A feltámadás lehetetlen – mégis megtörtént!

A feltámadás lehetetlen – mégis megtörtént!

A feltámadás lehetetlen! Talán épp ez a legfőbb ellenvetésed a keresztyénség üzenetével szemben.

Az embereknek nem szokása visszatérni a halálból!

Értem, hogy miért mondod ezt.

Én is láttam már a szeretteim élettelen testét a haláluk és temetésük közötti napokban.

Orvosként ápoltam haldokló embereket, és számos alkalommal kellett megállapítanom a halál beálltát.

Lelkipásztorként pedig temettem embereket és adtam át holtakat a sírnak.

Tisztában vagyok vele, hogy ha egy test valóban halott, a tudománynak nem áll módjában visszahozni az életbe. Igazából, mint minden más ebben az univerzumban, elkezd lebomlani, ahogy a tudomány is állítja.

A dolgok természetes menete szerint nem történik és nem is történhet meg olyan, hogy valaki feltámad. Ha tehát azt hallanám, hogy valaki állítólag visszatért a halálból, valószínűleg elutasítanám a dolgot mint álhírt vagy fantazmagóriát.

Mégis hiszem, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. De ebben az esetben nem valami kísértetszerű jelenésről vagy hallucinációról van szó, hanem egy élő, lélegző testről.

Most akkor ezzel kidobtam az ablakon minden tudásomat? Hát nem bizonyítja a tudomány, hogy csodák nem történhetnek?

A dolgok természetes menete szerint nem történik és nem is történhet meg olyan, hogy valaki feltámad. Mégis hiszem, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból.

Nem! A tudomány nem cáfolja és nem is cáfolhatja a csodák lehetőségét. A tudomány nem mondja meg, hogy mi lehetséges. Csak azt próbálja megmagyarázni, amit a természetben megfigyelünk. És ezt nagyon is hatékonyan teszi. De a tudomány csak fizikai dolgokról tud beszámolni. Azt nem tudja megmondani, hogy léteznek-e nem fizikai dolgok, mint például Isten vagy az emberi lélek. Meg tudja mondani, ha egy test halott, de azt nem tudja megmondani, hogy hová tűnt maga a személy az „üres burokból”. Valójában úgy gondolom, hogy a természet és a tapasztalataink is önmagukon túlmutatva egy Teremtőre engednek következtetni. Miért működne a tudomány, ha nem terveztek rendet a természetben, vagy olyan agyat, amely képes megérteni azt?

A tudomány azonban nem képes megmondani, hogy lehetségesek-e csodák, vagy megtörténtek-e, mert csak azt tudja tanulmányozni, ami a természetben rendszeresen megtörténik. Definíció szerint a csodák olyan események, melyek nem történnek rendszeresen, általában nem kiszámíthatóak, és kísérletekkel nem vizsgálhatóak. Ha Isten, a természet Teremtője létezik, akkor bizonyára képes természetfeletti dolgokat tenni a természeti törvényeken túl, amennyiben Ő úgy dönt.

A tudomány tehát nem cáfolja és nem is cáfolhatja Isten létezését vagy a csodák lehetőségét.

A tudomány nem cáfolja és nem is cáfolhatja Jézus feltámadását. Nem áll módunkban visszamenni egy időgéppel és megfigyelni, hogy mi történt. Nem tudunk kísérleteket sem végezni annak érdekében, hogy kiderítsük, feltámadhatott-e, mert nem tudjuk újraalkotni Jézus életének és halálának körülményeit, és nem tudjuk befolyásolni Isten cselekedeteit sem. Ha el akarjuk dönteni, hogy Jézus feltámadt-e, a tudomány nem lesz segítségünkre, viszont a bibliai szemtanúk beszámolói igen.

Az említett beszámolók szerint Jézus azt állította, hogy feltárja az igazságot a nem fizikai valóságról. Azt állította, hogy Istentől jött, hogy egy Istennel, és hogy képes minket Istenhez vezetni. Ezek a beszámolók arról is szólnak, hogy Jézus olyan csodákat tett, amelyek az akkori embereket éppúgy lenyűgözték, mint ahogy minket is – természetfeletti tetteket a természetben, amelyek természet feletti isteni hatalomról tanúskodtak.

Csodái tehát természetfelettiek voltak. Túlmutattak azon, ami természetes módon történik, de nem változtatták meg alapvetően a természetet. Még amikor Jézus visszahozta barátját, Lázárt a halálból, akkor is csak ideiglenesen fordította meg a romlást és a halált. Lázár lelke visszatért a helyreállított testbe, de a természetnek a tudomány által leírt általános szabályai továbbra is működtek. Tehát Lázár végül ismét meghalt, és a teste újból bomlásnak indult.

Jézus feltámadása azonban sokkal jelentősebb csoda volt. Isten nem egyszerűen átmenetileg írta felül a természetet, amikor feltámasztotta Jézust. Jézus feltámadt teste fizikai test volt, de nem volt alávetve a természet megszokott működésének. A testét meg lehetett érinteni, tudott ételt fogyasztani, de nem halhatott meg újra, és nem indult bomlásnak. Ő azóta is ebben a testben él a természeti világon kívül, és egy nap ebben a testben is fog visszatérni.

A keresztyének hisznek abban, hogy Jézus feltámadása egy új teremtés kezdete volt, amely mentes a természet romlásától. Egy új teremtés, amely akkor lesz teljes, amikor Ő visszatér. Ha ez valóban megtörtént, akkor a legnagyobb kérdés, amivel most szembe kell néznünk, hogy hogyan lehetünk részesei ennek az új teremtésnek. Jézus azt mondta, hogy csak oly módon, ha bízunk Benne – Őbenne, aki meghalt, hogy megszabadítson minket a bűntől és a haláltól. Megígérte, hogy akik hisznek Benne, azok hozzá hasonlóan feltámadnak az örök életre az új teremtésben, amikor Ő visszatér.

A természetben nem lehetséges feltámadás, ahogy azt a tudomány is megerősíti. De lehetséges Isten természetfeletti ereje által, aki a természetet teremtette, aki uralkodik felette, és aki Fiának a halálból való feltámadásával új teremtést kezdett. Jézus feltámadt, és mi is feltámadhatunk, ha bízunk Benne.

Paul Coulter

Paul Coulter az Észak-Írországban él kínai-maláj feleségével, Gar-Linggel és két tizenéves gyermekükkel. A Living Leadership egyik vezetője, amely az Egyesült Királyságban és Írországban a vezetőket és családjaikat képzéssel, mentorálással és pásztori támogatással segíti. Emellett igazgatója a Keresztyénség a Társadalomban Központnak (www.christianityinsociety.org), amely evangelizációk, valamint etikai és apologetikai képzés révén igyekszik összekapcsolni Krisztust a mai kultúrával. Paul két könyv és számos cikk szerzője. Rendszeresen beszél és ír a vezetésről, a pásztorolásról, a keresztyén gondolkodásról és a kortárs kultúráról. Az Európai Evangéliumi Vezetői Fórumon (ELF) az apologetika műhely egyik vezetője.

www.paulcoulter.net/post/resurrection-isn-t-possible-but-it-happenedFenséges rögeszme – Miért nagy(szerű) Jézus?

David Robertson – 124×183 mm, 216 oldal

„Kitűnő, beszélgetős bevezetést nyújt a keresztyénségbe nem hívőknek és nemrég keresztyénné lett embereknek, akik Jézussal, a Bibliával és a keresztyén Gyülekezettel kapcsolatos kérdésekkel küszködnek. Robertson ragyogóan ad választ az ateisták ellenvetéseire, és kifejti, miért Jézus a fenséges rögeszme emberek százmillióinak életében.”
Jon Bloom


Share this post