5 tévhit a pornóról

5 tévhit a pornóról

A pornó hazugságra épül

A pornó sátáni. Miért mondom ezt? Mert a pornó világa tele van hazugságokkal. A pornónak hazugságokra és tévhitekre van szüksége, hogy fennmaradjon. Jézus azt mondta a Sátánról: „…hazug, és a hazugság atyja” (Jn 8,44). A Sátán birodalmában hazugság hazugságra épül, új hazugságok fedik el a régi hazugságokat.

Nem meglepő tehát, hogy a pornó sokat ígér, de keveset ad – sőt nemcsak keveset, hanem épp az ellenkezőjét annak, amit ígér. Mostanra nem untuk már meg mindannyian, hogy manipulálnak bennünket? A reklámok hazudnak nekünk. A politikusok hazudnak nekünk. A pornó hazudik nekünk. Ez a világ összetöri a szívünket. De Jézus eljött, és az Ő országa meggyógyítja a szívünket. Lépjünk be az ellenállók közé! Isten kegyelméből szabaduljunk meg minden hazugságtól, kezdve azzal a csalással, ami a pornográfia!

Ez a világ összetöri a szívünket. De Jézus eljött, és az Ő országa meggyógyítja a szívünket.

1. tévhit: A pornó kielégít. Még fel is turbózza a szexualitásunkat.

Talán, egy rövid ideig. Állati szinten. De a keserű utóíz elkerülhetetlen. „A Sátán bedobja a csalit, de a horgot elrejti” – mondja a puritán prédikátor és író Thomas Brooks.

Miért taszít minket a pornó mindig a szégyen és a megbánás spiráljába? Mert Isten az Ő képmására, az Ő dicsőségére teremtett minket. És az Ő magasztos céljai ránk nézve magukban foglalják mindazt, amik vagyunk – igen, még a szexualitásunkat is. Tehát valahányszor az Ő ajándékát, a szexualitást ennél alacsonyabb célokra használjuk, például alávaló és kizsákmányoló célokra, nem csoda, ha csalódottnak, kimerültnek vagy elhasználtnak érezzük magunkat. Nem mintha létezne okosabb módszer a pornó használatára, mintha azt kifizetődővé lehetne tenni. Nem. A pornó annak bizonyul, ami mindig is volt: méreg – figyelmeztető címke nélkül. A Biblia viszont nem véletlenül figyelmeztet minket: „Tudjátok meg, hogy utolér benneteket vétketek büntetése” (4Móz 32,23). Változtassunk tehát, tárjuk fel a bűneinket, ezeket a nyomorult bukásokat! Kezdjünk új életet!

2. tévhit: A pornó megszokott, sőt normális dolog. Akkor mi ez a nagy felhajtás?

Bizonyos értelemben ez a tévhit igaz. A pornó megszokott dolog. Valójában a pornó ott húzódik a kultúránk hátterében. Talán a „megszokott” nem is elég erős szó. Ennél erősebb kifejezésre van szükségünk, mint például a mindent átható. A szexualizált képek folyamatosan felbukkannak itt, ott és mindenhol. Szóval a pornó megszokott? Az biztos. De ettől még normálisnak tekinthető?

Van itt valami, amit meg kell értenünk a világgal kapcsolatban, amelyben élünk. A világ éppen azért olyan, amilyen, mert az abnormálist normálisnak érezzük. Ez egy olyan világ, ahol a rosszat jónak és a jót rossznak nevezzük, ahol a sötétséget világosságnak és a világosságot sötétségnek, ahol a keserűt édesnek és az édeset keserűnek (Ézs 5,20). És ha elég sokan csatlakoznak ehhez az elgondoláshoz, akkor az tényleg normálisnak tűnik. Újradefiniáljuk a valóságot, hogy támogassuk a vágyainkat – ami őrület. És nem számít, ha az egész emberiség csatlakozik is ehhez a játékhoz. Nem a számok határozzák meg az igazságot. Hanem Isten határozza meg (Róm 3,4).

A világ éppen azért olyan, amilyen, mert az abnormálist normálisnak érezzük.

A pornó nemcsak nem normális; még csak nem is emberi. És biztos, hogy nem csodálatos. Isten viszont nem kevesebbre teremtett minket, mint hogy csodálatosak legyünk. Miért érnénk be valami olyan furcsa, bizarr és visszataszító dologgal, mint a pornó? Ha hozzáférést biztosítunk neki a lelkünkhöz, mélyen legbelül átformál minket. De ha elfogadjuk Istentől az igazságot, mellyel őszintén úgy látjuk a valóságot, ahogy van, Ő segít nekünk, hogy a pornóból visszameneküljünk Őhozzá. Ő örömmel megszenteli a bűnösöket, akik elfordultak korábbi őrült téveszméiktől.

3. tévhit: A pornó nem árt senkinek. Csak egy ártalmatlan figyelemelterelés egy igencsak stresszes életben. Hiszen mindenki megérdemel egy kis pihenőt.

Két gondolat erről a tévhitről. Az első: ez több mint tévhit. Ez szemenszedett hazugság. Az igazság az, hogy ahová a pornó beteszi a lábát, ott felüti a fejét az emberkereskedelem, az erőszak, a lealacsonyítás, ott megjelenik az emberi nyomorúság és a kimondhatatlan szenvedés. A pornó a modern kor rabszolga-kereskedelme.

A faji alapú rabszolgaság az 1863-as Függetlenségi Nyilatkozatig törvényes volt Amerikában. Ha most visszatekintünk erre a nemzeti szintű, szégyennel teli időszakra, három embertípust látunk a keresztyének között. Az egyik: az aktív résztvevők. Egyes keresztyének akkoriban rabszolgákkal kereskedtek. Ma sajnálkozunk miattuk, és azon tűnődünk, hogy vajon mi a csudát gondolhattak. A második: a passzív szemlélők. Ezek a keresztyének nem vettek részt a dologban. Csak vonogatták a vállukat, és azt mondták magukban: „Hát, előfordul az ilyesmi”. Visszatekintve csodálkozunk azon, hogy miért nem álltak ki az igazság mellett. A harmadik: az aktív felszabadítók. Ezek a keresztyének ellenezték a rabszolgaságot, dolgoztak, imádkoztak, és a nyakukat tették kockára az emberek felszabadításáért. Mi pedig ma örvendezünk miattuk, és hálát adunk értük Istennek.

És ránk vajon hogyan fognak visszatekinteni a későbbi generációk? Vajon ma felszabadítjuk az embereket az igazságtalanság mozgatórugója, a pornóipar alól? Ki lehetne éheztetni ma is ezt a nyomorult szörnyeteget. Fel lehetne szabadítani mai is a férfiakat és a nőket. De akarjuk-e? Ha a válaszunk nem, akkor valljuk be őszintén, hogy egyetértünk a múlt rabszolgakereskedőivel. Az ő oldalukon állunk. Ismerjük be! De egyáltalán nem kell idáig merészkednünk! Most van itt a mi Istentől kapott pillanatunk a történelemben, hogy kiálljunk élő bizonyítékként amellett, hogy Jézus a Szabadító – és mi is szabadítók lehetünk az Ő érdeméért!

A második: többre teremtettünk, mint kényelmes, lomha menekülésre. Amikor elfáradunk, kimerültek és stresszesek vagyunk, olyankor jó ötlet egy kis pihenés – ez egyértelmű. De mindig emlékezzünk arra, hogy arra teremtettünk, hogy kemény kitartással katonáskodjunk. Mi, keresztyének nehézséget eszünk reggelire! A Biblia erre a bátor kiváltságra hívott el minket: „Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája” (2Tim 2,3). Őérte folytatjuk örömmel, és megyünk előre rendületlenül. Az Ő oldalán állunk, a győztes oldalon! Lesz elég időnk és energiánk a nagy ünneplésre, miután elnyertük a végső győzelmet örökre. Addig is, soha ne sajnáljuk magunkat, mintha a Jézusért való élet olyan dolog lenne, amit meg kell úszni valahogy. Szó sincs róla! Ő szeret minket, és kész mindenre. Mi is szeretjük Őt, és nekünk is késznek kell lennünk mindenre. Micsoda kiváltság!

4. tévhit: A pornónak nincs mély vagy tartós hatása. Bármikor abba lehet hagyni. A mi kezünkben van az irányítás.

Ez a tévhit azt sugallja: „Még a pornófogyasztást is be lehet előre tervezni. Tartóztasd meg magad azokban az időszakokban, amikor a legjobb formádat kell hoznod Krisztusért, a családodért vagy bármi másért! Majd miután egy ideig jól helyt álltál, újra belevetheted magad – nem probléma.” A bűn tényleg ennyire könnyű lenne, és a szabadságunk csupán alku tárgya?

A szexet Isten jósága és bölcsessége arra teremtette, hogy a személyes önátadás és a folyamatos sebezhetőség élménye legyen.

Jézus azt mondta: „…aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája” (Jn 8,34). Ha van az életünknek olyan területe, ahol tapasztaljuk ennek a rabszolgaságnak a fájdalmas szorítását, az a szexualitásunk. Miért? Mert Isten a szexualitásunkat úgy teremtette, hogy mágneses erő legyen férj és feleség között, amely újra és újra egymáshoz vonzza őket. A szexet Isten jósága és bölcsessége arra teremtette, hogy a személyes önátadás és a folyamatos sebezhetőség élménye legyen. Ám amikor szexuális vágyainkat bűnös célokra ajánljuk fel, kiderül, hogy a kontroll elvesztése megalázó rabszolgaságot teremt ott, ahová Isten magával ragadó vonzalmat szánt. Amit Isten a mély összetartozásra tervezett, az kényszeres, önpusztító elszigeteltséggé torzul.

5. tévhit: Nem azt akarja Isten, hogy boldogok legyünk, és csak éljük az életünket?

Isten morális lény. Ő tett bennünket is morális lényekké. Micsoda nevetséges elképzelés hát azt gondolni: „Nem azt akarja Isten, hogy mindannyian boldogok legyünk?” Hogyan tisztelhetnénk, sőt imádhatnánk azt, akiről úgy tartják, hogy ezt tanítja nekünk? Ez a tévhit nem igényel különösebb cáfolatot. Mindössze annyit kell tennünk, hogy feltekintünk a keresztre, és meglátjuk, hogy Ő ott szenvedett a bűneinkért, beleértve azt a bűnt is, hogy ilyen felületes és semmitmondó szlogenekkel kisebbítjük Istent és magunkat.

Ezt a bejegyzést azzal kezdtem, hogy a pornó a Sátán hazugságokból szőtt hálója. Egy másik megjegyzéssel fejezem be. Te az élő Isten képmása vagy, az Ő dicsőséges céljára teremtettél (1Móz 1,26-28). Nem kell, hogy a pornó megkötözzön téged. Az, aki teremtett, újjá tud teremteni téged, mint olyan embert, aki megáll, tisztességben jár, és felemel másokat. Miért ismételnéd meg az elmúlt év bukásait? Kegyelmes Megváltód szabadságot kínál neked ebben az új évben. Miért ne élnél vele?

Ray Ortlund

www.crossway.org/articles/5-myths-about-porn

Ray Ortlund a Renewal Ministries elnöke, az Immanuel Church Nashville fő lelkipásztora, és az Észak-Amerikai Anglikán Egyház egyházteológusa. Számos könyv szerzője, többek között a Hirdesd az igét című sorozat Ézsaiás, valamint a Példabeszédek könyvéről szóló részeinek, illetve a Házasság és az evangélium misztériuma című könyv írója is. Emellett az ESV Study Bible (ESV Tanulmányozó Biblia) munkatársa. Ray és felesége, Jani ötven éve házasok.A tisztaságért folytatott harc

James M. Cecy – A/5, 248 oldal

Ez a könyv gyakorlatias útmutató a mai világban való tiszta élethez. Készüljünk fel a tisztaságért folytatott háború megnyerésére! Dr. Cecy a Szentírást, más keresztyén forrásokat és négy évtizedes szolgálatának tapasztalatait használja, hogy segítségünkre legyen.


Share this post