Miért hasonlította Pál a Szent Szellemmel teljes életet a részegséghez?

Miért hasonlította Pál a Szent Szellemmel teljes életet a részegséghez?

Több mint 22 éve dolgozom egyetemi hallgatók között, így gyakran bepillantást nyerhetek olyan fiatalok életébe, akiket a túlzott alkoholfogyasztás jellemez. A részegeskedő diákokkal való kapcsolattartás gyakorlatilag a munkaköri leírásom íratlan részét képezi, mióta elkezdtem a szolgálatomat.

Folyamatosan találkozom ezzel a jelenséggel, ahogy a diákok is, akikkel dolgozom. Ezért viszonylag könnyű elmagyarázni az egyetemen, hogy Pál apostol mit értett a Szellemmel való beteljesedés alatt, amikor azt szembeállította a részegséggel. Függetlenül azonban attól, hogy diák vagy-e, vagy ittál-e már egy korty alkoholt is életedben, ezt a képet érdemes megfigyelned.

A felszólítás így szól: „A bortól meg ne részegedjetek, mert abban züllöttség van, hanem teljesedjetek be Szellemmel” (Ef 5,18). Ha figyelmesen megvizsgáljuk, mit akar megmutatni Pál ezzel az ellentétpárral, akkor betekintést nyerhetünk a Szellemmel telt élet gyakran félreértett jelentésébe.

A részegség három tényezője

Amikor valaki józanságát hátrahagyva lerészegedik, három tényezőt látunk: döntést, irányítást és változást.

Az ember döntést hoz az alkoholfogyasztás mellett. És miközben ezt teszi, átadja az életének irányítását az alkohol befolyásának. Ennek következtében megváltozik a viselkedése, a beszéde, sőt a gondolatai is – amit Pál züllöttségnek, vagyis erkölcstelen élvhajhászásnak nevez.

Valószínűleg mindannyian láttuk már olyanok életét, akik az alkoholizálás uralmának hatása alatt álltak – általában nem valami szép látvány.

Teljetek meg Szellemmel!

Pál a 18. vers második felében egy éles fordulatot vesz: „hanem teljesedjetek be Szellemmel”.

Amikor meghozzuk a döntést, hogy alávetjük magunkat neki, és átadjuk neki az irányítást, akkor valóban megváltozunk.

Miért tenne ilyen összehasonlítást, ha nem azért, hogy segítsen megérteni, hogyan járhat egy hívő Isten Szellemének erejében? A Szent Szellem attól a pillanattól kezdve lakozik bennünk, hogy Jézus Krisztus megváltó munkája által, az Ő halála és feltámadása által megmenekülünk.

A keresztyén ember döntést hoz, hogy követi a Szent Szellemet. Amikor meghozza ezt a döntést, akkor az Ő uralmának, erejének és fennhatóságának engedi át az élete feletti irányítást. Ennek eredményeként az élete megváltozik Isten dicsőségére.

Így ahelyett, hogy a test cselekedetei hoznának gyümölcsöt az életében az erkölcstelen élvhajhászás következtében (Gal 5,19-21), olyan életet látunk, amelyet a Szellem gyümölcse jellemez: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom (Gal 5,22-23).

Megváltozott élet

Pál hasonlóan írt a galatáknak: „Szellem szerint járjatok” (Gal 5,16.25). Ez a gyülekezetnek adott parancs egyszerre a szakaszt bevezető útmutatás és azt lezáró buzdítás, kiemelve a Szellemmel teli élet gyakorlati jellegét az ismétlődő bátorítások közepette.

A Szellemmel telt élet tehát nem túlságosan bonyolult, vagy nem „különleges” keresztyéneknek van fenntartva, akiknek titkos ismereteik vannak a Szent Szellemről.

Sokkal inkább a Szentháromság harmadik személyének átadott élet. A Szellem megdicsőíti Jézust az életünkben, és olyan gyümölcsöt terem bennünk, amely rá és az Ő jóságára mutat. A Szellem feladata, hogy gyümölcsöt teremjen az életünkben, és amikor meghozzuk a döntést, hogy alávetjük magunkat neki, és átadjuk neki az irányítást, akkor valóban megváltozunk.

Shelby Abbott

www.thegospelcoalition.org


Irányváltás – a Krisztusban való új élet elkezdődik

Ralph Shallis – 11×18 cm, 168 oldal

Mi a célod? Mit akarsz elérni?
Egy kényelmes, könnyű átlagéletet, kikerülve a nehézségeket, de elszalasztva az életfontosságú dolgokat?
Vagy Isten megismerése után vágyódsz, egy izgalmas felfedezésekkel teli élet alatt és után?
Aki úgy véli, hogy a keresztyén élete unalmas, az itt most éppen az ellenkezőjéről fog meggyőződni.
Az irányváltás meghirdetve!


Share this post