Hat okom is van, amiért hiszek a mentorálásban

Hat ok, amiért hiszek a mentorálásban

Hat okom is van, amiért hiszek a mentorálásban

Hiszek a mentorálásban. Az irodámban számos diák képe látható, akiket az évek során mentoráltam. Mérhetetlenül hálás vagyok mindegyikükért.

De vajon miért fontos, hogy mentorálással tanítványokat neveljünk?

1. Mert ez a biblikus megközelítés. Ha ugyanis az Úr Jézus és Pál ezen a módon tette tanítvánnyá az embereket, hogyan is követhetnénk más mintát? Az, hogy idősebb férfiak és nők tanítják a fiatalabb generációt, nem választható alternatíva a gyülekezet számára (Tit 2,1-8).

Ha az Úr Jézus és Pál ezen a módon tette tanítvánnyá az embereket, hogyan is követhetnénk más mintát?

2. Mert a megélt keresztyén tanítás megerősíti az Ige igazságát. Azt a tanítványt, aki látja, hogy mentora személyes evangelizációt végez, nagyobb valószínűséggel ragadja meg ez a tűz. A válságos időkben tanúsított hit követendő példává válik a tanítvány számára, amelyet utánozhat. Egyszerűen fogalmazva az élet „osztálytermében” látjuk a legjobban, hogyan is néz ki az Ige „működés közben”.

3. Mert a tanítványok mentorálása megköveteli, hogy a mentor védekezzen az Ellenség támadásaival szemben. Az elkötelezett tanítók célkeresztet viselnek a hátukon a Sátán számára. Tudva azonban, hogy cselekedeteik a hívők második generációjára is hatással vannak, a tanítványokat nevelő mentorok erősen állnak az Ellenséggel szemben.

4. Mert az erős mentor-tanítvány kapcsolat biztonságos helyet nyújt a kudarcok feldolgozásához. A bűnvallás jó dolog, mert az Ellenség sötétségéből a fényre hozza a bűneinket – ahol megbánás és megbocsátás által megtanulhatjuk kezelni a rosszat. A jó mentor példát mutat arra, milyen a szent élet, ugyanerre hívja tanítványait is, e mércének megfelelően számonkéri őket, és megbocsátást kínál, ha kudarcot vallanak.

5. Mert a mentorálás segít kinevelni a vezetők következő generációját. Az a tapasztalatom, hogy a fiatalok mentorokat keresnek – és vonzódnak is hozzájuk. Egyúttal az, hogy valaki mentorálja őket, bátorságot ad nekik, hogy kibontakoztassák szárnyaikat, kipróbálják képességeiket, és felkészüljenek a vezetésre.

6. Mert a mentorálás lehetővé teszi mind a mentor, mind a mentorált számára, hogy a mentori kapcsolat által mindketten fejlődjenek. Ha például a mentor és a mentorált különböző generációkból származik, generációkat áthidaló kapcsolatuk előnyös lehet a gyülekezet számára is, ha korábban még nem alakultak ki ilyen jellegű kapcsolatok. Az ilyen típusú lelki-szellemi barátságok kialakítása pozitív irányba mozdíthatja el a gyülekezetet.

Ez a fajta tanítványképzés természetesen sokba kerül – és gyakran kockázatos. Időbe telik. Sebezhetővé tesz. Mégis megéri a kockázatot.

Chuck Lawless

chucklawless.com/2023/07/why-mentoring-matters-and-info-about-a-doctoral-degree-with-a-mentoring-and-discipleship-emphasis

A Mentorálás sorozat következő cikke: Hogyan találjunk megfelelő mentort?Timóteus – Jézus Krisztus szolgája

Timóteus – Jézus Krisztus szolgája

Georges André – 124x183mm, 64 oldal

Timóteus szép példája annak, hogyan hív el az Úr valakit, hogyan formálja, és teszi végül áldássá a hívők számára. Sokat tanulhatunk gyerek- és ifjúkorából, valamint Pál apostol mellett végzett szolgálatából. Sok mindenben eligazítanak bennünket azok a levelek is, amelyeket atyai barátja, Pál írt neki.


Share this post