Úgy hallottam, hogy az evangéliumok tele vannak ellentmondásokkal

Úgy hallottam, hogy az evangéliumok tele vannak ellentmondásokkal

Úgy hallottam, hogy az evangéliumok tele vannak ellentmondásokkal

Gyakran hangoztatott vélemény, hogy az evangéliumok tele vannak ellentmondásokkal. Úgy gondolom, főleg abban a kontextusban hangzik ez el, ahol egyfajta háború zajlik kétféle eszmerendszer között, és az emberek megpróbálják a harc részeként felhasználni ezt a kérdést.

Az én válaszom természetesen erre az, hogy négy forrás is rendelkezésünkre áll Jézusról (Máté, Márk, Lukács és János írása), és ha több forrásanyag van valamiről (bármilyen eseményről), akkor mindig lesznek eltérések, gyakran jelentős eltérések a hangsúlyeltolódások miatt. De más oldalról úgy gondolom, Jézus tanítóként maga is előszeretettel használt paradoxonokat, vagyis néha olyan állításokat tett, melyekben valamilyen látszólagos ellentmondás van. Azt mondta, hogy Ő ítéletre jött e világra (Jn 9,39), de egyúttal azt is mondta, hogy nem azért jött, hogy elítélje a világot (Jn 12,47). Hiszem, hogy Ő mindkét dolgot egyaránt kijelentette. Mindezt azért, hogy rábírjon minket arra, hogy komolyabban elgondolkozzunk azon, hogy mit is értett ezalatt.

Ha több forrásanyag van valamiről (bármilyen eseményről), akkor mindig lesznek eltérések, gyakran jelentős eltérések a hangsúlyeltolódások miatt.

Ezért úgy szeretném megközelíteni a kérdést, hogy mintegy kilépek ebből a kultúrharcból, mely a kérdés körül kialakult, és megállok, hogy komolyan végiggondoljam, mi is folyik itt. Ha így járunk el, nem hiszem, hogy olyan különbségeket találunk a négy evangélium között, melyek azt jelentenék, hogy nem lehet mindegyik teljes mértékben igaz.

Vannak azzal kapcsolatos kérdések, hogy vajon egyes részletek hogyan illeszkednek a többi elemhez, de ezek egyike sem jelent önmagában vereséget. Vereség alatt azt értem, amikor a dolgok sehogyan se passzolnak össze. Például ha úgy állna a dolog, hogy az egyik evangélium szerint Jézus Betlehemben született, míg a másik evangélium szerint Egyiptomban, ebben az esetben tényleg nem stimmelnének a dolgok. De semmi ilyesmit nem találunk az evangéliumokban. 

Inkább olyan dolgokat találunk, melyek kisebb volumenűek. Például van egy olyan esemény, amikor egyik helyen egy, másik helyen két megszállott emberről esik szó, vagy egyik helyen egy, másik helyen két vak emberrel foglalkozik Jézus. Az ilyen típusú eltérések, melyeket az emberek találnak, egyáltalán nem kibékíthetetlenek. Úgy vélem, ha őszinte nyitottsággal fordulunk az evangéliumok felé, megláthatjuk, hogy minden dolog, amiről szó van bennük, valóban igaz.

Peter J. Williams

www.crossway.org/articles/ive-heard-it-said-the-gospels-are-full-of-contradictions/

Peter J. Williams (PhD, Cambridge-i Egyetem) a cambridge-i Tyndale House igazgatója, a Nemzetközi Görög Újszövetségi Projekt elnöke és az ESV Fordításfelügyeleti Bizottság tagja. A Biztosak lehetünk az evangéliumokban? és A korai szír fordítási technika és a görög evangéliumok szövegkritikája c. könyvek szerzője.Biztosak lehetünk az evangéliumokban?

Biztosak lehetünk az evangéliumokban?

Peter J. Williams – A/5, 152 oldal

„A kimagasló szakmai tudással, mégis rendkívül olvasmányos stílusban író Williams az újszövetségi szövegtudományok világszínvonalú kutatója, aki végigvezeti az olvasót az evangéliumok megbízhatóságának történelmi bizonyítékain. Ez a könyv elénk tárja, hogy miért észszerű bízni az evangéliumokban.”
Edward Adams
a londoni King’s College Újszövetség Tanszékének professzora


Share this post