A jó házasság motorja

A jó házasság motorja

„Akarom” – ennek a szónak a kimondásával örökre megváltozott az életem. Hideg, de napos decemberi délután volt. Körülbelül 200 családtag és barát mosolygott körülöttünk, amikor a lelkipásztor, aki a szellemi mentorom volt, feltette a kérdést: elfogadom-e Melanie-t törvényes feleségemül.

Még mindig emlékszem rá, ahogy ott álltam öltönyben, izgatottabb voltam, mint életemben valaha, és valami egészen ritka érzés fogott el: nyugodt idegesség. Nyugodt voltam, amikor belenéztem menyasszonyom ragyogó szemébe. De ideges voltam, mert tudtam, hogy valami nálam sokkal nagyobb dologba kezdek bele. Tudtam, hogy az életem soha többé nem lesz már olyan, mint azelőtt. Ám nyugodt idegességem izgatott örömmé változott, amikor Melanie széles mosollyal rám nézett, és ő is kimondta ezt a súlyos szót.

Férj és feleség lettünk.

Amit akkor még nem tudtam megfogalmazni, de azóta napról napra megélek, az a vágy, hogy a házasságunk képe legyen az evangéliumnak, de egyben az evangélium legyen a kapcsolatunkat támogató valóság. Azt akartam, hogy a házasságunk mások számára is rámutasson az evangéliumra, de azt is tudtam, hogy szükségünk van egy rajtunk kívül álló erőre, amely hosszú távon megtart bennünket a szeretet szövetségében.

Amire szükségem volt, és továbbra is szükségem van, amire neked is szükséged van: az evangélium, amit a házasság mutat be. A házasság az evangélium kiábrázolásaként is értelmezhető, melyet az Isten mindenható ereje tart fenn.

Az evangélium szemlélése

Isten hihetetlen dinamikát teremtett az evangélium és a házasság között. Az evangélium arra adatott, hogy figyeljük és gyakoroljuk az életünkben. Ahogy ezt a hihetetlen „festményt” szemléljük, csodálatos dolog történik. A házasságunk kezd maga is képpé válni, amely az evangéliumot tükrözi mások felé.

Ez a kölcsönhatás az evangélium és a házasság között az egyik oka annak, hogy az Efézus 5,22-33-ban Pál apostol egyszerre szól – párhuzamosan – a házasságról és az evangéliumról. E kettő kezdettől fogva összefonódik.

Akkor tudunk növekedni a házasságunkban, ha Jézusnak a menyasszonya iránti szeretetére tekintünk.

Először is Jézusra kell néznünk – arra, ahogyan Isten szeret minket a velünk kötött szövetségben –, mielőtt megosztanánk ezt a fajta szeretetet a házastársunkkal. Mivel tehát az evangélium egyik aspektusa, hogy lenyűgöző képe a házassági kapcsolatnak, akkor tudunk növekedni a házasságunkban, ha Jézusnak a menyasszonya iránti szeretetére tekintünk.

Ezt szoktam az evangélium szemlélésének nevezni, mely segít jobban megérteni az igazi szereteten alapuló szövetség mibenlétét – annak fényében, amit Jézus tett értünk, szemlélve az evangéliumot annak teljes összetettségében. Minden házas embernek el kellene gondolkodnia az alábbi kérdéseken: Konkrétan hogyan szereti Jézus a Gyülekezetet? Miben áll az Ő egyedülálló szeretete a Gyülekezet iránt?

Az evangélium tükörképe

Azt is látnunk kell, hogy a házasság hogyan képezi le az evangéliumot. Ezt nevezem az evangélium tükörképének. A tükörkép nem a valóság, de annak képmása. A tükör lehet fényes és tiszta, de lehet elmosódott és piszkos is. De a tükörkép mindig a valóságot mutatja, ahogyan a házasságunk is Isten az Ő népével kötött szövetségi kapcsolatára mutat. Ezért rendszeresen meg kell vizsgálnunk, hogy milyen képet mutatunk a házasságunkban Jézusról.

Minden ősszel szembesülök a következő helyzettel. Családommal Vermont államban (USA) élünk. Amikor meglátok a környéken egy arany-narancssárga-vörös színben pompázó hegyet, megpróbálom lefotózni az okostelefonommal. A végeredmény még csak meg sem közelíti a színes lombok lenyűgöző látványát. Szükségem lenne egy igazi fényképezőgépre. Látom a kép szépséget, de a felszerelésem nem képes visszaadni azt.

Lehet, hogy te is így érzel, mint én az okostelefonommal kapcsolatban, amikor arra gondolsz, hogy megpróbálod visszatükrözni a házasságodban az evangéliumot. Látod annak szépségét, de nincs meg a szükséges felszerelésed hozzá, hogy pontosan visszaadd a képet. A probléma és a megoldás tehát egyértelmű: Jézusra van szükséged ahhoz, hogy Jézusra tudj mutatni!

Az evangélium a jó házasság motorja. Nézzünk tehát Jézusra, és amennyire csak lehet, nézzünk rá együtt!

Ha megpróbálod anélkül visszatükrözni Isten házasságra vonatkozó tervét, hogy Krisztusra támaszkodnál, az olyan lenne, mintha megpróbálnál 120 km/órával száguldani, miközben bömböl a rádió, folyamatosan jár az ablaktörlő, de közben nem állsz meg tankolni. Ha megpróbálnád úgy szeretni a házastársadat, ahogy Jézus szereti a Gyülekezetet, anélkül, hogy odafordulnál az evangéliumban rejlő erőforráshoz, a házasságodból nagyon gyorsan kifogyna a benzin. Sőt, olyan lenne, mintha motor nélkül próbálnál autót vezetni.

Azt vettem észre, hogy közvetlen összefüggés van a Jézussal való kapcsolatom és a feleségemmel való bánásmódom között. Amikor naponta olvasok az Igéből, és imádságban beszélgetek Krisztussal, hajlamos vagyok tisztábban tükrözni az Ő szeretetét a feleségem iránt. Amikor viszont takaréklángon van a hitéletem, akkor nagyon könnyen türelmetlenné, önzővé és gorombává válok.

Az evangélium a jó házasság motorja. Nézzünk tehát Jézusra, és amennyire csak lehet, nézzünk rá együtt!

Tim Counts

www.thegospelcoalition.org

Megtartott fogadalom

Roberson McQuilkin – 124x183mm, 72 oldal

Ez a könyv megindító bizonysága és jó példája a szeretetnek, amely akkor is összeköti a házastársakat, amikor egyikük az Alzheimer-kór hatására fokozatosan kirekesztődik a világból.

Share this post