Search Results - 2

János evangéliuma

Ebben a könyvben az olvasó 10-12 perces rádióban sugárzott igehirdetéseket olvashat korunk egyik legnagyobb igehirdetőjétől. Tartalmukat tekintve evangélizáló, Krisztushoz...

A világmegváltás hajnalpírja

A szerző megkísérli felvázolni az isteni üdvterv kifejlődésének évezredeken át tartó „zarándokútját”, a világ teremtésétől kezdve egészen Krisztusig, a...

A levegőbe fogtok beszélni

A szerző elemzi a nyelveken szólással kapcsolatos különböző álláspontokat, s közben hasonlóan jár el, mint a béreaiak: „kutatták az...

Jézus a mi sorsunk

Wilhelm Bush meg volt győződve arról, hogy a Jézus Krisztusról szóló „jó hír” – az evangélium – minden idők...

Az ősellenség

A keresztyén embernek győzelme érdekében fel kell vérteznie magát annyi ismerettel, aminek birtokában elmondhatjuk Pállal: „ismerjük az ő szándékait”...

Az Atya vonzása

A szerző előadássorozatát 1972-ben tartotta, azzal a szándékkal, hogy Isten Igéjének néhány igazságát különösen behatóan tárgyalja. Témái: megtérés, újjászületés,...

A keresztyén hit alapjai

A keresztyén hit alapkérdéseinek rövid magyarázatai, mint pl: az ihletett Szentírás, Jézus Krisztus Isten és ember, az engesztelés, a...