Mi segíthet a szolgálatban való kiégés ellen?

Mi segíthet a szolgálatban való kiégés ellen?

Vezetők nevelése – Bob Deffinbaugh sorozatának harmadik része

A csüggedés és a depresszió a legistenfélőbb embereket is sújthatja, ahogyan a Biblia egyik legnagyobb prófétáját is majdnem utolérte. Vezetők nevelése című sorozatának harmadik részében Bob Deffinbaugh a következő ellenszert javasolja: a megosztott vezetést.

Az első és a második részben arról volt szó, hogy a gyülekezeteknek igyekezniük kell előrelátó módon kinevelni a jövő vezetőit – nem olyanokat, akik csak a rivaldafényre vágynak, hanem valódi krisztusi szolgákat. Ebben a részben Bob Deffinbaugh Illés történetét (1Kir 17-19) vizsgálja meg, és két dolgot emel ki belőle: egyrészt, hogy Illést a vélt magányosság kétségbeesésbe vitte, másrészt, hogy Isten elsősorban azzal bátorította őt, hogy küldött egy munkatársat számára.

Illés lefelé tartó spirálja

Isten azért küldte el Illést, hogy ítéletet hirdessen Izrael ellen a gonosz Aháb király és Jezábel királynő uralkodása alatt. Ez a nagyszerű próféta is jól ismerte a depressziót, annak ellenére, hogy egyik csodát tette vagy tapasztalta meg a másik után: hollók táplálták, a sareptai özvegyasszony természetfeletti módon soha ki nem fogyó olajoskorsójának és lisztesfazekának köszönhetően jóllakott ő és az asszony a családjával együtt, feltámasztotta a halálból ugyanennek az özvegynek a fiát, és tanúja volt, ahogy Isten a víztől átázott oltáron meggyújtja az áldozatot a Baal prófétáival szemben – hogy csak néhányat említsünk.

Azt várnánk, hogy ilyen lélegzetelállító csodák után az ember megújult hittel és lendülettel halad tovább, de Illés esetében nem ez történt. Ehelyett e csodás események után azonnal a pusztába menekült Jezábel fenyegetései elől, és azért imádkozott, hogy Isten vegye el az életét.

A szolgálatban való kiégés járványa

Talán az elcsüggedésük ugyanabból az érzésből fakad, amit Illés is érzett: a mélységes egyedüllét érzéséből.

Téged is érint? Te is érezted már Illéshez hasonlóan a teljes kétségbeesést, annak ellenére, hogy megízlelted és láttad az Úr jóságát? Ha igen, akkor nem vagy egyedül. A Replenish nevű szervezet, amely a szellemi egészség fontosságát népszerűsíti a lelkészek és a szolgálati vezetők körében, egy felmérés során feltárta, hogy:

 • A lelkipásztorok 80%-a és házastársuk 85%-a elcsüggedtnek érzi magát.
 • A lelkészek 70%-a magányosnak érzi magát, és azt állítja, hogy nincs barátja, akiben megbízhatna.
 • A lelkészek 71%-a bevallotta, hogy rendszeresen küzd a kiégéssel és a depresszióval.
 • Havonta 1500 lelkész hagyja ott a szolgálatot az USA-ban.

Talán az elcsüggedésük ugyanabból az érzésből fakad, amit Illés is érzett: a mélységes egyedüllét érzéséből. Illés többször is panaszkodott: „Egyedül én maradtam meg” – annak ellenére, hogy abban az időben volt 7000 izraelita, aki nem hajolt meg a Baál előtt, és 100 próféta, akik elrejtőztek.

Az ellenszer: többes vezetés

Isten nem mondott le Illésről, és nem hagyta, hogy elsorvadjon a depresszióban. Ehelyett szolgált neki. Gondoskodott róla, kiküldte feladattal, és társat adott mellé. Isten azt mondta Illésnek, hogy nevezze ki Elizeust utódjának, akivel azután együtt szolgálták az Urat, amíg az Úr fel nem vitte Illést a mennybe.

A modern egyházi kultúrával ellentétben az Újszövetség soha nem ábrázolja a vezetőt úgy, mint „magányos farkast”, aki egymagában áll az alárendeltjeiből álló piramis csúcsán. A Biblia szinte mindig többes számban említi a véneket, még az olyan viszonylag kis gyülekezetekben is, mint a filippi gyülekezet. Maga Pál apostol is mindig egy csapattal végezte a szolgálatát, amelynek minden tagja a maga egyedi adottságaival járult hozzá az egészhez. A gyülekezetet soha nem arra szánták, hogy egy ember irányítsa; a többes vezetés mindig is Isten tervének része volt.

A gyülekezetet soha nem arra szánták, hogy egy ember irányítsa; a többes vezetés mindig is Isten tervének része volt.

Könnyű meglátni Isten bölcsességét, amikor megosztott vezetést javasol. Gyakorlati előnyei közé tartozik:

 • Jobb döntéshozatal a különféle adottságoknak és perspektíváknak köszönhetően.
 • Nagyobb hatékonyság a nyáj szolgálatában – sok kéz, hamar kész, tartja a mondás.
 • Kölcsönös bátorítás és elszámoltathatóság a vezetők között, ami erősíti a szellemi egészséget.
 • A szolgálat folytonossága megmarad – még ha az egyik vezetőt el is hívják egy másik lehetőség miatt, a többiek folytathatják a szolgálatot a távollétében.

Bob Deffinbaugh texasi gyülekezetében a többes vezetés sokféle formában jelenik meg:

 • Diakónusok segítik a vének szolgálatát, így kölcsönös a figyelem és az összetartás.
 • A kiscsoportokat legalább két képzett diakónus vezeti.
 • A szószéken sok férfitestvér osztozik, akikben megvan a tanítás ajándéka, és akik heti rendszerességgel összejárnak, hogy egy közös találkozó keretében fejlődjenek az igehirdetés területén.

Ha a gyülekezeted még nem gyakorolja a megosztott vezetést, angol nyelven megnézhetők a BiblicalEldership.com oldalon található alábbi források:

Bob Deffinbaugh

BiblicalEldership.com


Biblikus gyülekezetvezetés

Alexander Strauch – B5, 472 oldal

Ez a könyv egy merész felhívás saját gyülekezeti struktúránk átgondolására, és a gyülekezetvezetés egyszerű újszövetségi formájához való visszatérésre. Strauch évszázadok tradícióit vizsgálja felül, és rávilágít arra, hogy mit tanít a Biblia. Kezdve azzal, hogy bemutatja a gyülekezetvezetés négy fő szerepét (vezetés, táplálás, gondoskodás és védelem) feltárja a presbitérium működésének a jelentőségét, a szükséges jellemvonásokat, egymással való kapcsolatukat, stb.


Share this post