Miért vittek a bölcsek aranyat, tömjént és mirhát?

Miért vittek a bölcsek aranyat, tömjént és mirhát

Miért vittek a bölcsek aranyat, tömjént és mirhát?

Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták Őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.

Máté 2,10-11

Isten nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből (Cselekedetek 17,25). A bölcsek nem segítségként vagy a szükségletek betöltése érdekében adták ajándékaikat. Egy királynak szégyenére válna, ha rászorulna külföldi látogatók királyi segélycsomagjára.

Nem is a megvesztegetés a céljuk ezeknek az ajándékoknak. Az 5Mózes 10,17 szerint Istent nem lehet megvesztegetni. Mit jelentenek hát ezek az ajándékok? Hogyan fejezik ki az imádatot?

A gazdag és különleges embereknek adott ajándékok az ajándékozónak azt a vágyát ábrázolják, hogy megmutassa, mennyire csodálatos az illető. Krisztusnak ajándékokat adni bizonyos értelemben olyan, mint a böjtölés – lemondunk valamiről, hogy megmutassuk: Krisztus értékesebb, mint az, amit nélkülözünk.

Nem a javaidért jöttem Hozzád, hanem Önmagadért.

Amikor ilyen ajándékot adunk Krisztusnak, akkor tulajdonképpen azt mondjuk: „Az öröm, melyre törekszem (figyeljük meg a Máté 2,10-et! »Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük«), nem annak reményéből fakad, hogy Veled üzletet kötve vagy alkudozva meggazdagodom. Nem a javaidért jöttem Hozzád, hanem Önmagadért. S most azzal mutatom meg ezt a vágyamat, hogy lemondok javakról annak reményében, hogy jobban gyönyörködhessek Benned. Amikor Neked adom azt, amire nincs szükséged, és amit élvezhetnék, akkor őszintébben és egyenesebben jelentem ki: »Te vagy a kincsem, nem ezek a dolgok.«”

Úgy látom ezt jelenti arannyal, tömjénnel és mirhával imádni Istent – vagy bármi mással, amit eszünkbe jut Istennek felajánlani.

Bárcsak Isten vágyakozást keltene bennünk Krisztus után! Bárcsak szívből mondhatnánk: „Úr Jézus, Te vagy a Messiás, Izráel Királya. Minden nép eljön majd, és leborul Előtted. Isten megmozgatja a világot annak érdekében, hogy imádjanak Téged. Ezért bármilyen ellenvetéssel találkozok is, örömmel Neked tulajdonítom a hatalmat és a méltóságot, s hozom ajándékaimat annak jeléül, hogy egyedül Te elégítheted meg a szívemet.”

John Piper

A cikk forrása a Hirdetek nektek nagy örömet – 25 áhítatos adventi olvasmány c. könyv.Hirdetek nektek nagy örömet

Hirdetek nektek nagy örömet – 25 áhítatos adventi olvasmány

John Piper – 127×178 mm, 144 oldal, füles, aranyozott borító

Örömteli elmélkedés és türelmetlen várakozás jellemzi a karácsonyi időszakot, amikor a keresztyének világszerte a Megváltójuk eljövetelét ünneplik. A Hirdetek nektek nagy örömet című könyvben John Piper arra hívja az olvasókat, hogy az adventi időszakban újra az Úr Jézusra összpontosítsák figyelmüket.


Share this post