Szabadítsátok ki a szivárványt!

Szabadítsátok ki a szivárványt!

Ma reggel találkoztam az egyik barátommal egy kávéra. A beszélgetés során elmesélte, hogy a héten az egyik családtagja hazahozott egy ajándékkulcstartót egy rendezvényről, ahol az autizmusra kívánták felhívni a figyelmet. Amint a barátom meglátta a kulcstartót, kínos érzése támadt és elbizonytalanodott, hogy mit kezdjen a helyzettel. Miért? Mert a kulcstartó szivárványszínű volt.

A szivárvány gyönyörű

A szivárvány a természetben máshol nem látható élénk színek szokatlan mintázata.

A szivárvány a színek megjelenése a szürkeség után, a derűsebb égbolt reményének szimbóluma.

Szépsége, különlegessége és jelentősége miatt nem meglepő, hogy már régóta használják az emberek különböző ügyek szimbólumaként.

A szivárvány mint szimbólum

A legismertebb a jelenlegi kultúránkban természetesen az LMBTQIA[1] jogok ügye. A múlt héten a sajtóorgánumok arról kérdezték a világbajnokságon szereplő csapatok szövetségi kapitányait, hogy szembe mernek-e nézni a FIFA kilátásba helyezett szankcióival, ha a játékosaik szivárványos karszalagot viselnek. Arról is beszámoltak, hogy a nézőket arra kérték, hogy a világbajnokság stadionjaiba való belépéskor távolítsák el a szivárványos jelképeket. A nyugati nemzetek ragaszkodnak ehhez az ügyhöz, és a szivárványos zászló, amelyet először 1978-ban használtak ennek jelképeként, a legelismertebb szimbólummá vált.

A szivárvány azonban a történelem során más ügyeket is jelképezett.

Legutóbb az Egyesült Királyságban használták széles körben – különösen az ablakok belső oldalára ragasztott gyermekrajzok formájában – az NHS (Nemzeti Egészségügyi Ellátórendszer) támogatásának kifejezésére. A szivárvány a COVID-járványból való kilábalás reményévé és az egészségügyi dolgozók iránti hála jelképévé vált, akikre e remény forrásaként tekintettek.

Az NHS támogatja a szivárvány szimbólumként való használatát, de nem használja a szivárványos zászlót. Ezzel szemben a huszadik században három ügy is használta a szivárványos zászlót, mielőtt az 1970-es évek végén az LMBTQ-témában alkalmazni kezdték volna. 1921-től a szövetkezeti mozgalom, 1961-től a békemozgalom, 1973-tól pedig az Andokban élő őslakosok jogainak jelképe volt. A dél-amerikai törzsekkel való összekapcsolása egészen a 18. századig nyúlik vissza.

Ezen mozgalmak közül azonban egyik sem az első alkalom volt, amikor egy ügyet a szivárványos zászlóval jelöltek. Ez a kitüntetés ugyanis a protestáns reformáció Thomas Müntzerhez (1489-1525) köthető ágát illeti. Müntzer úgy vélte, hogy a bibliai igazságok újrafelfedezésének olyan társadalmi forradalomhoz kell vezetnie, amely mindenki számára egyenlőséget és igazságosságot hoz, és bírálta mind a római katolikus egyházat, mind Luther Márton követőit, amiért nem ezt a célt követik. Gyakran ábrázolják őt szivárványos zászlóval. Mozgalmának hatására indult el a németországi parasztháború, amely a lázadók vereségével és Müntzer elfogásával, megkínzásával és kivégzésével végződött.

Egyenlőség, igazságosság, béke, együttműködés, szabadság, remény, hála.

Hét nemes tulajdonság csokorba kötve, amely a szivárványszimbólum hét színének feleltethető meg.

Tekintettel erre a nemes jelentésre és a sokféle használatra, szomorú, hogy a szivárványt egyetlen ügy jelképeként így kisajátították.

Tekintettel erre a nemes jelentésre és a sokféle használatra, szomorú, hogy a szivárványt egyetlen ügy jelképeként így kisajátították. Vagy hogy azok, akik használják, olyan harciasak, hogy elítélik azokat, akik nem értenek egyet velük. Másrészt a zászlónak tulajdonított jelentések túlságosan széleskörűnek mondhatók ahhoz, hogy bármilyen ügy hasznos szimbólumává váljanak. Különösen haszontalannak tűnik, hogy a zászló uralkodó modernkori használata a szexuális etika egy bizonyos nézetének jóváhagyását célozza, ahelyett, hogy az emberek megkülönböztetéstől és visszaéléstől való védelmét szolgálná. Ez utóbbi olyan nemes ügy, amelyet mindenkinek el kellene fogadnia. Az előbbi vitatható.

A szivárvány csodálatos tulajdonságokról szól. Ha meglátunk egyet az égen, még éveink előrehaladtával is csodálatot és gyermeki örömöt tud kiváltani belőlünk. Kevés dolog van a természetben, amely ékesebben hirdeti e világ tündöklő szépségét, vagy erőteljesebben fejezi ki az emberi szív vágyakozását arra, hogy minden, ami nem szép benne, helyreálljon.

Ez nem véletlen, mert a szivárványnak mélyebb célja van, mint amit bármelyik emberi mozgalom megfogalmazott vele kapcsolatban. Különleges szerepe van a teremtésben, mivel a Teremtő egy céllal alkotta meg. Úgy alakította ki a fizika törvényeit, a fény és a víz tulajdonságait, hogy szivárvány jöjjön létre. Tette ezt annak a szövetségnek a jeleként, amelyet az özönvíz után kötött Noéval és minden élőlénnyel (1Mózes 9,12-17). A szivárvány Isten kegyelmére emlékeztet. Egy olyan világban, ahol a bűn jelenlétének és a halálnak, valamint ennek következményének számos jele van, látjuk a reménynek ezt a dicsőséges jelét. Az özönvíz Isten igazságos ítélete volt a bűnös emberiség felett. De Isten nem törölt el minket, és a szivárvány emlékeztet arra, hogy nem is teszi meg özönvíz által, amíg a föld fennáll.

Az 1Mózes 9-ben használt héber szó a szivárványra: az „ív” (ami régiesen íjat is jelent; angolul ’bow’, míg a szivárvány ’rainbow’). Ez ugyanaz a szó, mint amit a vadászok vagy harcosok által használt íjra használnak, amellyel nyilakat lőnek ki. Isten azt mondta Noénak, hogy felfeszítette ívét az égre. Ez arra utal, hogy Isten visszatartja ítéletét. Néhányan tovább mentek ennél, és rámutattak, hogy ez az íj nem a föld felé mutat lefelé, hanem felfelé, Isten szíve felé. Nem hiszem, hogy ezt megtaláljuk az 1Mózes 9 szövegében, de a Biblia történetének többi része egyértelműen azt mutatja, hogy Isten magára vette a bűneinkért járó büntetést, amikor Jézus a kereszten függött. A szövetség, amelyet a szivárvány szimbolizál, nem a megváltásról szól, de igazolja az élet értékét és Isten elkötelezettségét teremtménye iránt. Ez az elkötelezettség és az Ő szeretete vezette Őt az Ábrahámmal való szövetséghez – a megváltás nagy történetének kezdetéhez.

Mit jelent ez a keresztyének számára?

Nos, jól tesszük, ha észrevesszük, hogy Isten nemcsak az emberekkel kötött szövetséget, hanem minden teremtménnyel. Nekünk is úgy kell értékelnünk Isten világát, ahogyan Ő teszi, és jól kell gondoskodnunk róla. De emellett a szivárványnak különleges jelentősége van az emberek számára. Mi vagyunk az egyetlen teremtmény, amely képes megérteni a szivárvány jelentését és hálát adni érte Istennek. A szivárványnak számunkra szólnia kell mindazokról a tulajdonságokról, amelyekre az azt alkalmazó mozgalom vágyott: ezek az egyenlőség, igazságosság, béke, együttműködés, szabadság, remény, hála. De a szivárványnak arra is emlékeztetnie kell bennünket, hogy ezeket a tulajdonságokat csak úgy ismerhetjük és valósíthatjuk meg, ha tanulunk attól az Istentől, aki teremtett minket, és akinek jóindulata felettünk van.

Nem kell, hogy a szivárvány miatt kínos érzésünk legyen vagy elbizonytalanodjunk.

A keresztyének feltehetőleg nem fogják a szivárványt viselni, azt ábrázoló kulcstartót hordani vagy azzal díszített zászlókat lobogtatni. Ha így tennénk, nagy valószínűséggel félrevezetnénk az embereket az értékeinkkel kapcsolatban. De különleges örömöt fogunk találni, amikor szivárványt látunk az égen, és azt hiszem, nem rossz dolog, ha eszünkbe jut a valódi jelentése, valahányszor bármilyen zászlón meglátjuk. Nem kell, hogy a szivárvány miatt kínos érzésünk legyen vagy elbizonytalanodjunk. Örömöt kell adnia nekünk, és arra kell késztetnie bennünket, hogy ráébredjünk Isten nagyságára és jóságára.

Bármi legyen is a szivárványos zászlót lobogtatók szándéka, mi ismerjük ennek a szimbólumnak a valódi jelentését. Tudjuk, hogy Isten célja a szivárvánnyal volt mind közül a legelső és a legjobb.

Paul B Coulter

Paul Coulter az Észak-Írországban él kínai-maláj feleségével, Gar-Linggel és két tizenéves gyermekükkel. A Living Leadership egyik vezetője, amely az Egyesült Királyságban és Írországban a vezetőket és családjaikat képzéssel, mentorálással és pásztori támogatással segíti. Emellett igazgatója a Keresztyénség a Társadalomban Központnak (www.christianityinsociety.org), amely evangelizációk, valamint etikai és apologetikai képzés révén igyekszik összekapcsolni Krisztust a mai kultúrával. Paul két könyv és számos cikk szerzője. Rendszeresen beszél és ír a vezetésről, a pásztorolásról, a keresztyén gondolkodásról és a kortárs kultúráról. Az Európai Evangéliumi Vezetői Fórumon (ELF) az apologetika műhely egyik vezetője.

www.paulcoulter.net/post/redeeming-the-rainbow


[1] A szexuális másság összefoglalása egy terminusban. A betűszó feloldása: L mint lesbian ’leszbikus’, G mint gay ’meleg’, B mint bisexual ’biszexuális’, T mint transgendered/transsexual ’transznemű/transzszexuális’, Q mint questioning/queer ’kérdéses/fura’, I mint intersexual ’interszexuális’ (azaz olyan ember, aki biológiailag két nemű) és A mint ally/asexual ’barát/aszexuális’ (olyan ember, aki nem érez szexuális vonzalmat).A szivárvány nyomában – Út a veszteségen és gyászon át

Pablo Martinez és Ali Hull – 124x183mm, 248 oldal

A gyásszal szembesülve sokan összezavarodnak, akár segíteni próbálnak, akár személyesen mennek keresztül rajta. Ez a könyv felbecsülhetetlen értékű eszköz, mely segít megérteni a gyász összetett folyamatát. A benne szereplő személyes reflexiók tanulságosak, a szerkezete  következtében jól használható, a hangvétele tárgyilagos, de szelíd. Megfizethetetlen segítség a gyász folyamatainak megértéséhez, a gyászolók és az őket segíteni próbálók esetében egyaránt.
Wendy Virgo, előadó és író


Share this post