velem… - az Ige hirdetésének és tanulmányozásának különböző módjai – Ungár Aladár előadásai
Szerző: Ungár Aladár
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az Ige hirdetésének és tanulmányozásának különböző módjai – Ungár Aladár tanító előadásai alapján.


140 Ahogy Noé napjaiban történt
Szerző: Jeff Kinley
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Noéról és bárkájáról szól a Biblia egyik legizgalmasabb története. Mégis a legtöbb ember emlékezetében úgy él, mint olyan gyerektörténet, amellyel képeskönyvekben és a vasárnapi iskolában lehet találkozni. Pedig az a tragédia, hogy Isten rázúdította ítéletét a földre, valóban megtörtént. Jézus próféciájára pedig már végképp nem figyelünk, amely szerint a föld utolsó napjaiban ugyanaz fog történni, mint Noé napjaiban. Mit értett vajon ezen? Azt, hogy feltűnő párhuzamosságok vannak Noé napjai és az utolsó idők között. Most teljesedik be Jézus próféciája? Ha igen, hogyan fogadjuk? Az Ahogy Noé napjaiban történt c. könyv • megvizsgálja, mikor érkeznek el az utolsó idők, • megerősíti, hogy Isten még egyszer meg fogja ítélni a világot, • segít a hívőknek, hogy bölcsen éljenek, és kihasználják az alkalmas időt. Egy izgalmas betekintés abba, ami következik! „Noé története több ezer évvel ezelőtt történt, és mégis fontos a mi korunkban is… izgalmas olvasmány, amely segít megérteni, honnan jövünk, hol tartunk most, és merrefelé haladunk…” – Mark Hitchcock író és a Faith Bible Church vezető lelkésze, Edmond, Oklahoma Jeff Kinley (ThM, Dallas Theological Seminary) régi igazságokat visz közelebb az emberek szívéhez. Kinley húsz könyv szerzője és lelkész, feleségével Arkansasban élnek. Három felnőtt fiuk van.


141 Ajtónyitás: vajon kinek? - bővített kiadás
Szerző: Erdélyi Judit dr.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Mi a baj az ún. természetgyógyászattal? Mit tanít a Biblia a láthatatlan világgal való kapcsolatról? Miért ne használjam a homeopátiát?


142 Aki a cethal gyomrába került - Keresztyén mártírok története
Szerző: James W. Lowry
Kategória: Életrajz

Keresztyén mártírok története, akiknek hite erősebb volt, mint a halál. Egy XVI. században élt fogoly egy vár börtönében tartózkodásáról ír, mint aki a cethal gyomrába került.
143 Aki bűnösnek találtatik a földön - egy megrázó élettörténet
Szerző: Heinz Böhm
Kategória: Elbeszélés
Roland Seeger megrázó élettörténete, aki fájdalmas tapasztalatai miatt a teljes érzéketlenséget igyekszik gyakorolni az emberek felé. Nitzsche szellemi tanítványa lesz, de ez élete kudarcához vezet…


144 Aki gondolkodik, annak hinnie kell
Szerző: Prof. Wilder-Smith, A. E.
Kategória: Tudomány
Ebben a könyvben a szerző világosan kifejti, hogy a hit alapja elsősorban az értelem, nem pedig az érzelem. Az értelem és érzelem kérdését a szerző egy humorral fűszerezett történetbe öltöztette.


145 Akik áldanak téged, azok áldottak - Bibliatanulmányok Bálám áldásmondásairól 4Mózes 22-24
Szerző: George Bell & Hugo Bouter
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

Bibliatanulmányok Bálám áldásmondásairól 4Mózes22-24
146 Akit megtalált a kegyelem
Szerző: Kausemann, J.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az író az első könyvben Jákób pátriárka történet mutatja be, amiben mindenki önmagára ismerhet. A második könyv Gedeon története, aki az élet küzdelmében álló hívő ember tükörképe.


147 Áldozatok - a 3Mózes 1-7. fejezetei alapján
Szerző: Werner Mücher
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

   Az Úr Jézus egyszer ezt mondta a zsidóknak: „… kutatjátok az Írásokat, … pedig azok rólam tesznek bizonyságot” (Jn 5,39). Az Írásokban mindenekelõtt Õróla van szó. Ez különösen érvényes a Mózes 3. könyvében szereplõ áldozatokra, amelyek az Úr Jézust Istennek odaáldozott életében és halálában mutatják be. Ezért nagyon megéri tanulmányozni az áldozatokat, és elmélyedni elõképi jelentésükben.
   Ezt a könyvet ebbe a témába való bevezetésnek ajánljuk. Isten megmutatja, hogyan lehetnek gyermekei vele, aki Atyjukká lett, és egymással igazi közösségben.
148 Alícia - AIDS és egy élet, mint egy álomban
Szerző: Stricker, A.
Kategória: Életrajz
Alicia kétségbeesetten keresi az életet – kábítószerekben, kapcsolatokban – és megtalálja a halált. Tizenhét évesen tudja, hogy HIV fertőzött. Ennél a mélypontnál fény hatol be a sötétségbe.


149 Ama fényes hajnali csillag (a Jelenések könyvének magyarázata)
Szerző: Reichert Gy.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek


150 Ami bekövetkezik hamar
Szerző: Salamon, G.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Hogyan lesznek megítélve a hívők? Van-e értelme a világtörténelemnek? Milyen lesz az ezeréves birodalom és a mennyei Jeruzsálem. Ezekre a kérdésekre keresi a könyv a választ.


151 Ami minden fáradságot megér
Szerző: Jasmin Yildiz - Werner Gitt
Kategória: Evangélizáció
Az etióp pénzügyminiszter története a Biblia egyik leghatásosabb leírása. Egy Istent kereső embert mutat be, aki bár alig tudott valamit Istenről, nem sajnált semmi fáradságot, akinek nem létezett fontosabb cél, mint hogy az örök életet megtalálja. Vajon mi indította ezt a magas állású embert arra, hogy ilyen következetes elszántsággal mindent arra tegyen fel, hogy megismerje az igazi Istent? Jasmin Yildiz elbeszélési szabadsággal, de a bibliai alapelveket betartva dolgozza fel a történetet. Elbeszélése olyan izgalmas, hogy le sem lehet tenni mielőtt a végére nem érünk. Éppen az olyan olvasóknak jelent segítséget az evangélium megértésében, akik még nem ismerik ki magukat a Bibliában.


152 Amiknek gyorsan egymás után meg kell történniük - A Jelenések könyve madártávlatból
Szerző: Werner Mücher
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

A Jelenések könyve madártávlatból

   Ez a füzet a Jelenések könyvébe való rövid betekintés, megközelítőleg egy-két óra alatt el lehet olvasni. A szerző fejezetenként összefoglalja a fejezet tömör mondanivalóját, a füzet végén pedig táblázatokkal ad szintén egy tömör áttekintést, ahogy az ő számára ez az egyébként sokak által és nehezen értelmezhető bibliai próféciai könyv értelmezhetővé vált.
153 Amikor a szülők szenvednek, mert gyermekeik nem az Úr útjára térnek + Isten elfelejtett kegyelmes lenni?
Szerző: De Koning, Ger. + Kuhley, H. J.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az író a Bibliából próbál vígasztaló választ adni a kérdésre: Van-e segítség a szülők számára, akik gyermekeik miatt nagyon szenvednek? Isten elfelejtett kegyelmes lenni? (Kuhley, H. J.) A 77., Aszáf zsoltára mély be­nyomást keltő bizonyságtétel arról, hogyan találja meg a hívő ember újra bizalmát Istenben.


154 Amikor Isten könnyezik – A szenvedésben hordozó reménységről
Szerző: Joni Eareckson Tada, Steven Estes
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Joni Eareckson Tada több mint negyven éve tölti napjait tolókocsiban, és sok fájdalmas tapasztalatot szerzett. Ezért különösen világosan látja, mi Isten szándéka a szenvedésünkkel. Könyvében régi barátjával, Steven Estes-szel közösen olyan válaszokat ad a szenvedés kérdéseire, amelyek nem felszínesek, és a legnagyobb nyomorúság idején is segítenek. Ez a könyv arról az Istenről szól, aki sír az emberi szenvedés láttán, aki saját maga is alászáll szenvedésünk mélységeibe, és szól arról a szeretetről is, ami arra indította Őt, hogy megengedje a szenvedésünket. A könyv elmondja, hogyan tapasztalhatjuk meg Isten kegyelmét és barátságát életünk nehéz útjain, s ez remélhetőleg teljes egészében megváltoztatja majd a szenvedéshez való viszonyulásunkat, meggazdagít és bátorsággal tölt el.


155 Aminek hamarosan meg kell történnie (a Jelenések könyvének magyarázata)
Szerző: Dönges, E.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
a Jelenések könyvének magyarázata


156 Amit a Biblia tanít
Szerző: MacDonald, W.
Kategória: Evangélizáció
A Biblia alaptanításai egyszerű, közérthető formában, témakörönként kérdésekkel. Fiatalok, a Bibliával ismerkedők számára.


157 Amit a Bibliáról mindenkinek tudni kell - (legalapvetőbb ismeretek) - új, 2009-es kiadás
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

- új, 2009-es kiadás
   Legalapvetőbb ismeretek a Biblia keletkezéséről, Ó- és Újszövetségi könyvek, térkép a Biblia országairól, időrendi ábrák, stb.
158 Amit a mennyben már nem tehetsz meg...
Szerző: Mark Cahill
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Mi az, amit a mennyben már nem tehetsz meg? Az elveszetteknek már nem tudod megmutatni, hogyan szabadulhatnak meg! Azok közé tartozol, akiknek gondjuk van a bizonyságtétellel? Valószínűleg egy egész listát állítottál már össze azokból a kifogásokból, amelyekkel mentegeted magadat, mert vonakodsz a hited megvallásától. Vagy fontolgatod: „Tulajdonképpen kellene, de…” Ha ezt a könyvet elolvasod, a feltételes mód felszólítóvá válik: Nem „kellene”, hanem „kell”! Ez a könyv evangelizálásra ösztönöz. Felráz kényelmességünkből, közömbösségünkből, önelégültségünkből, és naponkénti döntésre, folyamatos szolgálatra buzdít. De nem csak bátorít, hanem gyakorlatban felhasználható, alkalmazható eszköztárat ad az olvasó kezébe, amit a szerző sok példával illusztrál. A könyv eddig több mint 400 000 példányban jelent meg Amerikában.


159 Ámosz és Hóseás – Az igazságosság és szeretet hirdetői
Szerző: Jakob Kroeker
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Ámosz és Hóseás prófétává válása és szándékai, küzdelmei és vágyai kerültek leírásra. A kötet azáltal válik különösen értékessé, hogy az első részben bevezetés található a prófétaság témájába.


160 Angyalok
Szerző: Currie, J. B.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Mit tanít a Biblia az angyalokról.


161 Anikó neve
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Egy kisdiák története, akinek a nevét lehagyták azok listájáról, akik a szeretetotthonban énekelni fognak. Színes rajzokkal illusztrált füzet.


162 Apostolok cselekedetei
Szerző: Langenberg, H.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Kommentár. Fő témája az őskeresztyén gyülekezet alapvető jelentősége, és Pál apostol kiformálódása.


163 Aranyrögök a görög Újszövetségből
Szerző: Kenneth S. Wuest
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

   Az újszövetségi Szentírás görögül íródott, egy olyan nyelven, amely ma már holt nyelv, tehát annak jelentése nem változik. Ennek ellenére az Újszövetség fordítása nem könnyû feladat. Könyvünk 61 görög szó, „aranyrög” pontosabb fordításában kísérel meg segítséget nyújtani. Az Újszövetség görög szavainak a viszszaadása csodálatos isteni mélységeket tár fel elõttünk.
164 Árulás az Orkney-szigeteken
Szerző: Bettina Kettschau
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Vajon ki a tulajdonosa a gyönyörű gyűrűnek, amelyet az erdőben egy régen feledésbe merült kriptában találtak? Ki az a titokzatos idegen, akivel Mairdie messze fent, a sziklás réten találkozott? Úgy látszik, csak Tobermory, a csavargó ismeri őt. És mi történt akkor, amikor két régi, skót nemesi család összeveszett egymással? Amikor Mairdie és testvérei beutazzák az Orkney-szigeteket, észrevétlenül a múlt titokzatos rejtélyeivel találják magukat szemben. Létezik-e kivezető út a gyűlöletből és a bűnből?


165 Asztal a pusztában
Szerző: Watchman Nee
Kategória: Áhítatos könyvek
A minden napra szóló elmélkedést olvasva erőt meríthetünk, hogy szembe nézzünk korunk kihívásaival.


166 Átok alatt és Krisztustól elszakítva
Szerző: Johannes Gerloff
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
Az elmúlt évszázad óta, különösen a holokauszt és Izráel államának létrejötte után, szemünk láttára bontakoznak ki azok az ígéretek, melyeket Isten az Ó- és Újszövetségben Izráelnek adott, és amelyeknek a történelem mostani fázisában befolyással kellene lenni igehirdetésünkre. Pál apostol szilárdan hirdette: Isten nem vetette el népét. Johannes Gerloff a Római levél 9-11. fejezetének magyarázatában az Izráellel kapcsolatos kérdésekre ad gyakran meglepő válaszokat, különösen a mai közel-keleti helyzet hátterére tekintettel. Az Izráelnek tett bibliai ígéretek végső célja, hogy Isten hűsége és dicsősége nagy legyen a népek szemében.


167 Az 1. és 2. Korintusi levél magyarázata
Szerző: M. Ger De Koning
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A Korintusi levél magyarázata


168 Az angyalokról
Szerző: Ger De Koning
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

   A Bibliában olvashatunk az angyalokról, Isten szolgáló teremtményeiről, a könyv ezeket a leírásokat gyűjti egybe és rendszerezi különféle szempontok és témák szerint.

Tartalom

- A kezdet
- A kiválasztott angyalok
- Az angyalok és az Úr Jézus
- Szolgáló szellemi lények
- Az angyalok és Isten gyülekezete
- A bukott angyalok
- Az angyalok jövője
169 Az anyaság jutalma
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
Mindnyájan egyetértünk abban, hogy a jó anya jutalma nagy, de miként lehetünk biztosak abban, hogy jó anya válik belőlünk? A könyv néhány gondolattal ebben igyekszik segítségül lenni.


170 Az apai szív
Szerző: Klaus Güntzschel
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
„Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz…” Az Ószövetség legutolsó verse nagyon jól rámutat napjaink egyik problémájára, az apa-gyermek kapcsolatra. Vajon az apák egy kihalóban levő fajhoz tartoznak? Meghatározóvá vált a példaképek hiánya? A házasság után társadalmunk most még a családot is tönkreteszi? Gyermekeink apátlan árvák módjára nőnek fel? A szerző nagy, ha nem egyenesen féktelen örömét leli abban, hogy apa lehet. Feleségével, Utéval közösen hat gyermeke van. Kiváltságnak érzi, hogy mint apjuk kísérheti őket útjukon. Ez a könyv szenvedélyes védőbeszéd az apaság mellett, és egyformán szól mind az apákhoz, mind a fiakhoz. A Példabeszédek könyvét veszi alapul, „kihallgatja” Salamont, aki sétálni viszi a fiát, és miközben megpihennek egy-egy padon, bölcs dolgokat tanít neki. Mindennek ma is rendkívül aktuális üzenete van. Hallgatózz te is!


171 Az aranyház
Szerző: Rouw, J.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A szent sátor berendezése. (színes képekkel)


172 Az Atya vonzása
Szerző: Heijkoop, H. L.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A szerző előadássorozatát 1972-ben tartotta, azzal a szándékkal, hogy Isten Igéjének néhány igazságát különösen behatóan tárgyalja. Témái: megtérés, újjászületés, megigazulás stb.


173 Az elátkozott udvarház (ifjúsági regény)
Szerző: Rees, J.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Nagy árnyékok borulnak Frank életére: anya nélkül, mozgáskorlátozottan, megkeseredett apjával felnőni, alig kibírható nehézséget jelent. De mégis elkezdődik valami, ami változást hoz életében.


174 Az elfelejtett isteni parancs: Legyetek szentek!
Szerző: William MacDonald
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Ez a könyv harsonaszó valamennyi keresztyén felhívására, hogy kövessék Mesterük parancsát, és legyenek szentek. A szent élet megelevenítő igazsága a keresztyének számára sosem volt lényegesebb, mint napjaink világában, ahol a szentséget mellőzik és idejétmúltnak tekintik. A Krisztushoz való hasonlóság létrehozza a szentséget, és William MacDonald ennek fontosságát hangsúlyozza, miközben áttekinti a keresztyén élet sok területét. Ez a mű ösztönző és feltáró olvasmányt nyújt azok számára, akik komolyan engedelmeskedni akarnak az elfelejtett isteni parancsnak: LEGYETEK SZENTEK.


175 Az elhallgatott igazság
Szerző: König, F.
Kategória: Evangélizáció
Minden ember életében van egy Point of No Return, a pont ahonnan már nem lehet visszatérni. A könyv témája az élet iránya és célja, valamit az irányváltás lehetősége.


176 Az eljövendő árnyéka - Hogyan tanítsuk a Szent Sátort?
Szerző: David Gooding
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A Szent Sátort tanítani? Gyermekeknek? Képtelen, irreális dolognak tűnik – ami érthető is, hiszen a Szent Sátort leíró bibliai fejezetek első látásra mintha egyébből sem állnának, mint egy ókori hajlék homályos részleteinek hosszú felsorolásaiból. A lehető legalkalmasabb téma, amivel halálra untathatjuk a gyermekeket! Azonban ez az ősi hajlék a keresztyén hit lényeges és alapvető tanításait mutatja be a szokásostól talán elétérő módon. Segít felismerni az Ó- és Újszövetség közötti kapcsolatot, és nagyobbak számára történelmi összefüggéseibe is helyezhető. Lehetőséget ad a különféle vizuális szemléltető eszközök (képek, makettek, színezők) használatára. E tanításnak nem kell bonyolultnak és unalmasnak lennie. A könyv elsősorban tanítóknak szól. Segítséget nyújt azzal, hogy a bibliai tanítást gyermekek számára is érthető módon illusztrálja, és gyakorlati alkalmazást társít hozzá.


177 Az elrejtett fejezet
Szerző: Solomon Ostrovsky
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
A füzet kilenc rádióüzenetet tartalmaz, amelyeket a szerző Izraelben héber nyelven mondott el Ézsaiás könyve 52-53. részeivel kapcsolatban. Írásban eredetileg Kanadában angolul jelent meg "The Forbidden Chapter" címen. Isaac Solomon Ostrovsky 1902-ben született Ukrajnában, Kijev közelében hagyománytisztelő zsidó családban. Egy 1917-es, zsidók elleni pogrom során az ifj ú Ostrovsky szemtanúja volt édesapja meggyilkolásának. A család az üldöztetések elől Palesztinába menekült. Hasonlóan Ezékiel megbízatásához, szolgálatát elsősorban őrszolgálatnak tekintette, azért hogy Isten üzenetét Izrael Házának elvigye (Ez 33,1-9).


178 Az elveszettek boldogsága - öt, mindent megváltoztató találkozás története
Szerző: Wolfgang Bühne
Kategória: Evangélizáció
Hans Günter rohamfegyvere már töltve van. Annak az orvosnak az életét készül kioltani, aki szerinte nem megfelelően kezelte haldokló fiatal feleségét. Azonban két órával a tervezett gyilkosság előtt egy lerázhatatlan biztosítási ügynök keresztülhúzza sötét, bosszúálló terveit.
Tim az életében különböző szerepeket játszik: egyrészt derék polgár, aki a fúvószenekarban trombitál, másrészt reggae-t hallgat és hasist szív. Később ezoterikus „bioőrült“ lesz. Legvégül felismeri, hogy Istennel mindenféle hókusz-pókusz nélkül is igazi kapcsolatba kerülhet.
Carinát gyötrik gyermekkori élményei, ezért szeretet és elismerés utáni vágyát alkohollal, gyakori partnercserével és okkult praktikákkal próbálja csillapítani.
Tasso magabiztos, dörzsölt vállalkozó, aki hozzászokott a sikerhez, és kikezdhetetlennek tartja magát. Aztán barátai meghívják egy rövid kirándulásra, ahol a számára teljesen ismeretlen környezetben rájön,  milyen önző gazember valójában. Ennek pedig mélyreható következményei lesznek...
Yusuf gyermekkorát Anatóliában töltötte. Hazáját elhagyva nagy reményekkel és tervekkel érkezik Németországba, de hamarosan azt kell átélnie, hogy álmai szappanbuborékként foszlanak szét, vigaszul pedig nem marad más számára, csak az alkohol.

Ezeknek a látszólag reménytelen és minden illúziójuktól megfosztott embereknek életük keresztútján olyan találkozásban van részük, ami egyszer és mindenkorra megváltoztatja az életüket...179 Az én öreg autóm
Szerző: Dr. Eric Fischbacher
Kategória: Elbeszélés
A szerz? egy öreg autót vásárolt és annak használata közben el?került hibák és javítása közben tapasztalatokat szerezett, amelyek tanulságait elénk tárva példának használ arra, hogy az egyéni hív? életünkben is vegyük észre ha valami nem megfelel?en funkcionál és fordítsunk figyelmet arra, hogy szellemi életünk betöltse Isten tervét. Hitben fiataloknak ajánljuk.


180 Az én Pásztorom
Kategória: Evangélizáció

Az Úr Jézusról, a Pásztorról szóló evangelizációs anyag.

Jó neked, ha elmondhatod: „Az Úr Jézus az én Pásztorom.” Van valakid, aki gondoskodik rólad, vezet és segít téged, aki mellett teljes biztonságban vagy.
Mindnyájan eltévelyegtünk Istentõl, messze kerültünk, a pusztulás szélére. Nem törõdtünk Istennel, és bûneink egyre jobban eltávolítottak tõle. A Jó Pásztor azonban keresi az elveszettet, míg meg nem találja..
181 Az Énekek Éneke könyvének magyarázata
Szerző: Werner Mücher
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

   Salamon király több, mint ezer éneke közül a legkiválóbbat, egy szerelmi költeményt Énekek Énekeként ismerünk, amely a Szentírásban is helyett kapott. Ez a könyv bemutatja számunkra a vőlegény és menyasszony csodálatos kapcsolatát, amelyben jelképesen Isten szeretetét is felismerhetjük az Ő népével kapcsolatban, és ebben az értelemben mély prófétai jelentősége van tekintettel Jézus Krisztusra és Izráel népére.
182 Az evangélium Lukács szerint
Szerző: David Gooding Prof.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Lukács az evangéliumot irodalmi remekműként, az ókori történetírási módszereknek megfelelően mutatja be. E módszerek ismeretében új megvilágításba kerül a harmadik evangélium.


183 Az evolúciós agymosás
Szerző: Gish, T. D.
Kategória: Tudomány
Rövid, képekkel illusztrált füzet, ami arra világít rá, hogy az evolúció tudományos szempontból hiányos elmélet.


184 Az ezoterikus tan, mint segítség az életben? + Cikk Harry Potterről
Szerző: Lothar Gassmann + Prof. Dr. D. Franzke
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

Az ezoterikus tan, mint segítség az életben?
Mi az igazság az asztrológiával, spiritizmussal, mágiával és varázslással kapcsolatban?
+
Cikk Harry Potterről

Az ezoterikus tan a titkos dolgokról való tanítás. Sok ember azt reméli, hogy a mágia, a varázslás, a horoszkópok és sokféle spiritiszta gyakorlat az életben segítséget, valamint egészséget, tudást és hatalmat fog adni nekik.
Ez a könyv leleplezi azt, ami valójában ezek mögött a dolgok mögött rejtőzik. Sürgősen szükséges ez a felvilágosítás, amely egyben az utat is megmutatja minden megkötözöttnek, hogy miként szabadulhat meg!
A kötet végén, Prof. Dr. Reinhard Franzke cikke található Harry Potterről.
185 Az idegen szolgalegény
Szerző: Roy, K.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Kristina Roy a Felvidék hegyei között élő emberek között élve döbbent rá, hogy a magát keresztyénnek valló nép milyen tudatlanul és hitetlenül él. Ezért igyekezett bemutatni, hogy Isten nélkül értelmetlen az élet.


186 Az igazi hit és imádság + Morzsák az élet kenyeréből
Szerző: Müller György + Vida Sándor
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

A hit misztérium: titok, rejtély, talány (1Timóteus 3,9). Kevesen jutnak el a megfejtéséhez. Müller György (1805-1898) eljutott. Pedig fiatal korában csalt, sikkasztott, sőt börtönbe is került. Egy bibliaórán szólt hozzá Isten és ő átadta neki az életét. Kegyelem által a hit hőse lett Müller György.
Élete mindennél hangosabban hirdeti, hogy Isten imádságot meghallgató, szerető mennyei édesatyánk. Minden munkájában egyedül Istentől kért és várt mindent. Bristoli árvaházaiban napról napra kétezer árváról gondoskodott, anélkül, hogy egyszer is adakozásra szólított volna fel.
Két beszéde: ablak. Az igazi hit és imádság titkaiba láthatunk bele.
187 Az igazi szőlőtő
Szerző: Andrew Murray
Kategória: Áhítatos könyvek
Bibliai áhítatok a hónap minden napjára. „Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem.” A szőlővesszőről kizárólag a Szőlőtő gondoskodik, a szőlővesszőnek csak engedelmeskednie kell. A gondoskodás és a táplálék, amit a szőlővessző a Szőlőtőtől kap, bőven elég ahhoz, hogy minden gyümölcsöt megteremjen, amire képes. Ez az egyszerű könyv olyan módon íródott, hogy bárki számára világossá tegye Isten Igéjét, aki odafi gyel. Andrew Murray el tudta érni korának fiataljait és hátrányos helyzetű embereit lényegre törő prédikációival és írásaival. És mivel az élete teljesen megmaradt az Úrban, Krisztus szavait világossá tehette egy másik század számára is: Munkálkodj érte. Nyugodj meg benne!


188 Az igazi tanítványság + Törj össze engem, Uram! + A testi vágy problémája
Szerző: MacDonald, W.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Három rövid írást tartalmaz a könyv, melyek arról szólnak, hogy milyen módon lehetünk Krisztus valódi követői, miért fontos az összetörés Isten előtt, és mit kezdjünk a testi vággyal.


189 Az imádkozás kiváltsága
Szerző: D. L. Moody
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

Ez a könyv rámutat az imádkozás fontosságára és mindazt igyekszik összegyűjteni a híres evangelista sok gyakorlati példát is elmondva, amelyet az imádságról jó tudnunk és gyakorolnunk, hogy meghallgathassa Isten az imádságainkat, hogy növekedhessünk és áldássá, jó gyümölcsöket termővé lehessen a magunk és mások életére nézve is.

Tartalom:

- Imádságok a Bibliában
- Imádat
- Bűnvallás
- Kárpótlás
- Hálaadás
- Megbocsátás
- Egység
- Hit
- Könyörgés
- Alázatosság
- Megválaszolt imádságok
190 Az imádság életre szóló kaland
Szerző: Patricia St. John
Kategória: Gyermek - ifjúsági
A gyermekek Istennel való kapcsolatának alapvető eleme az imádság. Tanítani kell őket imádkozni, hogy azután maguk is gyakorolhassák. Patricia St. John ebben a könyvben olyan egyszerű szavakkal beszél az imádságról, amit a kicsik is megértenek. Megmutatja az imádság egyszerűségét, de az erejét is. Példák sorával segíti a gyermekeket abban, hogy megtanuljanak saját szavaikkal is Istenhez fordulni és benne bízva, vele szoros, közvetlen kapcsolatot építeni. *** Patricia St. John (1919-1993) 27 évet töltött Észak-Afrikában misszionáriusként, ugyanakkor a keresztyén ifjúsági és gyermekkönyvek egyik legtermékenyebb írója volt. Népszerű könyveit filmekben is feldolgozták.


191 Az imádságról
Szerző: Ole Hallesby
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Dr. Ole Hallesby (1879–1961) professzor könyvében az imádság lényegéről, az imádkozás nehézségeiről, harcairól, módjáról és titkáról, az imádkozással való visszaélésről ír, ezáltal olvasóit az Istennel való kapcsolat új, teljesebb megértéséhez vezeti el. Őszintén és nagyon szelíden ír a keresztyén hit egyik legbensőbb titkáról. „Ez a könyv szerény tanácsadó akar lenni a megfáradt imádkozók számára, ezért nem ad kimerítő feldolgozást minden kérdésben. Kívánságom és törekvésem az imádság evangéliumát hirdetni és az imádkozó élet valamennyi törvényét figyelembe venni.”


192 Az ő száma pedig 666 - Mikor jelenik meg a fenevad bélyege?
Szerző: Grebe, D. + Langhammer, J.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A könyv a fenevad bélyegéről szól. A Biblia ezen kijelentése a századok folyamán sok találgatás tárgya volt, de ma a technikai haladás következtében tanúi lehetünk, hogyan válik valóra.


193 Az orosz forradalom lángjában Istennel és a Bibliával
Szerző: N. I. Szalov-Asztahov
Kategória: Elbeszélés
Az első világháború után Oroszországban polgárháború pusztított (1917-1922). A két fő szembenálló fél, a bolsevik csapatok (vörösök) és az ellentábor (fehérek) mellett megjelentek az anarchisták (feketék) és a parasztfelkelők (zöldek) is. A helyzetet súlyosbította a külföldi intervenciós csapatok megjelenése. A seregek, ahol csak átvonultak, feldúlták és fosztogatták a vidéket. Mikor a háború véget ért és kezdtek rendeződni a viszonyok, iszonyatos éhínség sújtotta a megmaradt lakosságot. Ezrek haltak éhen, néhol még a kannibalizmus is felütötte fejét. Ezekben a zavaros időkben és a kegyetlen körülmények között Isten nem hagyta az orosz népet és más ott élő nemzetiségeket az evangélium üzenete nélkül. Elküldött egy maréknyi embercsoportot, akik halált megvető bátorsággal hirdették az evangéliumot - sokszor elképzelhetetlenül nehéz körülmények között. „A szerző saját élményeit írja le, melyeket egy misszionárius csoporttal élt át Oroszországban a forradalom idején. A történelem tényei nem változtathatók meg; csak tanulhatunk belőlük. Bízunk abban, hogy az a munka, melyet a könyvben szereplő hívők elvégeztek, és azok a megpróbáltatások, melyekkel győzedelmesen szembenéztek, hűségre ösztönzi és bátorítja a mi nemzedékünket is; és hogy egyetlen hibájukat sem ismétli meg. Mi nem tapasztaltuk meg azokat a nehézségeket, amelyeken ők mentek keresztül a munkájuk során, de nekünk is munkásoknak kell lennünk az Úr szőlőskertjében, bármilyen körülmények vesznek körül.” – Az előszóból Vásárlás


194 Az ősellenség
Szerző: Metcalfe, I. C.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A keresztyén embernek győzelme érdekében fel kell vérteznie magát annyi ismerettel, aminek birtokában elmondhatjuk Pállal: „ismerjük az ő szándékait” (2Kor 2,11)


195 Az Ószövetség áldozati rendszere
Szerző: Dr. John Boyd
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

   A Biblia Isten csodálatos alkotása, kijelentése. Fõleg az Ószövetségben találunk részeket, amelyeket csak mélyebb tanulmányozással érthetünk meg.
   Az Ószövetség áldozati rendszere, amely Krisztus áldozatára mutat, a nem könnyen érthetõ kijelentések közé tartozik.
   Ez a könyv segíteni kíván a szorgalmas bibliatanulmányozóknak a nehezebbnek látszó kijelentések megértésében.
196 Az Ószövetség áttekintése
Szerző: Arend Remmers
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Maga az Úr Jézus mondta, hogy - nemcsak az újszövetségi, hanem - az ószövetségi Írások is Róla tesznek bizonyságot. Ezért fontos minden keresztyén ember számára, hogy Isten Igéjének ezt a részét is ismerje. Az Ószövetséget sokan nem értik. Ebben nyújt segítséget ez a rövid áttekintés. Rövid bevezetést ad mind a 39 ószövetségi könyvhöz, tartalmazza a szerzővel, a keletkezés idejével és a könyv céljával kapcsolatos legfontosabb információkat. Az üzenetük könnyebb megértéséhez tartalmazza a könyvek tartalmi felosztását is. Néhány bevezető fejezet a Biblia keletkezéséről és fennmaradásáról, valamint időrendi táblázatok és térképek tehetik hasznos segítséggé ezt a könyvet a Könyvek Könyve első részének jobb megismerésében.


197 Az öregség keresztyén arculata
Szerző: Vorsatz, H.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A könyv az idős korral járó változásokkal, veszélyekkel, örömökkel, problémákkal foglalkozik. Segítség lehet minden idős ember számára.


198 Az örök reformáció
Szerző: Csia Lajos
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Csia Lajos a reformáció, tehát a lelki-szellemi megújulás és megújítás bibliai üzenetét hozza napfényre, mely üzenet szól az egyénnek és a hívők közösségének, az egyháznak is. A megkezdett reformációt folytatni kell.


199 Az Újszövetség áttekintése
Szerző: Arend Remmers
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Ez a kötet mind a 27 ÚSZ-i könyvhöz rövid bevezetőt ad, amely fontos információkat tartalmaz az egyes könyvek szerzőjéről, keletkezésének idejéről és céljáról, valamint bemutatja a könyvek tartalmi felosztását is, hogy így megkönnyítse üzenetük megértését. További segítséget nyújtanak ezen kívül a négy evangéliumot összehasonlító táblázat, az Újszövetségben található ószövetségi idézetek táblázata, valamint különböző térképek és ábrák is.


200 Az Újszövetség legfontosabb fogalmai
Szerző: Argetsinger, C.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Segítség a Biblia megértéséhez.


201 Az Újszövetség megbízhatósága
Szerző: Bruce, F. F.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Bruce professzor az újszövetségi iratok hitelességét vizsgálja történelmi és szövegtudományi szempontok szerint.


202 Az újszövetségi gyülekezetek lexikona
Szerző: Heading, J.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Az Újszövetségben megemlített helyi gyülekezeteket mutatja be a Szentírás alapján, néhány történelmi és földrajzi kiegészítéssel.


203 Az Úr csodásan működik
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
Kilenc történet és tanítás különböző szerzők tollából, melyekben Úr Igéjét és csodálatos munkáját láthatjuk a közelmúltban élt zsidó emberek között.


204 Az Úr gondot visel
Szerző: Spurgeon, C. H.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Ugyan, melyik hívő szíve nem melegedett már át a 23. zsoltár olvasásakor? A 46. zsoltár a jó olvasmány azoknak, akik a nyomorúság idejét élik. Minden korok hívőit Isten dicséretére indították a 100. zsoltár szavai. Melyik hívő keresztyén család ne olvasta volna a már 121. zsoltárt, mielőtt a család egyik-másik tagja hosszú útra indul, vagy életében új korszak köszöntött be? A könyvben isteni bátorító és vigasztaló gondolatokat találunk az említett zsoltárok alapján.


205 Az Úr Jézus csodáinak szellemi tanítása
Szerző: George André
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Jézus Krisztus csodái tele vannak tanításokkal számunkra akár történelmi összefüggésüket, akár szellemi jelentőségüket nézzük. Ezeket vizsgálja meg a könyv közelebbről.


206 Az Úr öröme + Hogyan ismerjük meg Isten akaratát
Szerző: Bakth Szingh
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az indiai evangélista az Úrral való közösség öröméről ír bibliai idézeteket elővéve, a másik írásában pedig olvashatunk az Úr akarata megismerésének szükségességéről, előfeltételeiről.


207 Az Úr ünnepei - 3Mózes 23 magyarázata
Szerző: Mücher, W.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Izráelben a hét ünnepnek fontos történelmi jelentősége és a személyes alkalmazás mellett különleges prófétai dimenziója is van, egyben jelentős üdvtörténeti lépcsőfokokat ábrázol.


208 Az út kezdete
Szerző: Schneppel, E.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A Gyülekezet élete, harcai, államhoz való viszonya, üzenetének változása a Római birodalomban.


209 Az utolsó idők veszélyei a hívők számára
Szerző: Salamon, G.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A Gyülekezetnek döntésre kell jutnia, hogy ebben a sötét világban hivatásának megfelelően Isten világító fáklyája lesz-e, vagy a pluralista társadalom korszellem által befolyásolt csoportjává süllyed.


210 Az üdvösség útján
Szerző: dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor
Kategória: Evangélizáció
Alapvető segítség az üdvösség elnyeréséhez.


211 Babilon - karácsony - húsvét
Szerző: Lüscher, A.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő


212 Barátság, szerelem, szexualitás és Jézus Krisztus követése
Szerző: Bühne, W.
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
Szerelemről és bűnről szól e könyv, arról, hogy hogyan határozza meg e fogalmakat a képes újság, az átlagember, milyen felfogások keringenek a keresztyének körében és mi a Biblia mondanivalója.


213 Bemerítkezés és engedelmesség
Szerző: Joe S. Philip
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

- A bemerítkezés különböző fajtái
- Mit jelent a hitből való bemerítkezés?
- A bemerítkezésre való felhatlamazás
- Bibliai bizonyíték a hitből való bemerítkezésre
- Miért kell engedelmeskednem a hitből való bemerítkezésnek?
- Mit jelent a gyermekkeresztség?
214 Bepillantás a bibliafordítók műhelyébe
Szerző: Holzhausen, A.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Hogyan folyik a Biblia fordítás szerte a világon a gyakorlatban.


215 Beszélgetés a kútnál
Szerző: Kausemann, J.
Kategória: Evangélizáció
Egy mindent megváltoztató találkozás története – a samáriai asszony Jákób kútjánál.


216 Beteljesedett prófécia + Világtörténelem Dániel próféta látomásában
Szerző: Liebi, R.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Egyedülálló a Biblia abban, ahogy részletekbe men? próféciákat közöl, amelyek évszázadokra, s?t évezredekre el?re szólnak, és tévedhetetlenül beteljesedtek. Egyedül a Dániel könyve több, mint 200 olyan próféciát tartalmaz, amelyek a világtörténelem során beteljesedtek. Az olvasó elálmélkodik majd azon, hogy Dániel jövendölései a világtörténelemben milyen pontosan beteljesedtek.


217 Betelt az idő!
Szerző: Christoph Berger
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Ez a kiadvány rövid útmutatóként szolgál az Ószövetség évszámainak mélyreható tanulmányozásához. Bemutatja a bibliai időszámítást a főbb események, személyek és időpontok tekintetében, Ádámtól Jézus Krisztus engesztelő áldozatáig. Hasznos olvasmány a Bibliát komolyan tanulmányozni kívánók számára, de azoknak is nagy segítség, akik most ismerkednek Isten Igéjével. Ebben a füzetben számokról van szó: sok-sok évszámról, amelyek mindannak bizonyítékai, hogy a mindenható Isten az olvasó életét is ismeri, minden élethelyzetéről és nehézségéről tudomása van. Ő, aki a királyokat és a föld uralkodóit irányítja a maga terve alapján, téged is elsegít a célig.


218 Bevezetés a bibliai prófécia tanulmányozásába
Szerző: Marc Tapernoux
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

Izráelre, nemzetekere és Krisztus Gyülekezetére vonatkozó próféciák visszatekintve és előretekintve, a megtörtént és még meg nem történt próféciák áttekintése csoportosítva, pl. az elragadtatás, Antikrisztus, az Ezer éves birodalom, a nagy fehér trón, új ég és új föld, stb.
219 Bevezetés a Jelenések könyvébe -
Szerző: Werner Mücher
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

  Ez a könyv bevezetés a Biblia utolsó könyvéhez, a Jelenések Könyvéhez, és ezért szándékosan rövid. A függelékben közölt fogalmi szójegyzék a könyvet egy kis lexikonná teszi.
  A könyv célja, hogy a Jelenések Könyvének tanulmányozására bátorítsa azokat, akik eddig keveset, vagy egyáltalán nem foglalkoztak ezzel a könyvvel, és az abban foglalt próféciáknak egy lehetőleg egyszerű megközelítését keresik.
  Azonban a könyv tulajdonképpeni célja mégis az, hogy az olvasó megtanulja Jézus Krisztust, mint a Bárányt és a Királyok Királyát csodálni, és elkezdjen várni arra, Aki megígérte: "Eljövök hamar".
220 Bevezetés a négy evangéliumba
Szerző: Liebi, R.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Az evangéliumok jellemzői, felépítésük.


221 Biblia a családban + Győzelem gondolataink felett
Szerző: Rice, J.
Kategória: Evangélizáció
1. A Biblia tanításának jelentősége a családban. 2. Hogyan arathatunk győzelmet tisztátalan vagy gonosz gondolataink felett.


222 Biblia és etikai nevelés (segédkönyv a Biblia oktatáshoz)
Szerző: Gooding, D. + Lennox, J.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Az erkölcsi magatartás mindig hitbeli meggyőződésből fakad. Ha ez a hit a Szentírás szerinti, Istenből fakad, akkor meg kell ismerni először a Bibliát, utána megfogalmazni, mit hiszünk annak alapján (dogmatika), s akkor lehet beszélni arról, hogyan akarunk helyesen cselekedni ennek szellemében (etika). Ez a könyv tudományos igényességgel ezt a három lépést teszi meg mindezt úgy, hogy azokra van tekintettel, akik még nem ismerik a Szentírást. A Biblia legfontosabb részei alapján világosan elmondja, mit is hiszünk és miért azt, s ebből szinte magától következik, hogy ezért hogyan akarunk cselekedni.


223 Bibliai családok
Szerző: Wilts, H.
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
A könyv bibliai házasságokon és családokon keresztül mutatja be, hogy milyen szép lehet a jegyesség, a házasság és a családi élet, ha Isten áldása van rajta.


224 Bibliai etika
Szerző: Chambers, O.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A könyv magyarázatokkal szolgál az erkölcsi parancs, az erkölcsi alapelvek, a szellemi fejlődés, szellemi építkezés, a személyiség és más hasonló témakörökben.


225 Bibliai kifestő
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Ó- és Újszövetségi igerészek alapján


226 Bibliai lélektan
Szerző: Csia Lajos
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A könyv a Biblia alapvető, az emberrel kapcsolatos fogalmait (test, hús, lélek, szellem, szív, lehelet, értelem, érzelmek, hangulat, kedély, akarat) szeretné érthetővé és befogadhatóvá tenni. Egyedülállóan alapos és mély tanulmány.


227 Bibliai morzsák
Szerző: Vida Sándor
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Bibliatanulmányok és evangéliumi gondolatok.


228 Bibliai nevek és fogalmak - (lexikális kézikönyv)
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A Bibliai nevek és fogalmak rövid magyarázata, időrendi és evangéliumi összehasonlító táblázatokkal, illetve Isten neveivel.


229 Bibliai Panoráma (a bibliai üdvterv 7 korszaka tizenkét színes ábrázolásban)
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A könyv szemléltető segítséget kíván nyújtani a bibliaolvasók számára. Átfogó képet rajzol Isten kijelentéseiről és a korszakokról. Újra megjelent!


230 Bibliai üdvháztartások
Szerző: Charles C. Ryrie
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Dr. Ryrie könyve a diszpenzacionalizmusról írt első könyvterjedelmű, mai hitvédelmi mű, melyet elismert tudós írt, ezért mindenképpen figyelmet érdemel. A Haverfordi Főiskolán (Haverford College), a Dallasi Teológiai Főiskolán (Dallas Theological Seminary) és az Edinburghi Egyetemen végzett szerző bibliamagyarázó és bibliai tanokról szóló írásairól ismert. A diszpenzacionalizmus szerint Isten bánásmódját az emberrel a történelem, ill. az üdvtörténet során különböző diszpenzációk („háztartások” vagy üdvháztartások) jellemezték. A szerző célja ennek a teológiai látásmódnak az alapos, hiteles és mértéktartó ismertetése és ezáltal védelme a támadásokkal szemben. „Azoknak, akik szeretnék megérteni a diszpenzacionalizmus bibliai alapjait vagy kritizálni, ill. elvetni szeretnék ezt a látásmódot, ezt a könyvet kell először elolvasniuk. Dr. Ryrie hozzájárulása a teológiához és a bibliaértelmezéshez monumentális. Kötelező olvasmány.” MARK L. BAILEY, PHD, A DALLAS THEOLOGICAL SEMINARY ELNÖKE „Tanulók és kritikusok egyaránt gondosan olvassák el ezt a munkát! Ryrie hangsúlyozza a védekezés kritikus pontját: a bibliai szöveg szó szerinti, egyszerű, természetes értelmezését. Tedd félre az előítéleteidet és fi gyelmesen hallgasd meg az érveket!” MICHAEL J. EASLEY, A MOODY BIBLE INSTITUTE EMERITUS ELNÖKE


231 Bibliai üdvtörténet a modern Izráelben
Szerző: Langhammer, J.
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
A könyv néhány epizódban mutatja be, hogy Isten földi népe, hogyan tölti be, teszi teljessé a róla szóló próféciákat. Ezek egy része beteljesedett, de más része szemünk előtt teljesedik be.


232 Bibliatanulmányozás a gyakorlatban
Szerző: Kuen, A.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A gyakorlati bibliatanulmányozást segítő kézikönyv.


233 Biblikus gyülekezetvezetés és Tanulmányozó munkafüzet
Szerző: Alexander Strauch
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Ez a könyv egy merész felhívás saját gyülekezeti struktúránk átgondolására, és a gyülekezetvezetés egyszerű újszövetségi formájához való visszatérésre. Strauch a Szentírás kijelentéseit veszi alapul, amikor a presbiterek csoportja általi gyülekezetvezetés mellett érvel. Rendkívül értékes a szerzőnek a presbiterekről szóló összes újszövetségi igehelyet átfogó magyarázata. Strauch évszázadok tradícióit vizsgálja felül, és rávilágít arra, hogy mit tanít a Biblia. Kezdve azzal, hogy bemutatja a gyülekezetvezetés négy fő szerepét (vezetés, táplálás, gondoskodás és védelem) feltárja a presbitérium működésének a jelentőségét, a szükséges jellemvonásokat, egymással való kapcsolatukat, stb. E könyv az USA-ban széles körben elterjedt a gyülekezetekben (több mint 200.000 példány kelt el). Ennek következtében sok gyülekezet önmagát felülvizsgálva újra átgondolta megszokott struktúráját, és visszatért a Filippi 1,1 egyszerű modelljéhez: szentek, elöljárók, diakónusok. Nem elég, ha vannak vezetők, a szolgálatuknak élőnek, hozzáértőnek és aktívnak kell lenni. A vezetők (vének, presbiterek) felkészítésének a hiánya kritikus probléma a gyülekezetekben. Ha őszinték vagyunk, sokszor találkozunk olyan előljárókkal, akik megvallják, hogy felkészületlenek a feladatra. Még rosszabb a helyzet, ha nem is tudják, hogy milyen mércének kellene megfelelnie egy gyülekezetvezetőnek. A könyv második fele egy tizenkét leckéből álló munkafüzet, ami nem csupán feldolgozza a könyv anyagát, hanem ki is bővíti azt. Úgy lett megtervezve, hogy a vezető jelölt egy mentorral dolgozza fel a anyagot, de lehetőség van a kiscsoportos munkára is.


234 Bilincsbe vert evangélisták
Szerző: Elizabeth Wagler
Kategória: Elbeszélés
A KÖNYV, A HUTTERITÁK EGY CSOPORTJÁNAK LEBILINCSELŐ TÖRTÉNETÉT BESZÉLI EL, AMELY MAGYARORSZÁG HATÁRAITÓL KÖZVETLENÜL NYUGATRA, A MAI AUSZTRIA TERÜLETÉN JÁTSZÓDOTT A 16. SZÁZADBAN. A tizenkilenc éves Peter hirtelen megrázó izgalmak és fizikai-szellemi erőforrásait végsőkig igénybe vevő események kellős közepén találja magát. A korai halállal farkasszemet nézve vajon kimondja-e a szabadulást hozó néhány egyszerű szót? Az ezt követő napokban és hetekben a kétségbeesés mélységei és az odaszánás tetőpontjai között hányódik, miközben helyzete egyre feszültebbé válik, mivel napokig, majd hetekig késik a rettegett végkifejlet. Az éhezés, a vallatások, a betegség és a halál mindennapos társaivá válnak, felőrölve ellenállását és aláásva hitét, reménységét és lelki nyugalmát. Ez a tizenéveseknek és felnőtteknek szóló könyv bátorságra, az Isten iránti odaszánásra és teljes elkötelezettségre indítja az olvasót, hogy az Úrért akkor is elviselje a nehézségeket, ha a döntésének következménye üldözés vagy halál.


235 Biztos menedék
Szerző: Patricia St. John
Kategória: Gyermek - ifjúsági
VESZÉLY leselkedik a szénaboglyák között egy álmos, meleg nyári délutánon. Tűz üt ki és a lángok gyorsan szétterjednek. Vajon sikerül időben figyelmeztetni a gazdát? Vajon a gyermekek biztonságos helyre tudnak menekülni? És mi történik a háziállatokkal, a kis tyúkanyó talál biztos menedéket kiscsibéi számára? A szeretet és az önfeláldozás csodálatos története megindítóan meséli újra Jézus Krisztus történetét, aki meghalt azért, hogy megmentse az embereket a bűneikből. Patricia St. John huszonhét évet töltött hivatásos misszionáriusként Észak-Afrikában, emellett termékeny ifjúsági regényíró is volt. Könyveit a világ minden táján szeretik és nagyra becsülik a gyerekek. Néhány könyvéből izgalmas film is készült. Lebilincselő kaland, mely a való életből merít, ez Patricia St. John ismertetőjele.


236 Biztosak lehetünk az evangéliumokban?
Szerző: Peter J. Williams
Kategória: Evangélizáció
LÉTEZIK BIZONYÍTÉK AZ EVANGÉLIUMOK TÖRTENETI HITELESSÉGE MELLETT? Az evangéliumok – Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma – Jézus földi életét és tanításait mutatják be. De elfogadhatjuk történelmileg hiteles forrásként ezeket az írásokat? Mi a bizonyíték arra, hogy a leírt dolgok valóban megtörténtek? Az evangéliumok történeti hitelessége mellett érvel könyvében Peter Williams, újszövetség-kutató. Megvizsgálja a nem keresztyén forrásokat, összegzi, milyen pontossággal tárják elénk a bibliai beszámolók a korabeli kulturális hátteret, összeveti ugyanazoknak az eseményeknek különböző leírásait, és kitér arra is, hogyan hagyományozódtak a szövegek évszázadokon keresztül. „A kimagasló szakmai tudással, mégis rendkívül olvasmányos stílusban író Williams az újszövetségi szövegtudományok világszínvonalú kutatója, aki végigvezeti az olvasót az evangéliumok megbízhatóságának történelmi bizonyítékain. Ez a könyv elénk tárja, hogy miért észszerű bízni az evangéliumokban.” Edward Adams a londoni King’s College Újszövetség Tanszékének professzora PETER J. WILLIAMS (PhD, Cambridge-i Egyetem) a Tyndale House, Cambridge vezetője, ami a világ egyik legrangosabb Bibliakutató Intézete. Korábban az Aberdeeni Egyetem Újszövetség Tanszékének docense volt, jelenleg az International Greek New Testament Project elnöke, valamint az ESV Translation Oversight Commitee tagja.


237 Bízzál az Úrban!
Szerző: Müller György
Kategória: Evangélizáció
Sokunknak nehezére esik nehéz körülmények között az Úrban bízni. Müller György a bristoli árvák atyja talán a legilletékesebb arra, hogy erről a témáról nyilatkozzék.


238 Bízzatok! - Hétköznapok tanulságai
Szerző: Mátrainé Fülöp Irma
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Mátrainé Fülöp Irma Monta Carlo-i Evangéliumi Rádióban (TWR) elmondott, hétköznapi tapasztalatokkal kapcsolatos rövid beszédei.


239 Bogárkák
Szerző: Jan Karafiát
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Egy elgondolkodtató mese az engedelmességről. Jan Karafiát megragadó története mind gyermekek, mind felnőttek számára egyaránt izgalmas. Isten az engedelmességet tette a megváltás útjává Jézus Krisztus által, aki Atyjának engedelmeskedve vitte végbe az emberek megmentését, mi pedig hitbeli engedelmesség által nyerhetjük el azt. Hogy mit is jelent ez a mi életünkben a bölcsőtől a halálig? Ebben a mesében a szentjánosbogarak életéből kaphat választ erre a kérdésre apraja és nagyja.


240 Boldog keresztyén élet
Szerző: Christian Briem
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Boldog keresztyén élet – hogyan? Mindenki boldog szeretne lenni, de az odavezető utat az emberek különbözőképpen képzelik el. A Biblia viszont csak egy utat ismer: Jézus Krisztust. Ezzel tulajdonképpen választ is adtunk arra kérdésre, hogy hogyan élhet valaki Isten gyermekeként boldogan. A hívő embernek Krisztusa van, így vele együtt mindene, ami szellemi életéhez szükséges. A Krisztussal való közösség azonban könnyen zavart szenved, ezért is szentel figyelmet Isten Igéje ennek a témának, sokoldalúan megvilágítva azt. Ennek eredménye viszont mindig ugyanaz: Krisztus nélkül nincs igazi boldogság. Péter 2. levelének 1. fejezete – ott is az első tizenegy vers – különösen alkalmas arra, hogy válaszokat találjunk a boldogság kérdésére.


241 Boldog öregkor
Szerző: Rappard, D.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az írónő könyvét 1922-ben írta, az öregkor helyes, Istentől való megélése érdekében.Mondanivalója mai is aktuális, úgymond kortalan. Az olvasónak bemutat, hogy hogyan illeszkedhetünk bele a megváltozott körülményeinkbe, hogyan válhatunk hasznossá az Úr kegyelme által családunknak, környezetünknek.
A felszabadult időt miképpen tudjuk Isten szolgálatával tölteni, az imádság erejét használni.242 Boldogok, akik sírnak + Amit vet az ember, azt fogja aratni + Aki én hozzám jön, azt nem küldöm el
Szerző: Lüscher, A.
Kategória: Evangélizáció
Rövid üzenetek a címekben meghatározott igei témákban.


243 Boldogság
Szerző: Roy Krisztina
Kategória: Elbeszélés
Pavel és Andrej – a testvérpár mintha egy szív, egy lélek lenne. Egymás iránti szeretetük azonban nehéz próba elé áll, amikor mindketten ugyanabba a lányba lesznek szerelmesek. Lehet-e ebben a helyzetben megoldást találni? Igen, lehetséges! Egy közöttük élő keresztyén által megismerik az élő Istent. Hogyan állítja vissza ez az új helyzet a közöttük lévő igaz testvéri szeretetet? Ez a könyv egy régmúltban játszódó történet – az írónőre jellemző tanulságos, ugyanakkor megindító stílusban. Vásárlás


244 Boldogság és hűség egy életen át?
Szerző: Scheunemann, V+G.
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
Az itt összegyűjtött előadások arra indítanak, hogy újra elgondolkozzunk azokról a szerepekről, amelyek emberi életünket döntően meghatározzák: férj és feleség, apa, anya és gyerekek.


245 Buddhista voltam - egy zarándok út vége
Szerző: Kamphuis, M.
Kategória: Életrajz
A holland fiatalember vágyik a valódi életre a megvilágosodásra, amit a buddhizmusban vél megtalálni. Hosszú, kalandos spirituális „utazás” után vissza kell térnie a keresztyénséghez, a Bibliához.


246 Buddhizmus - az Isten nélküli vallás
Szerző: Martin Kamphuis
Kategória: Evangélizáció
A buddhizmus a nagy világvallások egyike, amely Európában is jelen van. Nyugat kapcsolatát a buddhizmussal történelmileg semmi sem terheli, ugyanakkor a buddhizmus mint keleti vallás jóval idegenebb számunkra, mint például az iszlám, mivel nem illeszthető be a nyugati gondolkodási kategóriákba. Ahhoz, hogy jól magyarázhassuk a buddhizmust, belülről kell ismernünk. Csak akkor vagyunk képesek helyesen értelmezni, ha éltünk benne. Másfelől a buddhizmust kívülről is látnunk kell ahhoz, hogy össze tudjuk vetni a keresztyénséggel, és párbeszédet folytathassunk a követőivel. A szerző mind a kettőre képes. A pszichológus és teológus végzettségű Martin Kamphuis hosszú ideig gyakorolta a tibeti buddhizmust, és 1985-től alternatív pszichoterapeutaként működött. 1990 óta viszont meggyőződéses keresztyén.


247 Creatio - Bibliai teremtéstan (német nyelvű DVD melléklettel)
Szerző: Alexander vom Stein
Kategória: Tudomány

  A szerző a Bibliában olvasható teremtés- és őstörténet feldolgozását tűzte ki célul, egyszerre vállalva a szóban forgó szakaszok ihletettségébe vetett hitét és a tudományos megmérettetést.
  Nem mellőzi a tudományos tényeket, hanem azt vizsgálja, miként illeszthetők be a bibliai beszámolóba, mennyiben magyarázzák és teszik érthetővé azt. A szerző közérthetően, igényesen ír, a teologizálás és tudományoskodás csapdáit egyaránt elkerülve, mégis több tudományterület érintésével a laikus olvasó számára is érthetően, sőt élvezetesen
teszi ezt. A mű eredetileg tankönyvnek készült diákok számára.
248 Csak egyszer élünk
Szerző: MacDonald, W.
Kategória: Evangélizáció
Ez a könyv azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy mit kezdjek az életemmel, és hogyan alakíthatom valóban értelmes módon. Az életfontosságú döntéseket nagyon meg kell gondolni.


249 Csak ne hinnél
Szerző: Schmidt-Schell, E.
Kategória: Életrajz
A sztálini terror sok millió áldozata között sok Krisztus-hívő ember volt, akik bűne az volt, hogy Jézus Krisztust követték és ezt megvallották. Az életben maradottak közül egyik könyvünk hőse.


250 Csemeték csemegéje
Szerző: Andreas Fett
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Ebben a könyvben kilenc érdekes történetet találsz 8-12 éves gyerekek számára. És hogy meddig tart egyet elolvasni? Mindössze negyedóra! 1. Egyik szemet a másik után 2. Ami a fürdőház alatt van 3. Csapott fülű Gregor 4. Fegyverzörgés a jászolban 5. A nagy matekverseny 6. Az elzárt völgyben 7. Távvezérlés nélkül 8. A szakértői vélemény 9. Ezeregy éjszaka


251 D. L. Moody élete
Szerző: Fitt, A. P.
Kategória: Életrajz
"Egy fiatal amerikai, aki cipőkeres­kedésben eladó volt, az evangéliumi világ egyik legnagyobb hatású evangélistája lett. Az igehirdetései és az általa elterjesztett evangéliumi énekek ma is az egész világon ismertek. Nem végzett teológiai tanulmányokat, bibliaiskolát, hanem csak a Bibliát olvasta, tanulmányozta és az abban nyert örökkévaló kincseket adta tovább millióknak. Könyvünkben megtalálható: - az életrajza - az általa leggyakrabban használt példák és történetek - négy fontos igehirdetése azokról, akik ""másként gondolták"", mint Isten."


252 Dániel könyve + Júda és Izráel királyai (kommentár)
Szerző: Tatford, F. + Ch. Knapp
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A szerző ésszerű és helytálló magyarázatokat keresett a próféciákra és a látomásokra, és megpróbált következtetni a belőlük következő gyakorlati tanításokra.


253 De te velem vagy
Szerző: Erich Hammer
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Erich Hammer ebben a szívünkhöz szóló könyvében beszámol arról a sok szenvedésről és bajról, amelyek az életét végigkísérték. Meglepő őszinteséggel írja le felesége és saját súlyos baleseteit, betegségeit - egészen a szellemi képességek maradandó hanyatlásáig (demencia) -, és ezek szeretetteljes, de fárasztó elhordozását. Manapság az a jellemző, hogy sokan a megpróbáltatásaikról nem szívesen beszélnek, és csak az Úrban való örömöt hirdetik. De ezek nem ellentétei egymásnak, mert éppen a bajban és a szenvedésben tapasztalja meg a hívő ember az Úr közelségét és segítségét különös mértékben.


254 Dóra, gyere vissza
Szerző: Wagner, G.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Dóra a maga tizenöt évével már nem gyerek. Amikor édesapja elhagyja feleségét és lányát átéli élete első nagy csalódását. Sáriban olyan barátnőre talál, akivel mindent megbeszélhet. Ifjúsági regény - Tönkrement családi élet, drogosok, szabadulás


255 Dr. Varjas János orvos élete és hátrahagyott írásai
Szerző: Varjas P.
Kategória: Életrajz
Dr. Varjas János (1904-1929) 21 évesen debreceni orvostanhallgató korában találta meg az Úr Jézusban élete értelmét. Nagy munkát végzett az Ige hirdetésében, amiért börtönbe is zárták.


256 Dr.Kiss Ferenc orvosprofesszor - Kis ház a nagy viharban
Szerző: Prof. Dr. Tapolyai Mihály
Kategória: Életrajz

   Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor életéről olvashatók személyes beszámolók a szerzőtől. Az Élő kövek című kiadványunkat jól kiegészítő történeteket, dokumentumokat sorakoztat fel ez a kiadvány.
257 Ébredj lant és hárfa! (Soproni János énekei) - spirálos és cérnafűzött
Szerző: Soproni János
Kategória: Énekeskönyv
Soproni János énekeit tartalmazó kottás énekeskönyv akkordokkal. Spirálos és cérnafűzött, ragasztott kötéssel. A könyv első részében a Soproni János által szerzett énekek, a második részben pedig fordításai, átdolgozásai találhatók. A két rész közös, ábécérendbe szedett tartalomjegyzékkel bír a könyv elején. A könyv végén pedig a szerző által írt, hét énekből álló oratórium énekpartitúrája található, melynek címe: Emmausi tanítványok. A cérnafűzött ára 3500 Ft.


258 Édentől Kánaánig - Napról napra végig a Biblián
Szerző: John Bennett
Kategória: Áhítatos könyvek
Rövid áhitatok az év minden napjára Mózes öt könyve alapján. Az öt mózesi könyv gyakorlati, ma is aktuális tanítások tárházát tartalmazza.


259 Efézus, egy nagyvárosi gyülekezet felemelkedése és bukása
Szerző: Wjst, W.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A szerző betekintést nyújt az Újszövetség legtöbbet emlegetett gyülekezetének életébe. Áldás lehet azoknak, akik útmutatás nélküli korunkban a bibliai Gyülekezet titka iránt érdeklődnek.


260 Egészséges vagy még?
Szerző: Anise M. Behnam
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

   Ebben a könyvben az orvos szerző  párhuzamot állít fel az egészségünk megőrzése és táplálása, és a lelkünk egészségének megőrzése és táplálása között, amely  épp oly fontos, hisz szükségünk van testi-lelki értelemben is az élethez a táplálkozásra, a védettségre. Ehhez hasonlóan amit megtehetünk a testi egészségünk megőrzéséért, a betegségek elkerüléséért, legalább annyira szükséges megtennünk lelki értelemben is, amelyet Istentől kaptunk ajándékba.

 

 
261 Egy guru halála
Szerző: Maharaj, R.
Kategória: Életrajz
Egy fiatal brahmin története, akinek apja nyomdokain guruvá kell válnia, mégis a hindu vallás helyett, Krisztust megismerve, a korábban ismeretlen istenhez köti életét.


262 Egy gyümölcstermő élet
Szerző: Beck, G.
Kategória: Életrajz
Lindtraud Beck élettörténete, akit 20 éves korában az élet Ura hazahívott, édesapja gondolataival. Betegségének és halálának története hatására számtalan ember adta át magát az Úr Jézusnak.


263 Egy kis szív története
Szerző: Susanne Margreiter - Mc Quie, Silvia Steindl
Kategória: Gyermek - ifjúsági
A kis piszkos szív története, aki rájön, hogy tiszta szív szeretne lenni. Változást csak az hoz, amikor eljön a tiszta szív és az életét adja a piszkos szívekért. Színes füzet 10 év alatti gyerekeknek.


264 Egy magyar haszid rabbi üzenete (önéletrajz)
Szerző: Kohn Lipót
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
Kohn Lipót (1862–1937) Kárpátalján, zsidó családban született. Szülei korai halála és magára maradása erősítették abban, hogy még jobban bízzon a Mindenhatóban. Rabbinak tanult, és a kárpátaljai haszid zsidók között kezdett el tevékenykedni. Rabbiként a Máramarossziget melletti falvakban szolgált. Annak a Salman Leib Teitelbaum rabbinak a szellemi vezetése alatt működött, akinek elődei és leszármazottai mintegy másfél évszázad óta vezetik a máramarosi (ma New York-i központú) szatmárinak nevezett haszid közösséget. A fiatal Kohn rabbit azonban harminc éves kora előtt komoly belső kételyek kezdik gyötörni. Kitartóan tanulmányozza a Talmudot és a Tanachot, kutatja a Prófétákat a Messiás ideje és az idők vége kapcsán. Isten Igéjének tiszta szelleme megragadja elméjét és szívét, és saját útjára lép. Kohn rabbi önéletrajza első kézből adja vissza kalandos és izgalmakkal teli lelki útját, kitartását és megpróbáltatásait. A rabbi felesége kapcsán írja, hogy: „holta után is beszél”. Bízunk abban, hogy a rabbi rég leírt szavai az Olvasónak is megelevenednek. Vásárlás


265 Egy perccel a halál után
Szerző: Lutzer, E.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Előzetes kép végső úticélunkról, a Biblia szerint.


266 Egy rabbi és egy zsidó család útkeresése
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
Duitsch Krisztián Salamon 1734-ben született Temesváron zsidó családban. Prágában tanult kora egyik legnagyobb és leghíresebb jesivájában (talmudiskola), majd megszerezte a Morénu diplomát (talmudtudósi oklevél). Fiatal feleségének halála után kétségei támadtak, és válaszok után kezdett kutatni. Útja a megfeszített Messiáshoz vezetett, amit környezete nem tudott elfogadni, így Duitsch rabbinak el kellett hagynia lakóhelyét. Évekig bolyongott Európában, őrizve magában a hitet, zsidóként keresve az utat Jézushoz. Végül Hollandiában vallotta meg hitét és telepedett le, ahol később lelkésszé szentelték. * * * 1839-ben két skót misszionárius érkezett Budapestre. Nem Magyarországra indultak, hosszú és kalandos út után mégis ide jutottak, és egy betegség folytán maradni kényszerültek. Eredeti tervük az volt, hogy felmérik Palesztinában és Európában a zsidóság helyzetét, ezzel segítve a Skót Egyház zsidómissziós törekvéseit. Budapesten Mária Dorottya főhercegnő buzdítására missziós állomást hoztak létre 1841-ben. Saphir Izrael, a kimagasló műveltségű és tekintélyes zsidó kereskedő és családja közeli barátságba került a skót misszionáriusokkal, ami hamarosan gyökeresen megváltoztatta a család gondolkodását... * * *


267 Egy vidám földműves életbevágó tanácsai - Szántó János beszédei (új, javított kiadás)
Szerző: Spurgeon, C. H.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
"Szántó János beszédeit az egyszerű embereknek, munkásoknak és a földműveseknek írtam. A vidéki stílusért és a közmondásokhoz hasonló stílusért mellőztem a válogatott szavakat. Céloztam és ütöttem. Sok ember gyengeségét felnagyítottam, és megpróbáltam felhívni a figyelmüket az Istentől nyert erkölcsi tulajdonságokra... Nem haragszom, ha könyvemet egyesek a stílusáért olvashatatlannak minősítik." "Ha megelégszel naponta egy vékony fonállal, egy év alatt vastag köteled lesz. Ha egyik tégla a másikat követi, hamar felépül a házad"


268 Egyedüli fenség + Útmutató a tanulmányozáshoz
Szerző: William MacDonald és Brad Hanes
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az Egyedüli fenség c. könyvében William MacDonald megvizsgálja Isten jellemvonásait, azokat, amik csak rá lehetnek jellemzőek, és azokat, amelyekben az emberiséget is részesíti. Ennek a mélyreható bibliatanulmánynak a segítségével jobban megismerheted Isten tulajdonságait, és hozzájárul a hétköznapi keresztyén életedben is a növekedéshez azon jellemvonások tekintetében, amelyeknek mi emberek is részesei vagyunk. MacDonald, aki alapos kutató munkájáról és közérthető nyelvezetéről ismert, megmutatja, hogy Isten személyének komoly tanulmányozása révén lehetséges kiépíteni egy bizalmas, komoly és hűségen alapuló kapcsolatot Ővele. Könyve arra ösztönzi olvasóit, hogy szívből imádják Istent, teljesen megbízzanak benne, Őt hűségesen szolgálják és minden útjukban az Őhozzá való hasonlóságot keressék. A kötet részét képezi Brad Hanes tanulmányozást segítő útmutatója, egy munkafüzet, amely egyénileg vagy csoportban is használható. A könyv anyagát dolgozza fel, segítve a megértést és a még teljesebb elmélyülést. WILLIAM MACDONALD csaknem ötven évig tanított a keresztyénség fő témáiról világos és egyszerű módon. Ígéretes üzleti pályafutását hagyta hátra az Úr Jézusért, és a világ minden tájára elutazott, hogy hirdesse Krisztus kikutathatatlan gazdagságát. Több mint nyolcvan írását a tömörség és a világosság jellemzi, mely az Isten Igéjével töltött számtalan óra alatt formálódott ki.


269 Egyiptomtól az ígéret földjéig
Szerző: John Ritchie
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Mózes öt könyvét egy nagy képtárhoz hasonlíthatjuk, amelyben a képek Krisztusra utalnak. Ilyen képeket jelenít meg számunkra Izráel népének hosszú utazása is. Ez az Egyiptomtól Kánaánig tartó csodálatos utazás az emberi életrajzokkal ellentétben megmutatja az élet árnyoldalait is a fényes oldal mellett. Elmeséli a megváltott nép kudarcait éppúgy, mint győzelmeit. Arra is rámutat, milyennek kellene egy keresztyén hívő ember útjának lennie, és milyen az sokszor a valóságban.


270 Éjféli kiáltás - Izráel üdvtörténeti szerepe - üdvtörténeti táblázattal
Szerző: Langhammer, J.
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
Joachim Langhammer előadás-sorozata Budapesten Izráel üdvtörténeti szerepéről üdvtörténeti táblázattal.


271 Élet naptár 2018
Kategória: Poszter, képeslapok, könyvjelzők, naptár
2018-as falra akasztható vagy asztalra állítható naptár. Képeslapnak kivágható. Hátlapon Jézus Krisztussal kapcsolatos igékkel.


272 Élet naptár 2019
Kategória: Poszter, képeslapok, könyvjelzők, naptár
2019-as falra akasztható vagy asztalra állítható spirálozott naptár. Képeslapnak kivágható. Minden hónap első oldalán egy bibliai idézet található. A Biblia Isten Szava, megszólít minket a mindennapi életünkben és bátorít, hogy bízzunk Őbenne. A hátlapon a Biblia rövid állításai találhatók az életünkről. Isten azt akarja, hogy tudjuk, Ő a mi Teremtőnk, és életünket a kezében tartja. A Biblia központi személye Jézus Krisztus; Őt kell megismernünk, hogy örök életet kapjunk: „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust.” János 17,3


273 Élet naptár 2020
Kategória: Poszter, képeslapok, könyvjelzők, naptár
2020-as falra akasztható vagy asztalra állítható spirálozott naptár. Képeslapnak kivágható. Minden hónap első oldalán egy bibliai idézet található. A Biblia Isten Szava, megszólít minket a mindennapi életünkben és bátorít, hogy bízzunk Őbenne. A hátlapon a Biblia rövid állításai találhatók az életünkről. Isten azt akarja, hogy tudjuk, Ő a mi Teremtőnk, és életünket a kezében tartja. A Biblia központi személye Jézus Krisztus; Őt kell megismernünk, hogy örök életet kapjunk: „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust.” János 17,3


274 Élet naptár 2021
Kategória: Poszter, képeslapok, könyvjelzők, naptár
2021-es falra akasztható vagy asztalra állítható spirálozott naptár. Képeslapnak kivágható. Minden hónap első oldalán egy bibliai idézet található. A Biblia Isten Szava, megszólít minket a mindennapi életünkben és bátorít, hogy bízzunk Őbenne. A hátlapon a Biblia rövid állításai találhatók az életünkről. Isten azt akarja, hogy tudjuk, Ő a mi Teremtőnk, és életünket a kezében tartja. A Biblia központi személye Jézus Krisztus; Őt kell megismernünk, hogy örök életet kapjunk: „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust.” János 17,3


275 Élet új távlatokkal
Szerző: Gerrid Setzer
Kategória: Evangélizáció
Gondolatok A-tól Z-ig Egyszer egy férfi provokálni akart egy kislányt: – Adok neked egy narancsot, ha megmutatod, hol van Isten. A kislány így vágott vissza: – Én meg kettőt adok, ha megmutatod, hol nincs. A férfi narancs nélkül ment haza, de volt miről gondolkodnia. Pontosan ez ennek a könyvnek a célja. Gondolatokat akar ébreszteni, kitágítani az olvasó látókörét, hogy túlnézzen a láthatókon és az idő horizontján. Mire van szükségünk? Valódi távlatokra. Akkor lesz igazi életünk, ha az életünknek van perspektívája.


276 Élet, melyet érdemes élni
Szerző: Tom Glover
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
„Biblikus, aktuális és kiegyensúlyozott; egy könyv, melyet hitem szerint a Szent Szellem felhasznál arra, hogy valóságosabbá tegye az Urat az emberek előtt.” George Verwer – az Operation Mobilisation alapítója és korábbi nemzetközi igazgatója Bámulatos és páratlan kiváltság Istent ismerni a Fia, Jézus által. Isten terveit megtapasztalni, akaratát megérteni és az Ő dicsőségére élni – ezek azok a célok, amelyekre az emberiség teremtetett. A néhai David Watson egyszer azt mondta: „A körülöttünk lévő világnak már elege van a szavakból, a valóságot igényli.” Isten célja a keresztyénség számára, hogy megmutassa ennek a szükségben lévő világnak, hogy van olyan élet, amelyet érdemes élni. TOM GLOVER 16 éven át dolgozott világi munkahelyen, mielőtt teológiai tanulmányokat folytatott. Ezt követően evangélistaként és bibliaoktatóként szolgált a Movement for World Evangelisation (Világevangelizációs Mozgalom) nevű szervezetnél. Részmunkaidős tagja volt a skóciai Glasgow-ban lévő Bible Training Institute bibliaiskolának. Gyülekezeti pásztor Skóciában, aki egy vándor bibliaoktató szolgálatban is részt vesz, valamint könyveket is ír.


277 ELFOGYOTT - A teremtés hét napja + A tíz csapás + Nyolc szövetség a Bibliában + Az Újszövetség nyolc titka
Szerző: Dr. Arnold G. Fruchtenbaum
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A szerző Szibériában, lengyel zsidó szülők gyermekeként született. A Messiáshoz történő odafordulása után intenzíven tanulmányozza és hirdeti a Biblia üzenetét, különös tekintettel a választott nép múltja, jelene és jövője, valamint a Gyülekezettel való szoros összefüggésben.


278 ELFOGYOTT ...és ha Isten nemet mond? - meg nem hallgatott imádságokkal élni
Szerző: Leith Anderson
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

  A könyv azokkal az esetekkel foglalkozik, amikor az imádkozók kérését Isten nem teljesíti. Sok példán keresztül a szerző próbálja megértetni Isten célját ezzel. Pál apostol testébe tövis adatott és háromszor kérte a szabadulást, Isten mégsem vette el tőle azt mondva „elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz” (2Kor 12,7-9).
279 ELFOGYOTT 1500 bölcs gondolat: a széles és a keskeny úton járóknak (Ismét kapható)
Szerző: Spurgeon, C. H.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

C.H. Spurgeon minden, a kötetünkbe felvett gondolata mélyen a Szentírásban gyökerező és így szinte reflektorfénybe állítja a szellemi-lelki - sokszor rejtett - isteni igazságokat. A szerzőre jellemző az Istentől kapott, finom, tiszteletteljes humor, amely még érthetőbbé teszi a gondolatait. "Jobb a szívben tartani a Bibliát, mint a könyvespolcon.", "Ha Isten akarata a mi akaratunk, Isten meghagyja akaratunkat."

Utánnyomásban ismét megjelent.

Az ára változott!
280 ELFOGYOTT A 23. zsoltár
Szerző: Keller, Ph.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
egy juhpásztor tolmácsolásában


281 ELFOGYOTT A 3 messiási csoda
Szerző: dr. Fruchtenbaum, A.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A rabbik tanítása szerint vannak csodák, amiket csak Messiás tud megtenni. Valahányszor az Úr Jézus messiási csodát tett a hatása, az eredménye, a reakció egész más volt, mint más csodáknál.


282 ELFOGYOTT A Biblia rávilágít a terrorizmus okaira
Szerző: Alexander Seibel
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Van-e összefüggés a Biblia végidőkre vonatkozó kijelentései és napjaink eseményei között? Izráel megalakult, egyúttal nyugaton kulturális forradalom zajlott. Milyen következményekkel jár ez?


283 ELFOGYOTT A hit, remény és szeretet szavai - a hónap minden napjára
Szerző: bibliai Igék gyűjteménye
Kategória: Áhítatos könyvek
Újra kapható! A kiadvány a "Vígasztaló szavak" kiadványhoz hasonló, vagy a "Valódi arany"-hoz hasonló, Igék vannak benne 31 napra, zsebmérete miatt könnyen magunknál tartható, szép kivitele miatt jó ajándékozási lehetőség.


284 ELFOGYOTT A jó vetés 2.
Kategória: Áhítatos könyvek
Mindennapi Ige és rövid magyarázat, napi áhítathoz és elmélkedésekhez.


285 ELFOGYOTT A Messiás élete - központi események zsidó szemszögből
Szerző: Dr.Arnold G. Fruchtenbaum
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

   Ebben a rendkívül érdekes, olvasmányos könyvben logikus, érthető magyarázatokat kaphatunk a zsidó háttér megismertetésével a Jézus Krisztus körül történtekkel kapcsolatosan. A zsidó származású szerző sok olyan dolgot feltár előttünk, amelyeket eddig nem tudtunk, de feltétlenül szükségesek a Szentírás és a Messiás életének jobb megértéséhez.
286 ELFOGYOTT A partfelügyelő lánya
Szerző: N. P. Madsen
Kategória: Elbeszélés

Egy fiatal pár története, akik szerelmesek lesznek egymásba és amely nyomán a hívő és hitetlen ember értékrendjének különbözősége válik láthatóvá.
287 ELFOGYOTT A piros szíves ház
Szerző: Lukátsi V.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Egy olyan házról szól a történet, ahol az embereknek van szíve, ahol barátot de nagymamát is lehet találni.


288 ELFOGYOTT A Szent sátor szimbólumai
Szerző: Brinke, G.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek


289 ELFOGYOTT A teremtés bibliai tanúságtétele
Szerző: Gitt, W.
Kategória: Tudomány
E könyv célja elsősorban az, hogy a bibliai kijelentéseket, mint Isten által hitelesített információt a ma emberéhez eljuttassa a teremtés vizsgálatával.


290 ELFOGYOTT A vadon titka
Szerző: Patricia M. St. John
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Az ismert írónőtől, Patricia St. Johntól, a kiadónknál megjelent, ’Nyomok a hóban’, ’Onézimus’ és ’Az ezüst út’ című könyvek szerzőjétől még egy izgalmas gyermekregény.


291 ELFOGYOTT A zárba illő kulcs - 2. kötet
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Rövid gyermektörténetek evangéliumi tanulságokkal.


292 ELFOGYOTT Ádámtól származik az ember?
Szerző: Junker, R.
Kategória: Tudomány


293 ELFOGYOTT Akire a világ vár
Szerző: Schulte, A.
Kategória: Evangélizáció


294 ELFOGYOTT Allahért harcoltam
Szerző: Al-Sain, J.-Schrupp, E.
Kategória: Életrajz
Egy muszlimmá lett asszony keresi az igazságot.


295 ELFOGYOTT ASKI - egy indiánfiú története
Szerző: Christian Keller
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Aski egy kedves és szép navaho indián fiúcska. Az elbeszélés érdekfeszítően mutatja be, hogy hogyan lesz egy belső harc következtében a törzsi varázsló utódjelöltjéből a megváltó Isten gyermeke és jövendő misszionáriusa. A sok apró izgalmas eseményen keresztül átélhetjük a navaho indiánok nehéz és a természettel összefonódó, küzdelmes életét is.


296 ELFOGYOTT Az amerikai katona kincse
Szerző: Bettina Kettschau
Kategória: Gyermek - ifjúsági

Az amerikai katona kincse
- Sammy Parker és barátai, Matiuse és Sarah egy régi rejtély nyomára bukkannak...
(A Kaland a Coats szigeten című könyv folytatásaként is olvasható.)

Az inuit település, Coral Harbour peremén egy elhagyott katonai támaszpont található, ahonnan amerikai repülőgépeket indítottak Európába a második világháború idején. Egy napon megszökött onnét egy fiatal katona, akit utólag még lopással is megvádoltak. Mi történt a lopott holmival? Hol lehet a katona kincse?

Izgalmas evangéliumi történet, fiúknak és lányoknak tíz éves kortól ajánlható.
297 ELFOGYOTT Az antropozófia keresztyén szemmel + A Waldorf pedagógiáról
Szerző: Gassmann, L + Vándor P.
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés


298 ELFOGYOTT Az ezüst út
Szerző: Patricia M. St. John
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Egy Afrikában él? misszionárius családról és a benne él? 9 éves Dávidról szól a történet, amelyben végig vonul az az üzenet, hogy akik Istenben hisznek, azok mint a csillagok az égen a környezetük számára világosságul legyenek. Dávid miután Istenhez tartozónak tudhatja magát szeretné csintalan játszó társának is bemutatni életével Istent.


299 ELFOGYOTT Az okkultizmus, okkult jelenségek - lényege, és megjelenési formái a Szentírás szerint
Szerző: Helge Stadelmann
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Napjainkban virágzik az okkultizmus, jóllehet a mi felvilágosult korunk minden természetfelettit megmagyaráz, illetve elvet. Ördög, démonok, babona és mágia olyan fogalmak, amelyeken a modern ember látszólag túljutott. A racionális teológia is hozzásegített ehhez azzal, hogy az ilyen dolgokat elavultnak és nem valóságosnak nyilvánította. De sátánista egyházak alapítása, spiritiszta filmek bemutatása, olyan rockzenekarok megalakulása, amelyek tudatosan mágikus szimbólumokkal és okkult szövegekkel dolgoznak - ébreszt? figyelmeztetések. Az ?si érdekl?dés változatlanul megmaradt, s?t növekedett a horoszkópok, a kártyavetés, a spiritizmus, az ingázás, a ráolvasás, a jóslás stb. iránt. Ebben a helyzetben vizsgálja meg a szerz?, hogy a Biblia mit mond az okkultizmus témájáról, az okkult jelenségekr?l. Hogyan viszonyulnak ezekhez a dolgokhoz a keresztyének? Ez az írás tárgyilagos és tisztázó állásfoglalás ezekben a kérdésekben.


300 ELFOGYOTT Az újra megtalált paradicsom + Végre otthon
Szerző: Roy Krisztina
Kategória: Elbeszélés
Két történet: az egyik két árva kisgyermekről szól, akiket először nem akar senki, végül áldás lesznek a falu számára; a másik egy Amerikából hazaérő, sötét emlékek elől menekülő unokáról szól.


301 ELFOGYOTT Biztos kézben
Szerző: Roy Krisztina
Kategória: Elbeszélés

   A történet egy olyan házasságról szól, amely különös módon, becsületbeli ügyként, a fiú apjának kérésére jön létre. A házasságkötés után a feleség hitre jut, megismeri Istent. Az ismert írónő ebben az elbeszélésben bemutatja, hogy a feleségben ébredt hit hogyan változtatja meg a feleséget, a környezetét, végül pedig a külföldi munkájából hazatérő férjét és a házasságukat is.
302 ELFOGYOTT Boldog emberek
Szerző: Roy Krisztina
Kategória: Elbeszélés

Mikor igazán boldog az ember? Erről a kérdésről szól az ismert és kedvelt szerző elbeszélése. Jézus Krisztusra irányítja figyelmünket, mert: „Csak az Ő szívén melegszik fel és nyugszik meg a zaklatott emberi szív. Ő minden sebet meggyógyít.”
303 ELFOGYOTT Bölcsesség gyermekei (a Példabeszédek könyvének egyes részei történetekkel és rajzokkal)
Szerző: Basset, J.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
A Példabeszédek könyvének egyes részei történetekkel és rajzokkal.


304 ELFOGYOTT Csak a lelkedet akarjuk
Szerző: Bäumer, U.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
E könyv megpróbál a különböző rockzenészek és az okkultizmus titokzatos világa között fennálló jó néhány összefüggésre rámutatni. Felhívja a figyelmet a következményekre.


305 ELFOGYOTT Csodák és csodálatos dolgok
Szerző: Werner Gitt
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A könyv három részből áll. Olvashatunk a Bibliában szereplő csodákról, mint pl. a szűztől való fogantatásról, de olvashatunk Isten csodálatos munkájáról, amelyet ma végez közöttünk és amelyeket a szerző megtapasztalt a világ öt részén tett utazásai során. A könyvben 9 bizonyságtétel is van, amelyet a föld minden tájáról megtért személyekről olvashatunk.


306 ELFOGYOTT Dzsungeldoktor az oroszlánok csapásán
Szerző: White, P.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Paul White volt sokáig a "Dzsungel doktor" Kelet-Afrika benszülöttei között. Ebben a könyvében már sokkal közelebbről, szinte velük élve ismerteti meg a dzsungel-lakók életét. Beljebb vezeti az olvasót a vadállatok csapásain túl is, a fekete törzsek apró falvain át, az ott élők sötétséggel, babonával, tudatlansággal, varázslással, kegyetlenséggel terhelt világba. Két fiatalember izgalmas és küzdelmes életét kísérve mutatja be az ott élők evangéliumi szolgálatát és az örömüzenetet, a veszélyekkel, örömekkel, és győzelmekkel együtt. (A buyufa alatt c. könyv folytatása)


307 ELFOGYOTT Édesanyák 52 égető kérdése
Szerző: Jeanette Lockerbie
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
52 kérdés, amelyek a gyermekek nevelése közben felvetődtek, felvetődnek ma is, amelyben segítségül lehet ez a könyv a szülő számára.


308 ELFOGYOTT Egy napsugár gyermek
Szerző: Roy Krisztina
Kategória: Elbeszélés

   A fiatal tanító, Stefko sok szeretettel és türelemmel nyeri meg a teljesen elvadult falusi ifjúság szívét. Képes arra, hogy kialakítson egy rendszeres tanítási rendet, és az evangélium üzenetével elérje a szívüket.
Sikerei azonban irigyeket is támasztanak… De Megváltója iránti hûsége, példamutató élete és megrendítõ halála sokakat Jézus Krisztushoz, az Õ világosságába vonzott.
309 ELFOGYOTT Egyedül?!
Szerző: Tóth Eszter
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
Válasz Krisztust követni akaró, férjhez nem ment lányok néhány égető kérdésére.


310 ELFOGYOTT Eliza döntése
Szerző: Erich Schmidt Schell
Kategória: Gyermek - ifjúsági

Eliza elveszíti édesapját, így édesanyja és közötte még szorosabb kötődés alakul ki. Eliza édesanyjával boldog életet él, ám egyszer csak szembesülnie kell azzal, hogy édesanyja újra férjhez megy, ami ellen tiltakozik és lázad. Amikor egy iskolatársnőjétől hall Jézus Krisztusról, akkor kezdi el átgondolni a történteket, ami döntés elé állítja. Vajon hogyan fog dönteni?
   A történet valós eseményeken alapszik, 11 év feletti gyermekeknek ajánljuk.
311 ELFOGYOTT Elvégeztetett! Krisztus hét szava a kereszten
Szerző: Spurgeon, C. H.
Kategória: Evangélizáció
C. H. Spurgeon (1834-1892) Jézusnak a kereszten elhangzott hét szaváról szóló eme prédikációit több, mint negyven éves igehirdetői tevékenysége folyamán tartotta. Egy valódi Spurgeon mű van előttünk, amelyben Krisztus iránti szenvedélyes szeretettel, szem­léletesen, szívet sürgetően, szüntelenül a hallgató akaratához fordulva, és mégis mindent Isten ke­gyelmétől várva szól hozzánk.


312 ELFOGYOTT Fegyvertelenül, de Isten oltalma alatt (egy szovjet katona élményei)
Szerző: Reimer, J.
Kategória: Életrajz
Könyvünk egy fiatal keresztyén hiteles történetét mondja el, aki a Vörös Hadseregben megtagadta a fegyveres szolgálatot, minek következtében a legsúlyosabb megpróbáltatásokon ment keresztül.


313 ELFOGYOTT Fiatalokról szóló történetek a Bibliából
Szerző: A. J.
Kategória: Gyermek - ifjúsági


314 ELFOGYOTT Figyelj! Isten szól...
Szerző: Gaál Éva
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Építő gondolatok, rövid áhítatok az év minden napjára fiatalok számára.


315 ELFOGYOTT Foglyok angyala + Isten utazó nagykövete (M. Wrede és F. W. Baedeker élete)
Szerző: Farkas Z. + R.S. Latimer
Kategória: Életrajz
A finn Wrede Matild bárónő életét mutatja be az első könyv, aki börtönökben végzett szolgálatáról vált ismertté. A második rész Dr. F. W. Baedecher életét és munkásságát mutatja be.


316 ELFOGYOTT Gerusszia barlangjaiban
Szerző: Reimer, J.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
A volt Szovjetunió-beli Grúziában élő két fiú csak egy pillantást akar vetni a titkos lakóbarlangokba. Egy rejtélyes expedíciós csoport, két titkosrendőr és egy baleset izgalmas fejleményekhez vezetnek.


317 ELFOGYOTT Gondolatok az imádságról
Szerző: H. A. Ironside
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az imádsággal kapcsolatban felmerülő kérdéseket veszi végig a könyv, mint pl. Hogyan imádkozhatom Isten akarata szerint?, Meghallgatja-e Isten az imádságomat?, Miért nem kapok választ az imádságaimra?, Mivel Isten mindent tud, miért kell imádkoznom?


318 ELFOGYOTT Gyakran feltett kérdések
Szerző: Gitt, W.
Kategória: Evangélizáció
Olyan, a Bibliával kapcsolatos, kérdésekre ad választ a könyv, melyeket a kérdezők, kétségeskedők, keresők tettek fel. Nem elméleti listáról van szó, hanem valódi, alapvető kérdésekről.


319 ELFOGYOTT Hajótöröttek
Szerző: Bell - Hunter
Kategória: Elbeszélés


320 ELFOGYOTT Hanem a gonoszt jóval győzd meg... (Róm 12,21)
Szerző: William Rigmark
Kategória: Elbeszélés

Két ellenséges haderő pilótájának találkozása

     Az egyik, Mitsuo Fuchida, 360 japán bombázó repülő parancsnoka. 1941-ben egy csendes vasárnap reggel váratlanul megtámadja az amerikai hajóhadat Pearl Harborban. Az USA csendes-óceáni hadiflottájának nagy része elpusztul, több mint 2000 ember hal meg. A másik pilóta Jakob De Shazer, amerikai. Ő a Japán elleni első bombatámadásban pilótaként vesz részt válaszul Pearl Harborra. Így ők halálos ellenségek a második világháborúban. A japán pilóta céltalannak látja életét a vesztes háború után. Keresi a választ élete nagy kérdéseire. Az amerikai pilóta lezuhan és japán fogságba kerül, ahol nagyon kegyetlenül bánnak vele. Azonban Isten szeretete mindkét pilótát megkeresi, hívő keresztyénné lesznek. A háború után a két ellenség testvérként találkozik össze Japánban. Kalandokkal teli útjukat beszéli el a könyv.

     Isten csodálatos szeretetéről, gyűlöletet szeretetté formáló munkájáról szólnak a könyv lapjai. Rigmark megtörtént háborús eseményeket leíró érdekfeszítő regényét Sükös Pál miskolc-tapolcai lelkipásztor fordította, aki Isten hűséges szolgájaként hirdette az evangéliumot országszerte. ő írta a magyarországi ébredésrűl szóló regényt is A keskeny úton címmel, amely először gépírással, majd nyomtatásban  jelent meg,  és sokak számára jelentett útmutatást és lelki áldást.

 

 

 

 

 

 
321 ELFOGYOTT Hannelore útja folytatódik
Szerző: Schmidt-Eller, B.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
A német nyelvterület közismert keresztyén írónőjétől olvashatjuk a „Hannelore, mi lesz belőled ?” című könyv folytatását, amely elsősorban gyermekeknek szól. Ebben a második Hannelore-kötetben-irodai tanuló lesz egy nagy cégnél, és otthon is szép és szomorú dolgokat él át.


322 ELFOGYOTT Hogyan jöttek haza a fecskék
Szerző: Roy Krisztina
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Ebben a gyermekkönyvben végig kísérhetik a gyermekek a fecskék erőt próbáló haza utazását Afrikából Európába, miközben tanulságokat figyelhetnek meg az engedetlen fecskék sorsán keresztül. A legkisebbeknek.


323 ELFOGYOTT Hogyan kapta csíkjait a zebra?
Szerző: Junker, R.
Kategória: Tudomány
Teremtés vagy evolúció? (képekkel)


324 ELFOGYOTT Hogyan lehetek szabad?
Szerző: Ernst Modersohn
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A szerző először megtérés kérdését járja alaposan körül úgy, hogy felteszi és megválaszolja a kapcsolódó kérdéseket. De a megtérés csak a kezdet, ezért a könyv további része a folytatással foglalkozik.

Fejezetek:
- Kérdés, amit mindenkit érdekel: Kinek kell megtérnie?
- Megjelentve és mégis váratlanul
- Azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van!
- Megőrző kegyelem
- Hogyan lehetek szabad?
325 ELFOGYOTT Időskori depresszió - Előzzük meg, értsük meg, segítsünk!
Szerző: Dr. Martin Steinbach
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

Dr. Martin Steinbach, a belgyógyászat, a pszichoszomatika és a pszichoterápia szakorvosa. 
   Dr. Harmatta János pszichiáter, osztályvezető főorvos előszavából pár sort idézve így ajánlja a könyvet:
"A depressziót korunk betegségének is szokás nevezni. Többféle formája és súlyossága van, de majdnem mindenki találkozott már vele a környezetében. Keresztyén embereket sem kíméli meg ez a betegség. Ez a kis könyv világos, rövid fejezeteivel jó és szakszerű eligazítást nyújt ebben a gyakori problémában. Az időskor sajátossága, hogy a depresszió sokszor nemcsak rosszkedvűségben, hanem testi vagy testinek tűnő problémákban is megnyilvánul. Hazánkban is ijesztően magas azoknak a száma, akik ilyen nehézséggekkel küzdenek, de nem fordulnak orvoshoz, vagy meg sem fordul a fejükben, hogy ezen a bajon lehet segíteni. A depresszió gyógyítható és a segítség hatásos. Ha valaki végigolvasta ezt a könyvet, leteszi, és felfedezte magában azt, hogy a nehézségei, gondjai depresszióból is eredhetnek, már előrébb jutott egy lépéssel...."
326 ELFOGYOTT Ígéret szerint - Isten ígéretei minden keresztyén számára
Szerző: C. H. Spurgeon
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő


327 ELFOGYOTT Így keletkezett a Biblia - tudósok válaszolnak kritikus kérdésekre
Szerző: Glashouwer, W.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
tudósok válaszolnak kritikus kérdésekre


328 ELFOGYOTT Isten műhelyében
Szerző: Eichhorn, C.
Kategória: Áhítatos könyvek
Áhítatos könyv minden napra egy egy Bibliából vett idézettel, hozzá tartozó magyarázattal.


329 ELFOGYOTT Isten nélkül a világban
Szerző: Roy Krisztina
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Egy adventi éjszakán megfagyott asszonyt találnak a temető mellett. Mellére szorítva egy élő csecsemőt találnak a falubeliek, akit Marcinak neveznek. Rövid életéről szól ez az elbeszélés.


330 ELFOGYOTT Isten rendje - Isten áldásainak forrása
Szerző: Mayer, P.
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
Kifutott, más könyvesboltokban, iratterjesztésekben, webáruházban, antikváriumokban még lehet.


331 ELFOGYOTT Izráel maradéka
Szerző: Arnold G. Fruchtenbaum
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
Az Izráel maradéka - A messiási zsidó közösség tanítása, történelme és filozófiája című könyv Dr. Arnold G. Fruchtenbaum e témában írt korábbi művének aktualizálása az egész világon gyorsan növekvő és változó messiási zsidó mozgalommal kapcsolatban. A szerző messiási zsidóként írja könyvét zsidók és nem zsidók számára egyaránt. Világos áttekintést ad a mozgalom helyzetéről a hívők közösségében. Dr. Fuchtenbaum összefoglalja, hogy ez a mozgalom miben különbözik és hogyan kapcsolódik a zsidó néphez, Mózes törvényéhez, a helyi keresztyén gyülekezetekhez, Izráel államhoz, a misszióhoz és sok más időszerű kérdéshez. A gyorsan növekvő messiási zsidó közösség érdeklődést és szembenállást is kivált. E kötetben olvashatunk arról, hogy mit is jelent ma a messiási zsidó mozgalom, milyen a tanítása, illetve milyen kérdésekkel kell még megbirkóznia.


332 ELFOGYOTT Jehova Tanúi
Szerző: Gassmann, L.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő


333 ELFOGYOTT Jézus élete - A négy evangélium tanulmányozása időrendi sorrendben
Szerző: Irving Jensen
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
"Hát ti kinek mondtok engem?" (Mt 16, 15). Ez volt Jézus nyilvános szolgálatának kulcskérdése. Tudta, hogy az embereknek először fel kell ismerniük, hogy ki is Ő, hogy azután szilárd elhatározással követhessék Őt mint tanítványok. Jézusnak egész szolgálata alatt az volt a szándéka, hogy cselekedetei és beszédei által tanúsítsa, hogy Ő az Emberfia és ugyanakkor Isten Fia is, a világ egyedüli Szabadítója. A legtöbb ember csak nagyon keveset vagy egyáltalán semmit sem tud Jézusról. Még sok keresztyén is híján van a Biblia ismeretének, ha Jézus személyéről van szó, mivel sohasem tanulmányozták alaposan és rendszeresen a négy evangéliumot. Különösen fontos, hogy Jézus szolgálatában felismerjük az események időbeli sorrendjét, és hogy különböző nézőpontokból szemléljük munkálkodását. Könyvünk ehhez szeretne segítséget nyújtani. Persze az is nagyon hasznos, ha az evangéliumokat egyenként tanulmányozzuk - úgy, ahogy Isten eredetileg nekünk adományozta őket.


334 ELFOGYOTT Jézus Krisztus megtalált
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Egyszerű és igaz történetek, üzenetek gyermekek számára illusztrációkkal.


335 ELFOGYOTT Jöjj számoljuk meg a csillagokat
Szerző: Coleman, W.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
A természet csodái.


336 ELFOGYOTT Kaland a Coats-szigeten
Szerző: Bettina Kettschau
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Az expedíción lévő halászhajó legénységének át kell élni, hogy korán beköszönt az északi-sarki tél. Amikor a 14 éves Samuel egy balesetben súlyosan megsérül, elkezdődik a küzdelem az idővel… A fagyos északi vidéken játszódó serdülőknek szóló kalandos történet.


337 ELFOGYOTT Kettesben
Szerző: Trobisch, W.
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
Egy afrikai nagyváros gyülekezetében a szerelemről és házasságról tartott előadások és az ottani élmények szolgáltatják a könyv alapját. Válaszait a szerző közvetlen módon és pontosan fogalmazza meg.


338 ELFOGYOTT Kibékülés az erdészházban
Szerző: Erich Schmidt-Schell
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Markus és testvére, Andrea idén a nyári szünetet a nagyszüleinél tölti egy erdészházban. Mennyi felfedeznivaló vár ott rájuk! Markus nagyon megörül, amikor a szomszédban lakó Kevinben barátra talál, akivel közösen kirándulásokat tesznek az erdőben. Jó barátságuk azonban csak addig tart, amíg egy alkalommal heves veszekedésre nem kerül sor közöttük. Kevin, aki korábban olyan kedves volt pajtásával, most csúnyán elbánik Markusszal. Mi tévő legyen ebben helyzetben Markus? Visszavágjon valahogyan? Vagy bosszút álljon? Esetleg van más megoldás is?


339 ELFOGYOTT Kimerem a tengert
Szerző: Bärend, I.
Kategória: Elbeszélés
Rövid tanulságos elbeszélések, történetek Gaál Éva grafikáival illusztrálva.


340 ELFOGYOTT Kornélia végrendelete + Veronika karácsonyi kívánsága
Szerző: Martha Zollinger
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Még sohasem éltem át olyan családi tragédiát, amelynek mélyreható következményei annyi jót eredményeztek volna, mint az itt következő történetben. A hitetlenségnek és istentelenségnek ebben a korában ez újabb bizonyíték arra, hogy Isten élő és jelenvaló. Martha Zollinger Kornélia történetét életszerűen tudta megírni. Különös adottságai, ezenkívül többéves nevelői és anyai tapasztalatai miatt átérzi Kornélia bánatát és örömét, és így vele együtt mi is átélhetjük. Milyen csodálatosan tud Isten még ma is gyermekeket felhasználni, hogy az örömhírt nekünk, felnőtteknek továbbadja - mutatja ez az igaz történet. Keserűség és céltalanság miatt ma jobban, mint valaha, családok és házasságok mennek tönkre. A mi 21. századunk nyugtalanságában, pénzsóvárságában ez a könyv utat mutat, hogy látszólag reménytelen helyzetek Isten közbelépésével teljesen újjá lehetnek. Isten gyermekeket is felhasznál ennek érdekében, ez a különleges ebben a történetben. Ha egy üzletember világnézetében Isten kerül az első helyre, milyen változás követi ezt a döntést! Ez a könyv világító útjelző, hogy a mi korunk elbizonytalanodott emberei hogyan találhatnak újra kapcsolatot Teremtőjükkel.


341 ELFOGYOTT Közelebb Hozzád (1.)
Kategória: Áhítatos könyvek
Áhítatos könyv, amelyben egy-egy igét olvashatunk és hozzá kapcsolódó történeteket.


342 ELFOGYOTT Közelebb hozzád 2.
Kategória: Áhítatos könyvek
Áhítatos könyv minden napra egy-egy Bibliából vett idézettel, hozzá tartozó magyarázattal.


343 ELFOGYOTT Longfield réme
Szerző: Rees, J.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Jack megbélyegzett fiú – szülei eltaszították, gondozója gyűlöli, brutális verekedő és gyújtogató, ráadásul anyajegy torzítja az arcát. De Isten szeretetének hatalma áttöri az elkeseredés és gyűlölet falát. Izgalmas ifjúsági regény.


344 ELFOGYOTT Még utam ködbe vész, te látod már... - Áhítatok betegeknek
Szerző: Paul Müller
Kategória: Áhítatos könyvek

Ebben a 72 áhítatban egy beteg ember fordul szenvedõ
sorstársaihoz. A szerzõ, Dr. Paul Müller 1896-ban született,
1914 és 1922 között természettudományokat tanult.
Több iskolában tanított, és könyvek sorát adta ki.
1924-tõl hazaköltözéséig szklerózis multiplexben szenvedett.
Saját tapasztalatai és szenvedései alapján olyan
fontos dolgokat tud mondani beteg embereknek, amelyek
erõsítik a hitet, megvilágítják a szenvedés értelmét,
és reménységet adnak.
345 ELFOGYOTT Meg van írva
Szerző: Gitt, W.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A könyv a Bibliával kapcsolatos alapvető kérdésekkel foglalkozik: Milyen igazságértéke van napjainkban? Ki a szerzője? Mi a fő szándéka? Pontosak-e a jövendölései?


346 ELFOGYOTT Megtaláltam a Messiást
Szerző: Timár László
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
Négy történetet tartalmaz a könyv valamint a messiásról szóló próféciák gyűjteményét. A történetek olyan zsidó emberekről szólnak, mint Tímár László vagy Warmer Rózsa, akik túlélték a holokausztot.


347 ELFOGYOTT Menekülés a tengeren át
Szerző: Kammer, E.
Kategória: Elbeszélés
Egy fiatal fiú kalandos története


348 ELFOGYOTT Mi a célod? 1-2. kötet (történetek gyermekeknek és az ifjúságnak)
Kategória: Gyermek - ifjúsági


349 ELFOGYOTT Mi a hit és hová vezet?
Szerző: C. H. Spurgeon
Kategória: Evangélizáció
Rövid magyarázat a hittek kapcsolatban olyan kérdésekről, mint mi a hit tárgya, oka, eredete, mit értenek gyakran félre a hittel kapcsolatban, mit foglal magába és mit zár ki…


350 ELFOGYOTT Milyen lesz majd a mennyben?
Szerző: MacDonald, W.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Bámulatra méltó milyen sokat tudunk arról a helyről, amit Megváltónk készített számunkra. Ha a Biblia által felsorolt tényeket vesszük, akkor csodálatos képünk lehet erről a leírhatatlanul szép helyről.


351 ELFOGYOTT Mindhalálig a Tiéd - Menyegzői jókívánságok
Szerző: Ernst Modersohn
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés

Könyv arról, amit egy apa mond a leányának menyegzője reggelén és amit egy anya mond a fiának menyegzője reggelén. Hasznos, bibliai értékeken és útmutatásokon alapuló gyakorlati tanácsok hívő szülőktől hívő gyermekeik számára, azok alapján, amelyet sokéves házasságukban maguk is megtapasztalhattak.
352 ELFOGYOTT Mit beszélnek a gyertyák?
Szerző: C. H. Spurgeon
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Spurgeon korában mindennapos volt a gyertyák, fáklyák, mécsesek, mint világító eszközök használata. Írásában ezeket hasonlatként és példaként veszi elő, hogy ezen keresztül a fényről és világosságról, az Ige világosságról, a hívők elhivatásáról és ebben a sötét világban betöltött feladatáról elmondhassa nekünk gondolatait és fejtegetéseit.


353 ELFOGYOTT Műtétek a dzsungelben
Szerző: Paul White
Kategória: Elbeszélés
"Nagyot rándult az autó, amikor megállt. Az asszony rettenetes állapotban volt. Levegő után kapkodott, és csak egy icipici rezdülés mutatta, hogy még él, és a szíve még dolgozik. Kinyitottam a táskámat, kivettem a fecskendőt és egy dobozt, amelyben a morfium tabletták voltak, és – új problémával álltam szemben. Nem volt vizem, amiben a tablettát feloldjam! Mit lehet itt most tenni? Ekkor vettem észre, hogy a hűtőből keskeny gőzsugár tör ki. Hiszen itt van víz, még hozzá sterilizált!" A kórház mindennapjait továbbra is a betegségekkel, sérülésekkel és hiedelmekkel való harc teszi ki. A gyengén felszerelt központba érkező betegek újabb és újabb kihívás elé állítják a dzsungeldoktort. A gyógyítás a nehéz körülmények ellenére is örvendetes eredményeket hoz, azonban az itt élő emberek életében az igazi változást és gyógyulást a Biblia örömüzenetének megértése okozza. Dr. Paul White, A buyufa alatt c. könyv szerzője Tanganyikában, a mai Tanzánia területén dolgozott orvos misszionáriusként. Az ausztrál író az itt szerzett élmények alapján írt könyveiben az afrikai életet, annak kihívásait, nehézségeit, izgalmait mutatja be, közel hozva saját tapasztalatait az olvasóhoz.


354 ELFOGYOTT Müller György + Müller György naplójából - felújított kiadás
Szerző: Dr. Arthur T. Pierson + Rendle Short
Kategória: Életrajz


355 ELFOGYOTT Onézimusz - kiút a szolgaságból
Szerző: St. John, Patricia
Kategória: Gyermek - ifjúsági
A Bibliai Onézimuszról, a szökött rabszolgából lett megtért fiúról szóló regény újbóli kiadása a híres regényíró tollából, Patricia M. St. John-tól. A könyv hátulján az akkori kornak megfelel? térkép található, amely könnyebbé teszi az utazások nyomonkövetését az olvasó számára. Olvasmányos, ezért minden korosztálynak ajánlható.


356 ELFOGYOTT Ószövetségi kommentár - A. Gaebelein (Zöld)
Szerző: Arno C. Gaebelein
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

   Ez a kommentár a Szentírás jobb és mélyebb megértésében kíván segítséget nyújtani. Szerzője 1861-ben Németországban született, majd később az Egyesült Államokban tevékenykedett, mint hívő lelkész, aki a zsidómissziót is szívén viselte. Aktív írói szolgálata során sok cikket, traktátust írt, de folyóiratot is szerkesztett, valamint ismertetőket és kommentárokat." A szerző Újszövetségi kommentárjának előkészülete folyik, remélhetőleg az is meg fog jelenni.
357 ELFOGYOTT Öreg Jim titka
Szerző: Heidi Ulrich
Kategória: Gyermek - ifjúsági

A cowboykalapos fiú című könyv folytatásának tekinthető, önállóan is olvasható gyermekregény egy árva fiúról, Josh-ról, aki családra talált Weston városában a rokonait megtalálva és így új élet kezdhetett, de mennyei Atyját megismerve is. A történet folytatásában megérkezik régi barátja a városba, Öreg Jim, akinek féltve őrzött titka további izgalmakat okoz, de próbák közé is kerül, amelyben egyre jobban megtanul bízni Istenben.
358 ELFOGYOTT Párbeszédek szülők és gyermekeik között
Szerző: Curcubet Gabriella
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
42 párbeszéd  szülő és gyermekek között különféle okulásul szolgáló témákról, mint pl. a türelemről, a helytállásról, a kitartásról, feladatokról, tanulásról, próbáról és más hasznos, Isten szerinti életre nevelő kérdésekről. Nagy áldás az a keresztyén szülőknek, ha gyermekeik hozzájuk fordulnak kérdéseikkel, problémáikkal és ők tanácsolhatják Isten bölcsessége és Igéje szerint.


359 ELFOGYOTT Patricia St. John elmondja élettörténetét
Szerző: Patricia St. John
Kategória: Életrajz

Patricia St. John a "Nyomok a hóban", "A vadon titka" és több regény írója azon kevesek közé tartozik, akiknek minden írásműve, egész élete és teljes lénye egyformán hatást gyakorol az emberre.

Önéletrajza ugyanúgy magával ragad és megindít, mint az elbeszélései. Más módon ajándékozza meg az olvasót, de ugyanabból a forrásból fakadó érzéssel, amiből a történetek származnak, és amelyből Patricia oly nyilvánvalóan merítette ihletét: Isten élő, Krisztusban nekünk adott kegyelméből.

Rendkívül emberi módon élte és hirdette Isten erejét egész élete során a bombázott Londonban, Afrikában Ugandában, Ruandában, Szudánban, Romániában, a háborús Bejútban és otthon Coventry lakótelepén végzett misszióban.
360 ELFOGYOTT Rendkívüli életek - Bizonyságtételek a krisztusi lelkületről, 28 rövid életrajz
Szerző: William MacDonald
Kategória: Evangélizáció
28 rövid életrajz, történet olyanokról, akik krisztusi lelkülettel éltek, munkálkodtak, s ezért volt rendkívüli az életük.


361 ELFOGYOTT Rockzene + New Age
Szerző: Liebi, R.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
A szerző rövid könyvében a rockzene és a New Age hátterét, hatásait, működési mechanizmusát, veszélyeit mutatja be, valódi alternatívát kínálva helyettük.


362 ELFOGYOTT Rodney - egy cigányfiú története
Kategória: Gyermek - ifjúsági


363 ELFOGYOTT Rövid bevezetés a Bibliába
Szerző: Aebi, E.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek


364 ELFOGYOTT Szivárványország
Szerző: Secretan, E.
Kategória: Gyermek - ifjúsági


365 ELFOGYOTT Természetgyógyászat az Ige mérlegén
Szerző: dr. Erdélyi, J.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A csodák korát éljük és a gyógyításban is sok olyan jelenséggel találkozunk, amelyeket a helyükre kell tenni. Az ún. alternatív gyógymódok megítélésében nyújt segítséget ez a könyv.


366 ELFOGYOTT Tévelygők
Szerző: Roy, K.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
A XIX. sz. elején az evangéliumi mozgalom az északnyugati-Felvidéket is elérte, de az egyházak részéről közöny vagy ellenségesség volt a fogadtatás. A felébredt „tévelygőket” üldözték, megvetették.


367 ELFOGYOTT Tizenévesek leveleznek
Szerző: Siklós J.
Kategória: Gyermek - ifjúsági


368 ELFOGYOTT Ugyan, ki szerethetne engem... - Peti és Petra története
Szerző: Salyámosy Éva
Kategória: Gyermek - ifjúsági

Peti és Petra testvérek, akiket édesanyjuk egyedül nevel. Ez a történet arról szól, hogy miként mutatkozik be Isten egy olyan gyermeknek, aki soha az életében nem hallott róla. Az izgalmas és megható, olykor tudományos, máskor nagyon gyermeki megközelítés egy sodró lendületű, ugyanakkor lassan formálódó, de mély változást mutat be. Eredményeként a szívek meggyógyulnak, az érthetetlen kérdésekre válaszok érkeznek, az igazi szeretet beköltözik az otthonukba, és megismerik az igazi szeretetet.
    Ajánljuk ezt a könyvet minden gyermek és felnőtt olvasónak. Azoknak, akik még nem Isten gyermekei, mert megismerhetik az Úr Jézus különös útjait, és azoknak is, akik már Petivel és Petrával együtt megszerették myennyei Édes Atyjukat.
369 ELFOGYOTT Üdvösség Krisztusban - Áhítatok minden napra
Szerző: Fritz Berger
Kategória: Áhítatos könyvek
Áhítatok minden napra


370 ELFOGYOTT Van segítség! + Mennyit ér a jótett?
Szerző: Spurgeon, C. H.
Kategória: Evangélizáció
1. Sokan szeretnének segítséget az életükhöz, de van valami, ami megakadályozza, hogy megtalálják azt Jézus Krisztusnál. 2. A jótettek, az önigazság hízelgőek, de Isten előtt nem elegendők.


371 ELFOGYOTT Védjük meg a malmot!
Szerző: Eckar zur Nieden
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Amióta Fellinger apó vonakodik eladni az öreg malmot üzletembereknek, titokzatos dolgok történnek körülötte. A fiúk elhatározzák, hogy megvédik a bűnözőktől. Történet a bűnről, a megbocsájtásról.


372 ELFOGYOTT Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 27-29 évfolyamok
Kategória: Vetés és Aratás egybekötött

Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 1989-1991 évi (27-29) évfolyamok bekötve ELFOGYOTT!

- versek
- igemagyarázatok, tanítások
- bizonyságtételek
- evangélizáció
- ének
- bibliai „ki mit tud?”
- könyvajánló
A 45 évfolyam pdf-ben olvasható:
www.vetesesaratas.hu 
373 ELFOGYOTT Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 30. évfolyam
Kategória: Vetés és Aratás egybekötött

Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 1992 évi (30.) évfolyam bekötve

- versek
- igemagyarázatok, tanítások
- bizonyságtételek
- evangélizáció
- ének
- bibliai „ki mit tud?”
- könyvajánló
A 45 évfolyam pdf-ben olvasható:
www.vetesesaratas.hu 
374 ELFOGYOTT Világosság a hosszú éjszaka után (hat aktuális elbeszélés)
Szerző: Erich Schmidt-Schell
Kategória: Elbeszélés

Hat aktuális elbeszélés:
1. Veszélyes éjszakai utazás
2. A megbékélés ereje
3. Stefi döntése
4. ...Akit mégis szeret Isten
5. Roni szabadulása
6. Nem marad mindig sötét
  Egyszerű emberek, hétköznapi és megrendítő történetek. Hogyan dolgozzák fel a szereplők az élet nehéz, vagy tragikus helyzeteit? Még a hívők sem kerülhetik el a szenvedéseket, de ezek mind a javukat szolgálják. Nekünk is jó példát mutatva, segítik bajba jutott társaikat, és juttatják el őket Jézus Krisztus keresztjéig.
375 ELFOGYOTT Yente
Szerző: Buksbazen, L.
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
Egy kelet-európai zsidó család igaz története, amelyet sok vihar hányt-vetett, egyéni és családi tragédiák forgószele dobált, hol szétszakítva, hol egybeterelve őket.


376 ELFOGYOTT Zuhanás felfelé - egy rákbeteg naplója - Találkozás Istennel a mélységben
Szerző: Norbert Ammon
Kategória: Életrajz
Norbertnek nyirokmirigyrákja van. Naplója segítségével bepillantunk kétségekbe, reményekbe, magasságokba és mélységekbe, harcokba és győzelmekbe, melyeket ebben az időszakban átélt.


377 ELFOGYOTT! Az imádságról
Szerző: Hallesby, O.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő


378 ELFOGYOTT! Joni + Egy lépéssel tovább
Szerző: Joni Eareckson
Kategória: Életrajz


379 ELFOGYOTT! Tanács fiatal keresztyéneknek
Szerző: Müller György
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő


380 ELFOGYOTT!!! A róka nyomában és egyéb állattörténetek
Szerző: Gitt, M.
Kategória: Gyermek - ifjúsági


381 Éljen a szabadság! - de mi az igazi szabadság?
Szerző: Binde, F.
Kategória: Evangélizáció
Az emberek szabadságtörekvései azt bizonyítják, hogy szolgaságban élnek. Az pedig, hogy hiába törekszenek valódi szabadságra, bizonyítja: milyen kevéssé ismerik saját szolgaságuk lényegét.


382 Elküldelek ezért titeket + Isten munkásai
Szerző: Oswald Chambers
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az ELKÜLDELEK EZÉRT TITEKET a keresztyéneknek a missziói szolgálatra való elhívását vizsgálja. Ezek a rövid fejezetek elmondják a teljességgel alárendelt élet titkát, és azt, hogy Krisztus szeretete miként tudja átalakítani a világot körülöttünk. A könyv felfedezi Isten minden emberhez szóló hívásának természetét, és azt, hogyan hallhatjuk meg az ?Ő hívását a saját életünkben. ISTEN MUNKÁSAI azok, akiket Jézus Krisztus által elhívott,  ők az emberi lélekkel, annak betegségeivel, nehézségeivel nem foglalkozhatnak sablonosan. Amint leegyszerűsítjük és sablonossá tesszük a lelkekkel való foglalkozást, Isten egyedül hagy minket. Tehát nem bocsátkozhatunk emlékezetünkre, hanem egyedül Arra, aki szolgálatba állított, és elénk hozza azokat az Igéket, amelyeket tovább kell adnunk. A szerző elsősorban a "nehéz esetek" közötti szolgálatról ír.


383 Ellenszélben - Warmer Rózsa élete és a holocaust Magyarországon
Szerző: Grant, M.
Kategória: Életrajz
Warmer Rózsa izgalmas, fordulatokban gazdag élete, fiatalkora, megtérése, szolgálata és a holocaust megélése, magyarországi viszonyainak bemutatása az életén keresztül.


384 Ellentmondások a Bibliában?
Szerző: Stefan Drüeke, Arend Remmers
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A Bibliában található ellentmondások témája mindig is foglalkoztatta az embereket. Már az ókorban is voltak olyanok, akik feladatuknak tekintették, hogy hibákat kutassanak fel a Szentírásban. Ez a kutatás – úgy tűnik – máig sem ért véget. Ezt bizonyítja az is, hogy az interneten számtalan honlap sorol fel olyan ellentmondásokat, amelyek állítólag a Bibliában találhatók. Ez a könyv utánajár ezeknek a kritikus kérdéseknek. A Biblia szövegét pontosan és összefüggéseiben vizsgálja, figyelembe veszi az eredeti héber és görög szöveget is. Az olvasó előtt egyértelművé válik: a Biblia hiteles és méltó a bizalomra. A sok, állítólagos ellentmondást gyorsan el lehet oszlatni, miközben az is kiderül róluk, hogy a Szentírás isteni ihletettségének szép bizonyítékául szolgálnak. Ez a könyv nagyszerű segítség lehet a kételkedőknek és azoknak, akik nekik segíteni szeretnének. Ezenkívül azoknak is, akik Isten Igéjét szeretik, és keresik a magyarázatot az ún. nehéz igehelyekre. Az Úr Jézus mondta: „Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el” (Máté 24,35).


385 Elmélkedések Mózes könyveiről
Szerző: Mackintosh, C. H.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Mózes könyveinek magyarázata megmutatja azt az elválaszthatatlan belső kapcsolatot, amely az Ó- és Újszövetség, Krisztus és az ószövetségi berendezések között fenn áll.


386 Elméteket felkészítve, legyetek józanok...
Szerző: A. W. Tozer
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

A szerző más könyveihez hasonlóan mély gondolatokban mutat rá Isten igazi, kompromisszum mentes követésére.
- Vigyázat: tévtanítás
- A Biblia nem halott!
- Megtarthatjátok a díszruhákat!
- Ne szégyelld Isten kegyelmét!
- A szentség nem választás kérdése!
- Isten az örökösének nevezett!
- Isten örökségének tulajdonságai
- Megmutatkozott az alázatosságod?
- Férj és feleség szövetségben
- Bízd Istenre az érzelmeidet!
- A keresztyénnek joga van a széles mosolyhoz!
- Hol lesznek a "szakértők", amikor az Úr Jézus eljön?
A.W.Tozer bemutatása
387 Élő kövek
Szerző: Lukátsi Vilma
Kategória: Életrajz
Kiss Ferenc orvosprofesszor élete. 2. kiadás


388 Elveszettek
Szerző: Roy Krisztina
Kategória: Elbeszélés

   Nem sok hiányzik hozzá, hogy Éva véget vessen az életének. A hozományért már tizenhat évesen megházasították. Nagyon szenved keményszívű férjétől és zsarnokoskodó anyósától. Szeretett kislánya halála óta a sorsa csaknem elviselhetetlen.
Életének legsötétebb órájában teljesen váratlanul találkozik Isten szeretetének fénysugarával, amelynek világító ereje hamarosan több elveszettnek is megmutatja a hazafelé vezető utat...
389 Emberrablók nyomában Grönlandon
Szerző: Bettina Kettschau
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Sammy és barátai emberrablókat üldöznek, és ez elvezeti őket Grönland végtelen hómezőire, ahol a sarki éjszaka az úr. Itt található Eismitte, az egykori kutatóállomás, ahol egy fiatal tudós izgalmas dolgokat fedez fel. Nemcsak ő, hanem a történet valamennyi szereplője nagy veszélybe kerül. Vajon időben rátalálnak a barátok az eltűntekre, és sikerül megakadályozniuk egy súlyos bűncselekményt? Kalandos olvasmány tizenéves fiúknak és lányoknak.


390 Emlékkövek
Szerző: Móray Inke
Kategória: Elbeszélés
„Gyermekéveimben akár öröm ért, akár bánat gyötört, legszívesebben vízparton csatangoltam, és begyűjtöttem az épp aktuális lelkiállapotomnak megfelelő kövecskéket: néha érdeseket, néha gömbölyű, tenyérbe illő darabokat. Szoknyám szélével letörölgettem róluk a piszkot, és zsebem mélyére rejtve hazavittem kincseimet. ...számomra egytől-egyig emlékek voltak.” „Az ebben a könyvben közzé tett »kövecskék« mind egy-egy megértett, megélt drága Igéhez fűződő emléket őriznek Isten csodálatos tetteiről, és szent Fiában, Jézus Krisztusban felénk nyújtott kegyelméről.” NOVELLÁSKÖTETÉBEN A SZERZŐ ELSŐSORBAN SAJÁT EMLÉKEKBŐL ÉS ÉLMÉNYEKBŐL MERÍTVE TÁR ELÉNK OLYAN TÖRTÉNETEKET, AMELYEK MEGÉRINTIK AZ OLVASÓ SZÍVÉT, ÉS MA IS FONTOS ÜZENETTEL SZOLGÁLNAK AZ ÉLET VALÓDI ÉRTELMÉRŐL ÉS TARTALMÁRÓL.


391 Én, az Úr vagyok a te gyógyítód
Szerző: C. H. Spurgeon
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Spurgeonnak, az óriási szellemi erővel rendelkező angol ébredési prédikátornak volt egy különleges adománya: képes volt megszomorodott emberekbe lelket önteni. Biztatásait a Bibliából merítette, azaz nem üres szavakat mondott, beszéde erőteljes és hatásos volt. A Bibliában ugyanis azt a vigasztaló ígéretet találjuk, hogy Isten meghallgatja imádságainkat, és nyomorúságaink által áldását is megtapasztaljuk. Ez az ígéret még ma is érvényes, ezért lehet ez a könyv ma is olyan időszerű, mint több mint száz évvel ezelőtt. Spurgeon itt azt a vigasztalást adja tovább,amellyel ő is békességet nyert, és azt az igazságot, amelyből ő maga is élt.


392 Energiaválság-életválság
Szerző: Sücker, I.
Kategória: Evangélizáció
Válasz a modern ember megoldatlan kérdéseire.


393 Erőt ad a megfáradtnak + Az élet víze + Végy a teljességből
Szerző: Lüscher, A.
Kategória: Evangélizáció
Rövid üzenetek a címekben meghatározott igei témákban.


394 Értelmetlennek látod az életet? + Hol találjuk meg a boldogságot?
Szerző: Hitzblech, E. + P. Zschischang
Kategória: Evangélizáció
Aki értelmetlennek látja az emberi életet, az bizonyára nem töprengett még el alaposan létünk végső és legmélyebb kérdései fölött. Ezek a kérdések ugyanis Istennel kapcsolatosak.


395 És mégis élnek a halottak - A lélek halhatatlansága
Szerző: Hans-Jörg Ronsdorf
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

Élnek a halottak – vagy a halál minden létezés végét jelenti?
Az ember lelke a halálon túl álomba merül – vagy tudatánál
van?
Létezik a lélek halhatatlansága – vagy a menny és a pokol
csak középkori találmány?
Ezek a kérdések minden embert foglalkoztatnak, és korunk
reménytelenségében a halál bibliai értelmezése szempontjából
kihívást jelentenek a keresztyének számára. Ennek
a könyvnek központi témája a lélek halhatatlansága, és az a
célja, hogy eleget tegyen ennek a kihívásnak, de az is, hogy
reménységet adjon az olvasónak.
Halottak, akik élnek – a Biblia feloldja ezt az ellentmondást,
és nyilvánvalóvá teszi, hogy a halál nem a vég, hanem
csak annak az életnek a kezdete, amely soha nem ér véget.
Ennek az állításnak az igazságáról egy olyan Személy kezeskedik,
aki meghalt és feltámadt. Õ Jézus Krisztus, aki viszszajött
a halál birodalmából, és megnyitotta az életre vezetõ
utat.
396 Eszter könyvének magyarázata
Szerző: B. Ansley, Hevesi Ö., K. Howard
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A kommentár három részből áll: 1. Rövid bevezetés, áttekintés (B. Ansley) 2. Eszter könyvének magyarázata (Hevesi Ö.) 3. Purim – a sorsvetés ünnepe (K. Howard).


397 Evangéliumi beszélő képek
Szerző: Pace, E. J.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A bibliai igazságokat illusztráló kb. 180 „beszélő” kép.


398 Evolúció - Tény vagy elképzelés?
Szerző: John Blanchard
Kategória: Tudomány

A könyvben a szerző rámutat arra, hogy Darwin evolúciós elmélete, amelyet sokan tényként kezelnek és tanítanak bizonyítékok híján mennyire nem fogadható el, sőt a tudományos vizsgálódások azt erősítik meg, hogy az elmélet maga is hibás és előtérbe állítja a teremtést, mint jó magyarázatot a föld és fajok keletkezésére.
399 Ez a győzelem a mi hitünk
Szerző: Legiehn, H.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Mit mond a Biblia Istenről, a világról, bűnről, bűnbeeséséről, a megváltásról, a gyülekezetről, az eljövendő dolgokról, önmagáról.


400 Ez igaz! - és ezért mindenkinek tudnia kell
Szerző: Benoit de C.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
A Biblia legfontosabb igazságai, az üdvösség útja gyereknyelven illusztrálva.


401 Ezékiás - A férfi, aki bízott Istenben
Szerző: Wolfgang Bühne
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
„Bízott az ÚRban, Izráel Istenében; nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána” (2Királyok 18,5). Milyen páratlan és rendkívüli módon értékeli Isten Ezékiás király személyét és életét! Ennek ellenére azonban Ezékiás gyakran háttérbe szorul a többi bibliai személy mögött. Ugyanakkor minden okunk megvan arra, hogy tanulmányozzuk ennek a férfinak nagy hatású történetét, mivel fontos dolgokat tanulhatunk belőle, és áldott szolgálatokra készíthet fel bennünket: - Bízzunk Istenben akár „fent”, akár „lent” járunk, vagy szürke hétköznapokat élünk meg! - A kísértések és próbák idején ne csupán saját erőnkre és bölcsességünkre hagyatkozzunk! - Ismerjük fel a jómód és a jó idők rafinált buktatóit és veszélyeit! - Ne veszítsük el bátorságunkat akkor sem, amikor Isten népe szellemi értelemben száraz időszakokon megy keresztül, hanem imádkozzunk megelevenedésért, számoljunk az ébredés lehetőségével, és tiszteljük meg Istent azzal, hogy a válságos időszakokban is egyre rendíthetetlenebbül bízunk benne! Ezt a kötetet az az imádság kísérte, hogy ébredjen bennünk érdeklődés az Ószövetség többi szereplőjének az életútja iránt is, és így tanuljunk az előttünk járó nemzedékek győzelmeibõl és bukásaiból.


402 Ezékiel könyvének magyarázata
Szerző: Tatford, F.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Ezt a magyarázatot átlagos olvasóknak szánták, de nagy gonddal fejti ki Ezékiel könyvét, aki Izráel legsötétebb korszakában prófétált, és megjövendölte a gyászos véget, de a helyreállítást is.


403 Ezékiel próféta
Szerző: Gossweiler, A.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Ezékiel könyvének rövid magyarázata.


404 Ezer éves béke - aktuális bibliai prófécia
Szerző: Werner Mücher
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A Bibliában leírt ezer évig tartó békéről olvashatunk a könyvben, amelyet Ezeréves Birodalomnak nevezünk. Egy sor igehelyet felvonultató tanulmány kerülhet a kezünkbe, amely megvilágítja az Ezeréves Birodalmat megelőző eseményeket és leírja magát a birodalmat is, de mindenek előtt kiemelendő ennek a birodalomnak a Királya, az Úr Jézus Krisztus, akiről többet megtudhatunk a könyv olvasása során.


405 Ézsaiás könyvének magyarázata - Az Úr a megmentő
Szerző: Arend Remmers
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Ézsaiás jövendöléseinek témája Isten földi népe, valamint az akkori nagyhatalmak, és a környező népek is. Fő üzenete azonban a Messiás, az Úr Jézus eljövetele, királysága.


406 Ezsdrás + Jób
Szerző: Dennett, E. + Kelly, W.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Ezsdrás és Jób könyvének magyarázata.


407 Ezsdrás, Nehémiás és Eszter könyvének magyarázata
Szerző: H.Rossier
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

  Ezsdrás könyvének magyarázata. A templom alapjainak lerakása, Júda helyreállása.
  Nehémiás könyvének magyarázata. A fogságból való hazatérés, Jeruzsálem újjáépítése.
  Eszter könyvének magyarázata. A fogságban levő zsidók üldöztetése és megmenekülése.
408 Ezt tette Isten
Szerző: MacDonald, W.
Kategória: Evangélizáció
Isten örömhírének rövid, érthető, gazdagon illusztrált magyarázata olyanok számra, akik nem tudják, hogy a mennybe fognak-e kerülni.


409 Fehérke
Szerző: Farkas Jánosné
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Fehérke, a kisbárány története, aki a nyájban szerzi meg az élethez szükséges ismereteket: milyen veszélyek leselkednek rá, hogyan jöhetnek ki jól egymással, hogyan gondoskodik róluk a Pásztor. Illusztrációkkal.


410 Félelem és elrejtettség
Szerző: Bovet, Th.
Kategória: Evangélizáció
E rövid füzet a modern ember égető problémáival foglalkozik, mint az félelem, biztonság, pénz, szenvedélyek, szexualitás. Hogyan találhatunk békességet Istennél?


411 Fenséges rögeszme - Miért nagy(szerű) Jézus?
Szerző: David Robertson
Kategória: Evangélizáció
Így szólt egyszer David Robertsonhoz egy ateista társaság vezetője: „Elismerem, hogy érveiddel romba tudtad dönteni az ateizmusomat. De te miben hiszel?” Robertson válasza így hangzott: „Jézusban hiszek és miatta hiszek.” Ez a könyv megmutatja, hogy miért Jézus a keresztyén hit oka és forrása. Christopher Hitchens Isten miért nem nagyszerű című könyvére írt válaszában az író bemutatja, Jézus miért Isten, és hogy igenis nagy(szerű). „David Roberston meggondolt és provokatív vitapartner. Nézeteit nem szégyellő keresztyén evangélista a kulturális relativizmus által uralt társadalomban. Sok mindenben nem értek egyet vele, de egyek vagyunk abban, hogy megértjük e folyamatos vita fontosságát.” Gary McLelland ateista, blogger és szekuláris aktivista, Edinburgh, Skócia „David Robertson újra megcsinálta. Richard Dawkins ateizmusára adott The Dawkins Letters (A Dawkins-levelek) című könyvében adott mélyreható válaszára építve, levelek újabb sorában fejtette ki, mit mondjunk azoknak a barátainknak, akik szerint nincs bizonyíték Istenre. Megszokott lendületes és megnyerően személyes módján részletesen bemutatja, miért hitelt érdemlő intellektuálisan, erkölcsileg és érzelmileg a keresztyén tanítás. Ez a könyv nemcsak arra való, hogy elolvassuk, hanem arra is, hogy továbbadjuk. Ezért javaslom, hogy vegyünk belőle annyit, amennyit csak tudunk.” John Lennox matematikaprofesszor, Oxfordi Egyetem az oxfordi Green Templeton College matematikát és tudományfilozófiát oktató tagja „David Robertson levelei megnyerőek és mélyenszántóak. Ezek a fejezetek vonzó és lenyűgöző képet festenek Jézusról. Az olvasó a tapasztalataitól és a hitbeli kérdésekkel kapcsolatos álláspontjától függetlenül hasznos könyvet tart a kezében.” Tim Keller a Redeemer Presbyterian Church alapító lelkipásztora New York City „Nagyon tetszik ez a könyv! Kitűnő, beszélgetős bevezetést nyújt a keresztyénségbe nem hívőknek és nemrég keresztyénné lett embereknek, akik Jézussal, a Bibliával és a keresztyén Gyülekezettel kapcsolatos kérdésekkel küszködnek. Robertson ragyogóan ad választ az ateisták ellenvetéseire, és kifejti, miért Jézus a fenséges rögeszme emberek százmillióinak életében.” Jon Bloom a Desiring God igazgatója, Minneapolis, Minnesota


412 Fészek a szakadék fölött
Szerző: Kuhn, I.
Kategória: Elbeszélés
A szerző betekintést enged a Nyugat-Kínában világtól elzárt nép, a lizuk életébe, de bizonyságtételének célja az ébresztés, melyben a magányban folytatott évtizedes harcáról beszél.


413 Fiatalság és szex
Szerző: Palau, L.
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
Az író a világban, többek között Latin-Amerikában, szerzett tapasztalatait is felhasználva őszintén és határozottan beszél vonzalomról, szexről, szerelemről, szeretetről és házasságról.


414 Fordulat a szakadéknál
Szerző: Pauline Hamilton
Kategória: Életrajz

   Pauline Hamilton, az amerikai misszionáriusnő életrajza, aki 32 évet töltött el missziós szolgálatban kínai emberek között. Ez a könyv a megtérésétől (fordulat a szakadéknál) kezdve végig kíséri életútján, amikor életveszélybe került, amikor rákbeteg¬ségben szenvedett, vagy amikor kirabolták. Imádkozó lelkülete, töretlen Istenbe vetett bizalma minden olvasónak példaként szolgálhat.
415 Forrás fakad a pusztaságban
Szerző: L. B. Cowman
Kategória: Áhítatos könyvek
A Forrás fakad a pusztaságban, a világszerte ismert klasszikus evangéliumi áhítatos könyv évekig táplálta és gazdagította Isten népét a „pusztában” járva. Most magyar nyelven is feltörhet a bölcsesség, a bátorítás pezsgő, tiszta folyama. A Forrás fakad a pusztaságban korszerűsített változata megújulást és felüdülést hoz a mostani generáció hűséges vándorainak az év minden napjára egy-egy igeszakasz és a hozzá kapcsolódó gondolatok segítségével. Könnyen érthető, mai nyelven, szépen adja vissza az eredeti áhítatos könyv időtlen mondanivalóját. A könyvet – Oswald Chambers Krisztus mindenekfelett című könyvéhez hasonlóan – számos nyelvre lefordították. A két műben nemcsak az közös, hogy nagyon népszerűek, hanem az is, hogy első kiadásuk ugyanabban az időszakban történt. L. B. Cowman és O. Chambers egy időben együtt is szolgálták az Urat, és mindkettőjükre nagy hatással volt C. H. Spurgeon.

„Élő víz a hit kipróbált kútfejéből” – Gary Smalley416 Galata és Efézusi levél magyarázata
Szerző: R. Brockhaus, H. L. Heijkoop
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A két újszövetségi könyv részről-részre, versről-versre végigvett magyarázata olvasható egy-egy Biblia-magyarázó tolmácsolásában. A gyülekezeteknek Pál apostol által írt levelekben lévő tanításnak, üzenetnek ma is fontos szerepe van, amelyek jobb megértéséhez hasznos segédlet ez a könyv.


417 Gondolatok a hegyi beszédről - Útmutató Máté ev. 5-7. részéhez
Szerző: Arend Remmers
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Ha Isten Igéjének e részével foglalkozunk, segíthet bennünket abban, hogy keresztyén életünk hétköznapjainak gyakorlata megváltozzék.


418 Gondolatok Józsué könyve, Bírák könyve és Rúth könyve alapján - bibliamagyarázat
Szerző: Rossier, H.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A három ószövetségi könyv tanulmányozásában nyújt segítséget bibliatanulmányozó sorozatunk új kötete.


419 Gyermekeink védelmében
Szerző: Gaál Éva
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés

    Alulról jövő praktikák árasztották el a világot, a régi témák új ruhát öltve jelentek meg, mint az ezotéria, New Age, keleti gyógymódok, stb. A Sátán célja, hogy ezek még a gyülekezetekbe is begyűrűzzék, és a védett, hívő fészekben felnövekvő gyermekeket is megragadja. Isten számos Igében tudatja velünk, hogy utálja a mágiát, varázslásokat, és ez alapján állíthatjuk, hogy komoly lelki veszélyt jelenthet az olyan könyvek olvasása, filmek nézése, számítógépes játékok játszássa, amelyek ezekre épültek.
420 Gyógyíthatatlanul - mégis Isten dicsőségére + Diagnózis: rák
Szerző: Palmer, B. + I. Scheresky
Kategória: Elbeszélés
A betegségek sokszor hoznak magukkal keserűséget, félelmeket, reménytelenséget. De a két történet bizonyítja, hogy nem minden esetben kell ennek így végződni – Isten jót tud létrehozni a rosszból is.


421 Gyűjtsd össze könnyeimet!
Szerző: Sylvain Fayard
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Isten ismeri érzéseidet, és látja könnyeidet. Tudja miért sírsz, legyen sírásod oka akár gyász, fájdalom, keserűség, bűnbánat, mások iránti együttérzés vagy öröm. A Bibliában sok olyan hívő emberrel találkozunk, aki nehéz helyzetében sírva és imádkozva tapasztalta meg Isten vigasztalását. Ezek a példák azért írattak meg, hogy bátorsággal töltsék el szívünket. Jézus Krisztus is ontott könnyeket. Megérti, ha sírsz. Együttérzése enyhíti fájdalmadat. Hívő emberként csodálatos reménységed van: az Úr Jézus hamarosan visszajön, és magával visz a mennybe! Akkor majd Isten minden könnyet letöröl a szemedről.


422 Gyülekezeti fegyelmezés
Szerző: Werner Mücher
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Ez a könyv nem gyülekezeti büntetések felsorolása! Csupán azt mutatja be, hogy a gyülekezeti fegyelmezés nagyon biblikus és pozitív vonatkozású.
Ezt a fegyelmezést még időben el kell kezdeni, mert vele vissza akarjuk terelni a másik embert arra az útra, ahol Isten dicsőségére él, és ahol megtapasztalhatja az Úr áldását.423 Ha a vége jó, minden(ki) jó?
Szerző: Ouweneel, W.J.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Ez a könyv az egyetemes üdvösség tanával összefüggésben a Biblia fényében világítja meg a különböző kérdéseket, és világos állásfoglaláshoz segít a bibliai kijelentések alapján.


424 Ha az állatok beszélni tudnának
Szerző: Gitt, W.
Kategória: Tudomány
Az állatok bemutatkozása egy kitalált beszélgetésen keresztül történik, ami így élő és olvasmányos, de nehezebb szakmai kérdésekben is tudományos marad.


425 Ha egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok...
Szerző: Alexander Strauch
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A konfliktusok hívő keresztyének között az egész világon problémát jelentenek. Alexander Strauch ebben a kötetben bibliai elveket mutat be konfliktushelyzetek kezelésére – legyenek ezek akár személyes feszültségekkel, akár életstílusra vonatkozó kérdésekkel, akár a gyülekezeti élet gyakorlatával vagy pedig eltérő tanítási felfogásokkal kapcsolatosak. A megoldás nem egy meghatározott stratégiában van, hanem egy olyan életben, amelyet a Szent Szellem vezet. A könyv: - sok, jól kidolgozott, gyakorlati példával, történettel segíti a hétköznapi hasznosítást, - felöleli a konfliktushelyzetek széles körét, - biztos bibliai alapokon áll, megvizsgálva minden kapcsolódó igeverset. Alxander Strauch több mint 30 éve a Littleton Bible Chapel vénje (elöljárója). A Colorado Christian University Újszövetség tanára. Könyvei világszerte ismertek, és értékes segítséget jelentenek gyülekezetek vezetésében és gondozásában. Alexander Strauch négy felnőtt leány édesapja, feleségével Littletonban lakik.


426 Ha elveszek, hát vesszek el! - Eszter könyve bibliatanulmány
Szerző: W. Ian Thomas
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

Eszter könyve történelmileg pontos és Isten a szerzője. A történetet allegóriának használom olyan krisztusi igazságok tisztázására és szemléltetésére, amelyek a Bibliában máshol egyértelműen megtalálhatók és bizonyítottak, és mindegyikük tökéletes összhangban áll a teljes kijelentéssel.

A fentieket előrebocsátva már nem is szükséges mondanom, hogy nem formálok semmilyen jogot Eszter könyvének kizárólagos magyarázatára, hanem egyszerűen hozzáteszem gondolataimat ahhoz a számtalan gondolathoz, amelyeket mások előttem jogosan tettek közzé.
427 Ha fontos neked mások megmenekülése
Szerző: William MacDonald
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A keresztyén hívő egyik legnagyobb kiváltsága az, hogy Isten munkatársa lehet abban a fontos feladatban, amelyet a lelkeknek az Úr Jézus Krisztus számára történő megnyerése jelent. Az emberek által véghezvihető tettek közül kevésnek vannak ilyen messze ható következményei. A lélekmentő valóban befolyásolja az örökkévalóságot és örök jutalomban részesül. Ám a lélekmentés nemcsak nagy kiváltság, hanem komoly kötelesség is. Ennek teljesítéséhez ad segítséget William MacDonald tizenkét leckéből álló tanulmányában, amely az evangélium továbbadását dolgozza fel a személyes felkészüléstől kezdve az utógondozásig. William MacDonald (1917-2007) közel hatvan évig tanította a keresztyén hit kulcskérdéseit tiszta és egyszerű megfogalmazásban. Ígéretes üzleti karriert hagyott hátra, hogy az Úr Jézust szolgálja. Beutazta az egész világot, hogy tanítsa Krisztus kikutathatatlan gazdagságát, több mint nyolcvan írása ma is sokak számára ad útbaigazítást. Az Emmausi Bibliaiskola vezetője volt. Azt élte, amit tanított.


428 Ha mindez igaz...
Szerző: Léon Taschi
Kategória: Evangélizáció
Jézus Krisztus az Isten által küldött hatalmas Megváltó, vagy csupán egy szép legenda? A kérdés túl fontos ahhoz, hogy válasz nélkül hagyjuk.


429 Ha valóban van Isten?
Szerző: Bühne, W.
Kategória: Evangélizáció
Egy neves ember fiától megkérdezte egy riporter, hogy mit tartana élete legnagyobb szerencsétlenségének. Azt felelte: „Azt, ha lenne Isten.” Mi a következménye annak, ha van Isten?


430 Ha vetünk, aratunk is... - Szántó János vidám bölcselkedései
Szerző: C. H. Spurgeon
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Hazánkban is rengetegen ismerik és szeretik a világhíres prédikátor, C. H. Spurgeon Szántó Jánosát, hiszen az első ilyen vidám könyvének már három kiadása is elfogyott. Kis írások – nagy életigazságok: így is meghatározhatjuk, mit találunk a kötet lapjain. Az olvasásával eltöltött vidám percek és órák igazi nagy haszna egy kis önismeret. Hiszen mi bölcs Szántó Jánosunk szemléletes példákkal, közmondásokkal, egyszerű szavakkal mondja el az igazságot életünkről és a világról – vagyis rólad és rólam...


431 Halál, hol a te fullánkod?
Szerző: Gerber, S.
Kategória: Evangélizáció
A könyv első része a fizikai halállal, az arra való felkészüléssel foglalkozik, míg a második része inkább a halál utáni létre fókuszál, a megszabadulásra, az örök létre.


432 Halálra ítélve - életre választva
Kategória: Elbeszélés
Egy idegenlégiós története, aki 16 évet szolgált a légióban Marokkóban, Indokínában, Szíriában és a Szaharában. Sok családi tragédia és betegséget átélve végül Jézusnál megtalálja a békességet.


433 Haláltánc a mélység szélén
Szerző: Wolfgang Bühne
Kategória: Evangélizáció

Öt ember áll az előtt a kérdés előtt: azért születtem, hogy meghalljak? Küzdelmeik során rátalálnak az igazi életre.

Peter - Egy átlagos csütörtöki napon egy figyelmetlenül leadott lövés következében emberi céltáblává válik, ami egyszer és mindenkorra megváltoztatja az életét…
Michael - Szeretet utáni sóvárgása miatt a heavy metal és a kábítószerek világába sodródik, aminek majdnem végzetes következményei lesznek…
Éva - Hányinger kerülgeti, ha az életére gondol – pedig mély vágy él benne a meleg, védett családi fészek után. Modellként étkezési zavarokkal küzd, és az ezotéria sem segít rajta...
Walter - Hazájában, egy kis banánköztársaságban menekül a szegénység elől – vagyonra és  hatalomra tesz szert, a nőknél is sikere-ket arat, mégis nagyon távol jár a boldogságtól…
Michael - Az erõszak bûvöletébe kerül, de ennek keserves a vége. Egy futbalhuligán meglátja a maga valóságos arcát…

Hívők és nem hívők számára ajánlható olvasmány.
434 Hamarosan Armageddon? - Mit mond a Biblia a jövőről
Szerző: William MacDonald
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Armageddon, apokalipszis most, globális hadviselés, az ítélet napja, Krisztus második eljövetele, világvége, - mindezek olyan kifejezések, amelyekkel egyre gyakrabban találkozunk beszélgetésekben és irodalmi művekben. Hogyan illenek bele mindezek a jövő forgatókönyvébe? Ez a kis könyv az eljövendő eseményeket a Biblia szerinti sorrendjükben írja le, és sok jelet idéz arra vonatkozóan, hogy közel vannak a végső idők. A szerző nem követi azt az irányzatot, amely a napi híreket szenzációhajhász módon a prófécia beteljesüléseként tálalja, és a világ egyetlen jelenlegi vezetőjét sem azonosítja az Antikrisztussal. De látja, amint Isten berendezi a színpadot a világtörténelem végéhez. A mai szalagcímekre úgy tekint, mint az eljövendő események előjeleire. A tanulság mindenki számára: légy készen. Ez az írás elmondja neked, hogyan készülj fel!


435 Hannelore, mi lesz belőled? - (egy gyermek lelki vívódásai)
Szerző: Schmidt-Eller, B.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
E könyv egy bátor kislány vidám és elgondolkoztató története, aki kíváncsiságból elmegy a vasárnapi iskolába. Ott annyi újat hall, hogy alig tudja mindezt fejének a „megfelelő fiókjába” elhelyezni. Otthon, a családban, az iskolában és a társaival való játék közben a Jézus Krisztusban való zsenge hite sok próbán megy át. A Megváltó segítségét átélve hite megerősödik, megváltozott magatartása mások életét is jó irányba befolyásolja.


436 Harc a kezdetért
Szerző: John MacArthur
Kategória: Tudomány
A Mózes I. könyvének 1-3. részén végig haladva a szerző hozzáértő módon végig veszi és magyarázza az itt olvasható teremtéstörténetet és a bűnbeesésről szóló részt, eközben rámutat az evolúció elmélet és a teremtés összeférhetetlenségére, ezzel az evolúciót cáfolva.


437 Harmadik hullám...?
Szerző: Wolfgang Bühne
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
C. Peter Wagner, John Wimber, P. Yonggi Cho tanításai és praktikái a Biblia mérlegén.


438 Harold St. John – aki Isten ügyeiben utazott
Szerző: Patricia St. John
Kategória: Életrajz

   A Nyomok a hóban és még 12 magyarul megjelent könyv szerzője ír édesapjáról szeretettel. Édesapja teljes szívével ragaszkodott a Bibliához, Isten örök beszédéhez, amelyet állandóan tanulmányozott, mint aki abban „nagy nyereséget talált”. Negyven éven át utazott a fél világon, hirdetve és tanítva az Igét. Ez a könyv, több, mint életrajz, ez példa és felhívás a teljes odaszánásra, az Úr Jézus követésére.
439 Helyesen fejtegetvén az Igazság beszédét
Szerző: Scofield, C. I.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A könyv célja, hogy az olvasó megismerje a bibliai igazság nagy körvonalait, meglásson valamit Isten Igéje rendezett szépségéből és szimmetriájából.


440 Hencsey Lajos - A nazarénusok
Szerző: Eötvös Károly
Kategória: Életrajz

   Hencsey Lajos (1820-1844) rövid földi élettörténetéről, az első újkori magyar evangéliumi mozgalom és a Krisztusban Hívő Nazarénus gyülekezetek kialakulásának valóságos történetéről szól ez a könyv. A könyv anyagát Eötvös Károly (1842-1916) bátor hangú újságíró gyűjtötte össze és először a Pesti Napló hasábjain jelentette meg, majd könyvben és most 100 év után jelenik meg ismét 6. kiadásként.
   Hencsey Lajos élete csodálatos bizonysága annak, amikor a Biblia - Isten szava - elemi erővé válik valaki életében.
441 Hinni, tanítani, nevelni + Jöjjetek gyermekek
Szerző: Schaude, O.; Bormuth, L; Spurgeon, Ch.
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
Társadalmunkban a család veszélyeztetett helyzetben van. A keresztyének állásfoglalása szükséges, de csak a Biblia alapján lehetséges. A könyv e bibliai témák tanulmányozásában nyújt segítséget.


442 Hirdesd az Igét!
Szerző: Nee, Watchman
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Vannak bizonyos alapelvek, melyeket Isten országának munkásának figyelembe kell vennie, ha Isten Igéjét hirdeti, s ezáltal az embereknek a Szentírás Igéjével szolgálni akar.


443 Hit, Remény, Szeretet - 2021 falinaptár
Kategória: Poszter, képeslapok, könyvjelzők, naptár
Színes 2021-es falinaptár. A/3-asra kihajtható, felül képpel alul bibliai idézettel és naptárral. Középen poszter.


444 Hit, remény, szeretet 2018 - FALINAPTÁR
Kategória: Poszter, képeslapok, könyvjelzők, naptár
Színes 2018-as falinaptár. A/3-asra kihajtható, felül képpel alul bibliai idézettel és naptárral. Középen poszter.


445 Hit, remény, szeretet 2019 - FALINAPTÁR
Kategória: Poszter, képeslapok, könyvjelzők, naptár
Színes 2019-es falinaptár. A/3-asra kihajtható, felül képpel alul bibliai idézettel és naptárral. Középen poszter.


446 Hit, Remény, Szeretet 2020 - FALINAPTÁR
Szerző: MSEJK
Kategória: Poszter, képeslapok, könyvjelzők, naptár
Színes 2020-as falinaptár. A/3-asra kihajtható, felül képpel alul bibliai idézettel és naptárral. Középen poszter. 2021 februárig (+2 hónap).


447 Hogyan ismerhető fel a Messiás?
Szerző: Harald Fölsch
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
Ebben az írásban olyan párhuzamos részeket mutatunk be a Bibliából, amelyek a Tanakh (Ószövetség) és az Újszövetség teljes harmóniáját ábrázolják. Ezen kívül különböző rabbinikus forrásokból fűztünk hozzá idézeteket.


448 Hogyan lettem hívő keresztyén?
Szerző: Hallesby, O.
Kategória: Evangélizáció

Újra kapható a már sok által olvasott és megismert könyv, amely szerzője a norvég evangélikus egyház kiemelkedő alakja.
Tapintattal és határozott közvetlenséggel, de szeretettel szólítja meg a modern embert, különösen a minden társadalmi rétegben megtalálható kételkedőket... Gyakorlati hasznos tanácsokat ad az igazi keresztyén életre.
449 Hogyan nyerek meg gyermekeket az Úr Jézusnak?
Szerző: C. H. Spurgeon
Kategória: Evangélizáció

Charles H. Spurgeon prédikációja gyermekmunkások számára a 2 Királyok 4, 17-37, azaz
Elizeus és a súnemi asszony fiának a feltámasztása alapján.
450 Hogyan találom meg az élet értelmét? - felújított kiadás
Szerző: Erich Hitzbleck, Dr.-Ing.
Kategória: Evangélizáció

   A szerző ebben a könyvében a megváltás szükségszerűségét fejezi ki, tisztán a logikai gondolkodás útján, az alátámasztó bibliai idézeteket is társítva mondandójához, amelyekkel segítséget nyújt az olvasónak egy (az) értelmes élet megtalálásában az Isten által adott megváltás útjához is ragaszkodva. Fejtegetése semleges és felekezetfüggetlen, célja evangelizálni, közel hozni a ma emberéhez Istent, Krisztust, a megváltást, ami a megoldás mindenki életére.
451 Hogyan találom meg Istent?
Szerző: Lenz, P.
Kategória: Evangélizáció
Útmutató kereső emberek számára.


452 Hogyan találunk rá Isten útjára?
Szerző: Mackintosh, C. H.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A szerző rövid írásai olyan témakörökben, mint a felemás iga, az Úrvacsora, a szombat, a törvény és az evangélium, hogyan találunk rá Isten útjára, bűn, bűnbánat és bűnbocsánat.


453 Hol ér véget Isten kegyelme? (Lehetséges-e az üdvbizonyosság?)
Szerző: Benedikt Peters
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A Biblia kegyelemmel, üdvösséggel, és üdv bizonyossággal kapcsolatos kijelentéseit veszi sorra a könyv, hogy az olvasó jobban megérthesse Istennek ezzel kapcsolatosa fontos üzenetét, esetleg el is oszlassa a bizonytalankodók kételyeit.


454 Hol leszel az örökkévalóságban? + Jézus Krisztus vére
Szerző: Lüscher, A.
Kategória: Evangélizáció
A füzet első fele az örökkévalóságra való felkészülés kérdésével foglalkozik, a második pedig Jézus Krisztus vérének a jelentőségével.


455 Hol van Isten a koronavírus idején?
Szerző: John C. Lennox
Kategória: Evangélizáció
Egész korszakunkat meghatározó, különös időket élünk. Sok minden szertefoszlott, ami biztossá tette életünket, és egyszerre sebezhetőnek érezzük magunkat. A koronavírus-világjárvány és hatása sokunkat összezavar és felkavar. Hogyan közelítsünk a problémához? Miként birkózhatunk meg vele? John C. Lennox rövid, mégis tartalmas könyvében a különböző világnézetek fényében vizsgálja a koronavírust, hogy megmutassa, a kereszténység nem csupán magyarázatot ad, hanem reményt is nyújt, amelybe belekapaszkodhatunk. Ő maga így vall a mű születéséről: „A világjárvány terjedésének első heteiben kezdtem hozzá a könyv megírásához, de már azóta is sok minden megváltozott – ráadásul igen gyorsan –, és kétségtelenül változni is fog a későbbiekben... Arra hívom a kedves olvasót, hogy úgy forgassa könyvemet, mintha egy kávézóban üldögélnénk (bár megtehetnénk!), és az imént tette volna fel nekem a borítón szereplő kérdést. Leteszem a kávéscsészémet, és igyekszem őszintén válaszolni. Azt írom le itt, amit ott, a kávézóban felelnék, hogy vigaszt, támogatást és reménységet nyújtsak beszélgetőtársamnak.” John C. Lennox az Oxfordi Egyetem nyugalmazott matematikaprofesszora, emellett tudományfilozófiával is foglalkozik. Számos nyilvános vitán védte már a keresztény hitet olyan közismert gondolkodókkal szemben, mint Richard Dawkins, Christopher Hitchens és Peter Singer.


456 Hol van megírva?
Szerző: Dohányos János
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
(június 20-tól kapható) - Segédkönyv ismertebb bibliai helyek gyors megtalálásához - Bibliai egyezményes szövegtár - Vezérfonal a bibiliai tanítások megértéséhez


457 Hová menjek bűneimmel?
Szerző: Hansen-Gerber
Kategória: Evangélizáció
Egy szokatlan próbálkozás: a bűn és a bűnbocsánat ábrázolása 16 kép és hozzá tartozó magyarázat segítségével.


458 Hová visz utad?
Szerző: Pollock, A. J.
Kategória: Evangélizáció
Mi lesz az út vége? Hol töltöd az örökkévalóságot? A könyvben található sok rövid, érdekes történet segít megtalálni a helyes utat és a jó végcélt.


459 Hozzád szól az ének - Evangéliumi énekek gyűjteménye
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Ifjúsági kottás énekeskönyv akkordkísérettel, 225 énekkel.


460 Hudson Taylor (a Kínában munkálkodó híres misszionárius élete)
Szerző: Thomson, Ph.
Kategória: Életrajz
A Kínában munkálkodó misszionárius különös története: hogyan indul el Kínába, hogy indítja be az új missziót, hogyan gondoskodik róla mindvégig Isten.


461 Hudson Taylor és Mária
Szerző: John Pollock
Kategória: Életrajz
Egy Kínában szolgáló és ott házasságot kötő, családot alapító misszionárius házaspár élettörténete, akik munkája nyomán ma már több tíz millió hívő keresztyén van Kínában. Megalakították a Kína Belföldi Missziót, amelynek élete végére több, mint 800 misszionáriusa munkálkodott Kínában. További két életrajzát is kiadtuk, amelyek jól kiegészítik ezt a könyvet: Roger Steer: Úton Hudson Taylorral Phyllis Tompson: Hudson Taylor


462 Idő és örökkévalóság + Kezdetben volt az ősrobbanás?
Szerző: Gitt, W.
Kategória: Tudomány
A könyv első része az időt mint fizikai mennyiséget vizsgálja. A második rész az időre vonatkozóan egy újszerű elgondolást mutat be. A harmadik rész az örökkévalósággal foglalkozik. A szerző, informatika professzorként, meglepő és váratlan megoldáshoz jut el, amikor az információnak általa kidolgozott meghatározását az időre alkalmazza.


463 Idők és jelek a XX. században - A XX. század legfontosabb eseményei Krisztus visszajövetelének fényében
Szerző: Schäfer von Reetniz, P.
Kategória: Evangélizáció
Ez a könyv különös visszatekintést kínál a XX. századra: Mi a baj a modern embernél? Mi formálja őt, merre tart? Hogyan tud tájékozódni?


464 Igazi barátság (Dávid és Jonatán) + Joáb
Szerző: Inrig, G. + F. L. A. Legrand
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Barátságot kiépíteni az élet legnagyobb előjogai és kihívásai közé tartozik. Hogyan építhetünk ki nagy értékű barátságokat? Isten Igéjének sok mondanivalója van az igazi barátságról.


465 Igazság és tévelygés
Szerző: Lüscher, A.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Üzenet Krisztusban hívők részére a megtévesztéssel, félrevezetéssel, elszakadással kapcsolatban.


466 Igen, Atyám, mert így láttad jónak - Amikor nem értelek, akkor is bízom benned (személyes beszámoló 32 e-mail üzenetben)
Szerző: Andreas Fett
Kategória: Életrajz

Nagyon személyes bizonyságtétel egy kihívásokkal teli idõszakról 2004. decemberében.
   "Örülünk, hogy zsúfolt hónapok után karácsonykor néhány nyugodt nap vár a családunkra. Azonban éjjel váratlan szerencsétlenség szakad ránk. A feleségem számára élethalál harc kezdõdik, amely tíz héten át tart. Ez alatt a nehéz idõ alatt, fájdalmak, kétségek és nyomorúságok között hitünk tisztuláson és próbán megy keresztül. Ugyan nem találunk választ az összes miértre, de megtapasztaljuk Istent, akik a szenvedések között velünk van.
   Talán utalás lehet ez a könyv arra, hogy nem a vak sorsnak vagyunk kiszolgáltatva, hanem a mennyei Atyának, aki „mindenen rajta tartja a szemét”. "
467 Igen, Atyám!
Szerző: Lukátsi V.
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
Ungár Aladár, egy zsidó keresztyén élete


468 Így keletkezett a keresztyénség
Szerző: Glashouwer, W. J. J.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A mű egy rég elmúlt világba és időbe vezet bennünket, amelynek kérdései – és válaszai – ma izgalmasabbak, mint korábban bármikor.


469 Imádkozók előtt megnyílik az ajtó
Szerző: Lorch, J.
Kategória: Elbeszélés
Johanna Lorch könyve Jim Fraser életéről és missziói munkájáról szól, amit Kína határvidékén a lizuk között végzett. A könyv elmondja a misszió kezdetei és hátterét.


470 Indulás Isten felé
Szerző: Christoph Hochmuth
Kategória: Evangélizáció
Ismerős a jelenség: egy zsúfolt élet, és mégis újból és újból üresség? Gyakori irányváltás, és mégis vágyakozás belső békesség és egy biztos irány után. Akkor ön számára lett megírva ez a könyv. Christoph Hochmuth olyan fontos kérdésekkel foglalkozik, mint az ember nagy hiányérzete és vágyakozása egy beteljesedett élet után. Szembe állítja az emberi lényt Isten lényével, és rámutat arra, hogy Jézus Krisztusnak 2000 év után is aktuális üzenete van számunkra. Ennek az üzenetnek az alapján bátorít minket, hogy induljunk el Isten felé.


471 Irányváltás - a Krisztusban való új élet elkezdődik
Szerző: Ralph Shallis
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Mi a célod? Mit akarsz elérni? Egy kényelmes, könnyű átlagéletet, kikerülve a nehézségeket, de elszalasztva az életfontosságú dolgokat? Vagy Isten megismerése után vágyódsz, egy izgalmas felfedezésekkel teli élet alatt és után? Aki úgy véli, hogy a keresztyén élete unalmas, az itt most éppen az ellenkezőjéről fog meggyőződni. Az irányváltás meghirdetve! Ez volt Ralph Shallis életének legfontosabb döntése. Az imádság, Isten Igéje, a keresztyének közössége és az evangelizáció jelentette számára az Isten közelségében élt tartalmas élet alappilléreit.


472 Ismered a jövőt?
Szerző: Joe S. Philip
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Hogyan tartalmazhatja egy 2000 évvel ezelőtt írt könyv a jövőbeli események pontos leírását? A hírekben sokat hallunk háborúkról és konfliktusokról. Tudtad, hogy a Biblia ezeket is előre jelezte? A világtörténelem egyik legizgalmasabb időszakában élünk, mert közeledünk a próféciák következő fontos eseményéhez, a Gyülekezet elragadtatásához. Ez az esemény, ahogy a Biblia ezt előre jelzi, egy sor a világot érintő esemény kiindulópontja lesz, amik drasztikusan megváltoztatják az emberiség életét. Ma, amikor az emberek egyre többet költenek jósokra, horoszkópokra és az asztrológia minden fajtájára, ez a könyv kitekintést ad arra az Isten által eltervezett jövődre és a sorsodra, amit a Biblia bemutat. A Szentírás részleteiben tár elénk olyan jövőbeli eseményeket, mint az elragadtatás, a nagy nyomorúság, az Ezeréves Királyság és az öröklét. Ha kezded megérteni Isten jövőre vonatkozó tervét, az hatással lesz arra is, hogy most hogyan éled az életedet. Segíteni fog megérteni azt is, hogy a jövőre való felkészüléshez az szükséges, hogy átadd az életedet Krisztusnak, hiszen a jövő Róla fog szólni.


473 Isten beszéde élő és ható 1.
Szerző: Dr. Kiss Ferenc
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Dr. Kiss Ferenc (1889-1966) népét és hazáját úgy is szolgálta, mint kiváló orvosprofesszor. 1929. szeptemberében, negyvenévesen már Szegeden volt, mint kinevezett professzor az Anatómiai Intézetben, mert a kolozsvári egyetemet Szegedre mentették át. 1931-től a budapesti Anatómiai Intézet igazgatója. 1952-ben Kossuth-díjat kapott. A francia Tudományos Akadémiától két kitüntetést kapott, az angol Orvosi Akadémia levelező tagjai közé választotta, a Szovjetunióban pedig két hónapot töltött nagy megbecsülés mellett. Nyolc egyetemi tankönyvet írt, Szentágothai Jánossal együtt írt Anatómiai Atlaszát tíznél több nyelvre lefordították. A második világháborúban részt vett a zsidók mentésében. A náci és a kommunista uralom alatt azon munkálkodott, hogy létrehozzák a Szabad Egyházak Szövetségét (1944) majd Tanácsát (1950), hogy abban összefogják és segítsék a különböző evangéliumi mozgalmakat, kisegyházakat. A magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezet alapító és mindvégig meghatározó személyisége volt. Fontos volt számára, hogy az Ige alapján igehirdetéseinek középpontjába Isten és Jézus Krisztus álljon, még akkor is, amikor életének egyes részletéről tett bizonyságot, vagy éppen számtalan külföldi útjáról tartott beszámolót. Mindezek útmutatóak, előremutatóak voltak, és eligazítást nyújtottak azok számára, akik hallgatták. Kimondhatjuk nyugodtan, hogy amit mondott, prófétai előrelátásról tanúskodott. Álljon így előttünk, és olvassuk ezt az összeállítást hálás szívvel, hogy volt lehetőség ezeket az igeszolgálatokat meghallgatni, leírni, megőrizni, és az Úr kegyelméből kincsként az olvasók kezébe adni.


474 Isten beszéde élő és ható 2.
Szerző: Dr. Kiss Ferenc
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Dr. Kiss Ferenc (1889-1966) népét és hazáját úgy is szolgálta, mint kiváló orvosprofesszor. 1929. szeptemberében, negyvenévesen már Szegeden volt, mint kinevezett professzor az Anatómiai Intézetben, mert a kolozsvári egyetemet Szegedre mentették át. 1931-től a budapesti Anatómiai Intézet igazgatója. 1952-ben Kossuth-díjat kapott. A francia Tudományos Akadémiától két kitüntetést kapott, az angol Orvosi Akadémia levelező tagjai közé választotta, a Szovjetunióban pedig két hónapot töltött nagy megbecsülés mellett. Nyolc egyetemi tankönyvet írt, Szentágothai Jánossal együtt írt Anatómiai Atlaszát tíznél több nyelvre lefordították. A második világháborúban részt vett a zsidók mentésében. A náci és a kommunista uralom alatt azon munkálkodott, hogy létrehozzák a Szabad Egyházak Szövetségét (1944) majd Tanácsát (1950), hogy abban összefogják és segítsék a különböző evangéliumi mozgalmakat, kisegyházakat. A magyarországi Keresztyén Testvér Gyülekezet alapító és mindvégig meghatározó személyisége volt. Fontos volt számára, hogy az Ige alapján igehirdetéseinek középpontjába Isten és Jézus Krisztus álljon, még akkor is, amikor életének egyes részletéről tett bizonyságot, vagy éppen számtalan külföldi útjáról tartott beszámolót. Mindezek útmutatóak, előremutatóak voltak, és eligazítást nyújtottak azok számára, akik hallgatták. Kimondhatjuk nyugodtan, hogy amit mondott, prófétai előrelátásról tanúskodott. Álljon így előttünk, és olvassuk ezt az összeállítást hálás szívvel, hogy volt lehetőség ezeket az igeszolgálatokat meghallgatni, leírni, megőrizni, és az Úr kegyelméből kincsként az olvasók kezébe adni.


475 Isten csodatettei Kelet-Európában
Szerző: Cornelius Martens
Kategória: Elbeszélés
Ez a könyv a korábban kiadónknál megjelent A kereszt alatt című könyv folytatása. Lehetetlen volt egy olyan evangélista életét, aki a nehéz, de mégis áldásokban gazdag 1920-as években fejtette ki tevékenységét, egyetlen kötetben részletesen bemutatni. Cornelius Martens éveken át tartó üldöztetése során beutazta Dél-Oroszországot és Ukrajnát, de a Kaukázusban is megfordult. Prédikált, gyülekezeteket alapított, eközben számos, Isten által véghez vitt csodát megtapasztalt. Második könyvének középpontjában az a gondolat áll, hogy Isten hatalmasabb, és sokkal nagyobb az Ő isteni kegyelme, mint képzelnénk. Az Isten csodatettei Kelet-Európában című könyv szerzője nem emberi tettekről ír, mert amit Isten véghezvisz, az meghalad minden emberit, kiáll minden próbát, és örökké megmarad. A mai gyülekezetek Oroszországban és a környező államokban bizonyítják, hogy az Úr maga építi Gyülekezetét, és még a "pokol kapui"; által sem hagyja azokat legyőzni.


476 Isten dicsőségének mozaikdarabkái
Szerző: Erich Hammer
Kategória: Elbeszélés
A szerző „De Te velem vagy” című kötete (Evangéliumi Kiadó) után útnak indítunk egy újabb történetgyűjteményt. Az idős író emlékeiben mint mozaikdarabkák jelennek meg az múlt emlékei, eseményei. Gyakran csak apróságok, látszólag jelentéktelen élmények, azonban ha ezeket a mozaikdarabkákat egymáshoz illesztjük, meglátjuk a szemünk előtt Isten dicsőségét. Bárcsak arra bátorítanának, hogy még jobban az Úr Jézusra bízzuk magunkat, és még hűségesebben kövessük Őt! Vásárlás


477 Isten felbecsülhetetlen gondolatai
Szerző: Christian Briem
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Felvetődhet a kérdés, hogy számunkra ma mennyire értékesek Isten gondolatai. Hiszen olyan rendkívüli időben élünk, amikor Isten az Ő Fiában, Jézus Krisztusban, az Ő életében és halálában teljesen kinyilatkoztatta magát. Ezt a kinyilatkoztatást az Újszövetség ihletett írasaiban olvashatjuk. Itt megengedi Isten, hogy belepillantsunk az Ő szívébe – a gondolataiba, azokba, amelyek már az idők kezdete óta foglalkoztatták Őt. Ezek az örök, isteni gondolatok és tervek Krisztusban öltöttek testet, Őbenne kerültek a középpontba és lettek áldássá a benne hívők számára minden időben. Ez a néhány gondolat talán elég útravalóul, hogy elinduljunk, és felfedezzük, milyen hatalmas és végtelen az előttünk feltáruló isteni valóság. Ez a könyv arra hivatott, hogy erősítse és elmélyítse ezt a vágyat bennünk. Számos, egymástól független cikket tartalmaz, amelyek majdnem 50 év leforgása alatt keletkeztek. A legkülönbözőbb témákat dolgozzák fel anélkül, hogy azokat valamilyen rend szerint egymással összefüggésbe hoznák.


478 Isten Fia - valóban Isten és valóban ember
Szerző: Smith, H.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A sok kiváltság közül, melyeket az Úr ajándékozott a népének, egyik sem lehet nagyobb, mint őrködni a Fiú dicsősége felett, és bizonyságot tenni arról a hanyatlás időszakában.


479 Isten Gyülekezete
Szerző: Heijkoop, H. L.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A szerző bemutatja a Gyülekezet létrejöttét és a Bibliában található képeket, azok magyarázatát és a Gyülekezet fő jellemvonásait.


480 Isten hozott, kicsikém! - Első gyermekbibliám
Szerző: Silke Morgenstern szerkesztette
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Színes rajzokkal illusztrált gyermekbiblia a legkisebbek számára is.


481 Isten ígéreteinek tárháza
Szerző: Spurgeon, C. H.
Kategória: Áhítatos könyvek
Ez az áhítatos könyv már a kilencedik kiadását éli meg, változatlan sikerrel. Tartalma - a minden napra egy ige magyarázatát jól érthetően egészséges humorral fűszerezve nyújtja át olvasóinak a szerző.


482 Isten imádata (szertartás, kötelesség vagy előjog?)
Szerző: Gibbs, A. P.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A könyv nem elvont írásmű, hanem hozzásegít ahhoz, hogy valamennyi Krisztusban hívő képes legyen Isten elmélyült és megújult imádatára a maga mindennapi életében.


483 Isten kegyelme
Szerző: MacDonald, W.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az ismert szerző Isten kegyelmének mélyebb megértésében nyújt hasznos segítséget. Magyarázza Isten nagyságát, jóságát, a kegyelem szükségességét, célját, eredményét.


484 Isten keresése
Szerző: Bennett, R.
Kategória: Evangélizáció
Az egész világon sok kiadást megélt könyv segítséget nyújt az Istent kereső embereknek, világosan, tömören, közérthető nyelven magyarázza az Istennel való kapcsolat lényegét. A könyv olvasható az interneten: ITT


485 Isten kijelenti magát
Szerző: Joachim Langhammer
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

Isten kijelenti magát többféleképpen, és ennek a rövid tanulmánynak a célja, hogy kiemelje azt a döntő igazságot, mely szerint Isten a Szent Szellem által is kijelentette magát az egész emberiségnek. Mivel az ismeretek hiánya igen nagy, és a hamis tanítások a Szent Szellemmel és munkájával kapcsolatban egyre szélesebb körben terjednek, szükségesnek láttuk, hogy feltárjunk néhány alapvető igazságot, amelyet Isten kijelentett önmagáról a Szent Szellem által.
486 Isten különmegbízottai
Szerző: Johnson, R.
Kategória: Életrajz
Ebben a könyvben egy csokorra való olyan ember életképét találjuk, akik Isten különleges eszközei, megbízottai voltak. Némelyikük közismert, mások nevét talán itt olvashatjuk először.


487 Isten még mindig szól hozzánk- rövid beszámolók
Szerző: William MacDonald
Kategória: Elbeszélés

   Az Úr gyakran lehajlik, hogy beszéljen az őszintén kereső lelkekkel különösen új módon és váratlan igeversekkel. Amikor ezt teszi, hangja világos a kérdéses személynek, jóllehet mások nem látják ezt a közvetlen kapcsolatot, mert nem ismerik a hátteret. Az igevers talán teljesen kikerül az összefüggésből. Valamilyen jelentése van arra az időre és körülményekre nézve, amikor először megírták. De most eléggé rugalmas ahhoz, hogy teljesen beleilleszkedjék annak eltérő helyzetébe, aki előtt élővé válik.
  Kérjük az Urat, hogy beszéljen hozzánk szava által. Vágyakozzunk a fölbecsülhetetlen kiváltság után, hogy az univerzum szuverén Ura személyes üzenetet küld nekünk, egy szellemi e-mailt!
   Mindenképpen engedelmeskedjünk, akármit jelent ki nekünk! Ő különösen szereti az engedelmes szenteket.
488 Isten megkísértett szolgái Isten lelkigondozásában + Akik utat tévesztettek
Szerző: Busch, W. + P. St. John
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő


489 Isten mindent olyan szépnek alkotott
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Színes, rajzos füzet gyermekeknek kérdésekkel és válaszokkal: Hogyan teremtett Isten? Honnan jött Isten? Miért kell meghalnunk? Mit kell tenni, hogy boldog legyek? Hogyan találok békességet Istennel?


490 Isten nem köt kompromisszumot - Isten beszél azokkal, akik időt szánnak rá, hogy meghallgassák
Szerző: A. W. Tozer
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

Isten csak azokkal beszél, akik időt szakítanak arra, hogy meghallgassák. A vele törődő ember kapcsolatba lép a Magasságossal, és megismeri az Úr titkait. Az ilyen ember meglátja a szomorúságot, érzi a világ bajait, és osztozik testvérei terheiben.

E könyv, amely amerikai állapotok között íródott, fontos üzeneteket tartalmaz. Feltárja a Gyülekezet gyengeségeit, és elítéli a megalkuvást. Figyelmeztet és bátorít. Ugyanakkor a remény üzenet is, mert Isten mindig jelen van, mindig hűséges, hogy helyreállítson és teljesítse szavát azoknak, akik meghallgatják és engedelmeskednek neki.

A sok negatív megállapítás egyre jobban érvényes a kelet-európai, így a magyar nyelvű területekre is. A bajt látnunk kell, de nem kötelező annak helyet adni.
491 Isten nevei a Szentírásban
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Ez a kis könyv segítséget nyújt ahhoz, hogy a héberül nem tudó bibliaolvasó Istennek csodálatos, sok alakban kijelentett nevét teljes mélységében tanulmányozhassa.


492 Isten oltalmában
Szerző: Wunderlich, A.
Kategória: Elbeszélés
A rövid, életből vett történetekkel a könyv a Mindenható árnyékában megtapasztalható elrejtettségről, a Magasságos oltalmáról kíván tanúságot tenni.


493 Isten sokféle bölcsessége - Hogyan használja az Újszövetség az Ószövetséget
Szerző: Prof. David Gooding
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Milyen módon függ össze az Ó- és az Újszövetség, milyen irányelvek alapján értelmezhetjük az Ószövetségi történeteket. Első rész: Az Újszövetség és Ószövetség közti általános összefüggés Második rész: Az Újszövetség értelmezési kategóriái Harmadik rész: Néhány arra vonatkozó irányelv, hogy miként értelmezzük az ószövetségi történeteket


494 Isten szent titkai az Újszövetségben
Szerző: T. Ernest Wilson
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az Újszövetség 14 titokról ír, amelyek felfedésre kerülnek, a szerző ezeket veszi végig.


495 Isten terve gyermekeink nevelésére - A keresztyén szülő szerepe a Biblia fényében
Szerző: John MacArthur
Kategória: Elbeszélés
A szerző, aki tapasztalt tanító, apa és nagyapa, világosan bemutatja a bibliai alapelveket a szülői szereppel kapcsolatban. Ír a kommunikáció alapelvéről, a bölcs és eredményes fegyelmezésről és a gyermeki szokásokról a keresztyén szülők számára.


496 Isten tervei és az ember (kerülő) útjai; Isten útjai Jákóbbal és velem
Szerző: Kugler, E.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Amikor a bibliai Jákobbal foglalkozunk, ezt annak tudatában tesszük, hogy történetében nem csak róla, hanem rólunk is szó van. Mert az ember természete ma is ugyanolyan.


497 Isten utáni vágy
Szerző: A. W. Tozer
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A lélek békessége, a valódi istenkeresés gyümölcse ritkán van meg a huszonegyedik századi keresztyénekben. Túl sokan úgy fogadják a lélek zaklatottságát mint normát, és már nem keresik Istent teljes szívükből. Az Isten utáni vágy című munkájában a "kemény eledel" nagy része Tozer egyéni élményeinek olvasztótégelyéből került ki. A "Nincstelenség boldogsága" című fejezet tükrözi elkeseredett küzdelmét azért, hogy egyetlen leányát Istenhez vezesse. Harca rendkívül nehéz volt, és amikor bekövetkezett a teljes odaadás, nagy megkönnyebbülést jelentett számára. Megtanulta megismerni Istent a gyakorlati élet iskolájában.


498 Isten válasza az ember kérdéseire - Az üdvösség útja
Szerző: MacDonald, W.
Kategória: Evangélizáció
A füzet a keresztyén életről szóló tanításokat kérdés-felelet formában dolgozza fel. Olyan kérdések lettek összeállítva, amiket valószínűleg egy nem hívő is feltehetne.


499 Isten válaszol imádságainkra
Szerző: Müller György - Bristol
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

"Isten ma is hűséges, és ma is meghallgatja az imádságokat."Az imádság ereje volt Müller György szolgálatának a középpontjában, amikor megalapította, felépítette és működtette árvaházait a XIX. századi Angliában. Feljegyzései a hitből való imádság gyakorlására ösztönzi az olvasóit.
500 Isten, emberiség és örökkévalóság
Szerző: Sauer, E.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az egész üdvterv meglepő mélységben és lényeges összefüggéseiben bontakozik ki az olvasó szeme előtt. A csatolt üdvtörténeti ábrázolás megkönnyíti és elősegíti a megértést.


501 Istenfélően élni és a hitet megtartani
Szerző: Remmers, A.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
1-2. Timóteusi levél kommentár A magyarázatok hangsúlyozzák 1. Timóteusi levélben a gyülekezeten belüli rendet a 2. Timóteusi levélben pedig a Gyülekezetre jövő nehéz idők veszélyeit.


502 Isteni fénysugarak minden napra
Kategória: Áhítatos könyvek
Az áhítatos könyv az év minden napjára, reggelre és estére, a Bibliából összeállított igéket tartalmaz.


503 Isteni rend az életünkben
Kategória: Evangélizáció
Az ember akaratát számtalan tényező, hatás befolyásolja. Ezek olyan különbözőek és sokszor rendezetlenek, hogy felelősségteljes gondolkodásra van szükség a zavartalan emberi együttéléshez.


504 Istennel a pusztában + Istentől eltaszítottan?
Szerző: Briem, Chr.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Mózes második könyve ábrázolja azt a nyomorúságot, amelyben Izrael népe volt Egyiptomban. A szolgaságból való szabadulás Isten kegyelméből a pusztai vándorlással kezdődik. A könyvünk első része ezzel a vándorlással foglalkozik.
Második része két fejezetre bomlik, áldás-kiválasztás a Róma 9-en keresztül, illetve "Eltaszította-e Isten
Izráelt? kérdésre kapjuk meg a válasz a Róma 11-ben.505 Istennél minden lehetséges
Szerző: Emil Krémer
Kategória: Életrajz
Hitler idején az üldöztetéseket, a bebörtönzést és a koncentrációs táborok poklát szenvedték el testvéreink az emberek millióival együtt. Isten hűségének itt bemutatott bizonyságtételei jól szemléltetik, hogyan vezeti Isten az Ő gyermekeit a legnehezebb körülmények között is. Ami olyan mélyen meghatott bennünket, az a Krisztusban megtalált biztonság, védettség érzése, a benső öröm még a börtönben is, a hit bátorsága, és az a vágy, hogy embereket vezessenek az Úrhoz még az üldöztetés idején is. Ugyanakkor hangsúlyozzuk az írónak a bevezetésben megfogalmazott óhaját és leghőbb vágyát, hogy minden olyan Olvasónk, aki még nem döntött Jézus Krisztus mellett, bátorságot nyerjen az elhatározásra, és fogadja el az Úr Jézust személyes Megváltójának, hiszen Ő mindenkiért feláldozta életét a golgotai kereszten.


506 István, tarts ki!
Szerző: Wagner, G.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
István egy ifjúsági táborban átadta életét az Úr Jézusnak. Észrevesznek-e ebből valamit osztálytársai? Megtapasztalja, hogy saját ereje nem elég mindenhez, de rábízhatja magát az Úr Jézusra. Egy fiatal fiú küzdelmei, hogy a hit útján maradhasson.


507 Izmáel és apja
Szerző: Cosmades, Th.
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
Az izráeli-arab konfliktus bibliai háttere


508 Izráel az utolsó időkben... – és az iszlám birodalom
Szerző: Schrupp, E.
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
A könyv első felében Izráel mai történelméről ír, a második felében pedig Izráel és az Iszlám birodalom ill. a Gyülekezet viszonyát mutatja be.


509 Izráel és a Messiás
Szerző: Schrupp, E.
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
Isten történelmet ír választott népével, Izráellel, ma is. Ebből kiindulva világítja meg a az író a zsidók és a keresztyének kapcsolatát, helyzetét a mai Izráelben.


510 Jákób fiai
Szerző: Tatford, F.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A szerző egy próféciákkal foglalkozó konferencián Bournemouthban a Biblia 1Mózes 49. és az 5Mózes 33. részéből bibliatanulmányozásokat vezethetett, amelyek alapján születhetett meg ez a könyv. A konferencián elhangzott üzenetek gyakorlatiak és hitmélyítők voltak, amelyeknek elsődleges célja az volt, hogy a Jákób és Mózes által Izráel tizenkét törzsére mondott áldásokból tanulságokat vonjon le, és azokat a jelen korra vonatkozóan alkalmazza.


511 Jan a szökevény
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Egy nap Jan, aki gyermekotthonban él, úgy dönt, hogy megszökik. Terve végrehajtása közben találkozik valakivel, aki megváltoztatja életét.


512 János 1-2-3. levelének és Júdás levelének magyarázata
Szerző: M. G. de Koning
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Fiatal vagy a hitben. Tudod, hogy olvasnod kell a Bibliát, ha a hitben növekedni szeretnél. Ezt meg is teszed. Viszont érteni is szeretnéd, amit olvasol. Vannak jó könyvek, amelyek ebben segítenek, de a legtöbbet még egy kicsit nehéznek érzed. Ebben a könyvben szeretnék veled együtt elolvasni négy levelet a Bibliából. Ebből hármat János és egyet Júdás írt. Az utolsó időben élünk, és ezeknek a leveleknek éppen ebből a szempontból van jelentőségük. Az utolsó időben is sok bibliai igazságot támadnak és kérdőjeleznek meg. Ezek a levelek azt mutatják meg, mit kaptál Krisztusban, mivé lettél Őbenne, és hogy mindez szilárd és biztos. Azért szeretném ezeket a leveleket veled együtt elolvasni, hogy megerősödj a hitben.


513 János evangéliuma
Szerző: dr. Apostol Imre
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Ebben a könyvben az olvasó 10-12 perces rádióban sugárzott igehirdetéseket olvashat korunk egyik legnagyobb igehirdetőjétől. Tartalmukat tekintve evangélizáló, Krisztushoz hivógató jellegűek.


514 Jegyzetek az Úr Jézus csodáihoz
Szerző: R. C. Trench
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A szerző alig hagy vizsgálatlanul valamit, ami egy kis fényt vethet a témára. Bővölködik gyakorlati alkalmazásokban keresztyének és nem keresztyének életére.


515 Jegyzetek az Úr Jézus példázataihoz
Szerző: R. C. Trench
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Az Úr Jézus 30 példázatát magyarázza éleslátással, gyakorlati alkalmazással.


516 Jegyzetek Máté evangéliumához
Szerző: Brinke, G.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
180 beszédvázlat Máté evangéliuma alapján.


517 Jelek a mindenségből - Mi végre vannak csillagok?
Szerző: Gitt, W.
Kategória: Tudomány
E könyv szakszerű választ szeretne adni arra a kérdésre, hogy miért vannak a csillagok, ezért számos csillagászati részlettel foglakozik, mindezt úgy, hogy szoros kapcsolatban marad a Bibliával.


518 Jelek és csodák
Szerző: Peters, B.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A csodák korán éljük és a keresztyének között is vannak, akik hitelt adnak ezeknek. Vajon hogyan ítélhetjük meg ezeket a csodatevő erőket a Biblia alapján.


519 Jeremiás könyvének magyarázata - A lélek legmélyebb titkainak prófétája
Szerző: Jakob Kroeker
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

Bibliamagyarázat az Ószövetségi Jeremiás könyvéről.

Átdolgozta és kiegészítette: Hans Brandenburg
520 Jézus - a fájdalmak férfia
Szerző: Arend Remmers
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Ebben a könyvben elsősorban az Úr Jézus megváltó, engesztelő szenvedéseivel foglalkozunk, amelyeket a Golgota keresztjén szenvedett el. Azonban az is világossá válik, hogy földi küldetése kezdetétől a végéig a szenvedések útja volt. Ezen szenvedésekben példakép lehet számunkra, ugyanakkor példája megerősítésünkre is szolgál. Ha Isten Igéje alapján elgondolkodunk Krisztus szenvedéseiről, imádat fog ébredni bennünk Megváltónk iránt, és bátorítást kapunk arra az esetre, ha tanítványaiként osztozunk szenvedéseiben.


521 Jézus a Messiás, az élő Isten Fia
Szerző: Berliner Hugó
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Berliner Hugó (1890-1965) élete és keresztyén bizonyságtétele olyan korszakra esett, mely mind a magyar keresztyénség, mind a magyar zsidóság történetében nagy fontosságú volt. A magyar evangéliumi keresztyénség az első világháború szenvedései és nagy veszteségei után az egész országra kiterjedő csendes szellemi ébredésen ment át. A mai magyar szabadegyházak egy része (Metodisták, Pünkösdiek, Isten Gyülekezete, Üdvhadsereg, több zsidó-keresztyén misszió) ebben az ébredésben születtek, a meglévők (Baptisták, Testvér Gyülekezetek, egyházi belmisszió egyesületek) pedig feltűnően megerősödtek mind számban, mind szellemben. Berliner Hugó testvér, valamint két legismertebb bizonyságtevő társa (Dr. Fischer Árpád és Ungár Aladár) ugyanazon szellemi ébredés gyümölcsei. Berliner testvér mint a művelt izraelita képviselje jött a gyülekezetbe. Csaknem negyvenévi hitélete alatt nagy értékű tanítója volt nemcsak a Testvér Gyülekezeteknek, hanem az egész magyar evangéliumi keresztyénségnek is. Népének adottsága szerint is elsősorban Izrael tanítója volt és nem evangélistája. Tanította, hogy Istennek Ó- és Újszövetsége egymástól elválaszthatatlan. Hirdette, hogy Izraelnek Jézus a Messiása, és hogy Izraelnek hosszú hitetlenkedés után a Messiás Jézus felismerésével még nagy feladata lesz. Ebben az időszakban Isten úgy vezette a magyarországi Testvér Gyülekezeteket, hogy hazánkban Izrael több hívő fia és leánya ott talált szellemi otthonra, közülük Berliner testvér volt az első. Az itt összegyűjtött igehirdetései nem előre, hanem utólag lettek lejegyezve oly módon, hogy kis mértékben átszerkesztve megőrizzék az élőbeszéd sajátosságait.


522 Jézus a mi sorsunk
Szerző: Busch, W.
Kategória: Evangélizáció
Wilhelm Bush meg volt győződve arról, hogy a Jézus Krisztusról szóló „jó hír” – az evangélium – minden idők legmegdöbbentőbb és legboldogítóbb üzenete minden ember számára.


523 Jézus imaélete - bátorítás és kihívás számunkra
Szerző: Wolfgang Bühne
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Nincs még egy ilyen téma, amely ennyire egyértelműen tükrözné szellemi szegénységünket, hanyagságunkat, erőtlenségünket, és aligha aláz meg jobban kérdés, mint amikor az imaéletünk iránt érdeklődnek... Létezik azonban Egyvalaki, akinek az imaélete felől bármikor érdeklődni lehetett volna. Valaki, aki igazsággal és hatalommal mondhatta el önmagáról: "de én imádkozom"! Ebben a könyvben ennek az Egyvalakinek a példája áll a középpontban. Mellette szerepel még néhány "kisebb" példakép a Bibliából és az egyháztörténelemből. Az Úr imaélete, amelyet legrészletesebben Lukács evangéliuma ír le, bátorító gyakorlati példák egész sorát kínálja.

A téma ősi, a feldolgozása nagyon mai és aktuális.524 Jézus Krisztus - vagy Buddha, Mohamed, hinduizmus
Szerző: Bergmann, G.
Kategória: Evangélizáció
A füzet nem csak tájékoztató szándékkal íródott, hanem azért is, hogy segítse az olvasót a nem-keresztyén vallások helyes megítélésében. A második rész a hittel kapcsolatos kérdéseket járja körül.


525 Jézus Krisztus dicsősége
Szerző: Werner Mücher
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

   Jézus Krisztus dicsősége a János evangéliuma 1. fejezetben, a Kolosséiakhoz írt levél 1. fejezetében és a Zsidókhoz írt levél 1. fejezetében.
526 Jézus Krisztus drága vére
Szerző: Arend Remmers
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

A Bibliában kijelentett vér szerepéről magyarázat, amelyben kiemelkedő helyet kap Jézus Krisztus vére, amely váltságot szerez mindazokért, akik Ő benne hisznek. A vér meg nem evéséről, a szövetség vérérő l és az úrvacsorában szereplő vér jelképről is olvashatunk a könyvben.
527 Jézus Krisztus feltámadt!
Szerző: Gassmann, L.
Kategória: Evangélizáció
A feltámadás csak mítosz? Jézus Krisztus csupán tetszhalott volt? Ellopták a testét? Miért nem ismerték fel? Ilyen kérdésekre keresi a választ a szerző e rövid írásában.


528 Jézus Krisztus golgotai győzelme - A kereszt belső szemlélete
Kategória: Evangélizáció
A Kolossé 2,14-15 szerint az Úr hat dolgot tett a kereszten. E hat esemény magyarázatát tartalmazza a füzet.


529 Jézus Krisztus Gyülekezetének erőforrásai az utolsó időn átvezető útján
Szerző: Pflaum, L.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Hol találjuk azt az erőt, amire a hétköznapokban szükségünk van? Nehéz időkön vezet az út Jézus Krisztus második eljöveteléig ezért a Gyülekezetnek tudatosan kell felkészülni erre.


530 Jézus Krisztus Iskolája
Szerző: T. Austin Sparks
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
E könyv tanításai mély és kíméletlen módon szólnak hozzánk, mintha közben üllőn formálódnánk, amelyen Isten munkálja az „edényt”. Ez nem csak tanítás; ez tapasztalat. Csak azok, akik valóban komolyan gondolják a kapcsolatot Istennel, veszik majd a fáradságot, hogy elolvassák. Ezek számára két tanács segítségül szolgálhat. Először is, ne feledkezzenek meg arról, hogy élőbeszéd került rögzítésre! Az üzenetek egy konferencián hangzottak el, és az olvasónak meg kell próbálnia egy hallgató szellemével és értelmével figyelnie, nem csupán egy olvasóéval. A másik tanácsom, hogy ne sokat haladjunk egyszerre. Csaknem minden lap átgondolást igényel, és a fáradtság legyőzi a figyelmet, ha túl sokat olvasunk csendes elmélyülés nélkül.


531 Jézus Krisztus képére
Szerző: Andrew Murray
Kategória: Áhítatos könyvek
Andrew Murray (1828-1917) Oswald Chambers kortársa volt, hozzá hasonlóan skót származású. Neki jóval hosszabb élet adatott, és Dél Afrikában szolgált mint író, tanító és egy gyülekezet pásztora. Szintén közös vonásuk, hogy mindketten egy-egy megújulási mozgalom vezetői voltak. Írásaikban hasonlóan a krisztusi élet iránti mély vágyakozásról tesznek bizonyságot. Ebben a kötetben Murray így ír céljáról: „Két feladatot kellett elvégeznem. Az első, hogy az Isten Fiáról olyan arcképet rajzoljak, hogy megmutassam, hogy emberként élt élete valóságában hogyan lett példává, pontosan azzá, amit tőlünk az Atya elvár, mivel »mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez«. A célom az volt, hogy a megalkotott portré mélységes vágyat, szeretetet, reményt ébresszen, és erősítse hitüket azoknak, akik a Jézus Krisztusra akarnak hasonlítani. Ezt követően rajzolnom kellett még egy arcképet: a hívő emberét a maga valóságában, aki bizonyos mértékig tükrözi Mesterének képét, és a próbatételek és napi feladatok között bizonyítja, hogy a Krisztushoz hasonlító élet nem pusztán egy ideál, hanem a Szent Szellem ereje által létrejövő áldott valóság.” Kötetünk a korábban kiadónknál megjelent Az igazi szőlőtő c. könyvhöz hasonlóan 31 áhítatot tartalmaz a hónap napjaira. „…az Ige az igazságot adja elénk, de szükséges elegendő időt fordítani a szellemi valóságra, hogy bennünk maradjon és meggyökerezzen mindaz, amit az Isten igaz Igéje megjelenít.”


532 Jézus Krisztus megmagyarázhatatlan személye
Szerző: Schimert G.
Kategória: Evangélizáció
Milyen volt a Földön járt Krisztus személye? Milyennek ismerhetjük meg a személyiségét az Igét tanulmányozva? Erre mutat rá a füzet, hogy segítsen közelebb kerülni Hozzá.


533 Jézus Krisztus szenvedése, váltsághalála - 50 ok, amiért Krisztus meghalt
Szerző: John Piper
Kategória: Evangélizáció
A szerző 50 okot sorol fel arra nézve, hogy Jézus Krisztusnak miért kellett meghalnia és mi volt ennek a célja. Meglepő módon bemutatja, hogy ennek alapján milyen felmérhetetlen lehetőségek és távlatok nyílnak meg mindnyájunk számára.


534 Jézus Krisztus születésének csodája
Szerző: M. R. de Haan
Kategória: Evangélizáció
Az orvos és prédikátor M. R. de Haan magával ragadó módon írja le Jézus Krisztus (a valóságos ember és valóságos Isten) emberré lételét. Ez előfeltétele volt annak, hogy mint bűntelen ember a Golgota keresztjén elszenvedhesse helyettünk a halált. Ez az örök üdvösség egyetlen útja minden ember számára, aki elfogadja Őt Megmentőjének és Urának.


535 Jézus Krisztus vére
Szerző: Müller, H.
Kategória: Evangélizáció
A Biblia sokat beszél a vérről, akár az Ó-, akár az Újszövetségben. Mi a jelentősége a vérnek, különösen Jézus Krisztus vérének – erről szól a könyv.


536 Jézus Krisztus: Én vagyok...
Szerző: Marc Tapernaux
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Ebben a rövid könyvben Jézus Krisztus önmagáról adott kijelentéseiről olvashatunk. Megérthetjük, hogy mire utal amikor jó pásztorral, szőlőtővel, vagy éppen a feltámadással azonosítja magát.


537 Jézus Krisztussal a hidakon át...
Szerző: dr. Lothar Gassmann
Kategória: Evangélizáció
Válaszok Istent keresők hitbeli kérdéseire.


538 Jézus tanítványi iskolája + Az élő, maradandó Ige
Szerző: Heinrich Langenberg
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az evangéliumok magyarázata, hogyan készítette fel a tanítványokat az Úr Jézus a szolgálatra. A második rész a Szentírás isteni ihletettségével kapcsolatos bibliai kijelentésekkel foglalkozik.


539 Jézus, Darwin és a teremtés
Szerző: Junker, R.
Kategória: Tudomány
Az az elterjedt nézet, hogy az ember evolúció útján keletkezett az állatvilágból, ellentmond az evangéliumnak, még akkor is, ha Istent az „evolúció Teremtőjének" tekintjük. Ez a füzet keresztyéneknek és olyan embereknek íródott, akik meg akarják ismerni a keresztyén hitet. Az információban gazdag szöveg közérthető, és olvasása nem igényel előtanulmányokat.


540 Jób csodálatos beszámolója
Szerző: Morris, H.
Kategória: Tudomány
Ószövetségi bölcsesség, modern természettudomány és élő üzenet. (Werner Gitt előszavával)


541 Jób könyvének magyarázata - Miért kell az igazaknak szenvedniük?
Szerző: Peters Benedikt
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Jób könyvének magyarázata, ahol nem az evangéliumi média termékeivel és tömegrendezvényeivel találkozunk, hanem Istennel, úgy, amilyen Ő.


542 Jóga - a szabadságra vezető út? - Beszámoló egy keresésről
Szerző: Daniel Dossman
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

"Jóga - a szabadságra vezető út?" Ez egy volt jóga tanító bizonyságtétele, akinek híre egészen Indiáig elért. Lényegre törő szövegben mutatja be a francia Daniel Dossmann, hogy senki sem teheti ki magát károsodás nélkül a jóga hatásának, bizonyos harci sportoknak, a zen meditációnak és a keleti misztika hasonló gyakorlatainak. Saját kárán tapasztalta ezt meg, de később teljesen megszabadult, most azon fáradozik, hogy a Biblia alapján olvasóinak megmutassa a valódi szabadságra vezető utat. Az előttünk levő könyv így egyúttal egy volt jógi beszámolója, információja és figyelmeztetése, aki ismeri az ázsiai filozófiák súlyos veszélyeit.
543 John Bunyan - Az üstfoltozó, a prédikátor és A zarándok útja szerzője
Szerző: Frank Mott Harrison
Kategória: Életrajz

John Owent, a nagy puritánt és az oxfordi egyetem dékánhelyettesét egyszer megkérdezte II. Károly angol király, hogy miért jár olyan gyakran John Bunyan igehirdetéseire. Owen azt válaszolta, hogy minden tudományát boldogan odaadná, ha úgy tudná Krisztust hirdetni, mint az az egyszerű "bedfordi üstfoltozó".
   Bunyan igehirdetéseinek mélysége az évszázadok folyamán sokak szívét érintette meg, de mindenekelőtt leghíresebb könyve, A zarándok útja révén vált ismertté. Kevesebbet tudunk viszont az életéről. Frank Mott Harrison felvázolja előttünk igehirdetői szolgálatát, példás mindennapi életét, nélkülözéseit és szenvedéseit, de apró örömeit is.
   Ez a könyv arra ösztönzi és bátorítja a keresztyéneket, hogy Isten eme emberének a nyomdokába lépjenek.
544 John Paton - Misszionárius a Csendes-óceáni kannibálok között
Szerző: John Paton
Kategória: Életrajz
A skót származású John Paton (1824-1907) kortársa volt Hudson Taylornak, C. H. Spurgeonnak és a bristoli Müller Györgynek a kimagasló modern kori hithősöknek. Életrajza egy bátor ember szinte állandó halálos veszedelmek közötti munkáját írja le. Az emberevőknek az új Hebridák szigetén is meg kellett hallaniuk az evangéliumot. John Paton szívét a Krisztus szeretete szorongatta, ezért hagyta ott a kényelmes európai életet, hogy élete kockáztatásával is segítse és terjessze a Biblia üzenetét a sötétségben élőknek.


545 József Jézus előképe
Szerző: MacDonald, W.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Több mint száz hasonlóság van József és az Úr Jézus élete között, így hát nem csoda, hogy a szívünk vonzódik hozzá. Nem olvashatjuk úgy történetét, hogy ne gondolnánk a Megváltóra.


546 Józsué könyvének magyarázata - A kegyelmi ajándékok áldása
Szerző: Cor Bruins
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

A könyv feldolgozza a Józsué könyvének fejezeteit, Izrael népének belépését az Ígéret földjére, a birtokbavételét, harcait, az ország elfoglalásáról, felosztásáról szóló részeket és eközben erkölcsi tanításokat adva a ma élő hitben járó emberek számára is tanulságul.
547 Jöjj el hamar, Úr Jézus!
Szerző: G.R.Brinke
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A könyv Jézus Krisztus második eljövetelével és azt követő időszakkal illetve prófétai eseményekkel foglakozik. TARTALOM:
Jézus Krisztus újra eljön!
Krisztus eljövetelének jelei
Jézus Krisztus Gyülekezetének elragadtatása
Krisztus újra eljövetelének hatása a hátramaradottakra
Az elkövetkező nagy nyomorúság
A fehér ló lovasa
Krisztus megjelnése hatalommal és dicsőséggel
Az Ezeréves Birodalom
Az utolsó ítélet
Az új Ég548 Jöjj haza!
Szerző: Busch, W.
Kategória: Evangélizáció
Ebben a könyvben W. Busch a tékozló fiú példázatát magyarázza. Vonzó módon, képekben gazdagon, mindenki számára érthetően viszi közel a történetet a ma emberéhez.


549 Júdás levelének magyarázata
Szerző: H. L. Heijkoop
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Isten jónak látta, hogy közölje velünk, hogy a hanyatlás és romlás első elemei már az apostolok idejében beszivárogtak a gyülekezetekbe. Ez a fő témája Júdás rövid levelének.


550 Judit - Egy zsidó lány mártírhalála Krisztusért
Szerző: Nikita Saloff-Astakhoff
Kategória: Életrajz

  A könyvben szereplő esemény újkori mártírtörténet. Judit a szerző munkatársaként az orosz sátormisszió szolgálatában állt, a XX. század elején. Életét adta Megváltójáért. Példaképe a határozott, hűséges odaadásban Mestere szolgálatára, indítsa szent odaszánásra az olvasót.
551 Káleb
Szerző: Volker Waltersbacher
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Káleb rendkívüli személyiség volt, olyan férfi, aki teljes odaadással követte Istenét. Szívét másfajta szellem uralta, mint a legtöbb kortársáét, őt Isten vezette. Késő öregségéig az Urat szolgálta. Életét barátjával és útitársával, Józsuéval együtt hűségesen Isten népének szolgálatába állította. Istennel élt, és állandóan szem előtt tartotta az ország áldásait. Olyan ember volt, aki pontos célokat tűzött maga elé, és tántoríthatatlanul követte azokat. Vannak-e nekünk is igazi, szellemi céljaink az életben?


552 Kegyelmet kegyelemre
Szerző: Watchman Nee
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Ez a kötet azokat az üzeneteket tartalmazza, melyeket Watchman Nee egy hosszabb időszak alatt mondott el. A tartalmi összefüggések miatt most egyetlen kötetben kerültek lefordításra és publikálásra. A szerző a keresztyénség néhány alapvető, mégis néha félreértett tanítását fejti ki úgy, hogy először példázatok segítségével mutatja be, hogy mit jelent a kegyelem, amit Istentől kaptunk. Azután folytatja annak bemutatásával, hogy mit tesz velünk a kegyelem, amit Jézus vérének köszönhetünk, ami jobban beszél, mint Ábel vére. Magyarázza a bűn működését, és hogy hogyan arathatunk győzelmet felette. Beszél a keresztség valódi jelentéséről és a bűnvallás hasznáról. Végül elénk tárja a kegyelem munkáját, ami megnyilvánul az Istennel való közösség gyakorlásában és az ember részéről Isten szeretetében. Az i-re a pontot az teszi fel, amikor megtudjuk, hogy miért Magdalai Mária volt az, akivel az Úr Jézus először találkozott feltámadása után.


553 Kérdéseim, Isten válasza
Szerző: Boddenberg, D.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
" Ez a többször megjelent könyv olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyeket minden keresztyén feltesz az élete során. A hívő ember olyan válaszokat keres kérdéseire, amelyek Isten akaratát tükrözik. A szerző ebben próbál segítséget adni rövid, érthető válaszaival, amelyeket Isten Igéjéből érthetett meg. Minden korosztálynak érdemes elolvasnia ezt a könyvet, a benne levő válaszok kezdő hívőknek, keresőknek is nagy segítséget jelenthet."


554 Kérdések a kezdethez - A teremtés logikája
Szerző: Batten-Ham-Sarfati-Wieland-Werner Gitt
Kategória: Tudomány
"Ebben a könyvben választ találunk a húsz leggyakrabban feltett kérdésre a teremtésről, az evolúcióval és Mózes első könyvével kapcsolatban. Ezek közül néhány: Honnan jött Káin felesége? Hogyan fért bele a sok állat Noé bárkájába? Valóban voltak jégkorszakok? Mi történt a dinoszauruszokkal? Mit gondoljunk a C14 kormeghatározási módszerről? A könyv jól áttekinthető, képekkel és ábrákkal illusztrált."


555 Keresésem
Szerző: Dalphin, L.
Kategória: Evangélizáció
Lambert Dolphin fizikából doktorált, az ionoszféra és űrkutatás területén végzett kutatómunkát. A „végső valóság” keresését és az arra való rátalálását írja meg ebben a füzetben.


556 Keressük meg Bettyt!
Szerző: Erich Schmidt-Schell
Kategória: Gyermek - ifjúsági
„Pang!” A hógolyó éppen Betty arcát találta el, de a három fiú ellen semmi esélye sem lett volna, ha Ariane az utolsó pillanatban merészen be nem avatkozik. Ariane továbbra is törődni akar Bettyvel, de a zárkózott, különcködő Betty bizalmatlan, és hamar megsértődik. Az egyik nap hirtelen eltűnik, mégpedig akkor, amikor a kinti hőmérséklet mélyen a fagypont alá süllyed. Megkezdődik az izgalmakkal teli keresés az eltűnt kislány után. Ajánlásra méltó, kedves történet fiatal fiúknak és lányoknak.


557 Keresztyénként a világ erőterében - Az 1Móz38. korunknak szóló üzenete
Szerző: Ernst-August Bremicker
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Minden keresztyén hallatlan feszültségben éli az életét. Egyfelõl ott van benne a heves vágy, hogy az Úr
Jézusnak szolgáljon. Másfelõl hat rá e világ sokféle csábítása. Hogyan akadályozhatjuk meg, hogy a
rossz oldalra kerüljünk? Úgy, hogy engedjük az életünket Isten Igéje által meghatározni és formálni.
Ezért jó és hasznos intenzíven foglalkozni az 1Mózes 38. fejezetével.
   A Szentírásnak ebben a figyelemreméltó fejezetében házassági problémákról, tönkrement kapcsolatokról, a szexualitással való visszaélésrõl van szó. Ezek olyan témák, amelyek ma is aktuálisak. A könyvbeli magyarázat ezekrõl részletesen szól, és néhány kitérõ erejéig külön is utánajár fontos kérdéseknek.
   Ez a könyv (nem csak) fiataloknak szól. Mindnyájunknak segítségére lehet, hogy életünket Isten
gondolatai szerint alakítsuk, és átlássunk az ördög ravaszságán. Ezzel dicsõíthetjük Istent, hogy így
áldásban legyen részünk.558 Keresztyénség vagy evolúció
Szerző: Dr. Jeszenszky Ferenc
Kategória: Tudomány
Sokan úgy vélik, hogy az evolúció elmélete egy olyan természettudományos területre vonatkozik, amely a keresztyénség szempontjából nem jelentős. Ebben a kis írásban meg szeretnénk mutatni, hogy ez egyáltalán nem így van. Az evolúció kérdése az a csatatér, ahol ma Isten seregei és a Sátán seregei megütköznek. Ezért az írásunk címében felvetett kérdés a keresztyén világnézet szempontjából döntő.


559 Keresztyénség: Illúziók vagy tények?
Szerző: Gooding Prof. - Dr. J. Lennox
Kategória: Evangélizáció
A könyv arra hivatott, hogy szembenézzen a keresztyénséget érintő fontos kérdésekkel, és megmutassa, hogy létezik intellektuálisan elfogadható út, amely a Krisztusba vetett személyes hithez vezet.


560 Keresztyénség: ópium vagy igazság?
Szerző: Gooding Prof.
Kategória: Evangélizáció
Sokak számára leginkább azért nehéz elhinni, hogy az Újszövetség igaz, mert azt állítja, hogy Jézus több mint ember, Ő testté lett Isten. Azt mondják, ez bizonyára babona, amely abban gyökerezik, hogy régen az emberek sok istenben hittek, és azt képzelték, hogy az istenek gyakran rendkívüli emberi lények formájában meglátogatták a Földet. Nos, kedves olvasó, gondolkodhatsz így, csakhogy a tények egészen mást mutatnak... S ez a könyv erről szól.


561 Két igazi izráelita életútja
Kategória: Életrajz

I. rész:
Lichtenstein Izsák (1824-1909) kerületi rabbi története (Tápiószele-Tiszaeszlár-Budapest)

II. rész:
Ungár Aladár (1905-1970) - egy Krisztusban hívő zsidó rövid életrajza
562 Két természet Isten gyermekében
Szerző: Bullinger, E. W.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Isten minden gyermekének tapasztalata az a belső harc, amiről a Galata 5,17 ír. Ez az, ami megkülönbözteti a csupán vallásos embert az igazi keresztyéntől.


563 Kezdetben volt az információ - 2. bővített kiadás
Szerző: Gitt, W.
Kategória: Tudomány
Az ateizmus, a materializmus, az evolúció és az ősrobbanás tanai ellen már sok elgondolkodtató kifogást emeltek. A jelen könyv egy új kérdésnek jár utána: Vajon tudományosan is cáfolható-e ez a négy gondolati rendszer?


564 Kézikönyv a magyarázó igehirdetéshez
Szerző: Stephen McQuoid
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Hallottál már olyan igehirdetést, amikor úgy érezted a szíved szárnyal, mert betekintést nyerhettél valami újba, vagy újra hangsúlyossá vált valami, amit rég elfeledtél? Hirdetted már úgy az igét, hogy a szíved elszorult, látva a hallgatóság üres tekintetében, hogy mennyire nincs rájuk hatással, amit mondasz? Az igehirdetés hosszú ideje hanyagolt, mégis szükséges tudományának két egymásnak feszülő követelménye van. Egyrészt ragaszkodni kell az Ige üzenetének igazságához, azt egyértelműen megvilágítva, semmit el nem véve és semmit hozzá nem téve. Másrészt az igehirdetőnek kommunikálnia kell: el kell érnie, és a Szent Szellem segítségével meg kell ragadnia a hallgatók szívét. Nem könnyű megtalálni az egyensúlyt, de Stephen McQuoid egy jó adag hasznos és biblikus tanáccsal siet a segítségünkre. "Steven McQuoid abból a meggyőződéséből ragadott tollat, hogy „a Gyülekezetnek sürgősen szüksége van az igehirdetők egy új generációjára”. E könyv elolvasása szellemi étvágygerjesztőként szolgálhat ezzel kapcsolatban. Egy remekül megalkotott kézikönyv a prédikálásról, terjedelméhez képest meglepően átfogó, ugyanakkor a gyakorlatiasság és a valósághűség jellemzi. Mind kezdő, mind gyakorló igehirdetők haszonnal forgathatják." Derek Prime


565 Ki fizette meg érted a legnagyobb árat?
Szerző: Joe. S. Philip
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

Tanulmányok a Mózes 3. könyvében levő áldozatokról.

Az öt lévita áldozat - az égőáldozat, az ételáldozat, a békeáldozat, a vétekáldozat és a jóvátételi áldozat - minden szempontból gyönyörű előképei Jézus Krisztus kereszten elvégzett áldozati halálának. Isten választott népe, Izráel istenimádó közösséget alkotott a páskabárány áldozata alapján. Ugyanígy az újszövetségi Gyülekezet is egy istenimádó népet alkot, Jézus Krisztus áldozata alapján - aki "a mi húsvéti bárányunk" (1Kor 5,7). Ezért Jézus Krisztus halála a keresztyén hit és istentisztelet alapja.
566 Ki lehet Krisztus tanítványa?
Szerző: Reichert Gy.
Kategória: Evangélizáció
Nem mindenki, aki Krisztust követi tanítvány. Kiből lesz tanítvány? Mik a tanítványság költségei? Ezeket magyarázza a szerző ebben a rövid tanulmányban.


567 Ki vagy te, hogy ítélkezel?
Szerző: Erwin W. Lutzer
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Volt idő, amikor számított az igazság. Valójában időnként az igazság olyan sokat számított, hogy a szeretet hiányzott. Napjainkban átestünk az ellenkező végletbe. A szeretet lépett az igazság helyébe, és ami az egységet illeti, fontosabb bármely más tantételnél, - beleértve az evangéliumot is. Jobb elviselni az eretnekséget, halljuk az érvelést. mint hogy szeretetlennek tűnjünk a világ előtt. Így. az egység lobogója alatt, szinte bármilyen tantételbeli elhajlást tolerálunk, és az erkölcsi elvek megsértését gyorsan megbocsátjuk. Jézus megmutatta, hogy a szeretet nem összeegyeztethetetlen a tévedéssel kapcsolatos figyelmeztetésekkel. sőt a hamis tanítók elítélésével sem. De hol húzzuk meg a határt? Melyik az a pont. amikor azt kell mondanunk :Ebből elég!"? Ez a könyv a különbségtételről szól, arról a képességről, amellyel meg tudjuk különböztetni a hamisat az igaztól; vagy még inkább, a hamisat a féligazságtól. Csatlakozz hozzám ezen az utazáson! Fedezzük fel együtt, hogyan húzhatnánk meg újra megfelelel?en azt a vonalat, amely megkülönbözteti a Gyülekezetet a világtól. Vállaljuk magunkra szeretettel a figyelmeztetés, az intés és egymás tanításának a feladatát azzal a reménységgel, hogy drága alapokat állíthatunk vissza, amelyek elvesztek, amikor elért bennünket a világ szelleme. A feladat sürget?. Kérjük Isten erejét, hogy meg tudjuk tenni azt, aminek megtételére szükség van.


568 Kicsoda Jézus Krisztus?
Szerző: Gossweiler, A.
Kategória: Evangélizáció
Megéri a fáradságot, hogy az Ó- és Újszövetséggel a kezünkben tájékozódjunk arról a személyről, akit Jézus Krisztusnak hívnak. Csak a Szentírás enged bepillantást Isten titkaiba.


569 Kié a szíved?
Szerző: Gaál Éva
Kategória: Elbeszélés
– A szervátültetéseket hamarosan megkoronázza a fejátültetés – magyarázta Dr. Analízis, miközben három dimenzióban kivetített egy lassan forgó kutyát, melyen macskafej volt látható. – De mi lesz addig a Földdel? – kiáltott közbe egy kételkedő. *** Belátás hosszú órákig üldögélt szemben a kereszttel. Visszagondolt az életére: mennyi hamisság, rosszindulat, irigység terheli a lelkét! Eszébe jutott egy rég hallott ige: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól”. Lehajtotta őszülő fejét, és kicsordultak a könnyei. A bűnvallás után szíve megtelt örömmel, már tudta, hogy az Úr Jézus a szívébe költözött. *** A RÖVID ÍRÁSOK JELKÉPES, FEKETE-FEHÉR SZEREPLŐI, ORSZÁGAI ÉS ESEMÉNYEI JELENVALÓ KORUNK VILÁGÁT IDÉZIK. MA IS LEHET A SOK-SOK NEM UTÁN IGENT MONDANI AZ ÚR ÁLTAL FELAJÁNLOTT ÜDVÖSSÉGRE. VAN ÚT A MENNYBE!


570 Kincskeresők - "...hasonló a mennyek országa az elrejtett kincshez"
Szerző: Werner Gitt
Kategória: Evangélizáció
A tudomány lenyűgöző eredményeket képes felmutatni. És mindig vannak új és újabb, csodálatra méltó felfedezések. Lehet még egy ilyen felvilágosodott korban a mennyben hinni? A mennyben, amelyet nem látunk, és amelynek létét fizikai mérőműszerekkel sem tudjuk bizonyítani? Nyikita Hruscsov, a szovjet állam és kommunista párt első embere annak idején így gúnyolódott: „A szovjet emberek nem a mennyei paradicsom felé törekszenek. Ők földi paradicsomot akarnak. Saját magunk akartunk róla meggyőződni, mi a helyzet a mennyei paradicsommal, és elküldtük felderítőnket, Jurij Gagarint. Körberepülte az egész földgolyót, de semmit sem talált a világűrben. Azt mondja, teljes sötétség uralkodik ott. Nincs kert, nincs semmi olyasmi, ami a paradicsomhoz hasonlítana.” Ezzel szemben Az, aki ezt bizonyosan tudja, ezt mondja: „a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók”. Az örökkévaló dolgok el vannak rejtve. Nem az utcán hevernek, és nem lehet őket a Hubble-féle űrteleszkóppal sem felfedezni. Azonban az örökkévalóság Ura ez elé a kihívás elé állít bennünket: létezik egy kimondhatatlan értékű kincs. Ragadd meg feltétlen, ha rátalálsz! Mert akkor megtaláltad a mennyet, tiéd az örök élet. Ebben a könyvben olyan emberek bizonyságtételeit olvashatjuk, akik megtalálták ezt a kincset, és általa örökre megváltozott az életük.


571 Királyi gyermek
Szerző: Hedwig Andrae
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Egy kisvárosban, Ida, az árva kislány a gyerekek közötti bizonyságtevő életével másokat is megnyer Jézus Krisztusnak. Kedves éneke is egy bizonyságtétel a hallgatók számára, amiben elmondhatja, hogy királyi családba tartozik és a mennyei Atyáé az élete, így királyi gyermek lehet.


572 Kirkojan - Egy jakutföldi vadász története
Szerző: E. Schmidt Shell
Kategória: Gyermek - ifjúsági
A fiatal hívő fiú, Anton jakutföldi vadászokkal tölthetett egy telet az északi tajgán, megosztva velük a hosszú vadászat minden izgalmas élményét. Szokatlan viselkedése felkeltette a vele egyidős jakut fiatalember, Kirkojan figyelmét. Elhatározta, hogy kifigyeli az okát annak, miért annyira más Anton, mint ők. Ez oda vezetett, hogy a két fiatalember megkedvelte egymást, barátok lettek, és Kirkojan is megváltozott. A vadászidény után Anton hazatért családjához, Kirkojannak pedig néhány hónap múlva nyoma veszett - minden jel arra utal, hogy erőszakos halál következtében. Ám Kirkojan vére magvetés lett. A szerző "S.O.S. Két fiú végveszélyben", illetve "Csak ne hinnél" című könyvei magyarul is megjelentek kiadónknál.


573 Kis Zarándok vándorútja
Szerző: H. L. Taylor
Kategória: Gyermek - ifjúsági
A Zarándok útja gyermeknyelven Jó 300 évvel ezelőtt élt egy szegény üstfoltozó: John Bunyan. Fiatal korában fékevesztett, vad fickó volt, aki félelmetesen tudott káromkodni. Lelkiismerete azonban nem hagyta nyugodni. Hűséges keresztyén emberek vették körül, és az Ige hallgatása és olvasása révén teljesen új életet nyert. Abban az időben Angliában, Bunyan hazájában nem volt vallásszabadság. Nem csoda, hogy rövid időn belül bebörtönözték engedély nélküli prédikálásért. Összesen tizenkét évet töltött fogságban, és ez idő alatt írta meg számos könyvével és írásával együtt világhírű könyvét "A zarándok útját". Ebben elmondja Keresztyén életét, zarándok útját a megtéréstől a végcélja eléréséig, a mennyországig, eleven képekben és izgalmas történetben elmesélve. Ez a gyermekek részére átírt változata. Ez a történet segít rálépni a zarándokútra, és kitartóan végigjárni azt egészen a célig, a mennyországig.


574 Kisinyovtól Haifáig - Ida Draitschmann, egy zsidó keresztyén diakonissza testvér életébõl
Szerző: Ida Draitschmann
Kategória: Életrajz

Egy zsidó származású keresztyén nõvér, Ida Draitschmann tanúságtétele elevenen él tovább sok zsidó és keresztyén szívében, valamint a „Jeruzsálem” diakonissza anyaházak testvérközösségeiben, Hamburgban és Bernben. Élete utolsó éveiben a Bern melletti Muriban M. Schlegel kisasszony segítségével írásba foglalta élete élményeit.
Ida Draitschmann azért írta le a vele megtörtént eseményeket, hogy ezáltal az Úr másokat is elhívhasson a szolgálatra éppen úgy, mint ahogyan vele is tette. 
575 Kivezető út a depresszióból
Szerző: Le Haye, Tim.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Ma járványszerű méreteket ölt a depresszió. A szerző saját tapasztalatai és kutatásai alapján sokaknak segíthet, hogy ennek a nyomorúságnak az okát meglássák és felismerjék a gyógyulás úját.


576 Konfliktus! - A keresztyén élet küzdelmei a világgal, a testtel és az ördöggel
Szerző: Grant Steidl
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

Konfliktus! - A keresztyén élet küzdelmei a világgal, a testtel és az ördöggel
   Egy dolog bizonyos, ellenségeink valóságosak, és harcolni fognak ellenünk egészen Krisztus visszajövetelének dicsőséges pillanatáig. Ebben a könyvben megpróbáltunk az Írás alapján segítséget adni abban, hogy miből ismerhetjük fel ellenségeinket, és hogyan állhatunk ellen nekik. Minden nap, akár akarjuk, akár nem, harcba sodor bennünket. A tegnap győzelmei nem garantálják a ma és a holnap győzelmét is. A jó hír azonban az, hogy a tegnapi vereségeknek nem kell megismétlődniük. Isten adjon kegyelmet, hogy magunkévá tudjuk tenni a sok harcot kitartással megvívó Pál apostolnak szívünkben visszhangzó megállapítását:
"Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az Ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti miáltalunk!" (2Kor 2,14)
577 Kórház, köszönöm neked!
Szerző: Rouw, J.
Kategória: Evangélizáció
Hogyan válhat valaki hasznára a betegség, a kórházi ágy? Isten a kórházban is meg akar áldani!


578 Koronavírus és Krisztus
Szerző: John Piper
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
2020. január 11-én a jelentések szerint egy új koronavírus (COVID-19) kezdte el szedni első halálos áldozatait Kínában, Wuhan tartományban. 2020. március 11-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bejelentette, hogy egy új, globális méretű járványról van szó. Ennek a félelemmel és bizonytalansággal teli időszaknak a közepén természetes, ha feltesszük a kérdést: mit cselekszik Isten a járványon keresztül. A koronavírus és Krisztus című művében John Piper arra szólítja fel világszerte az olvasókat, hogy álljanak a szilárd alapra, aki Jézus Krisztus; akiben a mindenható Isten megtartja a lelkünket; aki elrendel, irányít, és uralkodik minden fölött, hogy elérje bölcs és jó céljait azoknak az életében, akik bíznak benne. És hogy mit cselekszik Isten a koronavíruson keresztül? John Piper hat biblikus választ ad erre a kérdésre megmutatva, hogy Isten még ebben a történelmi helyzetben is aktív létező. John Piper a desiringGod.org internetes oldal alapítója és vezető tanítója, valamint a Betlehem Főiskola és Szeminárium rektora. 33 évig szolgált vezető pásztorként a Betlehem Baptista Gyülekezetben Minneapolisban, Minnesota államban. Több mint 50 könyv szerzője, többek között a Szenvedélyem, Isten (Koinónia Kiadó) és a Jézus Krisztus szenvedése, váltsághalála – 50 ok, amiért Krisztus meghalt (Evangéliumi Kiadó) című művei magyarul is megjelentek. Letölthető pdf, ePub és Mobi formátumokban. Webáruházunkban kedvezménnyel megvásárolható nyomtatott formában is. Tekintse meg a könyv weblapját!


579 Kölcsönkapott gyermek
Szerző: Oldham, C.
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
Egy család életvidám három éves kisfiáról minden előzetes jelzés nélkül kiderül, hogy leukémiás. A szülők külső-belső küzdelme a gyermekért megrázó történet.


580 Kötélhúzás + Történetek a vízilóról
Szerző: Paul White
Kategória: Gyermek - ifjúsági
"Mbizi, a hiéna egy szikla mögött leselkedett. Ő és Vibi, a keselyű a krokodil tervét követte, hogy elcsalják Tabut a mocsár sötét és veszélyes helyeire. A sakál már megtette, amit neki mondtak. Magasan, fenn Vibi körözött. Meglengette a szárnyát." A tanganyikai missziós kórház közelében a buyufa alatt gyerekek gyűlnek az ausztrál orvos afrikai asszisztense, Daudi köré, hogy történeteket hallgassanak a dzsungel állatairól. Ezek az állattörténetek segítenek megérteni gyerekek és felnőttek számára is fontos igazságokat a Bibliával, Istennel és az emberrel kapcsolatban. Dr. Paul White, A buyufa alatt c. könyv szerzője Tanganyikában, a mai Tanzánia területén dolgozott orvos misszionáriusként. Az ausztrál író az itt szerzett élmények alapján írt állatmeséiben a Biblia tanításait öltözteti olyan köntösbe, hogy azt fiatalok és idősek egyaránt szívesen olvassák.


581 Krisztus áldozatának tökéletessége
Kategória: Evangélizáció
Jézus Krisztus megváltó munkájának rövid magyarázata.


582 Krisztus az Ószövetségben
Szerző: C. H. Spurgeon
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Amikor C. H. Spurgeon (1834–1892) – a 19. század legismertebb ébredési prédikátora – Igét hirdetett vagy tollat ragadott, üzenete középpontjába mindig az ember teljes elveszettségét állította, és Jézus Krisztus páratlan, semmihez sem hasonlítható áldozatát mutatta be. Az evangélium lényegére való összpontosítás, amit mindig új kifejezésekkel és illusztrációkkal 40 éven át fáradhatatlan szenvedéllyel hirdetett, minden bizonnyal egyik oka annak, hogy prédikációi még halála után több mint 100 évvel is időszerűek, és máig sok nyelven újra és újra kiadják. Előszeretettel kutatta az Ószövetség olyan személyeit, mint Ábrahám, Dávid és Salamon, a különböző áldozati előírásokat és próféciákat, melyeket aztán az Újszövetség fényében magyarázott, és Jézus Krisztusra utaló jelképekként értelmezett. Ebben a kötetben azokat a prédikációit gyűjtöttük össze, amelyek a leghatásosabban mutatnak az Ószövetségen keresztül Krisztusra.


583 Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon... - Ungár Aladár igehirdetései (1949-1959)
Szerző: Ungár Aladár
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Ungár Aladár igehirdetései (1949-1959)


584 Krisztus és a Gyülekezete
Szerző: MacDonald, W.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az újszövetségi gyülekezet alapelvei.


585 Krisztus iskolájában
Szerző: Gooding Prof.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az Úr Jézus halála előtt sok fontos dologra oktatta tanítványait a keresztyén hit lényegével, a vele való folyamatos kapcsolat természetével, valamint jellemük és személyiségük alakulásával kapcsolatban. Krisztus tanítása a szentségről, János 13-17 alapján.


586 Krisztus istenségéről + Az igazság szabadokká tesz + Tagságom az őrtorony társaságban
Kategória: Evangélizáció
Jehova Tanúiról három rövid írás.


587 Krisztus ítélőszéke + Halál és feltámadás között
Szerző: A.v.D. Kammer + John Urwin, Stanley J. Robinson
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Krisztus ítélőszéke (2Kor 5,10) Isten egyes gyermekei, akik következetesen az úrnak akarnak élni, kétségben és gondban vannak afelől, mit hoz számukra Krisztus ítélőszéke. Mások viszont, akiknek komolyan el kellene gondolkozniuk az ítélőszék fölött, közönyösen elmennek mellette. Ez a kis könyv mindkét csoportnak segíteni szeretne, hogy világosan lássanak a Szentírás eme fontos témájában. Halál és Feltámadás Mindnyájan álltunk már valamikor szeretett emberek sírja mellett és hallottuk a vigasztalás szavait, hogy az, aki elköltözött, most már az Úrnál van, "Előre ment" - szoktuk mondani, és ezen azt értjük, hogy az illető immár az Úr Jézus jelenlétében van. Mit mond erről a Biblia? Milyen állapotban vannak azok, akik "Krisztusban elaludtak", a haláluk után és feltámadásuk előtt? Erről szól ez az írás, amely a hátramaradottak számára felvilágosítás és vigasztalás kíván lenni.


588 Krisztus középcsatára (James Stewart - egy válogatott futballista - élete)
Szerző: Lukátsi Vilma
Kategória: Életrajz
"Krisztus középcsatára" - ne ütközzön meg senki a könyv címén, azt gondolva, hogy csupán érdeklődést felkeltő fogást szolgál a mai sportrajongó fiatalok számára! Istennek minden kor számára sajátosan megnyilvánuló kegyelmét fejezi ki. Figyeljünk oda egy bizonyságtevőre, akinek élete úgy indult, hogy Skócia egyik legjobb középcsatára váljék belőle, de azután - Isten személyesen neki szóló kegyelmét elfogadva - ugyanazzal a friss lendülettel vállalta a küzdelmet Krisztusért! Isten egyéneket hív el egyéni módon, ezért nem lehet az Ő szolgáit utánozni. Az utolsó tanítványi beszélgetésen a mi fülünknek szinte keményen hangzó mondattal intette az Úr a kérdezőt arra, hogy ne foglalkozzon a másik feladatával, rá csak az tartozik, hogy Őt kövesse. Az Ő szolgáinak hitét kell követnünk, nem a módszerüket (Zsid 13,7). Így fogadjuk hát ezt a könyvet!


589 Krisztus megtartó élete
Szerző: Thomas, I.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Krisztus nem egyszerűen azért halt meg, hogy megszabaduljunk a rossz lelkiismerettől, és nem is csak azért, hogy letörölje a múlt hibáinak foltját, hanem azért, hogy elkészítse a terepet az isteni cselekvéshez.


590 Krisztus mindenekfelett - átdolgozás alatt, várható megjelenés 2019. I. né.
Szerző: Oswald Chambers
Kategória: Áhítatos könyvek
Áhítatok minden napra


591 Krisztus Teste vagytok
Szerző: Mücher
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A Gyülekezet Isten eszköze, amely által megnyilvánul végtelen kegyelme és bölcsessége. A téma rendkívüli fontossága szükségessé teszi ennek a tanulmányozását.


592 Krisztus vagy én?
Szerző: Lohmann, J.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A szerző a Római levél naponkénti tanulmányozására dolgozta ki könyvét. A levél tanulmányozása és a könyv olvasása párhuzamosan haladhat.


593 Krisztusban győzelmes élet
Szerző: Langhammer, J.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A győzelmes élet titkát fejti ki a szerző, olyan témakörökön keresztül mint a megváltás a bűn hatalmából, a keresztyén viszonya a világhoz, hamis és igazi megtérés, hitben növekedés stb.


594 Krisztusban kiválasztva
Szerző: Manuel Seibel
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Isten embereket választott ki, még mielőtt a földet megteremtette volna. Ezt ugyan nem vagyunk képesek teljesen megérteni, csak ámuldozni tudunk rajta, és imádjuk érte Istent. A kiválasztás témája sokszor okozott már fejtörést sokaknak. A könyv ezt a nehéz, de magával ragadó témát kérdések alapján dolgozza fel, és úgy hatol a dolgok mélyére, hogy közben az alap – természetesen – a Biblia, Isten Igéje. A könyv nagyobb világosságra szeretné elsegíteni az olvasót a témával kapcsolatban, de nem éri be ennyivel. Arra szeretné elvezetni, hogy gyönyörűségét lelje abban az áldásban, amelyet Isten a kiválasztottaknak elkészített.


595 Kulcsfontosságú bibliai fogalmak
Szerző: Gooding, D. és Lennox, J.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Egyetlen könyvet sem becsülnek meg olyan széles körben, vagy értenek jobban félre, mint a Bibliát. De vannak kulcsok, amelyek megnyitják az igazság ajtaját.


596 Küzdelem az élet értelméért - Világnézetünk alakítása
Szerző: Gooding, D. és Lennox, J.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A világnézet kialakítása ijesztő feladat lehet egy fiatal számára, hiszen az oly sok elemből tevődik össze. De ha későre hagyjuk a döntéseket, fennáll a veszélye, hogy az ember csak átsodródik az életen.


597 Küzdelem az élet értelméért II. - Világnézetünk alakítása
Szerző: David W. Gooding + John C. Lennox
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

Kiadónk 2001-ben jelentette meg David W. Gooding + John C. Lennox Küzdelem az élet értelméért című könyvét. Jelen kötet annak a - nemzetközileg is nagy sikert aratott - műnek a folytatása. Ez a könyv természet- és társadalomtudományos alapossággal, filozófiai, teológiai, nyelvészeti precizitással elemzi a keresztyén ember szellemi és hitbeli küzdelmét az élet értelméért. Az európai kultúrtörténeti hagyományon kívül vizsgálják a keleti bölcselet máig ható egyetemes értékeit. A filozófiatörténeti áttekintés az alapproblémák különböző korokban való vizsgálatát mutatja be. A mű kimondott és kimondatlan üzenete: Isten keresése, a Biblia egész életünket átható kijelentésének megismerése. Az olvasót nemcsak a gazdag tényanyag segíti az eligazodásban, hanem a megfogalmazás természetes eleganciája, közérthető nyelvezete is.
598 Küzdelem az élet értelméért III. - Világnézetünk alakítása
Szerző: David W. Gooding + John C. Lennox
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A III. részként megjelent záró kötet az angol eredetiben a második rész 2. kötete. A nemzetközileg is nagy sikert aratott alkotás egyes darabjai önállóan és összefüggés-rendszerükben is megállják a helyüket.

A III. kötet középpontjában az etika kérdéskörének vizsgálata áll. Kiválóan használható az oktatásban, a feldolgozást esettanulmányok és témakörönként kérdések segítik. Az olvasót nem csak gazdag tényanyag segíti az eligazodásban, hanem a megfogalmazás természetes eleganciája, közérthető nyelvezete is.

Gooding a belfasti Queens University Ószövetségi Görög Tanszékének nyugalmazott professzora. Szerzőtársa Lennox tagja az Oxfordi Egyetem Green College-jának és a Whitefield Intézetnek.599 Lábnyomok - poszter
Kategória: Poszter, képeslapok, könyvjelzők, naptár


600 Lámpás az úton (áhítatoskönyv gyermekeknek)
Kategória: Áhítatos könyvek
Általános iskolás gyerekek részére készült áhítatoskönyv. Rövid tudósításokat tartalmaz a Bibliából Istenről, Jézus Krisztusról. Feljegyzi gyerekek és felnőttek élményeit is, akik megtapasztalhatják, hogy Istenre bízhatják magukat. Szó van benne természeti különlegességekről, állatokról és más érdekes dolgokról is.


601 Last Age - félelem a holnaptól
Szerző: Steinmeister, A.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Megmenthető-e még a világ? Van-e jövője a fiatalságnak? A szerző az újszövetségi próféciák alapján vizsgálja a mai időket, és kiutat mutat a zsákutcákból.


602 Láthatatlan hatalmasságok és az Úr Jézus Krisztus hatalma
Szerző: Rohrbach, H.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A könyv első két fejezetének szándéka, hogy a Biblia kijelentéseit a láthatatlan világról egységes szemléletbe foglalja össze. A harmadik fejezet az okkult terheltségtől való szabadulással foglalkozik.


603 Látó szemek
Szerző: Becky és Tim Keep
Kategória: Elbeszélés
A LÁTÓ SZEMEK ISTEN KÜLÖNLEGES KEGYELMÉNEK ÉS HŰSÉGÉNEK TÖRTÉNETE, AMELYET EGY MISSZIONÁRIUS CSALÁD ÉLETÉBEN MUTATOTT MEG, MIKÖZBEN FIUKKAL VÉGIGJÁRTÁK A TELJES VAKSÁGHOZ VEZETŐ UTAT. „A Látó szemek egy kisfiú szeme világának elvesztését beszéli el a legbensőségesebb történet formájában, amit az elmúlt években olvastam. Ahogyan a tű a cérnát bevonja az anyagba, olyan gyorsan vonódunk be a nyomasztó eseményekbe, amelyek a fiatal misszionárius házaspárt mély bizonytalanságba, a legfiatalabb fiukat pedig teljes sötétségbe taszították. Ahogyan a fizikai látás elveszik, úgy jön meg a szellemi látás – olyan mélyrehatóan, hogy megnyílnak szemeink arra, hogy meglássuk, Isten hogyan tudja átváltoztatni a legnyomasztóbb tapasztalatainkat is a mi javunkra és az Ő dicsőségére.” Dr. Michael Avery God’s Bible School and College elnöke


604 Láttuk Jézus Krisztus dicsőségét
Szerző: C. H. Spurgeon
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Áldott szolgálatának negyvenes éveiben C. H. Spurgeon (1834–1892) nagy előszeretettel prédikált újra meg újra az Úr Jézus csodáiról. Ezek az erőteljes igehirdetések annak bizonyságai, hogyan tudta Isten ezt a férfit arra használni, hogy megnyissa keresztyéneknek és nem keresztyéneknek a szemét Isten Fia nagyságára és dicsőségére. Ezt a kötetet számos, Jézus Krisztus csodáival foglalkozó igehirdetése közül válogattuk össze, amelyekből kivétel nélkül kicsendül az író óhaja: „Ó, kedves gyülekezet, kérlek, szorgalmasan szolgálj az Úr Jézusnak a tőle kapott szolgálatban, tégy jót az emberekkel! Isten áldjon meg benneteket, kedveseim, Krisztusért!”


605 Lehet láb nélkül... – Ungár Aladár összegyűjtött levelei és körlevelei (1957-1970)
Szerző: Ungár Aladár
Kategória: Életrajz


606 Létezik igazi prófécia?
Szerző: Alexander Seibel
Kategória: Evangélizáció
Létezik-e igazi prófécia? Ennek a kérdésnek jár utána Alexander Seibel. Érveit a Bibliából meríti, azonban érdekes érveket sorakoztat fel természettudományos szempontból is. Ez a könyvecske valóban gazdag és nagy jelentőségű üzenetet tartalmaz.


607 Létre kárhoztatva
Szerző: Bühne, W.
Kategória: Evangélizáció
Ezekkel az életrajzokkal bizonyságot szeretnénk tenni nyugtalan és a jövőtől félő embertársainknak arról, hogy Jézus Krisztusban vetett hit által bűneink bocsánatát, új életünk számára tartalmat és célt kaptunk.


608 Leveled jött!
Kategória: Evangélizáció
Rövid történeteket, gondolatokat tartalmazó füzet a Biblia üzenetével elsősorban keresőknek. Egy nem mindennapi levelet tartasz a kezedben, amely személyesen Neked szól. „A papírra írt levelek már kissé régimódiak” – gondolod talán. Ez igaz, a leveleket egyre inkább a rövid üznetek vagy e-mailek váltják fel. Azonban a különleges leveleket digitális korszakunkban is papírra írják. Ezzel emelik ki értéküket és fontosságukat. Anglia királynője sem e-mailben küldte el meghívóit születésnapi fogadására. Kérlek, szánj egy kis időt erre a szokatlan levélre, melyet most a kezedben tartasz. Ez a levél nagyon fontos. Olvasd el figyelmesen. Nem fogod megbánni. Megdöbbentő információkat találsz benne a következőkről: egy másik, sokkal értékesebb levélről, a legjelentősebb dokumentumról, a legjobb üzenetről és annak megbízhatóságáról, valamint aktualitásáról. „Ez a mindennél értékesebb levél személyes üzenet számodra egyenesen Istentől.”


609 Levelek fiatal hívőkhöz
Szerző: H. L. Heijkoop
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Közel 20 hitéletbeli alapkérdéssel foglalkozik, mint a kiválasztás, megtérés, újjászületés, megszentelődés, úrvacsora, bemerítkezés, imádkozás, szolgálat - nem csak fiataloknak.


610 Magyarázó jegyzetek a Bibliához
Szerző: Scofield, C. I.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Az angolul Scofield magyarázatos Bibliaként ismert kiadvány magyarázat része magyarul.


611 Már majdnem ott vagyunk?
Szerző: Spratt, G.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Ez a könyvecske Izráel történetét dolgozza fel fiatalok számára: hogyan szabadította meg Isten népét a szolgaságból, míg végül elvezette őket arra a földre, amit megígért nekik. Rajzokkal.


612 Maradj egyensúlyban! - Bibliai nők Isten színe előtt
Szerző: Ulla Bühne
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A kiegyensúlyozottság jótékony és áldott tulajdonság, de sajnos ritkán találkozunk vele. Még nekünk is problémát okoz, akik ismerjük Azt, aki ebben is tökéletes példát mutatott, és hajlamosak vagyunk hol az egyik, hol a másik irányba kilengeni. 14 női sors a Bibliából – Éva, Nóé felesége, Sára, Rebeka, Sifrá és Púá, Cippóra, Celofhád lányai, Aksza, Debóra, Mánóah felesége, Abígajil, Eszter, Mária és végül Priszcilla. Ösztönöznek, példát adnak, kihívást jelentenek. Arra bátorítanak, hogy azokat az esélyeket, amelyeket Istentől kapunk – és olyan gyakran kihasználatlanul hagyunk –, valóban megragadjuk, és elkerüljük azokat a veszélyeket, amelyeket sokszor könnyelműen figyelmen kívül hagyunk. Ezek a női alakok arra is rámutatnak, hogy van Valaki, aki tud segíteni, hogy kiegyensúlyozott életet éljünk.


613 Mária, Jézus anyja
Szerző: Behnam, A. M.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A füzet a Bibliát követi végig abból a szempontból, hogy mit tudhatunk meg Máriáról, Jézus anyjáról. Melyek azok a tulajdonságok, amivel az Ige felruházza őt és melyek azok, amikkel nem.


614 Mary Jones és Bibliája
Szerző: M. E. R.
Kategória: Életrajz
Megszámlálhatatlan embert érintett meg a történet, ahogyan egy szegény walesi lány gyalog, mezítláb elment Balába (otthonától negyven kilométerre), hogy Bibliát vegyen, amelyre jó néhány éven át gyűjtötte a pénzt. Ezzel kezdődött az az eseménysorozat, amely először a Brit és Külföldi Bibliatársulat megalakulásához vezetett, majd ennek folytatásaként ma az egész világon bibliatársaságok sokasága biztosítja a Biblia kiadását.


615 Másként, mint gondolnánk - Gondolatindító rövid történetek
Szerző: Friedhelm König
Kategória: Evangélizáció
A "Rólad van szó - most" című könyv folytatásának is tekinthető rövid, gondolatébresztő történeteket tartalmazó könyv.


616 Maszáj - Az evangélium sorsfordító ereje egy afrikai törzs életében
Szerző: Paul White
Kategória: Elbeszélés
Dr. Paul White, a jól ismert ausztrál író Tanganyikában dolgozott orvos misszionáriusként. Az itt szerzett élmények alapján írt könyveiben az afrikai életet, annak kihívásait, nehézségeit, izgalmait mutatja be, saját tapasztalatait az olvasóhoz közel hozva. A Maszáj c. könyve John Mpaayei maszáj vezető élete alapján készült. Ez a vad, büszke, harcos nép sok helyen még ma is ragaszkodik hagyományos életmódjához, a nomád marhapásztorkodáshoz, a hosszú lándzsát forgató harcosok neveléséhez, ill. babonás hitvilágához. Ez a magával ragadó történet bemutatja életmódjukat, testi szükségleteiket, melyek a dzsungelkórházba vezetik őket, és lelki szükségleteiket, melyek hatására megnyitják szíveiket Isten előtt. Betekintést nyerhetünk a dzsungeldoktor által működtetett kórház mindennapjaiba és az itt élők életében bekövetkező drámai eseményekbe.


617 Még ma? - Szabadon Isten számára
Szerző: Frank Wallace, Karl-Heinz Weber
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Még ma? - 3 előadás az Úr Jézus eljöveteléről Az az igazság, hogy Krisztus eljön, és magával viszi az övéit (ez az elragadtatás), évszázadokon át ismeretlen volt. Csak nagy általánosságban beszéltek „az utolsó napról, a végítéletrõl”. Boldog az, aki ezt a csodálatos igazságot ismeri. De vajon az Urunk eljövetelére való reményteljes várakozás élõ valóság-e a mi számunkra,és gyakorol-e megszentelõ befolyást életünkre? E könyv kiadásával az a kívánságunk, hogy az Urunk eljövetelére való várakozás mindannyiunk számára élõ valósággá váljék. Lehet, hogy eljön: „Még ma?” – Várod?! Szabadon Isten számára - A Római levél 5–7. fejezeteinek magyarázata Pál apostol tanításai a Római levél 5,12–8,3-ban mindennapi keresztyén életünk számára nagyon fontosak. A Római levélnek ez a fejezete bemutatja, hogy a keresztyén ember Isten kegyelme által szabadul meg a bűn hatalmától és a törvénytől. Ez a szabadulás alapfeltétele annak, hogy boldog életet élhessen Isten dicsőségére. Ezt a versről versre haladó igemagyarázatot gondosan átdolgozott előadások alapján állította össze a szerző. Karl-Heinz Weber értelmezése nagy segítséget nyújthat a Római levél nem egyszerű, de alapvető útmutatásainak jobb megértéséhez és ahhoz, hogy győzelmes keresztyén életet éljünk.


618 Megalkuvás nélküli evangélium
Szerző: Hunt, D.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az evangélium lényegének rövid, megalkuvás mentes kifejtése.


619 Mégis van jövőnk
Szerző: Gassmann, L.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Egyfelől sikereket látunk a külső egységre és békességre törekvésre, másfelől az egyesülésre törekvő világot heves válságok rázzák meg. Merre tart a világ? Van még egyáltalán jövőnk?


620 Megszentelődés - torzkép és valóság
Szerző: H. A. Ironside
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

   Az üdvösség a megtérésen kívül függ-e még azoktól a cselekedetektõl, amelyeket a keresztyén ember maga visz véghez?
Van-e járulékos keresztyén élmény, van-e „második áldás” és tökéletes megszabadulás a bûntõl?
Hívõ keresztyének egyre gyakrabban fordulnak új, sok izgalmas élményt és érzést ígérõ megszentelõdés-tanítások felé. A gyakorlati tökéletesség igénye és a két természetrõl tanító bibliai realitás közti feszültségben sokan abba a veszélybe kerülnek, hogy erkölcsileg, érzelmileg és szellemileg csõdöt mondanak.
H. A. Ironside a megszentelõdési mozgalom égetõ problematikájára ad választ saját tapasztalatok alapján, a biblikus tanítás fényében.
621 Megtalálni az életet!
Szerző: Nee, Watchman
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
3x8 igeszolgálat


622 Menj Ninivébe! - Jónás könyvének magyarázata
Szerző: Ernst-August Bremicker
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Jónás könyve több, mint egy gyermekeknek szóló érdekes történet. Isten szava, és minden olvasója számára élő, aktuális üzenetet tartogat. Megtanulhatjuk belőle, milyen kegyelmes és irgalmas Isten, és azt is, milyen önfejű és önző tud lenni az ember. Ez a könyv közvetlenül érinti a mindennapi életünket. Jóllehet a történet már 2800 éves, prófétikus jelentősége egyáltalán nem elavult. Jónás története Izráel történelmének kiábrázolása, ugyanakkor „Jónás jele” előremutat Jézus Krisztusra is. Jónás könyve megérdemli, hogy odafigyeljünk rá.


623 Mennybe nyíló ablakok
Szerző: Gooding Prof.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A Bibliát tanulmányozó csoportok munkájához szerény hozzájárulás ez a könyv, amely Lukács evangéliuma titkait próbálja feltárni.


624 Mézcseppek - Bölcsességet elősegítő bibliai és a Bibliával kapcsolatos 1775 gondolat
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Bölcsességet elősegítő bibliai és a Bibliával kapcsolatos 1775 rövid gondolat és híres emberektől, prédikátoroktól vett idézet.
Gyűjtötte: Vohmann Péter625 Mi a bűn?
Szerző: Lüscher, A.
Kategória: Evangélizáció
A bűn bibliai fogalmának magyarázata.


626 Mi a célod? 3. kötet
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Rövid evangéliumi történetek fiatalok számára.


627 Mi a különbség?
Szerző: MacDonald, W.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A Biblia megértéséhez szükséges különbségek magyarázata.


628 Mi az ember? - A Biblia szerint
Szerző: T. Austin Sparks
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Mi az ember, miből is áll az ember? A tudományos világ is próbálja elemezni ezt a kérdést, de mindenekelőtt számunkra a legelfogadhatóbb forrás, a Biblia foglalkozik ezzel a kérdéssel, mi az ember, hogyan lett az ember, milyen részekből áll. A szerző egy olvasmányos, gondolatait és elmélkedéseit elénk táró, további gondolkodásra késztető írást ad közre. A könyvben olvashatunk az ember rendeltetéséről, a lehetőségről, amit kap földi élete során, az újjászületésről, a megszentelődésről, az ember testéről, lelkéről, szelleméről, a megtévesztettségről, a megtévesztés szelleméről, Isten Szelleméről és a feltámadott szellemi testről is más témák mellett. A szerző neve Watchman Nee könyveiből ismert, aki gyakran hivatkozott rá írásaiban.


629 Mi volt a betlehemi csillag?
Szerző: Werner Gitt
Kategória: Evangélizáció
Ez a könyv annyiban szokatlan, hogy csillagászati és bibliai szemszögből elemzi az Újszövetség egyik legkiemelkedőbb történetét, és közben segít megszabadulni a rárakódott mítoszoktól és legendáktól, rámutatva a csillagászati jelenségek téves értelmezésére. A napkeleti bölcsek történetéről van szó, akiket a betlehemi csillag vezetett el úti céljukhoz. A könyv kérdések egész sorára ad választ: ·Kik voltak ezek a napkeleti bölcsek (görögül magoi)? ·Vajon mi indította őket arra, hogy egy több héten át tartó sivatagi utazásra vállalkozzanak? ·Milyen képződmény volt a betlehemi csillag? Van erre egyértelmű válasz? ·Isten adta a megbízást ehhez az utazáshoz, vagy csak néhány pogány babiloni kíváncsisága húzódik meg mögötte? ·Hogyan és hol találtak rá a bölcsek a kis Jézusra? ·Mit mond nekünk a 21. században ez a rendkívüli történet?


630 Miért csak egyetlen út van?
Szerző: John MacArthur
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A Biblia azt mondja, hogy csak egy út vezet Istenhez. A posztmodernisták azonban manapság azt állítják, hogy nem egyetlen út a helyes út, bármely út megfelelő. Számukra nincsen abszolút igazság. Mindent magában foglaló szemléletükben minden ember véleménye ugyanolyan jó, mint a másiké. Ezzel szemben az evangélium mindig kizárólagos érvényű, vagyis, hogy Krisztus egyedül végzett engesztelést a bűnért, és ezért egyedül a Krisztusba vetett hit békíthet meg bennünket Istennel. Dr. John MacArthur a következőkre figyelmeztet : ellen kell állnunk ennek az irányzatnak, nehogy befogadjuk a divathóbortokat és a világi gondolkodás múló szeszélyeit, és módszereit magunkévá tegyük. Feladatunk, mint Isten követeinek, az, hogy bemutassuk a hamisítatlan evangéliumot, a lényegileg kizárólagos üzenetet , ami Isten hatalma az üdvösségre. Miért csak egyetlen út van? Mert ez az egyetlen - a többivel ellentétben -, amely valóban az Istenhez vezető út!


631 Miért engedi meg Isten?
Szerző: Wilder-Smith, Prof.
Kategória: Evangélizáció
A „Miért engedi meg Isten?” kérdéshez elengedhetetlenül kapcsolódik a gonosz eredetének és létének kérdése. Ezeket veti fel az író rövid könyvében.


632 Miért éppen Jézus Krisztus?
Szerző: Heiner, W.
Kategória: Evangélizáció
Mi a különbség a különböző vallások és hitrendszerek valamint Jézus Krisztusban való hit között? A sok kiadást megélt könyv hasznos segítség lehet a vallások közötti eligazodásban.


633 Miért szenvedünk?
Szerző: Salamon, G.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A szerző arra a kérdésre keresi a választ, hogy szenvedéseknek milyen szerepe lehet az ember életében. Így megkülönböztet többek között nevelő, felkészítő, megőrző stb. szenvedést.


634 Miért?
Kategória: Evangélizáció
Félelem, szerencsétlenségek, betegségek, természeti katasztrófák, földrengések, halál, háborúk... MIÉRT? - Ad-e Isten választ ezekre a kérdésekre? Gyakran teszünk fel ilyen kérdést, ha valahol a világban valami rossz történik. Sokszor nem találjuk a válaszokat, és azt gondoljuk, Isten hallgat ezzel kapcsolatban. De az Ő számára a sorsunk nem lehet közömbös! Egyáltalán nem az! A Bibliában Isten elénk tárja az igazságot. E könyvben az életből vett példák sora segíthet válaszokat találni a nehéz kérdésekre.


635 Mikeás próféta könyvének magyarázata - Kicsoda olyan Isten, mint te?
Szerző: Andreas Steinmeister
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

Az Előszóból:

Mennyi hívõ ember él kettõs életet, akik testvéri összejöveteleken, istentiszteleteken, imaalkalmakon odaszánt keresztyéneknek látszanak, azonban a házasságban, a családban, a munkahelyen és az
élet egyéb területein már Isten nélkül élnek.
Nem fenyeget-e mindnyájunkat az a veszély, hogy ilyen kettõs életet éljünk? Nem alkalmazkodtunk-e már többé-kevésbé mi is a világhoz, a világi gondolkodásmódhoz, divathoz, viselkedéshez és annak
a pénzzel és vagyonnal való helytelen bánásmódjához?

Azt kívánom és azért imádkozom, hogy bátorítsa ez a könyv minden olvasóját Mikeás próféta elmélyült tanulmányozására, a jól megszokott, hamis útjaik kiigazítására, hogy amikor az Úr visszajön, olyan hívõ keresztyéneket találjon ebben a világban, akik neki szolgálnak, Õt várják, és a világ eseményeit Isten nézõpontjából szemlélik.
636 Miként lehet az enyém?
Szerző: Kammer, A.
Kategória: Evangélizáció
Üzenet az őszintén kereső lelkek számára, akik még bizonytalanok üdvösségük felől, valamint a hitben kezdők számára.


637 Mikor jön el a Messiás? - válasz a zsidó népnek
Szerző: Harald Fölsch
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete

   A Messiásról szól ez a könyv, a bibliai próféciákat elemezve, amik már beteljesedtek Jézus Krisztus betlehemi megszületésével, szenvedéseivel, halálával, és amik még beteljesedésre várnak a visszajövetelével és a békebirodalmának felállításával.
638 Minden kegyelem + Házának ajtaja nyitva van
Szerző: Spurgeon, C. H.
Kategória: Evangélizáció
Spurgeon azzal a vággyal írta könyvét, hogy sokakat elvezessen az üdvösségre. Ezért egyszerű, közérthető nyelven mutatja meg az örömhírt, hogy elérhető legyen az élet vize mindenki számára.


639 Mindenemet Krisztusért
Szerző: Oswald Chambers
Kategória: Áhítatos könyvek
A Mindenemet Krisztusért az év minden napjára tartalmaz igei alapú elmélkedéseket, amelyek elmélyítik Isten iránti szeretetedet és az Ő megismerését. Évtizedeken keresztül milliók találták úgy, hogy Oswald Chambers pontosan hozzájuk szól, amikor arra indítja és bátorítja az olvasókat, hogy azzá váljanak, amilyennek Isten szeretné látni őket. Korábban Krisztus mindenekfelett címmel jelent meg. Átdolgozott, javított kiadás. OSWALD CHAMBERS (1874-1917) Skóciában született és művészeti karrierjét feladva igehirdetői és tanítói szolgálatot végzett. Így jutott el az Egyesült Államokba és Japánba is. Negyvenhárom évesen halt meg Egyiptomban, miközben az I. világháború alatt tábori lelkészként szolgált a brit csapatoknál.


640 Mindent Gizelláért + A neve egyszerűen Péter
Szerző: Berta Schmidt-Eller
Kategória: Gyermek - ifjúsági

  Megrendítő történet egy olyan kislányról, aki magán hordozza otthonának lelki légkörét azután is, hogy a II.világháború eseményei kiszakítják őt megszokott környezetéből...gyermeki hite mindenkiből inkább csak gúnyolódást vált ki. De később minden kis segítségben megtalálja Isten hatalmas cselekvő kezét.
  A könyv második fele egy 13 éves kisfiúról szól, akinek anyját és kishúgát szeme láttára ölték meg a háborúban. Egy négy fős gyermekcsapat áll össze. Az együtt átélt kalandjaik, civódásaik - de egyre erősödő szeretük is izgalmas történetsorozattá áll össze, amelyet fiataloknak és idősebbek számára is ajánlatos olvasmány, amely bemutatja egy serdülő fiú Istennel való hadakozását és hozzátalálását is!
641 Mindez miért van? - Gondolatok és személyes tapasztalatok a szenvedésben
Szerző: Hartmut Jaeger
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Gondolatok és személyes tapasztalatok a szenvedésben, a könyvben több személyes megtapasztalás is olvasható, keresztyén emberek beszélik el, hogyan élték át az őket ért szenvedéseket.


642 Mindig időszerű gondolatok
Szerző: Spurgeon, C. H.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő


643 Mindörökre a tiéd
Szerző: Ernst Modersohn
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
Menyegzői jókívánságok Amit egy apa mondana a leánya menyegzőjének reggelén Amit egy anya mondana a fia menyegzőjének reggelén A házasság az egyetlen dolog, amelyet az első emberpár magával vihetett a Paradicsomból, ezért becsüljük meg és ápoljuk! Éljünk vele és benne úgy, ahogyan azt teremtő Istenünk eltervezte! Akkor átélünk valamit a mennyei dicsőségből, amelyet Jézus Krisztus áldozata által újra megkaptunk. Ha hűtlenek lennénk, az örökkévalóságunkat kockáztatnánk, és gyógyíthatatlan sebeket szereznénk magunknak már ebben az életben. Adja az Úr, hogy ez a könyv – bölcs tanácsaival – segítsen sok ifjú párt az örömteli házasság életútján járni! (Színes fotókkal, versekkel.) Vásárlás


644 Mit gondoljunk a házasságról?
Szerző: Niilo & Päivi Räsänen
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
„Férfivá és nővé teremtette őket.” Két évezreden keresztül a keresztyénség egyöntetű véleménye az volt, hogy a házasságot egy nő és egy férfi alkotja. A Biblia álláspontja a házasságról nem zavaros vagy homályos, hanem teljes mértékben egyértelmű és világos. Miért olyan nehéz mégis erről a témáról beszélni? Manapság az azonos neműek kapcsolatát pártolók megkísérlik megszerezni a házasság státuszát az azonos nemű párok számára, és annak elfogadását mindenkitől, még a keresztyénektől is. A gendersemleges gondolkodás sokféle nem létezéséről, illetve a genderek vég nélküli folytonosságáról beszél. Úgy látjuk, hogy ennek célja a két különböző nemre épülő nemi rendszer lerombolása. Sajnálatos, hogy világszerte milyen kritikátlanul támogatják ezt az ideológiát – néha a gyülekezetekben is. Ez a könyv egy határozott állásfoglalás a házasság mellett, amelyet egy házaspár, Päivi és Niilo Räsänen keresztyén szemlélettel írt meg. A feleség, Päivi Räsänen orvos és tagja a finn parlamentnek. 2011 júniusa és 2015 májusa között ő volt Finnország belügyminisztere. A férj, Niilo Räsänen a teológia doktora, és a Finn Lutheránus Missziói Főiskola igazgatója. A könyv fejezetei kiscsoportos beszélgetésekhez is jól használhatók.


645 Mit hoz a jövő?
Szerző: Langhammer, J.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Isten üdvterve a világgal; színes üdvtörténeti táblázattal


646 Mózes első könyve az Újszövetség fényében
Szerző: Grant, F. W.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Az Ószövetségi előképek kapcsolatban állnak egymással és bizonyos rend szerint sorakoznak – ez a könyv ennek felfedezésében kíván segítséget nyújtani.


647 Müller György élete + Müller György naplójából + Az igazi hit és imádság
Szerző: Dr. Arthur T. Pierson, A. Rendle Short, Müller György
Kategória: Életrajz
A hit misztérium: titok, rejtelem, talány (1Timóteus 3,9). Kevesen jutnak el a megfejtéshez, de a bristoli Müller György (1805–1898) eljutott; pedig fiatal korában a lejtőre sodródott, csalt, sikkasztott, sőt börtönbe is került. Egy bibliaórán szólt hozzá Isten, és ő átadta életét Neki. Kegyelem által lett a hit hőse Müller György. Élete mindennél hangosabban hirdeti, hogy Isten imádságot meghallgató, szerető mennyei Édesatyánk. Minden munkájában egyedül Istentől kért és várt mindent. Bristoli árvaházaiban napról napra kétezer árváról gondoskodott anélkül, hogy egyszer is adakozásra szólította volna fel hallgatóit. Senki a világon nem mondhatta, hogy kért volna tőle. Adósságot soha nem csinált. Isten sohasem hagyta cserben. Fillérekért éppúgy magasztalta Istent, mint amikor százezreket kapott. 1836-tól 1898-ig több mint tízezer árvát nevelt fel, 150 misszionáriust tartott el, több mint kétmillió Bibliát és különféle evangéliumi iratot osztott szét. 70 éves volt, amikor utazni kezdett. 42 országot látogatott meg (többek között Magyarországon is járt), és több ezer alkalommal tett bizonyságot Isten hűségéről.


648 Napországban + Három barát
Szerző: Roy, K.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Két, gyermekeknek szóló elbeszélést tartalmazó könyv, amelyben az írótól megszokott stílusban olvashatjuk Péter, András, Pajtás és barátságuk történetét.


649 Napról napra együtt bibliai személyekkel
Szerző: Ivan Steeds
Kategória: Áhítatos könyvek

   Ebben az áhítatos könyvben napról napra olvasva sorra vehetjük az Ó- és Újszövetségből is a Bibliában található személyekkel történteket, jó és rossz tulajdonságaikat és döntéseiket, a magunk életére való tanulságul. Korábban meg¬jelent az ehhez hasonló Napról napra végig az Ószövetségen és a Napról napra végig az Újszövetségen magyarázatos áhítatos könyv is, ami együtt egy sorozatot képez.
650 Napról Napra végig a Biblián - Isten nevei és címei
Szerző: Szerkesztette: John Bennett
Kategória: Áhítatos könyvek
   A Napról Napra végig a Biblián áhítatos sorozat új tagja, amely Isten neveit és címeit veszi végig.


651 Napról napra végig az Ószövetségen
Szerző: Hocking-Horlock
Kategória: Áhítatos könyvek
A Napról Napra végig a Biblián áhítatos sorozat tagja, amely az Ószövetség könyveit veszi végig.


652 Napról-napra végig az Újszövetségen
Szerző: Clapham-Heading-Horlock
Kategória: Áhítatos könyvek
"Áhítatos könyv, amely az Újszövetség könyveit vezérfonalhoz hasonlóan részről-részre haladva veszi sorra. Hasznos segítséget ad az Ige mondanivalója feletti elmélkedések­ben, annak megértésében. Korábban a könyv ószövetségi változata is megjelent."


653 Ne szeressétek a világot + Szellemi ismeret
Szerző: Watchman Nee
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A könyv nagyobb része W. Nee a „világ”-ról szóló előadássorozatát tartalmazza. Ehhez kapcsolódnak más hasonló témában készült előadások is.


654 Négylábú ajándék
Szerző: H. Bamberger
Kategória: Gyermek - ifjúsági
A történet főhőse Emily, aki balesetben elveszítette az édesanyját, és ő maga is bénán kerekesszékbe kényszerült. Van egy nagy álma, saját kutyát szeretne. A szomszéd házba váratlanul új lakók költöznek, akik magukkal hoznak egy csodálatos collie-t. Emily azonnal barátságot köt a kutyával is és a gazdáival is. Senki sem sejti, mennyi baj származik majd ebből, ugyanis a városka lakói és az iskolatársak nem fogadják be a színes bőrű szomszédokat, akik ráadásul még vasárnapi iskolát is indítanak. Emily és családja sok nehézségen megy keresztül. De vajon teljesül-e Emily vágya, hogy ne legyen többé magányos, és vajon Atyjává válik-e az az Isten, akiről az új szomszédok olyan érdekes történeteket mesélnek?


655 Nem kímélték életüket
Kategória: Életrajz
Rövid bizonyságtételek arról, ahogy Isten munkásai az Ő szolgálatában állva, mint Krisztus jó katonái sokszor életük kockáztatása árán is buzgón hirdették Isten Jézus Krisztusban felkínált szabadítását. A történetekben megismert személyek példaképek lehetnek számunkra abban, ahogy szolgai módon, önfeláldozó szeretetükkel legyőzték emberektől való félelmüket, kényelemszeretetüket, szenvedések miatti aggódásukat és lehajoltak a bűnösök között a legkisebbekhez és a legmegvetettebbekhez.


656 Nézz Jézusra!
Szerző: Modersohn, E.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Akkor tekintünk a helyes irányba, ha a szemünk az Úrra szegeződik. Ezt kell megtanulnunk, ebben kell magunkat gyakorolni. De mielőtt ezt megtehetnénk, el kell hagynunk a régi, a hamis irányba tekintést.


657 Niagara - a merénylet
Szerző: Bettina Kettschau
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Torontó: Sammy Parker számára emlékekkel teli hely, ám barátainak, Sarah-nak és Matiuse-nak lenyűgöző, néha félelemkeltő, új világ… Az életről alkotott felfogásuk most van kialakulóban. Találnak-e itt új barátokat? És hűségesek maradnak-e hitükhöz ebben a teljesen idegen világban? Az új környezetben a barátok egy veszélyes merénylet nyomára bukkannak, de a rendőrség nem hisz nekik. Vajon sikerül a katasztrófát elhárítaniuk? Egy izgalmas evangéliumi zsebkönyv fiúknak és lányoknak.


658 Ninive - Egy nagy város története
Szerző: Rainer Imming
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

   Ez a könyv megeleveníti számunkra a történelmet. „A ninivei férfiak” üzenete ma is aktuális. Elõször Ninive történelmén keresztül válik érthetõvé, hogy e Föld uralkodóinak minden hatalma tehetetlen Istennel szemben. Isten a történelem Ura. Másodszor pedig egy felettébb személyes szempontja is van ennek a könyvnek, mert Ninive városának története példája lehet az emberek Istenhez fűződő személyes kapcsolatának.
Ez a rendkívüli könyv összekapcsolja az élõ történelmet a Biblia idõszerűségével.
659 Nóé + Krisztus hét szava a kereszten
Szerző: Georg R. Brinke
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
"Az első írásban Noéról, az Isten előtt igen kedves személyről szól, aki nyolcadmagával megmenekülhetett az özönvíz elöl. A bibliamagya­rázat feleleveníti az özönvíz idején történteket, Noé és Isten kapcsolatát, a vele kötött szövetséget. A második írásban a szerző sorra veszi Jézus Krisztus kereszten kimondott szavait, ezzel bemutatva a tökéletes ember, Jézus Krisztus mindhalálig Istenhez való hűségét, engedelmességét, az emberek iránti szeretetét és azt, ahogy a kereszten a próféciákat is sorra betöltötte."


660 Noé bárkája - Mítosz vagy valóság?
Szerző: Dr. Stefan Drüeke
Kategória: Tudomány
A Noéról és a bárkáról szóló beszámoló nemcsak a Biblia egyik legismertebb története, hanem az egyik legvitatottabb is. Csakugyan volt özönvíz, amely az egész világra kiterjedt? Létezett-e egyáltalán a bárka? Belefért-e ebbe a hajóba minden állat, amelyet Noénak a fedélzetre kellett vinnie? Fellelhetők-e a bárka és az özönvíz nyomai? Ha igen, akkor milyen nyomokat lehet ma még megtalálni? A bibliai özönvíz-beszámolónak mely állításai bizonyíthatók, illetőleg bizonyítottak valójában? Ez csak néhány kérdés azok közül, melyeket újra és újra feltesznek, s amelyekkel ez a könyv foglalkozik. Vásárlás


661 Nyelveken beszélés vagy nyelveken szólás?
Szerző: Roger Liebi
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A Bibliában szereplő nyelveken beszélés témában olvashatunk magyarázatot.


662 Nyomok a hóban
Szerző: St John P.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
A népszerű szerző talán legnépszerűbb könyve a svájci hegyek közt játszódik. Elvesztett édesanya, tragikus baleset, megromló kapcsolatok vezetnek oda, hogy megtanulják Krisztus szeretetét.


663 Nyomok az Ezüstös Nyírfák Völgyében
Szerző: Heidi Ulrich
Kategória: Gyermek - ifjúsági

   A cowboykalapos fiú és az Öreg Jim című gyermekkönyv folytatása, amelyben ismét izgalmas kalandokba kerülnek. Josh, barátjával Mattievel és húgaikkal egy nyomkeresésbe fognak, hogy megoldjanak egy múltbeli rejtélyt, amely az Ezüstös Nyírfák Völgyében vette kezdetét... Egy gyönyörű történet hitről, barátságról és bizalomról.
664 Ő létezik és nem hallgat!
Szerző: Schaeffer, F. A.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Választ tud-e adni a keresztyénség a XX. század filozófiai kérdéseire? A szerző szerint ez az egyetlen gondolatrendszer, amely következetes válaszokkal szolgálhat.


665 Ó, hála az Úrnak! - Fanny Crosby, a vak énekszöveg szerző élete
Szerző: Bernard Ruffin
Kategória: Életrajz

Fanny Crosby, a vak énekszöveg szerző élete

"Ó, hála az Úrnak", "Jézus ölében bizton", "Tudom és vallom, Krisztus enyém" - ezeket az énekeket generációk óta énekeljük, énekeskönyveink kincsei, de alig valaki emlékszik már arra, aki valaha írta őket. Szerzőjük Fanny Crosby 1820-ban született az Egyesült Államok keleti partvidékén paraszti családban. Csecsemőkorában elveszítette szeme világát. Úgy tűnt, nehézségekkel és nélkülözésekkel teli élet vár rá, azonban erős hite és Isten vezetése mindezt sokak áldására fordította. Fanny Crosby nemcsak világszerte ismert ébredési énekek ezreit írta, hanem hosszú és beteljesedett élete is volt fogyatékossága ellenére is. Ez a rendkívüli élet méltó rá, hogy elmondjuk a történetét.
666 Olaf, hová futsz?
Szerző: Berta Scmidt-Eller
Kategória: Gyermek - ifjúsági

Olaf - a nyolc éves fiúcska - megszokott élete váratlan fordulatot vesz: édesanyja gyengélkedése miatt kénytelen egy rövid időt gyermekotthonban tölteni, ahonnan hamarosan megszökik. Ám ez a rá váró megpróbáltatásoknak még csak a kezdete. Vajon sikerül-e megbírkóznia a nehézségekkel, amikbe belekeveredik? Olaf izgalmas történetét követhetjük végig a könyvben, közben elgondolkodhatunk azon, hogy el lehet-e futni Isten elől, aki mindenhol ott van, és aki mindig kész, hogy a segítségünkre legyen.
667 Onézimusz - Kétszeresen megszabadítva
Szerző: Patricia St. John
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Eiréne egy gazdag kereskedő lánya, Onézimusz pedig rabszolga, akinek nagy vágya, hogy elnyerje szabadságát és Eiréne szerelmét. De még nem tudja, hogy mit jelent a valódi szabadság. Nem akarja, hogy bármi köze is legyen Jézus Krisztushoz. Lehet, hogy a gazdája, Filemon követi Krisztus és Pál apostol tanítását, de Onézimusznak más tervei vannak...


668 Orano (Egy vak fiú élettörténete) + Fény tör be a sötétségbe (A vak és siket Helen Keller életéből)
Szerző: Samuel Grandjean + Phyllis Garlick)
Kategória: Életrajz
1. Mit érezhet Orano a vak fiú, aki szüntelen sötétségben él – ezt mondja el a szerző, aki személyes jó barátja. 2. A vak és siket Helen Kellert Isten eszközeként használja az útmutatásra másoknak.


669 Ószövetségi Kommentár (Kék)
Szerző: William MacDonald
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

   A korábban megjelent két kötetes Újszövetségi kommentár ószövetségi kiegészítése, amely most jelenik meg magyar nyelven először. A nemrég időskorában elhunyt szerző munkásságának koronája, szolgálatának legszebb gyümölcse ez a kommentár. Egyszerű, világos és érthető stílusban fogalmazza meg a magyarázatokat, amelyeket a bibliaiskolai tapasztalai során megérlelődtek benne, és így nem csak lelkészeknek ajánljuk, hanem mindenkinek, aki szeretne elmélyülni, az Ige ismeretében.
670 Ott vagyok közöttük
Szerző: Briem, Chr.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az evangéliumi gyülekezetek alapelvei.


671 Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét! - az Efézus 6,10-20 magyarázata
Szerző: Joachim Langhammer
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

   Az Efézus 6,10-20. magyarázata az Isten fegyvereiről, az üdvösség sisakjáról, az igazságosság mellvasáról, a hit pajzsáról, a Szellem kardjáról, a békesség evangéliumáról, amelyeket azért kap a hívő ember Istentől, hogy felkészültek legyünk és imádkozva megállhassunk a gonoszsággal és az ördög minden ravaszságával szemben.
672 Önkívületi állapot, eksztázis vagy önmagunk átadása? Mi az Isten imádása?
Szerző: Peters, B.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Mi az imádat? Függ-e a külsőségektől az igazi imádat? Mik az igazi imádat élőfeltételei? A szerző egyszerű, világos nyelven rámutat, hogy mi az, ami igazán lényeges az imádat gyakorlásánál.


673 Öröktől fogva mindörökké
Szerző: Booth, A. E.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Isten célja és üdvterve az emberrel. (színes üdvtörténeti táblával)


674 Ösvényem világossága
Szerző: MacDonald, W.
Kategória: Áhítatos könyvek
William MacDonald rendkívül gyakorlatias áhítatos könyve Isten Igéjének szeretetét, és az Úr Jézus Krisztus iránti odaadásunkat kívánja felébreszteni és ébren tartani. Új, átdolgozott kiadás.


675 Paul White a dzsungeldoktor
Szerző: Önéletrajz
Kategória: Életrajz
PAUL WHITE A buyufa alatt című könyv írója Dr. Paul White (1910–1992), a jól ismert ausztrál író orvosként és misszionáriusként a Tanganyikában szerzett tapasztalatait felhasználva írta meg népszerű könyveit. Édesapja már egész korán megragadta fia képzeletét az angol-búr háborúban szerzett afrikai élményeinek megosztásával. Apja korán meghalt, de Paulra hagyta történetmondó képességét és különleges humorérzékét. Paul 16 évesen átadta az életét Krisztusnak, és orvosnak tanult, hogy misszionárius lehessen Afrikában. Feleségével Sydney-t hátrahagyva Tanganyikába utaztak, hogy ott szolgáljanak, azonban Mary betegsége miatt vissza kellett térniük Ausztráliába. Nemsokára rádióműsorokba hívták, ahol megosztotta a hallgatósággal az ún. dzsungeldoktor történeteket. Ezek anyagai szolgáltak alapul későbbi könyveihez. Ahogy mindig is mondta, a „vegyes felvágott” életmódot szerette. Dolgozott reumatológusként, előadásokat tartott, keresztyén szervezetek irányításában vett részt, foglalkozott írással, állattörténetei feldolgozásával (képregény, kazetta, diafilm formájában), rádió és TV mûsorokban szerepelt. Madarak iránti szeretetét madárdal felvételek terjesztésével fejezte ki. Könyveit 109 nyelvre fordították le eddig (2017), és több mint egymillió példányban keltek el. Paul White megértette, hogy bár afrikai terveit fel kellett adnia, Isten jobbat tervezett, hiszen hazatérésével több embert ért el az üzenete, mintha maradt volna.


676 Pedagógiai felfedezések a Bibliában
Szerző: Schaude, O.
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
Az elbizonytalanodás, a változó és összeomló követelmények idején, egy olyan időszakban, amikor az ember a divatirányzatokat követi a nevelésben is – a Biblia szava segítő, útmutató irányvonal.


677 Példabeszédek könyve
Szerző: H. Rossier
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Salamon király Istentől nagy bölcsességet kapott ajándékba, amelyek közül sokat összegyűjtött a Példabeszédek könyvében. A szerző ezeknek a bölcsességeknek a megértéséhez ad segítséget az olvasónak. A szerző több könyve is megjelent már a kiadó gondozásában.


678 Példázatok Máté evangéliumában
Szerző: R. K. Campbell
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Máté evangéliumában található 18 példázat magyarázata gyakorlati, személyes alkalmazással társítva.


679 Példázatok, igaz történetek bibliai igazságok megvilágítására
Szerző: Langhammer, J.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Rövid példázatok és történetek gyűjteménye bibliai igazságok megvilágítására.


680 Penuél és Jákób szorongattatásának ideje
Szerző: Harald Fölsch
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
Egy könyv Izráel fiainak, ami Jákob történetét eleveníti fel.


681 Péter második levele - Júdás levele
Szerző: Benedikt Peters
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Második levelében Péter apostol attól a fenyegető veszélytől óvja a hívőket, hogy tévtanítók bukkanhatnak fel, akik vonzó tanokat hirdetnek. Ahhoz, hogy mindezekben a kísértésekben és csábításokban szilárdan meg tudjanak állni, szorgalmasan kell törekedniük arra, hogy növekedjenek a szentségben és az Úr ismeretében. Amikor Júdás néhány évvel késõbb megírja a levelét, meg kell állapítania, hogy a hamis testvérek már behatoltak a gyülekezetbe. Nyomatékos és szenvedélyes felhívást intéz a hívőkhöz, hogy küzdjenek a hitért, amely egyszer és mindenkorra rájuk van bízva. Miközben fokozódik a homály és a tévelygés, a hívőknek világosságra van szükségük, hogy tovább haladhassanak útjukon. Ezért mind Péter, mind Júdás ószövetségi példákat hoznak, és utalnak a prófétai szóra, valamint az Úr és az apostolok tanítására. Mind a ketten jelzik, hogy az Úr ítéletre fog eljönni, és így sürgetik a testvéreket, hogy különüljenek el a hamis testvérek tanításától és cselekedeteitől. Komoly figyelmeztetésüket azzal zárják, hogy az olvasók tekintetét arra az Egyetlenre, a mi nagy Istenünkre és Megváltónkra irányítják, aki képes azokat, akiket szeret, hatalmával és kegyelmével megőrizni, és célba juttatni.


682 Prof. Dr. Werner Gitt rövid írásai
Szerző: Werner Gitt
Kategória: Evangélizáció
Werner Gitt rövid írásai a következő témákban: Isten és a földönkívüliek Valóban jó az ember? A menny az a hely, ahol találkozni fogunk legjobb barátunkkal „Vesd kenyeredet a víz színére” A Biblia értelmezésének alapelvei – ahogyan egy természettudós látja A férfi, akirõl csak szuperlatívuszokban lehet beszélni A teista evolúciós elmélet tíz veszélye Felvizezett keresztyénség Kihez imádkozzunk?


683 R.C. Chapman élete - egy igazi testvér
Szerző: Holmes, F.
Kategória: Életrajz
Igen tehetős londoni család sarjaként, megtérése után, harmincéves korában feladta ügyvédi hivatását, elajándékozta vagyonát és szolgálni kezdte Üdvözítőjét. Élete nyilvánvaló példája a szeretetnek, a személyes önátadásnak és az Úr Jézusnak való szolgálatnak.


684 Rabszolgakereskedők között
Szerző: Andreas Schwantge
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Kibi a tizenkét éves afrikai fiú falujából rabszolga-kereskedők kezébe kerül, ahol a szenvedések között megismeri Nsnawam, egy messziről jött falubelije titkát.


685 Ráhel
Szerző: Agnes Scott Kent
Kategória: Elbeszélés
Egy New Yorkban él? zsidó n?r?l, Ráhelr?l és családjáról szóló regény. Amikor Ráhel megismerkedik egy misszionáriusn?vel, aki a zsidók között végzi a szolgálatát, és bizonyosságot tesz Ráhelnek Jézusról, mint a zsidók Messiásáról, akkor Ráhel megtér. Ezután sok viszontagságon kell keresztül mennie hitéért, de mindezek között már az Úrra támaszkodhat, akit?l békességet nyert.


686 Rejtett áldásutak + A szenvedés iskolája
Szerző: Kroeker, J. + Chambers, O.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Sokszor megrekedünk nehézségekben, próbákban. Könnytől meghomályosult szemünk nem látja maga mellett a Feltámadottat, aki kész arra, hogy éppen ezekben mutassa meg új csodáit és dicsőségét.


687 Relativitáselmélet és a Biblia
Szerző: Seibel, A.
Kategória: Tudomány
Sok, egészen új természettudományos és biblia felfedezést találunk e könyvben. Bemutatja Isten abszolút voltát és ennek következményeit és az evangélium igazságát.


688 Reménységben örvendezve
Szerző: Gerrid Setzer
Kategória: Áhítatos könyvek
75 bátorító áhítat A reménység és az öröm a hívő keresztyének alapvető jellemzője. Ugyanakkor gyorsan tovatűnhet, ha életünk útján szorosságba és sötétségbe jutunk, vagy az út meredekké válik. A szerző a mindennapi életre alkalmazza a Biblia bátorító szavait. Ahol az Ige kifejti a maga intenzív hatását, ott a félelem és az aggodalom átadja helyét az örvendező reménységnek. Ez a szépen illusztrált áhítatos könyv arra ösztönzi a hívő keresztyéneket, hogy reménységgel, örömmel és bátran járjanak a hit útján.


689 Rendíthetetlen királyság
Szerző: Gooding Prof.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Bibliatanulmány a Zsidókhoz írt levélről.


690 Rocky a tetovált
Szerző: Ackermann, M.
Kategória: Életrajz
A teljesen kitetovált, orrkarikás, irokéz frizurás, szögekkel kivert bőrruhás Rocky meghalt. De Gerhard él, feltámadt! Hogyan talál a világháborút, büntetőtábort megélt Gerhard új életre.


691 Rólad van szó - most
Szerző: König, F.
Kategória: Evangélizáció
Rövid, gondolatébresztő történetek; átdolgozott, aktualizált kiadás.


692 Rövid vázlatok bibliai igehirdetésekhez + Üdvtörténeti táblázatok
Szerző: Warns, J.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A könyv az igehirdetésre való felkészüléshez ad segítséget a beszéd felépítésére, tartalmára, formájára vonatkozóan. A beszédvázlatok inkább példákat tartalmaznak a beszéd felépítésére.


693 Ruth könyve - Elmélkedések Ruth könyvéről
Szerző: H.L.Heijkoop
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Ruth könyve szépen illusztrálja, hogyan alakítja a Szent Szellem a családi körülményeket oly módon, hogy azok egy igen fontos igazság felé irányítsák tekintetünket és gondolatainkat.


694 S.O.S. Két fiú végveszélyben
Szerző: Schmidt-Schell, E.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Két halászfiú tettvággyal telve vonulnak ki a befagyott Keletei-tengerre „lékhorgászatra”. Ma sokkal bőségesebb a fogás, mint máskor. Nagy örömükben nem figyelnek az időjárásra…


695 S.O.S. Titanic + Van-e olajad?
Szerző: Müller-Bohn, J. + F. König
Kategória: Evangélizáció
A Titanic elsüllyedésének története. Hogyan menekül meg Joseph Schmidt, aki az indiánok közé készül misszionáriusnak. A második rész a tíz szűz példázatának aktuális magyarázata.


696 Sámson, Izráel bírája
Szerző: Kausemann, I.
Kategória: Életrajz
Kevés olyan talányosnak tűnő személy van a Bibliában, mint Sámson. Izráel bíráinak sorában ő az utolsó. Mindössze tizenkét olyan személyt ismerünk név szerint, akik különleges mélypontok idején Izráel élére álltak, és segítettek rajta. Sámson élete, odaadása bátorító utalásokat tartalmaz számunkra. Ezeket szeretnénk kikutatni, hogy újból megtapasztaljuk: "...amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk" (Róm 15,4).


697 Samuel Lamb - Ébredés a Vörös sárkány országában - 20 év munkatáborban
Szerző: Ken Anderson
Kategória: Életrajz

   Ez az életrajz bemutatja, hogy Kínában milyen üldöztetéseket kellett a hitükért elszenvednie a keresztyéneknek. Samuel Lamb több, mint 20 évet töltött el munkatáborban a hite miatt, de megtapasztalhatta, hogy az üldöztetések között sem lehet Isten munkáját bilincsbe zárni és mindazoknak, akik Őt követik, azokat megerősíti hitben és tud a kegyetlenségek között is örömöt és bátorságot adni. 1978-ban megalapította Kína egyik legnagyobb földalatt működő gyülekezetét, amelynek életét a rendőrség ismételt látogatása, fenyegetése és iratmissziós anyagok, énekes könyvek elkobzása jellemzett, mégis Isten áldásával tovább növekedett.
   Az ő élete és szolgálata bátorító példa mindazoknak, akiket üldöznek a hitükért.
698 Sámuel próféta, az imádkozó ember
Szerző: F.B.Meyer
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

   Sámuel volt a Bibliában az egyik nagy imádkozó, akinek az élete és szolgálata Isten ószövetségi népénél a legnagyobb változásokhoz kapcsolódik, mert Isten uralmát a királyi uralom váltja fel.
   Egy anya szívből jövő imádságára Isten a gonosz időkben a gyermek Sámuelt adja ajándékba válaszul. A következetes, imádságtól vezérelt nevelés hatására olyan ember lesz belőle, aki prófétai hivatásában Isten igaz eszközének bizonyul. Ha beszédeit, szolgálatait vizsgáljuk, még ma is sok hasznos tanítást és buzdítást kapunk, amelyek az Úr Jézusnak odaszánt, megszentelt élethez vezethetnek.
699 Segítség a bibliaolvasáshoz
Szerző: Espic, A.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Gyakorlati segítséget nyújt a kezdő bibliaolvasó számára fontos alapvető információkkal és rövid bibliai kifejezéseket magyarázó jegyzékkel.


700 Sem diktatúra - sem demokrácia
Szerző: Peters, B.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Tekintély és alárendeltség együtt biztosítják a világmindenség harmóniáját – és ugyanezek az élő Isten Gyülekezetének tartóoszlopai, ezek adják annak szépségét és erejét. Vezetés és alárendeltség Isten népe között.


701 Szabadulás
Szerző: Watchman Nee
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Ezekben az előadásokban, melyeket Watchman Nee a gyülekezetekben és a gyülekezetekért tartott, megnyitja a szemünket Jézus Krisztus életének ereje és szüntelen hatása felé. Az Úr Jézus megszabadít minket "a bűn és a halál törvényétől", mert Ő maga a magasabbrendű törvény. Ha az Úrnak bennünk levő életét gazdagon tápláljuk, úgyhogy egészségesen fejlődhet, akkor fáradság nélkül megismerkedhetünk a győzelmes és felszabadult keresztyén élettel.


702 Szabadulások a bűn rabságából
Szerző: Daniel, J.
Kategória: Evangélizáció
Megragadó beszámolók Isten természetfeletti munkájáról Indiában, ami által megváltozik az emberek élete.


703 Száműzetésben
Szerző: Roy Krisztina
Kategória: Elbeszélés
Az elbeszélés elvezeti az olvasót az erdőktől övezett kis Rózsafalvára, ahová új molnár vetődik néma inasával. Ide kerül Anna a családjából száműzött fiatal lány is, aki bizonyságot tesz hitéről.


704 Szavahihető-e a Biblia?
Szerző: Liebi, R.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Ez a kis füzet fontos adatok és tények segítségével rámutat arra, hogy a Biblia isteni tekintéllyel szól, utat nyitva a hitetlenkedők és kételkedők előtt is a Könyvek Könyvéhez.


705 Széles és keskeny út - poszter
Kategória: Poszter, képeslapok, könyvjelzők, naptár
A széles és a keskeny út híre című Pietista festmény, bibliai idézetekkel.


706 Szellemi hatalom
Szerző: Nee, Watchman
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A Biblia kifejezi, hogy Isten a világmindenséget és minden dolgot hatalma erejének szavával tart fenn. Ezért fontos nekünk, akik az Urat kívánjuk szolgálni, hogy megismerjük hatalmát…


707 Szemben álló birodalmak
Szerző: William MacDonald
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
E könyv annak felismerésében nyújt segítséget, hogy alapjában véve csak két birodalom létezik: az egyik, amelyet a Biblia „a világnak” nevez, a másik pedig „Isten országa”, más néven Urunk, Jézus Krisztus országa. Ezek szemben álló birodalmak, melyeket egy világ választ el egymástól. Nem is lehetne köztük nagyobb különbség. Az egyik gonosz birodalom, míg a másik a szentség világa. Az egyik sekélyes, hamis, álságos, a másik pedig igaz és valóságos. Krisztus azért halt meg, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból (Gal 1,4). A világ elmúlik, és annak kívánsága is. Ha ennek a mulandó árnyéknak élünk, az olyan, mintha átrendeznénk a székeket a süllyedő Titanic fedélzetén, vagy megigazítanánk a képeket egy égő épületben. MacDonald megmutatja, mennyire radikális a különbség a két világ között. Vajon milyen a mi hozzáállásunk e két birodalomhoz? WILLIAM MACDONALD (1917-2007) közel hatvan évig tanította a keresztyén hit kulcskérdéseit tiszta és egyszerű megfogalmazásban. Ígéretes üzleti karriert hagyott hátra, hogy az Úr Jézust szolgálja. Beutazta az egész világot, hogy tanítsa Krisztus kikutathatatlan gazdagságát. Több, mint nyolcvan írása ma is sokak számára ad útbaigazítást. Az Emmausi Bibliaiskola vezetője volt. Azt élte, amit tanított.


708 Szemben az árral - A Krisztusban hívők kihívásai
Szerző: Gerhard Naujokat
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

  Korunk ellentétek feszültségében él. Egyfelől az ember keresi a harmóniát, a boldogságot, és el akar igazodni az életben, másfelől ott vannak a gondok, a jövőtől való félelem, a tanácstalanság és a belső üresség.
   A szerző mindennapi élethelyzetek alapján vizsgálja ezt a problematikát. Különös hangsúlyt helyez a keresztyénség hibás életgyakorlata miatti, megnyilvánulásaiban rejlő ellentétekre. Ez a könyv a valódi keresztyénség mellett száll síkra, és az egyszerű engedelmességre szólít fel. Feltárja a hittel kapcsolatos torz elképzeléseket, és megmutatja, milyen szellemi következményei lehetnek annak, ha túl kevés időt töltünk el imádsággal a belső szobában.
  Jézus sem riadt vissza attól, hogy rávilágítson a kiüresedett és felfuvalkodott kegyességre. Nem azért, hogy kemény kritikát gyakoroljon, hanem azért, hogy korrekcióra bátorítson.
709 Szentek legyetek + Én vagyok az Úr, a te gyógyítód
Szerző: Langhammer, J.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Ez a könyv abban kíván segítséget nyújtani, hogy Krisztus követői felismerjék és éljék a Biblia szentségéről írt kijelentését. A gyógyulás útjának keresésében is fontos, hogy világosan lássuk a Biblia tanítását.


710 Szenvedés, betegség, halál - hol van a szeretet Istene?
Szerző: Ulla Bühne
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Olyan világban élünk, amelyet át- meg átjár a szenvedés, a betegség és a halál. Kínzó kérdések merülnek fel bennünk: Létezik egyáltalán Isten? És ha igen, lehet a szeretet Istene? Miért engedi meg ezt a sok szenvedést? Miért nem avatkozik közbe? Nem tudja, vagy nem akarja megtenni? Van valami értelme ennek az egésznek? Ez a könyv ezekkel a provokatív kérdésekkel foglalkozik. Segítő szándékú válaszai nem e világi nézőpontból fogalmazódnak meg. Vásárlás


711 Szenvedéssel formál a Mester
Szerző: Müller, P.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Ez a könyv elsősorban a betegeket, az öregeket, a magányosokat, a gyászolókat és az életuntakat szólítja meg. A szenvedés értelmét és célját fedi fel a szerző személyes élmények alapján is.


712 Szeretettel Moróninak
Szerző: Decker, J. E.
Kategória: Evangélizáció
Egy volt mormon felhívása mormon barátai számára, melyben az Igazság keresésére bátorítja őket a Biblián keresztül.


713 Szerettem egy lányt
Szerző: Trobisch, W.
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
Afrikai fiatal tanító és keresztyén volt tanára között kialakuló bizalmas levelezés a szerelem, házasodás kérdésében, melybe később bekapcsolódik egy lány és a szerző felesége is.


714 Szeretve vezetni
Szerző: Alexander Strauch
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Ez a kötet segítséget nyújt a gyülekezeti vezetők és tanítók számára, hogy világosan lássák, mit tanít a Biblia a szeretetről. Ennek megértése elengedhetetlen az egyes vezetők és a gyülekezet egésze számára is. A könyv:  - jelentősen hozzájárulhat az egészséges kapcsolatok kialakításához,  - növeli a szolgáló testvérek felkészültségét,  - segít elkerülni az értelmetlen konfliktusokat és viszályokat,  - hozzájárul az egészséges gyülekezeti élet létrejöttéhez,  - támogatja az evangelizációt végzők szolgálatát. Ha vezeted vagy tanítod Isten népét – légy akár vén, diakónus, igehirdető, vasárnapi iskolai tanító, ifjúsági munkás, bibliaóra vezető, misszionárius vagy evangélista –, e kötet segítséget nyújt, hogy igazán szeretetteljes vezető váljon belőled. Nem csak vezetők számára fontos, hogy megtanulják a szeretet gyakorlati módon történő alkalmazását és kifejezését, ezért ajánljuk a könyvet mindazok számára, akik a hétköznapokban érzik a szeretet hiányát.


715 Színes igés könyvjelzők
Kategória: Poszter, képeslapok, könyvjelzők, naptár


716 Színes igés könyvjelzők
Kategória: Poszter, képeslapok, könyvjelzők, naptár


717 Színes igés levelezőlapok
Kategória: Poszter, képeslapok, könyvjelzők, naptár


718 Színes kövek az aranyvárosból - Egy édesanya elbeszélései.
Szerző: Traude, E.
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
Elbeszélések egy család életéből. A családi kör és a környezet kiváló lehetőséget ad arra, hogy a keresztyén elméletet életközeli, hitből való örömteli gyakorlattá tegyük.


719 Szív a célegyeneshez + A tigris halott
Szerző: John Saunders
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

   A Szív a célegyeneshez regényben és tanulmányban, helyenként humoros megfigyelésekkel a szerző arra bátorítja Isten népét, hogy kitartással fussa meg az előtte levő pályát.
   A tigris halott kitalált történeten és az azt követő tanulmányon keresztül ismét bátorít a szerző, hogy Isten népe ragadja meg azt, amiért őt is megragadta a Krisztus Jézus.
720 Szótanulmányok a Filippi levélhez + Szótanulmányok Péter első leveléhez
Szerző: Kenneth S. Wuest
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

  E könyv olyan biblia-tanulmányozók számára kínál a Filippi levél tanulmányozásához a benne található 297 görög szóról tanulmányt, akik egyáltalán nem tudnak görögül.
721 Szöveges igés képeslapok
Kategória: Poszter, képeslapok, könyvjelzők, naptár


722 Születésnapi öröknaptár
Kategória: Poszter, képeslapok, könyvjelzők, naptár
Születésnapi öröknaptár, mely a családokban éveken át egy-egy évfordulóra emlékeztet. Ezek jó alkalmak lehetnek hálánk kifejezésére teremtő Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak. Minden hónaphoz két kivágható képeslap tartozik, és további 20 db képeslap, így összesen 44 található a naptárban.


723 Találj örömöt a Bibliádban!
Szerző: William MacDonald & Arthur Farstad
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Az örömöt találni és tanulmányozni szavak ennek a könyvnek a fedelén egymásnak ellentmondó fogalmaknak tűnhetnek sok ember számára. Számos témával kapcsolatban hajlandók vagyunk ezzel egyetérteni. De egy keresztyén számára Isten Igéjének tanulmányozása gyönyörűséggé, kedvteléssé és örömmé kell válnia. E kis kötetnek a célja, hogy térképként szolgáljon első utazásodhoz az Isten írott Igéjébe vezető kalandok végtelen tengerén. WILLIAM MACDONALD csaknem ötven évig tanított a keresztyénség fő témáiról világos és egyszerű módon. Egy ígéretes üzleti pályafutást hagyott hátra az Úr Jézusért, és a világ minden tájára elutazott, hogy hirdesse Krisztus kikutathatatlan gazdagságát. Több mint nyolcvan írását a tömörség és a világosság jellemzi, mely abból a hatalmas mennyiségű ráfordított időből fakad, amit Isten Igéjével töltött. ARTHUR FARSTAD elismert volt, mint tehetséges és ékesszóló védelmezője a görög Újszövetség szövegkritikájának. Tanította az újszövetségi görög nyelvet a Dallasi Teológiai Szemináriumon, és főszerkesztője volt a Biblia New King James fordításának. Közeli munkatársa volt W. MacDonaldnak, mint a The Believer’s Bible Commentary (Ószövetségi és Újszövetségi kommentár I-II., Evangéliumi Kiadó) szerkesztője.


724 Találkozás Istennel + Nincs különbség
Szerző: Vogel, F. + König, F.
Kategória: Evangélizáció
Az első könyv témája: mit jelent találkozni Istennel, mit ad ez nekünk, mit tegyek, hogy megtörténjen. A második könyv arról beszél, hogy hogyan lát minket Isten és milyen lehetőséget készített a számunkra.


725 Talán még ma - A csendes óra
Szerző: Boddenberg, D.
Kategória: Elbeszélés
Mi lenne, ha az Úr ma visszajönne? Az elbeszélés célja, hogy számoljunk Krisztus eljövetelével. A második rész egyszerű, józan és mégis megindító módon mutatja meg az imádság értékét.


726 Tanácsok azoknak, akik az Úr Jézusnak szeretnének szolgálni
Szerző: C. H. Spurgeon
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A közkedvelt igehirdet?, Spurgeon meglátásai, gyakorlati tanácsai tanítanak, bátorítanak minket az Úr Jézusnak való Isten szerinti helyes szolgálatra.


727 Tanulmányok a bibliai kisprófétákról + Az Újszövetség történeti könyvei
Szerző: Hewitt, J. B. + Jones, B.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Segítséget nyújt a kispróféták keletkezési körülményei és tartalmuk megértésében. A második rész az evangéliumokhoz és az apostolok cselekedeteihez való közelkerülésünket segíti.


728 Te és a házadnépe: a keresztyén családokról
Szerző: Mackintosh, C. H.
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
Két ház játszik fontos szerepet Isten Igéjében: Isten háza és Isten szolgájának a háza, más szóval a hívő háza. Sokan szeretnék megérteni azokat az alapvető dolgokat, amik Isten házára vonatkoznak, de viszonylag kevesen vannak, akik figyel­met szentelnek azoknak az alapelveknek, amelyeknek Isten szolgáinak a házában kellene uralkodniuk. Ez a könyv erről szól...


729 Teddy Gombja
Szerző: Amy le Feuvre
Kategória: Gyermek - ifjúsági
A történet egy faluban játszódik, ahol a félárva kisfiúnak Teddynek gy?lik meg a baja az odaérkez? harcias kislánnyal. A könyv bemutatja, hogy egy haragos kapcsolatot Isten hogyan változtat át szeretet kapcsolattá, miután Teddy befogadja Jézus Krisztust a szívébe.


730 Tekints föl Teremtődre!
Szerző: Hitzbleck, E.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Legtöbbször figyelmetlenül megyünk el Isten alkotásai mellett. Amikor azonban természettudósok mutatják be ezeket – mint ebben a könyvben is – akkor mérhetetlenül elcsodálkozunk.


731 Televízió és a keresztyénség
Szerző: Trachsel-Pauli, E.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Sok keresztyén család számára ahelyett, hogy a Biblia mellett jönne össze, a középpontot minden este a TV jelenti. A szerző a TV-hez kapcsolódó veszélyekre hívja fel a figyelmet.


732 Teremtés és bűneset + Sátán - az ellenség taktikája
Szerző: Mücher, W. + Campell, R. K.
Kategória: Tudomány
A Biblia első három fejezetének bizonyos alapigazságaival ismeret meg az első rész. A második rész az ellenség taktikáját ismerteti meg az erre vonatkozó Igehelyek bemutatásával.


733 Teremtés vagy evolúció - Kritikus bevezetés
Szerző: Kai - Uwe Kolrep
Kategória: Tudomány

A teremtés - és evolúcióelmélet korrekt tárgyalásában a szerző a két elmélet nemcsak természettudományos nézőpontból állítja szembe, hanem teológiai és filozófiai szempontokat is figyelembe vesz.
Főként a tudományos kutatás alapjairól, a vitákról és módszerekről, valamint ezek céljairól és következményeiről esik szó. Világossá válik, hogy az evolúcióteoretikusok között is sok vita van, és hogy a tudományban általában bizonyíthatatlan alapfeltevések képezik a kutatás alapjait, amelyek nagyban függenek a személyes meggyőződésektől...
A könyv egy átfogó bevezetést nyújt az élet keletkezésével kapcsolatos vitákba. Különösen ajánlott olvasmány azoknak, akik elutasítóan szemben állnak a teremtéstannal, és azoknak, akik ellentmondást vélnek felismerni a természettudomány és a hit között. 
734 Teremtés vagy evolúció?
Szerző: Ouweneel, W. J.
Kategória: Tudomány


735 Térj vissza az első szeretethez
Szerző: Alexander Strauch
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
„...de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet.” Jelenések 2,4 Alexander Strauch e könyve minden hívőt állásfoglalásra fog késztetni. Jézus Krisztusnak azzal a figyelmeztető felhívásával foglalkozik, ami a Jelenések 2,2-6-ban szól a gyülekezethez. A mű első része figyelmeztet bennünket, hogy előfordulhat, hogy egy egyén vagy egy gyülekezet ugyan ragaszkodik az egészséges tanításhoz, hűséges az evangéliumhoz, erkölcsileg feddhetetlen és szorgalmas, de mégsem kedves Krisztusnak, mert hiányzik belőle a szeretet. Lehetséges, hogy a szeretet már rég kihűlt, miközben kifelé a vallásos teljesítmény elfogadhatónak vagy akár dicséretre méltónak tűnik. A második rész a szeretet gyakorlati módon történő alkalmazását mutatja be a helyi gyülekezetben. A harmadik rész egy öt leckéből álló tanulmányozó munkafüzet, ami kiváló eszköz lehet kis csoportok számára. „Jézus azt parancsolta, hogy szeressük Istent teljes szívünkből, lelkünkből és elménkből, és szeressük felebarátunkat, mint magunkat. Mégis kevés keresztyén veszi ezt komolyan. Nem úgy Alexander Strauch, aki segít nekünk megérteni, hogy hogyan alkalmazzuk egyénileg és a gyülekezetben Jézus parancsát. Minden hívőnek előnyére válik e kötet komoly tanulmányozása.” - Jerry Bridges, a Törekvés a szentségre és az Istenfélő élet szerzője.


736 Természettudomány, világkép, hit
Szerző: Rohrbach, H.
Kategória: Tudomány
A becsületesen kereső, a hit kérdései elől alapvetően nem elzárkózó embernek a törekvése csak az lehet, hogy a kételyeket és a megértés nehézségeit legyőzze. Ebben segít e könyv.


737 Természettudomány, világkép, világnézet, istenhit
Szerző: dr. Török T. és dr. Tóth T.
Kategória: Tudomány
A pusztán természettudományos ismeretek nyomán kialakult világkép nem elég ki minket maradéktalanul. Nem tud istenhitet adni, de sugallja, hogy Isten van.


738 Tetovált és börtönviselt
Szerző: Wössner, P.
Kategória: Elbeszélés
A nagykorúságát börtönben megélő Peter Wössner tagbaszakadt keményfiú. Ki akar szállni, de vajon lehetséges-e? Isten eltörli a múlt nyomait, a tönkrement életet lábra állítja, egy új kezdődik.


739 Ti vagytok a föld sója
Szerző: dr. Kiss F. - Ungár A.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Isten két hű szolgájának, dr. Kiss Ferencnek és Ungár Aladárnak a nehéz, életeket, hitvallásokat próbáló időkbe elhangzott igemagyarázatai olvashatók e könyvben.


740 Timóteus - Jézus Krisztus szolgája
Szerző: Georges André
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A szerző tanulmányában arra tesz kísérletet, hogy egységes képet alkosson Timóteus életéről a róla szóló különböző igehelyek nyomán. Timóteus szép példája annak, hogyan hív el az Úr valakit, hogyan formálja, és teszi végül áldássá a hívők számára. Sokat tanulhatunk gyerek- és ifjúkorából, valamint Pál apostol mellett végzett szolgálatából. Sok mindenben eligazítanak bennünket azok a levelek is, amelyeket atyai barátja, Pál írt neki. Aki Timóteushoz hasonlóan Isten embere akar lenni, és áldássá akar válni mások számára, az ebben a könyvben segítséget és eligazítást talál mindehhez.


741 Tiszta szemek
Szerző: Gaál Éva
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Festmények, filmek, könyvek, magazinok, reklámok, divat… Az élet minden területén naponta találkozunk a művészetek különböző alkotásaival. Ha mindezeket Isten Igéjétől függetlenül szemléljük, lehet, hogy hozzászokunk negatív hatásaikhoz. A vizuális művészetek sem semlegesek: az ábrázolások mögött különféle elmélet, filozófia vagy hit rejtőzik. A legtöbb látvány nem ártatlanul mutogatja magát: a saját képére, ízlésére szeretne minket alakítani. Nem mindegy, miben gyönyörködünk, vagy mi vált ki belőlünk ellenérzést. A Biblia hitelesíti a művészetet, és nem pedig fordítva. A hívő más értéket keres az alkotásokban, mint a világ, mert a vizuális ábrázolások fölött is Jézus Krisztus uralkodik.


742 Titok az Isten
Szerző: Donald Macleod
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Mit értünk Isten hármassága alatt? – Van ennek jelentősége az életünkre nézve? A Biblia világosan tanít az Atya, a Fiú és a Szent Szellem egymás közötti kapcsolatáról. E hármas egység teljes megértése kívül esik azon, ami számunkra megadatott, mivel valójában egy isteni titokról van szó. Mégis lehetőségünk van arra, hogy bepillantsunk ebbe a rejtelembe. Ez azért is fontos a számunkra, mert ha az Istenről alkotott képünk rossz, akkor más elképzeléseink is hibásak lehetnek. Donald Macleod könyvében bemutatja, milyen nagy jelentősége van számunkra a hármasságról szóló tanításnak, hiszen ez a mintája annak is, hogy hogyan éljünk, viselkedjünk társas kapcsolatainkban. „A Szentháromságról szóló tanítás nem csak egyszerűen valami, amit el kell hinnünk, hanem olyan dolog, aminek mélységes hatással kellene lennie az életünkre.” – mondja Donald Macleod ebben a bibliahű, olvasmányos és hasznos könyvében.


743 Tizenkét tele kosár
Szerző: Nee, Watchman
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A könyv négy kötet anyagát 4 x 12 egymással nem feltétlen összefüggő igehirdetést tartalmaz.


744 Tolerancia elkötelezettség nélkül? + Tolerancia - szeretet és igazság
Szerző: Benedikt Peters
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A tolerancia sokszor merül fel elvárásként világunkban. De mit értünk tolerancián? Mit ért ezen a Biblia? Mi az intolerancia? Mit értünk a új tolerancia alatt? Hova vezet ez? Ezekre a kérdésekre keresi Benedikt Peters a válasz ebben a füzetben.


745 Tommy Joe - A csapdaállító barátja
Szerző: Heidi Ulrich
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Évek teltek el azóta, hogy Tommy Joe-nak sikerült fényt derítenie a származását övező titokra. Az orvosi egyetem elvégzése után Torontóba utazik, hogy ott végezze el segédorvosi gyakorlatát. Egy „súlyos terhet” is visz magával: egykori iskolatársát kell felkutatnia, ami lehetetlen feladatnak tűnik. De aztán történik egy komoly baleset… Ugyanakkor Kendra Sullivan nehéz döntés előtt áll. Feladja-e munkáját az árvaházban, és vállaljon-e nevelőnői állást egy indián missziós állomáson Kanada északi részén? Dan Larkins pedig, a whiskycsempész, akit Tommy Joe és Szürke Sólyom rács mögé juttatott, bosszút esküszik… Az írónő érzékletesen mutatja be fiatal hőseinek élményeit, életük irányváltásait, miközben felismerik, hogy mindig megéri a döntéseket Istennel együtt meghozniuk. Mindenkinek szeretettel ajánljuk ezt a könyvet 14 éves kortól.


746 Tommy Joe - A törzsfőnök fia
Szerző: Heidi Ulrich
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Ez a könyv (a már jól ismert) Tommy Joe életének folytatása. Tommy Joe és osztálytársai viharos eseményekkel tarkított utolsó tanévüket töltik a Nyugati Fiúiskolában. A gyerekeket és tanáraikat egy baleset, egy váratlan találkozás, az iskolaigazgató elleni összeesküvés, illetve a titokzatos Ed úr személye tartja izgalomban az első világháború árnyékában. A tanév végén Tommy olyan hírt kap, amely talán magyarázatot adhat származására. Elindul tehát a reményteljes nyomot követve... Ezzel egy kalandos, veszélyt is magában rejtő utazás kezdődik az észak-kanadai erdőségekben. Egy olyan keresztény élet csodálatos bizonyságtétele ez a könyv, amely az Úr Jézus erős kezére támaszkodik, Őrá, aki a viharokban mindig mellettünk áll, és minden dolgunkat jól viszi véghez.


747 Tommy Joe - Szürke Sólyom testvére
Szerző: Heidi Ulrich
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Egy fagyos téli napon egy indián nő egy fehér kisfiút visz Beaver Lake-be. A gyermeket egy idős prémvadász felesége, Betsy mama fogadja be az otthonába. Tommy Joe Kanada északi részén, egy apró falucskában nő fel. Szereti a szabad életet az egyszerű prémvadászok és indiánok között. Elválaszthatatlan barátai a törzsfőnök fia, Szürke Sólyom, és szánhúzó kutyája, Lady Blue. De elérkezik a nap, amikor Tommy Joenak el kell válnia mindattól, amit szeretett, ami eddig az életét jelentette. Calgaryban a Nyugati Fiúiskola internátusa lesz az új otthona. Kendrick úr, az iskola igazgatója szigorú ember, de mindent megtesz, hogy új diákja be tudjon illeszkedni a városi életbe. Vajon Tommy Joe hogy boldogul a civilizált városi környezetben? Megőrzi-e Jézus Krisztusba vetett hitét? És fény derül-e végül származásának titkára? Megtalálja-e családját? Milyen szerepet játszik mindebben a titokzatos Ed úr? Egy megható történet hitről és a hatalmas Istenbe vetett bizalomról, Aki csodákat művel, és amit tesz, az mind javunkra válik.


748 Tudd, hogy miért hiszel!
Szerző: Little, P.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Egyre összetettebb és műveltebb világban élünk, ezért nem csak azt szükséges tudni, hogy mit hiszünk, hanem azt is, hogy miért. Ehhez kapcsolódó kérdések megválaszolásában segít a könyv.


749 Tudni és tenni
Szerző: John McQuoid
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Ez a könyv Istenről és rólad szól. Isten teremtett minket, és ő adott nekünk életet. Szeret bennünket, és azt szeretné, hogy megismerjük őt. Egy csodálatos könyvet adott nekünk, a Bibliát, amiben nagyon sok mindent elmondott magáról és arról, hogy hogyan éljünk. Ez a könyv segít téged, hogy megérthesd a Szentírást, hogy valóban megismerhesd Istent. Különösen akkor lesz hasznos, ha a hívő életed elején jársz. Ismerni Istent és engedelmeskedni neki a legfontosabb dolog minden ember életében, hiszen Ő alkotott, Ő ismer minket a legjobban. John McQuoid tizenhét évig élt Etiópiában misszionáriusként, tizenkét évig egy észak-írországi gyülekezetben a személyes evangelizációval foglalkozott, majd hét évet töltött pásztori szolgálatban egy angliai gyülekezetben. Ötven éves keresztyén szolgálata alatt sokat utazott, hirdette az Igét és tanított. Jelenleg egy észak-írországi gyülekezet aktív szolgáló tagja.


750 Új kezdet - Útmutató a keresztyén élethez kezdők számára
Szerző: Stephen McQuoid
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
„Ez egy nagyszerű könyv kezdő keresztyének számára, hogy megértsék frissen megtalált hitüket, és hogy olyan alapokat fektessenek le, amire az életüket építeni tudják Krisztusban. Régi keresztyéneknek is segítség lehet abban, hogy visszanyerjék Isten iránti lelkesedésüket.” - egy olvasó Stephen McQuoid ezzel a könyvével segíteni szeretne a kezdő keresztyéneknek abban, hogy megálljanak a lábukon, és elkezdjenek növekedni új hitükben. Egyenes, őszinte és gyakorlatias, ahogyan a Szentírásra alapozva bemutatja, mit jelent megismerni és követni Jézus Krisztust. Nagy segítség lehet azok számára is, akik kezdőkkel foglalkoznak, ilyen csoportokat vezetnek. Az útmutató tizenhárom rövid fejezetben különböző témákkal foglalkozik, mint pl. a bibliatanulmányozás, az imádság, a Szent Szellem, a tanúbizonyság, az ellenség, a krisztusi jellem. Minden fejezet egy imával végződik. A könyv végén pedig egy bibliaolvasó programot találunk az Igével ismerkedők számra. STEPHEN MCQUOID Etiópiában nőtt fel, ahol a szülei misszionáriusok voltak. Írországban először ápolói végzettséget szerzett, majd teológiát tanult a Belfasti Biblia Főiskolán; a Trinity Főiskolán bibliai tanulmányokból alap (BA) fokozatot, a Trinity Teológiai Szemináriumon teológiából mester (MA) fokozatot és doktorátust (PHD), illetve a Wales-i Egyetemen mester (MTh) fokozatot szerzett. Igazgatója a Gospel Literature Outreach (GLO) nevű skót missziós szervezetnek, mely képzési intézménnyel is rendelkezik. Eddig tizenhat könyvet írt. Feleségével, Debbie-vel és három gyermekükkel egy bellshilli (Skócia) gyülekezet tagjai.


751 Újra itthon...
Szerző: Ungár Aladár
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Ez a gyűjtemény Ungár Aladár (1905-1970) 1969-ben elmondott igehirdetéseit tartalmazza. 9 év után tért vissza Németországból Magyarországra, hogy még egyszer (utoljára) körbelátogassa a gyülekezeteket és hirdesse Isten Igéjét. Budapesten született zsidó családban, édesanyját tíz éves korában elvesztette. Otthon és később a testvérek körében Andinak szólították. Iskolaévei nagyon nyugtalanok voltak, nem akart tanulni. Belevetette magát minden élvezetbe, szórakozásba. Az Üdvhadsereg akkori budapesti vezetője beszélt neki az Üdvözítőről, aki a zsidók közül származott. Elfogadta a názáreti Jézust személyes Megváltójaként, új életet kezdett, és nagy érdeklődést mutatott Isten Szava iránt. Önképzéssel a szolgálat mellett szinte éjjel-nappal tanult. A Biblia mélyebb megismerése érdekében nem sajnált sem időt, sem fáradtságot. Jól beszélt németül, és Berliner Hugó, krisztushitre jutott zsidó mérnök tanácsára megtanult angolul is. Az 1937-ben hazánkban járó skót James Stewart – a labdarúgó evangélista – tolmácsa volt. Néhány évig az Üdvhadseregnél szolgált, és egyik tiszttársát Emma Krollt (Emmchen) vette feleségül. A Testvérgyülekezetekhez csatlakozott, de sok felekezetközi szolgálatot is végzett, aktív volt a zsidómisszióban. A vidéki gyülekezetek rendszeres látogatásával, evangelizációk szervezésével vett részt a szellemi ébredés országos kiszélesedésében. Különösen a fiatalok között volt népszerű, akikkel „Andi bácsi” szívesen elbeszélgetett. Évtizedeken át aktív munkatársa volt a Magyar Evangéliumi Aliansznak, majd ügyvezető titkára a Magyarországi Szabadegyházak Szövetségének. A Vetés és Aratás folyóirat szerkesztője és sok rádióadás szerzője volt. Többször vitték munkatáborba. Egészsége egyre romlott, csodának tartották, hogy él és Isten ad erőt a munkához. Élete utolsó percéig szolgált.


752 Újszövetségemmel Szibériába
Szerző: Wunderlich, A.
Kategória: Elbeszélés
A könyvben foglalt hadifogolyélmények egyetlen nagy bizonyságtételt képeznek arról, hogy a mindenható Isten drága Igéje hogyan lesz állandó erőforrás kimerült emberek számára a legnehezebb helyzetben is.


753 Újszövetségi fogalmak szótára
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

200 újszövetségi fogalom magyarázata található ebben a kiadványban, mint pl.: üdvösség, bűnbánat, bűnbocsánat, mennyek országa, úrvacsora, újjászületés, Gyülekezet, közösség, maranatha, angyalok stb., amelyek segítenek jobban megérteni ezeket a fontos fogalmakat minden hívő számára.
754 Újszövetségi kommentár
Szerző: Arno C. Gaebelein
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Ez a kommentár a Szentírás jobb és mélyebb megértésében kíván segítséget nyújtani. Ez a kötet a teljes Újszövetséghez ad magyarázatokat. Szerzője 1861-ben Németországban született, majd később az Egyesült Államokban tevékenykedett, mint hívő lelkész, aki a zsidómissziót is szívén viselte. Aktív írói szolgálata során sok cikket, traktátust írt, de folyóiratot is szerkesztett, valamint ismertetőket és kommentárokat is.


755 ÚJSZÖVETSÉGI KOMMENTÁR I. KÖTET (Máté-Róma)
Szerző: William MacDonald
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Az Újszövetségi kommentár világos és érthető módon bőséges forrásanyagot ad az elmélyült bibliatanulmányozók, igehirdetők, tanítók, misszionáriusok és írók számára is. Az Újszövetség minden egyes verséhez fűz magyarázatot, gondolatokat, hogy mélyebb közösségre jussunk Istennel. MacDonald nem tér ki a Biblia vitatható kérdései elől, hanem nyíltan, teológiai értelemben konzervatív állásponton tárgyalja őket, és becsületesen bemutatja az eltérő nézeteket is. A szerző három kötetes sorozatának egyik kötete.


756 ÚJSZÖVETSÉGI KOMMENTÁR II. KÖTET (Korintus-Jelenések)
Szerző: William MacDonald
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Az Újszövetségi kommentár világos és érthető módon bőséges forrásanyagot ad az elmélyült bibliatanulmányozók, igehirdetők, tanítók, misszionáriusok és írók számára is. Az Újszövetség minden egyes verséhez fűz magyarázatot, gondolatokat, hogy mélyebb közösségre jussunk Istennel. MacDonald nem tér ki a Biblia vitatható hérdései elől, hanem nyíltan, teológiai értelemben konzervatív állásponton tárgyalja őket, és becsületesen bemutatja az eltérő nézeteket is. A szerző három kötetes sorozatának egyik kötete.


757 Unokáim szüleinek
Szerző: Willis, G. C.
Kategória: Család, házasság, gyermeknevelés
Elmélkedések bibliai szülőkről bátorításul vagy intésül keresztén szülőknek, hogy a példákból tanulva istenfélelemben neveljék a gyermekeiket.


758 Uram, taníts minket imádkozni! + Közösség
Szerző: George André
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Két könyv található ebben a kötetben, melyek a keresztyén élet alapjaihoz tartozó kérdésekkel foglalkozik, mint az imádság, amit az Úrtól tanulhatunk és a közösség Krisztussal.


759 Út az örök hazába
Szerző: Cristen, H.
Kategória: Evangélizáció
Hogyan járhat az ember az örökkévalóság útján? Hogyan irányíthatjuk gondolatainkat örök és magasabb rendű dolgok irányába?


760 Utazás a dinoszauruszok korába
Szerző: Drüeke, S.
Kategória: Tudomány
A zsebkönyv a dinoszauruszok életét és kihalásuk kérdéseit a bibliai teremtési modell keretében tárgyalja. Felvet olyan kérdéseket is, mint hogy élhettek-e egy időben emberek és dinoszauruszok.


761 Útikalauz halálból az életre
Kategória: Evangélizáció
Rövid történetek


762 Útmutató gyermekeknek
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Történetek, játékok, énekek


763 Útmutató zarándokoknak
Kategória: Áhítatos könyvek
Evangéliumi szerzők írásaiból, leveleiből válogatott esti áhítatok – az Úr napjára. Heti áhítatos könyv.


764 Úton Hudson Taylorral
Szerző: Steer, R.
Kategória: Életrajz
Mit jelent a modern ember számára Krisztus követése? Hudson Taylor (misszionárius Kínában) gazdag élettapasztalata és írásai segítették az írót a kérdés megválaszolásában.


765 Üdvbizonyosság – Mennyei fénysugarak földi utakon
Szerző: Lüscher, A.
Kategória: Evangélizáció
A füzet első része azzal foglalkozik, hogyan lehet biztos a hívő ember az üdvösségben. A második rész az Istenben való bizalommal foglalkozik.


766 Üdvösség Isten ingyen kegyelméből + Válogatott gondolatok
Szerző: Spurgeon, C. H.
Kategória: Evangélizáció
A prédikátorok fejedelmének néhány válogatott igehirdetését és gondolatait tartalmazza a könyv.


767 Üdvösség Jézus Krisztusban
Szerző: Hutson, C.
Kategória: Evangélizáció
A rövid füzet segítséget nyújt a nem hívőnek az üdvösség, az örök élet megtalálásához.


768 Üdvtörténeti táblázatok
Szerző: Johannes Warns
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Az őstörténet, az ősatyák, Izráel történetének, a prófétai távlatok rajzos ábrázolása.


769 Ülni, járni, állni + A szolgáló testvér
Szerző: Nee, Watchman
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az első könyv az Efézusi levél három igazságát magyarázza, a második a keresztyén szolgálatban lévő testvérek szükséges jellevonásait írja le.


770 Vajon érdemes-e élni?
Szerző: Schulte, A.
Kategória: Evangélizáció
Hogyan lehetséges rátalálni az élet értelmére, hogyan juthat el az ember oda, hogy rendbe jöjjön az élete Istennel?


771 Valamennyi vallás ugyanazt az Istent tiszteli?
Szerző: Gassmann, L.
Kategória: Evangélizáció
Lehetséges-e a vallások közös nevezőre jutása vagy egyesítése? Mit mond a Biblia a különböző istenképekről?


772 Válasz 2x7 kérdésre
Szerző: Schweizer, A.
Kategória: Evangélizáció
A szerző a második világháborúban megvakult, de később a lelki-szellemi szemei megnyíltak és így jutott békességre Istennel. Az ehhez vezető gondolatait osztja meg az olvasóval.


773 Van egy nép, elszórtan és elkülönülten
Szerző: Kroeker, J.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az ószövetségi és az újszövetségi nép összefüggésében írt tanulmányok.


774 Van különbség!
Szerző: MacDonald, W.
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A Biblia helyes megértéséhez szükséges különbségek magyarázata.


775 Vár Atyád szeretete
Szerző: Kausemann, J.
Kategória: Evangélizáció
A tékozló, elveszett fiú története. Két embertípussal foglalkozik a könyv, akik a maguk módján keresik életük remélt boldogságát.


776 Variációk egy témára - Életképek - Rövid elbeszélések
Szerző: Wilhelm Busch
Kategória: Elbeszélés
A „Jézus a mi sorsunk” írója itt személyes tapasztalatait és beszédeit használja fel, hogy továbbítsa központi üzenetét, ami megoldást kereső világ összes kérdésére a válasz.


777 Vedd és olvasd - A Szentírás történetei gyermekek részére, szép rajzokkal
Szerző: Bitler, L.
Kategória: Gyermek - ifjúsági
A Szentírás történetei gyermekek részére, szép rajzokkal. Gyermekbiblia serdülőknek.


778 Vetés és Aratás - Evangéliumi folyóirat
Kategória: Vetés és Aratás egybekötött
Az 58/2. szám megjelent 2020. augusztusban!

On-line megnézhető-letölthető itt: va582.pdf
- versek
- igemagyarázatok, tanítások
- bizonyságtételek
- evangélizáció
- ének
- gyermeksarok
- könyvajánló

Mind az 58 évfolyam olvasható:
www.vetesesaratas.hu779 Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 31-33 évfolyamok
Kategória: Vetés és Aratás egybekötött

Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 1993-1995 évi (31-33) évfolyamok bekötve

- versek
- igemagyarázatok, tanítások
- bizonyságtételek
- evangélizáció
- ének
- bibliai „ki mit tud?”
- könyvajánló
A 45 évfolyam pdf-ben olvasható:
www.vetesesaratas.hu 
780 Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 34-36 évfolyamok
Kategória: Vetés és Aratás egybekötött

Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 1996-1998 évi (34-36) évfolyamok bekötve

- versek
- igemagyarázatok, tanítások
- bizonyságtételek
- evangélizáció
- ének
- bibliai „ki mit tud?”
- könyvajánló
A 45 évfolyam pdf-ben olvasható:
www.vetesesaratas.hu 
781 Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 37-39 évfolyamok
Kategória: Vetés és Aratás egybekötött

Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 1999-2001 évi (37-39) évfolyamok bekötve


- versek
- igemagyarázatok, tanítások
- bizonyságtételek
- evangélizáció
- ének
- bibliai „ki mit tud?”
- könyvajánló
A 45 évfolyam pdf-ben olvasható:
www.vetesesaratas.hu 
782 Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 40-42 évfolyamok
Kategória: Vetés és Aratás egybekötött

Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 2002-2004 évi (40-42) évfolyamok bekötve

- versek
- igemagyarázatok, tanítások
- bizonyságtételek
- evangélizáció
- ének
- bibliai „ki mit tud?”
- könyvajánló
A 45 évfolyam pdf-ben olvasható:
www.vetesesaratas.hu 
783 Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 43-45 évfolyamok
Kategória: Vetés és Aratás egybekötött

Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 2005-2007 évi (43-45) évfolyamok bekötve

- versek
- igemagyarázatok, tanítások
- bizonyságtételek
- evangélizáció
- ének
- bibliai „ki mit tud?”
- könyvajánló
A 45 évfolyam pdf-ben olvasható:
www.vetesesaratas.hu 
784 Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 46-49 évfolyamok
Kategória: Vetés és Aratás egybekötött
A 2008-2011-ig megjelent példányok egybekötött gyűjteménye.


785 Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 50-53. évfolyamok
Kategória: Vetés és Aratás egybekötött
Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 2012-2015 évi (50-53.) évfolyamok bekötve - versek - igemagyarázatok, tanítások - bizonyságtételek - evangelizáció - ének - gyermek- és ifjúsági oldalak - könyvajánló www.vetesesaratas.hu


786 Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 54-57. évfolyamok
Kategória: Vetés és Aratás egybekötött
Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat 2016-2019 évi (54-57.) évfolyamok bekötve - versek - igemagyarázatok, tanítások - bizonyságtételek - evangelizáció - ének - gyermek- és ifjúsági oldalak - könyvajánló www.vetesesaratas.hu


787 Vezérfonal a bibliai tanításhoz
Szerző: Dr. Dönges Kunze
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
A szerző a szülők, tanítók, nevelők, vasárnapi iskolai tanárok számára igen hasznos könyvet írt, ami a Bibliát rövid leckékben dolgozza fel.


788 Vezérfonal a Szentírás tanulmányozásához + Megérted-e amit olvasol?
Szerző: Boddenberg, D.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
A könyv célja a biblia ismeretek elmélyítése, módszeres rendszerezett alapanyag nyújtása Biblia oktatáshoz és egyéni tanulmányozáshoz kérdés-felelet formában.


789 Vezess Jézusunk
Szerző: Izsmán Adél
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Áhítatos könyv gyermekeknek. 30 napra tartalmaz rövid történeteket igékkel, kérdésekkel óvodás korú gyermekek részére. Minden történethez egy kiszínezhető rajz tartozik.


790 Vigasztalás a szenvedésben
Szerző: Robert Murray Mc Cheyne
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Lázár feltámasztásának és ezen keresztül az Úr vigasztalásának tanulmányozása.


791 Vigyázz! Okkultizmus! - Minél távolabb az okkultizmustól
Szerző: Paul F.Kiene
Kategória: Evangélizáció
Az okkultizmus hátterével, következményével, megnyilvánulási formáival és gyakorlati tanácsokkal foglalkozik a könyv.

Tartalom
Mi a nyugtalanító? 3
Honnét ered a babona és az okkultizmus? 4
Ki áll mindezek mögött? 7
Ki hát az ördög? 8
Az ördög származása 9
Mit akar az ördög? 10
Okkultizmus és babona a nevén nevezve 11
Mik a következmények? 17
Meditációs praktikák 19
Jóga 19
Transcendentalis meditáció (TM) 20
Autogén tréning 20
Csoportdinamika 23
Eredete és terjedése 23
Különböző nevei 23
Mit várnak a CSD-tól? 23
A CSD meghatározása 24
A bioritmusok 25
Okkult gyógyítási praktikák 26
Akupunktúra 26
Homeopátia 27
Gyógymódok az úgynevezett „modern tudomány" leple alatt 29
Mit szól ehhez Isten? 34
Reinkarnáció 35
Fölismerted már azt a borzalmas veszélyt, amely mindazokat fenyegeti, akik efféle dolgokat cselekedtek és cselekszenek? .... 38
El akarod kerülni Isten haragját? 39
A megváltás elvégeztetett - itt a szabadulás! 40
Jézus Krisztus a Győztes! 41
Gyakorlati tanácsok 42
Ajánlott irodalom 43
792 Világhatalom és Isten országa (Dániel könyvének magyarázata)
Szerző: Jakob Kroeker
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek

"És amig mi Nyugaton teológiai fakultásainkon sokszor olyan kérdések fölött vitatkozunk egymással, hogy az Ábrahámról, Józsefről vagy Dánielről feljegyzett történet vajon valóban megtörtént-e, addig a súlyos terhek alatt élő testvérek a mostani életviszonyoknak megfelelően ugyanazon történéseken mennek keresztül az államhatalom és az Isten Országa között rájuk váró ellentétek során." Ahogy Jakob Kroeker 1928-ban Németországban ír ma is aktuális kérdésekre keresi a választ. Az első világháborút követő években egyre élesebben vetődött fel a világi hatalmak és Isten Országának, királyságának viszonya, de az azóta eltelt évtizedekben sem vált kevésbé égetővé ez a kérdés.  A könyvben a szerző Dániel könyvének első hat fejezetéből tárja elénk, hogy Isten minden történelmi helyzetben győztes és hű marad az Őt követők életében.

A mellékletben Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor 1941-ben az állam, az egyház és a bibliai gyülekezet fogalmak ma is időszerű tisztázására vállalkozik.
793 Világunkban világítók
Szerző: Andreas Fett
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Ebben a könyvben kilenc érdekes történetet találsz 8-12 éves gyerekek számára. És hogy meddig tart egyet elolvasni? Mindössze negyedóra! 1. Vigyázz, hamis pénz! 2. Vigyázz, szökött rab! 3. Valaki hallgatózik a lámpaoszlop mögött 4. Aki Jézusért került koncentrációs táborba 5. A megvásárolt gyermek 6. Mindent egy lapra 7. A hadsereg, amely megmenti a világot 8. A horizonton túl 9. Amikor valaki egy pillanatra elalszik A sorozat második része. Első rész címe: Csemeték csemegéje.


794 Világvallások - Judaizmus, keresztyénség, hinduizmus, iszlám
Szerző: Benedikt Peters
Kategória: Evangélizáció

   A kultúrák és vallások összeütköznek. Ezért kell tájékozottnak lennünk. Miben hisznek a zsidók? Mi a hinduizmus mondanivalója? Miért kell tudnunk, hogy az iszlám a keresztyénség után született? Milyen hatása volt a Bibliának Európa kultúrájára és történelmére? Ezekre és más kérdésekre válaszol a szerz? élesen és tömören, de mindig megalapozottan.
   A kiadványban a négy világvallás (judaizmus, keresztyénség, hinduizmus, iszlám) van keresztyén szemszögből a Biblia mércéjén megvizsgálva, az eltéréseket igehelyek segítségével bemutatva. A könyv alapját egy előadássorozat képezi, a fejezetek végén az ott elhangzott hallgatóság által felvetett kérdések és az arra adott válaszok is olvashatóak.
    A könyv megmutatja az Istenhez vezet? egyetlen helyes utat és segít eligazodni a világvallások között.
795 Virginia otthonra talál
Szerző: Patricia St. John
Kategória: Gyermek - ifjúsági
AMIKOR a kisleány becsöppen a bányászok táboróba, senki sem tudja igazán, mi a teendő. A gyermek ugyanis elveszítette az édesanyját. Ki fog így gondoskodni róla? Még csak egy kisbaba, akinek szüksége van valakire, aki megeteti és felöltözteti. Egy durva, öreg bányász vállalkozik a feladatra. Nem a legalkalmasabb, mégis az egyetlen a települesen, aki tud valamit a gyermekekről. A kisbaba neve Virginia – ezt legalabb tudja –, azt viszont nem, hogy a kisleány örökre meg fogja változtatni az eletét… Az öregember nekilát, hogy felvegye a harcot piszkos, régi életének szemetével és pókhálóival, hogy kész legyen egy kisbaba befogadására! Nem ugyanez törtenik akkor is, amikor a Szent Szellem belép az életünkbe? Elkezdi megtisztítani a szívünket, és örökre megváltoztatja az életünket. Patricia St. John huszonhét évet töltött hivatásos misszionáriusként Észak-Afrikában, emellett termékeny ifjúsági regényíró is volt. Könyveit a világ minden táján szeretik és nagyra becsülik a gyerekek. Néhány könyvéből izgalmas film is készült. Lebilincselő kaland, mely a való életből merít, ez Patricia St. John ismertetőjele.


796 Vissza a teremtéshez? Vissza a teremtőhöz!
Szerző: Dr. Baranyi István
Kategória: Tudomány
A „hit” és a „tudomány” tárgya évszázadok óta foglalkoztatja elménket. Meglepő, hogy a hitnek milyen óriási és döntő befolyása van a tudományos kutatómunkára és főleg az eredmények értelmezésére. Két lehetőség áll fenn: 1. Hiszünk a Biblia Istenében, mint minden dolog teremtőjében. 2. Hiszünk az evolúcióban, hiszünk a hosszú időkben, hiszünk a véletlenekben, hisszük, hogy az idők múlása egy olyan folyamatot hoz létre, amelyben a primitív komplexebbé, felsőbbrendűvé és tökéletesebbé válik. A mai tudományos kutatónak rendkívül nagy hitre van szüksége, hogy rá tudja bízni a folyamatokat a „véletlenre” és az „anyag önszerveződésére”. El kell fogadnia, hogy ma minden folyamat ugyanúgy zajlik, mint régen, az idők kezdetén, tehát a hatások és az erők változatlanok maradtak. Mivel a valószínűségszámítás semmilyen esélyt sem hagy ezeknek a véletleneknek, így óriási időtartamokkal, modellszámításokkal és elméletekkel kell a bizonyíthatatlant áthidalni. Ezeket tetszés szerint lehet változtatni és a jelentkező nehézségekhez idomítani. A könyv megvitatja a Biblia és az evolúciós elmélet alapján a Föld páratlanságát, az élővilágot, az özönvizet, a Föld és kőzetek korát, a világmindenséget és Isten csodálatos teremtését, az embert. Ellentétben a svájci-francia kultúrfilozófus, Jean-Jacques Rousseau felfogásával, az előadássorozat címe – „Vissza a teremtéshez? Vissza a teremtőhöz!” – utal a teremtőhöz és a teremtéshez való fordulásra Biblia értelmében: Isten kell, hogy életünket befolyásolja és megváltoztassa a mi üdvösségünkre. Az író geológus, és főleg őskohászattal foglalkozott régi kultúrákban.


797 Visszaszámlálás Krisztus második eljöveteléig + Harc az elméért
Szerző: Hunt, D.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

1. könyv: Harc az elméért: A pozitív gondolkodás általában jobb, mint a negatív, és néha sokat segíthet, de megvannak a korlátai. Nyugaton egyre szélesebb tömegek fogadják el ezt a misztikus filozófiát, ennek veszélyeiről olvashatunk ebben az írásban.

2. könyv: Visszaszámlálás Krisztus második eljöveteléig: A prófécia nehéz téma, de vannak akik a próféciákon keresztül - megértve "az idők jeleit" -, készek arra, hogy higgyenek abban, amit a Biblia hirdet és ennek szellemében cselekedjenek.
798 Vlagyimir F. Marcinkovszkij - Oroszországból Izráelbe
Szerző: Nelly Marcinkovszkij-Schumacher
Kategória: Életrajz

   Ez a könyv két egymástól távol született és élt hívõ ember életérõl, majd házasságukról szól. A német származású szerzõ Palesztinában született, ahol az Elsõ Világháború elõtti, majd utáni életrõl ír, illetve hogyan munkálkodott benne Isten.
   Az orosz Vlagyimir F. Marcinkovszkij professzor az oroszországi forradalom idején találkozott Krisztussal,
majd az ottani keresztyén Diákszövetség vezetõje lett. Késõbb kiutasították Oroszországból, és igehirdetõként bejárta fél Európát. Majd feleségül vette a könyv szerzõjét, és Izráelben éltek, szolgálván az Urat. Isten vezetésének szép bizonyságtétele a két ember élete.
799 Watchman Nee bizonyságtételei
Szerző: Nee, Watchman
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
W. Nee hat könyve egy kötetben: A szellemi keresztyén ember I.-II.- III. kötet A gyülekezet imaszolgálata Imádkozzunk Krisztus gyülekezeteinek igazhitűsége W. Nee bizonyságtételei Kit küldjek el?


800 William Carey - A modern misszió atyja
Szerző: S. Pearce Carey
Kategória: Életrajz
A cipészb?l lett misszionárius életrajza, aki Indiában szolgált. Munkálkodásának nyomán sokan megtértek, gyülekezetek jöttek létre és rengeteg Biblia-részlet evangéliumi irodalom állt el? az indiai nyelvjárásokra fordítva.


801 Willie találkozása Krisztussal / A kis sánta Walter
Szerző: N. I. Szalov-Asztahov
Kategória: Elbeszélés
E két kis könyv szerzője, N. I. Szalov-Asztahov lelkes tagja volt egy kis missziói csoportnak 1918 és 1923 között Oroszországban. Szörnyű üldöztetésekkel és nehézségekkel kellett szembenéznie munkatársaival együtt, akikkel állhatatosan hirdette az evangéliumot az igazságra éhes sokaságnak a bolsevik forradalom első évei alatt. Ebben a polgárháborús időszakban a katonák támadásai mellett, akik kilenc missziós munkatársat gyilkoltak meg kegyetlenül, ezek az igehirdetők az Orosz Ortodox Egyház legkeményebb ellenállásába is beleütköztek. Ezek a valóban megtörtént események először 1930-ban kerültek kiadásra. Az elbeszélések középpontjában gyerekek állnak, akiknek őszinte hite néha a felnőtteket is megszégyenítette. Willie története élesen középpontba állítja a stundisták (ahogy a Biblia tanulmányozóit gyakran nevezték) és az ortodoxok közötti ellentétet. A kis Sánta Walterről szóló történet egy árvaház keresztyén nevelői és gyerekei, illetve az új rendszer kiszolgálói közötti feszültséget jeleníti meg. Bár gyerekek a főszereplők, a történetek olvasását szülői felügyelettel ajánljuk a bemutatott nehéz körülmények, szenvedések miatt. Vásárlás


802 Yoneko
Szerző: Palmer, B.
Kategória: Életrajz
Egy öngyilkos japán lány megmenekülése és megtérése.


803 Zakariás látomásai és az Úr Igéjének terhe
Szerző: Grant, M. Leslie
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Bibliamagyarázat. A perzsa fogságból visszatérő zsidó nép számára szól Zakariás üzenete. A Biblia legdrámaibb próféciái közül néhány ebben a könyvben szerepel.


804 Zarándok Gyülekezet - (az evangéliumi keresztyénség története)
Szerző: Broadbent, E. H.
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő
Az evangéliumi keresztyénség története.


805 Zárójelben (rajzos gondolatok)
Szerző: Gaál Éva
Kategória: Gyermek - ifjúsági
Rajzos gondolatok Bibliaolvasás közben fiataloknak és szüleiknek.


806 Zátonyra futottak temetője – Figyelmeztető képek a Bibliából
Szerző: Daniel Schäfer
Kategória: Bibliai tanítás, hiterősítő

   Még a zátonyra futottak is kegyelemre találhatnak, ha Istenhez fordulnak, ez az üzenete ennek a kiadványnak, ugyanakkor a könyvben levő történetek, bibliai életképek komoly figyelmeztetések az olvasónak, hogy ha a bűn hálójába kerülnek, akkor végül menthetetlenül zátonyra futhat az életük. Ez a fontos kérdéskör elvezethet minket az imakéréshez: „Őrizz meg engem, Istenem, mert benned bízom!”
807 Zsídókérdés a Szentírás megvilágításában
Szerző: Berliner, H.
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
A szerző 1890-1965 között élt Budapesten. Foglalkozására nézve mérnök volt. Ortodox zsidóként ismerte fel, hogy Jézus Izráel Messiása.


808 Zsidókhoz írt levél, Jakab levele, Péter első és második levele
Szerző: F. B. Hole
Kategória: Bibliai magyarázat, kommentárok, segédkönyvek
Rövid kommentár a négy újszövetségi levélhez.


809 Zsidóknak először
Szerző: Anatoli Uschomirski
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
Szüksége van-e a zsidóknak Jézusra? Szabad-e hirdetni az evangéliumot Izrael népe számára? Mi Izrael kiválasztásának valódi értelme és célja? Miért reagálnak a zsidók gyanakvással a zsidómisszióra, és miért utasítja el sok keresztyén az evangélium továbbítását a zsidók felé? A zsidóság és a keresztyénség viszonyának megértéséhez szükséges az immár közel kétezer éve tartó folyamat, a korábbi időszakoktól az egyháztörténelem különböző szakaszain átívelő dinamikus kapcsolat megismerése. E könyv mindenekelőtt abban segít a keresztyéneknek, hogy megfelelő helyen lássák Izraelt a megváltás történetében, és hogy helyére kerüljön a zsidómisszió a misszió történetének fényében. „JELEN MUNKÁNAK, MELY ANATOLI USCHOMIRSKI MESTERKÉPZÉSÉNEK KIVÁLÓRA ÉRTÉKELT ZÁRÓDOLGOZATA, HATÁROZOTT CÉLJA AZ OKOK FELTÁRÁSA, A MOTIVÁCIÓK VIZSGÁLATA, A BIBLIAI-EXEGETIKAI ÉS AZ EGYHÁZ- ÉS ÜDVTÖRTÉNETI HÁTTÉR EGYÜTTES FELTÁRÁSA.” DR. RAINER F. UHLMANN


810 Zsidóság és keresztyénség - a Bibliában, a történelemben, a jelenben és a jövőben
Szerző: Kovács Géza
Kategória: Izráel és Isten Gyülekezete
A szerző Izráel és a zsidóság sajátos isteni kiválasztottságát a választott nép történelmén, harcain, örömein, szenvedésein, feszültségekkel teli jelenén keresztül a pozitív jövőjét is bemutatja.


e-mail: rendeles@evangeliumikiado.hu