Szemteszt! Hogyan készülj 2023-ra?

Szemteszt! Hogyan készülj 2023-ra?

Salamon több ezer példabeszédet írt. Amikor tehát azt írja: „Minden féltve őrzött dolognál…” – arra érdemes odafigyelnünk. Mi lehet az Salamon szemszögéből, ami „minden féltve őrzött dolognál” értékesebb? A Példabeszédek 4,23-ban azt mondja: „Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” Ez az a hatalmas dolog. Salamon felismerte, hogy minden tevékenységünk irányítója a szívünk, de furcsa mód nem egyszerűen azt mondta: „irányítsd a szívedet”.  Ha képesek lennénk a legbelsőbb vágyainkat irányítani, akkor nem okozna gondot, hogy szent életet éljünk (vagy pl. sikeresek legyünk bármilyen más, általunk választott tevékenységben). Talán nagyon is hozzátartozik lényünk legmélyéhez, hogy a külső ingerekre reagálunk, és nem egyszerűen felelősségteljes, szabadon cselekvő személyek vagyunk, akik mindig azt választják, ami a legjobb. A Példabeszédek e szakaszának bölcs tanácsai rendkívül fontosak számunkra most, amikor belépünk az új évbe.

A Példabeszédek 4,20-27-ben Salamon arra buzdítja az olvasót, hogy figyeljen bölcs szavaira, hajtsa fülét mondásaira (20-21. v.). Hangsúlyozza a szív kritikus szerepét és annak megőrzésének szükségességét (23. v.). Arra buzdítja az olvasót, hogy óvakodjon a meggondolatlan beszédtől, vagy attól, hogy szeme félrevigye és letérítse az útról (24-27. v.). Mindenekelőtt a szívünket kell nekünk is megőriznünk 2023-ban. Úgy vélem, hogy ehhez jó kiindulópont lehet egy „imádságos szemvizsgálat”.

Arra gondoltam, hogy egy szemvizsgálathoz hasonlatos tábla segítségével számba veszem, hogy mi jut át a szememen, és mi befolyásolja a szívemet. Ez egy olyan olvasótábla, amelynek értéke -2-től 3-ig terjed.

Parttalan szórakozás: 0. szint?

Réges-régen amikor a szórakozásra gondoltunk, akkor az jelenthette azt, hogy néhány gyerek a főtéren játszik, vagy egy állatot, aki mulatságosan viselkedett. Mindazt, ami kiszakadást biztosított egy időre a megszokott keretek közül. Manapság már egész iparágak épülnek arra, hogy szórakoztatással lekössék a figyelmünket. A Facebook vagy az Instagram állandó pörgetése, macskákról szóló véletlenszerű YouTube-videók nézegetése, a CD-lejátszóba CD-vel céldobálást játszó férfiak, a profi sport legbizarrabb eseményei – a sor vég nélkül folytatható. Aztán ott vannak a videójátékok, a Twitter-üzenetek kiapadhatatlan folyamai stb. A figyelemelterelő szórakozás az elmúlt években kulturális étrendünk alapvető részévé vált.

A Biblia figyelmeztet bennünket az időpazarlásra, amely magában foglalhat olyan dolgokat is, amelyek önmagukban nem helytelenek.

Úgy gondolom, hogy indokolt lehet a tábla 0. szintjének tekinteni ezt, mivel önmagában erkölcsileg semleges az, ami leköti a figyelmünket. De ha minden tényezőt figyelembe veszünk, vajon tényleg létezik erkölcsi semlegesség? Lehet, hogy inkább becsapjuk magunkat, ha azt hisszük, hogy meg tudunk állni egy olyan világban, amely könyörtelenül távolodik Istentől? Talán jól tennénk, ha ezt a szórakozást a tábla -1. szintjének neveznénk. A Biblia figyelmeztet bennünket az időpazarlásra, amely magában foglalhat olyan dolgokat is, amelyek önmagukban nem helytelenek. Kultúránkban a figyelmet lekötő szórakozás heti átlagos fogyasztása megdöbbentő. Talán jobban belemerültünk, mint gondolnánk. Valljuk meg ezt, és imádságos szívvel távolodjunk el a -1. szinttől és az elvesztegetett idő miatti sajnálkozástól, miközben nekivágunk az új évnek! Tehát a figyelemelterelő szórakozás a -1. szint.

Szórakozás bűnös módon: -2. szint.

A fenti tevékenységek bármelyike könnyen átcsúszhat bűnös szórakozásba – amikor bűnös vágyaink kielégítését keressük abban, amit nézünk. A klasszikus példa erre a pornográfia, egy olyan iparág, amely sokkal könnyebben hozzáférhetővé tette a tartalmait, mint valaha. De még azok nélkül a dolgok nélkül is, amelyeket egy jó szűrő megállít a készülékünkön, beleeshetünk a nem pornográf tartalmak mértéktelen habzsolásába. Talán úgy gondolunk rájuk, mint a testi vágy egy szentebb fajtájára, amely nem támaszkodik nyíltan provokatív anyagokra – a közösségi médiában, tévéműsorokban, filmekben stb. Aztán ott van az irigykedő „kirakatnézegetés”, vagy annak kényszeres követése, hogy mit viselnek és mit vezetnek a gazdag és a híres emberek. A bálványimádásnak nagyon sok mai formája van. „Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat!” (Zsolt 139,23) – kérjük imában Istent, hogy mutassa meg, mely pontokon fordult át a szórakozásunk valami olyanba, ami még az időpocsékolásnál is károsabb.

Kérjük imában Istent, hogy mutassa meg, mely pontokon fordult át a szórakozásunk valami olyanba, ami még az időpocsékolásnál is károsabb

Térjünk vissza a tábla pozitív felére!

Tudatos szórakozás: 1. szint.

A szórakoztatóiparnak vannak törvényes felhasználási módjai. Imádsággal kell értékelnünk ezeket, hogy ne tudjon beszippantani minket mindaz, amire a világunk kényszeríteni akar. Azonban van helye annak, hogy egy tévéműsor felüdítő legyen számunkra, egy kedvenc film pihentető, egy közös focimeccs társasági esemény, egy jó könyv hasznos és magával ragadó stb. Míg a -2. és -1. szintek bűntudatot, szégyent, kiégést, frusztrációt és ürességet hagynak bennünk, addig az 1. szint, a tudatos szórakozás jót tehet nekünk.

Tájékozottság: 2. szint.

A régi időkben olyan formában találkoztunk ezzel, mint amikor pl. meghallgattuk egy barátunk útibeszámolóját, elolvastuk az újságot reggeli közben, vagy megnéztünk egy hasznos dokumentumfilmet a tévében. Az információhoz való hozzáférés ritka lehetőség volt, ami miatt annak jelentősége is felértékelődött. Mára azonban megváltozott a helyzet. Folyamatosan bombáznak bennünket információkkal. Hasznos lehet egy jól megválasztott híroldalra való előfizetés, a „követett” Twitter-fiókok megválogatása, néhány hasznos YouTube-csatornára vagy blogok válogatott csoportjára való feliratkozás stb. Úgy tűnik, a kulcs a tervezés, és nem a céltalan pörgetés, különben ismét az 1. szinten, a tudatos szórakozásnál, vagy ami még valószínűbb, a -1. szinten, a parttalan szórakozásnál, még rosszabb esetben a -2. szinten, a bűnös szórakozásnál kötünk ki.

Folyamatosan bombáznak minket azzal a csábítással, hogy órákat pazaroljunk el a -2., -1., 1. és 2. szinten. Ahogy fokozatosan hozzászoktunk a technológiához, a közösségi médiához, és függővé váltunk tőlük, talán kezdjük azt hinni, hogy a mentális egészségünk, tudásunk és szellemi életünk valahol a -1., 1. és 2. szinten található. Talán még azt is gondoljuk, hogy a szolgálatunkat az 1. és különösen a 2. szint segíteni és építeni fogja. De ne feledjük, hogy van még egy szint.

Gazdagság: a 3. szint.

Ez a szint más, mint a többi. Régen a Könyvvel (Bibliával) vagy jó könyvekkel töltött idő kézenfekvő lehetőség volt egy viszonylag korlátozott alternatívákkal rendelkező világban. A tartalmas könyvek olvasásának jelentősége különösen nagy volt egy komoly gondolkodású keresztyén számára, és még inkább az Ige szolgája számára. Manapság ez könnyen elvész. A romlottság, a figyelem szétaprózódása, a szórakozás és az információ áradatában élünk. De még ha el is kerüljük ennek az áradatnak a legrosszabb részét, akkor is minőségi különbség van a képernyő általi tájékozódás és egy könyv által való gazdagodás között. Én személy szerint úgy találom, hogy még ha ugyanazt a szerzőt is olvasom egy blogon, az kevésbé tesz jót a lelkemnek, mintha a könyve olvasásával tölteném az időt – csak én vagyok így?

Különbség van a képernyő általi tájékozódás és egy könyv által való gazdagodás között.

Figyelemzavaros, szórakozásorientált, részben jól informált, de nagyrészt valódi gazdagság híján lévő emberek korában élünk. Ez meglátszik a mai világunkon. Vajon mi is szórakozást kereső, néha jól informált, de nagyrészt valódi gazdagság híján lévő hívők korát éljük? Ez látszik a gyülekezeteinkben és a szószékeken is. Tegyünk tehát radikális lépéseket! Mérlegeljük, hogy mi az, ami gazdagítja a lelkünket! Ez segít az Istennel és másokkal való kapcsolatunkat a megszokottnál mélyebbre vinni!

Miközben telnek az új év, 2023 első napjai, vegyük számba, hogy tudjuk ebben az évben Isten szerint használni a szemünket. Hiszen a szem létfontosságú kapu, amelyen keresztül megőrizhetjük a szívünket.

Peter Mead

Peter Mead az angliai Chippenhamben működő Cor Deo nevű szolgálati képzési program igazgatója. Emellett tagja a Trinity Chippenham gyülekezet vezetői csapatának is, amelyet 2014-ben segített megalapítani. Az Union School of Theology előadója. A Multnomah Biblical Seminary-n tanult, mielőtt a Gordon-Conwell Theological Seminary-n Haddon Robinson vezetésével megszerezte a Doctor of Ministry fokozatát a magyarázó igehirdetés területén. Peter a Tetszett, hogy benne lakozzék, A csodálatban elmerülve, és az Alapok c. könyvek írója, és az igehirdetésről szóló blog: BiblicalPreaching.net szerzője. Felesége Melanie, hat gyermekük van.

biblicalpreaching.net/2023/01/01/look-out-preparing-for-23

A kép forrása: FreepikA hit versenypályáján + Nyerd el az élet koszorúját

Erich Sauer – zsebkönyv, 172 oldal

Isten Igéje sok esetben hasonlítja a hívő életet sport versenyhez vagy harchoz. Ennek személyes, belső, gyakorlati megélésében nyújt segítséget a könyv.


Share this post