3×3-AS TERV A JÖVŐ HETI EVANGELIZÁCIÓS IMÁDSÁGODHOZ

3×3-AS TERV A JÖVŐ HETI EVANGELIZÁCIÓS IMÁDSÁGODHOZ

E heti csendességem során újra elolvastam Dániel történetét. Isten e hűséges embere naponta háromszor imádkozott, még azután is, hogy a király megtiltotta, hogy bárki más istenhez könyörögjenek a királyon kívül (Dániel 6). A zsoltáríróhoz hasonlóan, aki reggel, délben és este egyaránt imádkozott, amikor Isten felé sóhajtozott segítségért (Zsoltár 55,18), Dániel is előtérbe helyezte a rendszeres imádságot. Tehát jövő vasárnaptól kezdve én is kihívás elé állítom magam és téged is, kedves olvasó –, hogy hasonló módon imádkozzunk, különös hangsúlyt fektetve az evangelizációra.

Íme a terv, amit én 3×3-as tervnek nevezek: a hét folyamán imádkozzunk naponta háromszor 3 percig, minden alkalommal 3 nem hívő ember megtéréséért! A tervem az, hogy reggel, délben és este imádkozom. Napi kilenc perc talán nem tűnik soknak, de valószínűleg még ez is több, mint amennyit sok hívő imádkozik mások üdvösségéért.

A hét folyamán imádkozzunk naponta háromszor 3 percig, minden alkalommal 3 nem hívő ember megtéréséért.

Íme néhány gondolat, amiért imádkozhatunk a hét folyamán:

– Hogy jó tanúságtevők legyünk három nem hívő előtt,

– Hogy te (és mások) bátran és világosan beszélj/enek nekik az evangéliumról (Ef 6,19-20, Kol 4,3-4),

– Hogy nyitottak legyenek az evangéliumra,

– Hogy Isten távolítson el mindent, ami vakká teszi őket az evangéliummal szemben (2Kor 4,3-4),

– Hogy Isten vigye át őket a sötétség országából az Ő Fiának országába (Kol 1,13),

– Hogy Isten szabadítsa meg őket a Sátán hatalmából (Csel 26,18),

– Hogy felismerjék, milyen ostobaság hamis isteneket szolgálni és az igaz Istent figyelmen kívül hagyni,

– Hogy ne találjanak békét vagy örömöt a hitetlen életükben,

– Hogy Isten Szelleme győzze meg őket a bűnről, az igazságról és az ítéletről (Jn 16,8-11),

– Hogy ne engedjék, hogy a kortársak nyomása (vagy bármi más) visszatartsa őket attól, hogy Krisztust kövessék,

– Hogy elforduljanak a bűneiktől, és bízzanak Krisztusban,

– Hogy megismerjék Isten csodálatos szeretetét és kegyelmét,

– Hogy erős tanúságtevők legyenek, mikor hitre jutnak,

– Hogy kitartsanak a hitben, még akkor is, ha a kért válasz késik.

Imádkozzunk jövő héten, minden nap háromszor, három percig, három nem hívőért név szerint! Ez a 3×3-as terv.

Chuck Lawless

chucklawless.com/2022/09/a-3-3-3-plan-to-pray-evangelistically-next-weekHa fontos neked mások megmenekülése

William MacDonald – A/5, 80 oldal

A keresztyén hívő egyik legnagyobb kiváltsága az, hogy Isten munkatársa lehet abban a fontos feladatban, amelyet a lelkeknek az Úr Jézus Krisztus számára történő megnyerése jelent. Az emberek által véghezvihető tettek közül kevésnek vannak ilyen messze ható következményei. A lélekmentő valóban befolyásolja az örökkévalóságot és örök jutalomban részesül.


Share this post