Kérjük vissza a karácsonyi énekeket Isten dicsőítése számára!

Kérjük vissza a karácsonyi énekeket Isten dicsőítése számára!

Amikor feleségemmel, Julie-val a gyermekeinket neveltük, keményen és határozottan ragaszkodtunk hozzá, hogy a mi családunkban nincs karácsonyi zene hálaadásig. Valamilyen oknál fogva szívesen vártunk november negyedik csütörtökéig, hogy aztán olyan dalokra ébredjünk, amelyek beharangozták a karácsony időszakát a maga egyedi látványvilágával, illataival és hangjaival.

Ám idővel a karácsony hangjai egyre korábban érkeztek, nemcsak az otthonunkba, hanem a kultúránkba is. Már november elején Michael Bublé, Frank Sinatra és Mariah Carey számai kezdik betölteni a levegőt. Nincs még egy ünnep, amely ilyen kimerítő repertoárral büszkélkedhet. Klasszikus, folk, country, jazz, pop, tradicionális, rock, sőt még metál karácsonyi dal is van bőven. A Prédikátor 12,12 után szabadon, úgy tűnik, hogy nincs vége az új karácsonyi énekek írásának.

Ez talán azért van így, mert a karácsonyi énekek kellemes felüdülést jelentenek ebben a megfáradt világban, amelyben élünk. A zűrzavaros, kaotikus és kétségbeejtő idők közepette kifejezik a reményt, a békét és az örömöt, amelyre mindannyian vágyunk. Legyen szó az „All I Want for Christmas”, a „Little Drummer Boy”, a „The Christmas Song” vagy a „Joy to the World” című dalokról, ezek mind részei annak az ünnepi zenei kínálatnak, amely egy pillanatra megkönnyíti a terheinket és gondjainkat.

De nem minden karácsonyi dal egyforma. Különbség van azok között a dalok között, amelyek az ünnepi időszak érkezésére és azok között, amelyek a Megváltó érkezésére összpontosítanak. Tragédia, amikor mi, keresztyének nem vesszük észre ezt a különbséget, és anélkül, hogy tudatosulna bennünk, úgy találjuk, hogy nem érintenek meg minket az általunk énekelt igazságok.

Különbség van azok között a dalok között, amelyek az ünnepi időszak érkezésére és azok között, amelyek a Megváltó érkezésére összpontosítanak.

Hogyan biztosíthatjuk, hogy azok az énekek, amelyek Isten emberré válását ünneplik a mi megmentésünkre, továbbra is imádatra és dicsőítésre indítsanak bennünket? Íme néhány ötlet!

Tanulmányozzuk a megtestesülést

Hajlamosak vagyunk a karácsonyt a jászoljelenet kellékein keresztül szemlélni, ahol a hangsúly inkább a pásztorokon, az angyalokon és az állatokon van, mint azon, hogy mit is jelent mindez. J. I. Packer teológus azonban emlékeztet minket, hogy a szalmában fekvő újszülött kiléte az, amelyben „a keresztyén kinyilatkoztatás legmélyebb és legfelfoghatatlanabb mélységei rejlenek. (…) A képzelet nem talált ki annál fantasztikusabbat, mint a megtestesülés igazsága”. A karácsony az év egyetlen olyan időszaka, amikor nyugodtan szentelhetünk időt a történelem egyik legnagyobb eseményének felfedezésére: az örök Teremtő egy újszülött alakjában emberi formát öltött magára. Vagy ahogyan Charles Wesley egyszer megfogalmazta: „Istenünk megüresítette magát, és felfoghatatlan módon emberré lett.”

Az olyan könyvek, mint a Tetszett a Teljességnek, hogy benne lakjék [Pleased to Dwell] Peter Meadtől, a Krisztus személye [The Person of Christ] Stephen J. Wellumtól, az Isten megismerése [Knowing God] J. I. Packertől, vagy akár Szent Atanáz műve a megtestesülésről, friss impulzusokat adhatnak ahhoz, hogy hogyan dicsőíthetjük alázatban Isten Fiát. Az is jó, ha egyszerűen csak időt szánunk rá, hogy elolvassuk Lukács evangéliumának első két fejezetét, és újra rácsodálkozunk Isten tervének bonyolult részleteire, ahogyan elküldte a Megváltót.

Idézzük fel, hová vezet a karácsony

Pál apostol a galatai gyülekezethez írt levelében azt mondja: „De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk” (Gal 4,4-5). Krisztus eljövetele soha nem választható el attól a céltól, amiért jött: hogy megváltson minket. Ő azért született, hogy meghaljon. Megszoktuk, hogy Krisztus születését különálló eseményként kezeljük, elszakítva tökéletes életétől, helyettesítő halálától, győzedelmes feltámadásától és diadalmas visszatérésétől.

Krisztus eljövetele soha nem választható el attól a céltól, amiért jött: hogy megváltson minket.

De a karácsony nem önmagában áll. A bölcsőben fekvő újszülött „Jézuska” dicsősége abban áll, hogy ez vezetett a kereszten függő emberhez, Jézus Krisztushoz. Ahogy a „Mily gyermek ez?” című ének emlékeztet bennünket:

„Szög, lándzsa járja át,
S Ő tűri értünk a keresztfát.
Jöjj, dicsérd szent nevét,
A kisdedet, Mária Fiát.”

Vegyük észre a teológiai szempontból jó szövegű énekeket

És ezzel elérkeztünk a harmadik módszerhez, amellyel harcolhatunk az ellen, hogy eltompuljunk a karácsonyi énekek lenyűgöző igazságai iránt: olvassuk el az énekek szövegét. Egy dolog a karácsonyi énekekre úgy gondolni, mint az ünnep jelzőire; egészen más dolog, ha teológiai szempontból tekintünk rájuk. Korábban már mondtam, hogy nem minden karácsonyi dal egyforma. A „Deck the Halls” és a „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer” éneklése szórakoztató. Más énekek, mint például az Angyalok a mennyekben vagy a Csendes éj utalnak Krisztus születésére, de nem fejtik ki annak értelmét vagy jelentőségét. Az énekek egy másik csoportja azonban kibontja, hogy miért jött Jézus, és olyan szöveggel rendelkezik, amely táplálja a lelkünket, és Krisztus dicsőségére mutat (és amely gyakran nem egyezik a népszerű változatokkal).

Ő a Béke Hercege, Igazságnak Gyermeke.
Fényt hoz Ő és életet, Gyógyító reménységet.
Közénk jött, hogy megáldjon, A haláltól megváltson.
Feltámadást hoz nekünk, Benne újjászületünk.

Halld az angyalok karát! – Charles Wesley

Nem lesz több bűn és fájdalom,
Nem lesz több rút tövis.
Kiárasztja áldásait,
Az átok megszűnik,
Az átok megszűnik,
Immár az átok megszűnik.

Örvendj, világ – Isaac Watts

Ő, a Hatalmas nagy dolgot tett.
Testet öltött, legyőzte a halál fullánkját.
Összetörte a sötétséget és feloldotta szégyenünket.

Ő, a Hatalmas – Kate DeGraide, Rebecca Elliott

Bár most még gyermekként látjuk, Ő tölti be Atyja trónját.
Gyűljetek hozzá, minden nemzet; Akkor minden térd meghajol.

Angyalok a dicsőség birodalmából – James Montgomery

Az angyal szól: ne féljetek, Nem éget semmi tűz,
Ma megváltónk a földre szállt, Megszülte tiszta Szűz,
Ő megment minket, higgyetek, Száz ördögöt elűz.

Isten megáldjon, jó urak – ismeretlen szerző

Ezek a szövegek olyan örök igazságokat tartalmaznak, amelyek megvigasztalják lelkünket, megújítják hitünket, és elmélyítik odaadásunkat az alázatos Király iránt, akinek nevére egy napon az egész teremtés meghajol majd (Fil 2,9-10). Valójában az ilyen énekeket az év bármely szakában helyénvaló énekelni! És ahogy elkezdünk jobban odafigyelni az általuk közölt igazságokra, ne lepődjünk meg, ha a karácsonyhoz fűződő szentimentálisabb asszociációink kezdenek elhalványulni az Ő dicsőségének és kegyelmének fényében.

A gazdag teológiájú karácsonyi énekek iránti szeretetünk nem jelenti azt, hogy le kell néznünk azokat, akik élvezik a világi karácsonyi dalokat.

Ne legyünk ünneprontók

Még egy utolsó gondolat. A gazdag teológiájú karácsonyi énekek iránti szeretetünk nem jelenti azt, hogy le kell néznünk azokat, akik élvezik a világi karácsonyi dalokat. Nem vagyunk kedvesebbek Isten előtt attól, hogy karácsonykor csak Krisztusról szóló dalokat énekelünk. Nem baj, ha olyan dalokat is hallgatunk, és örömet találunk bennük, amelyek egyszerűen csak az együttlét örömét, a tél beköszöntét, az elvesztett szeretteink miatti szomorúságot vagy a háztetőn surranó Mikulást idézik fel. Ezek a dalok a kegyelem iránti közös vágyunkat fejezik ki, az öröm, a béke és a remény nyílt óhaját, amelyet csak a Megváltó megismerése hozhat.

Ha indíttatást érzünk, hogy lelkesen csatlakozzunk szomszédainkhoz, amikor a Csengőszó (Jingle Bells) című dalt éneklik, ez azt mutatja, hogy szeretnénk velük időt tölteni, osztozni örömükben és bánatukban, és végül elvezetni őket Ahhoz, aki megtanítja népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által (Lk 1,77) – ahogyan azt a jászolban született gyermek tette oly sok évvel ezelőtt.

Tehát miközben idén karácsonykor – és minden karácsonykor – éneklünk, legyenek a napjaink boldogak és örömteliek! De elsősorban azért legyen így, mert eljött a kígyó fejére taposó, halált legyőző, bűnök felett győzedelmeskedő, szégyent elfedő Megváltó.

Örvendj, világ!

Bob Kauflin

Bob Kauflin több mint harmincöt éves tapasztalattal rendelkező lelkész, dalszerző, író, zenei szolgálat vezetője. Tizenkét év lelkipásztorkodás után 1997-ben lett a Sovereign Grace Music igazgatója. A gyülekezeti dicsőítésről tanít a WorshipGod konferenciákon, szemináriumokon és a worshipmatters.com blogján keresztül. Jelenleg a Kentucky állambeli Louisville-ben lévő Sovereign Grace Church elöljárója. Feleségével, Julie-val hat gyermekük van, és egyre növekvő számú unokájuk.

www.crossway.org/articles/reclaiming-christmas-carols-for-our-worshipHirdetek nektek nagy örömet – 25 áhítatos adventi olvasmány

John Piper – 127×178 mm, 144 oldal, füles, aranyozott borító

Örömteli elmélkedés és türelmetlen várakozás jellemzi a karácsonyi időszakot, amikor a keresztyének világszerte a Megváltójuk eljövetelét ünneplik. A Hirdetek nektek nagy örömet című könyvben John Piper arra hívja az olvasókat, hogy az adventi időszakban újra az Úr Jézusra összpontosítsák figyelmüket.


Share this post