Vajon a jóléti evangéliumot tanítjuk a gyermekeinknek?

Vajon a jóléti evangéliumot tanítjuk a gyermekeinknek?

A jólét evangéliumát joggal nevezik teológiai eltévelyedésnek, hamis evangéliumnak vagy Amerika legmérgezőbb exportcikkének. Elbűvölő, csillogó, csábító, de Krisztus minden hűséges követője egyetért abban, hogy nem Istentől való.

Az üzenet egyszerű: Isten vágya minden keresztyén számára az, hogy egészségesek, gazdagok és boldogok legyenek. Egyszerűen csak megnevezzük, hogy mit akarunk, és Isten azonnal mozdul, hogy megadja nekünk. Sajnos ez az üzenet milliókat téveszt meg, és lehet, hogy hatással van arra, hogy hogyan neveled a gyermekeidet.

Az évek során megfigyeltem, ahogy szerető szülők akaratlanul is ennek a hamis evangéliumnak az elvei szerint nevelik gyerekeiket. Mindannyian gondoskodó szülők voltak, és a legjobbat akarták a gyermekeiknek, és mindannyian az evangéliumot hűségesen hirdető gyülekezetekbe jártak. Ám egyikük sem vette észre, hogy otthon egy másik üzenetet közvetítettek.

Hogyan fedezhetjük fel ennek a tanításnak a jelenlétét abban, ahogyan a gyermekeinket neveljük?

3 tesztkérdés

Kérdezd meg magadtól, hogy ezek közül az elképzelések és gyakorlatok közül bármelyik akárcsak egy kicsit is behatolt-e az otthonodba:

1. Akaratlanul is a gyermekeid köré összpontosítod az életedet?

A jólét evangéliuma azt tanítja, hogy mi vagyunk a világegyetem középpontja, és Isten a mi boldogságunkért létezik. A bibliai igazság azonban az, hogy miközben Isten szeretete túlárad az Ő népe iránt, mi vagyunk az Ő számára teremtve. Ő, és nem mi vagyunk a középpontban.

Aziránti vágyunkban, hogy szeressük a gyermekeinket, hasonló hamis üzenetet közvetíthetünk. Miközben törődünk velük, könnyű azt kommunikálni: te vagy az univerzumom középpontja. Azért létezem, hogy téged szolgáljalak.

Az igazság az, hogy miközben a szülői szeretetnek és gondoskodásnak bőségesnek kell lennie, ugyanakkor nekünk is igazságban kell szeretnünk gyermekeinket. Az egyik alapvető igazság az, hogy a gyerekek a családunk megbecsült tagjai, de nem a középpontjai. Arra neveljük őket, hogy szeressenek és tiszteljenek másokat, beleértve a szüleiket is. Az evangéliumközpontú nevelés arra vezet bennünket, hogy gyermekeinket természetes énközpontúságukból az Isten és mások iránti áldozatos szeretetre hívjuk.

Az evangéliumközpontú nevelés arra vezet bennünket, hogy gyermekeinket természetes énközpontúságukból az Isten és mások iránti áldozatos szeretetre hívjuk.

Kérdezd meg magadtól: „A szeretetem engedékeny vagy istenfélő? Az életemet a gyerekeim vágyai szerint alakítom? Vagy arra nevelem őket, hogy szeressenek és tiszteljenek másokat?”

Azzal neveled a gyermekeidet a legjobban, ha megtanítod nekik, hogy szereted őket, de nem ők a világod középpontjai.

2. Ha nem is tudatosan, de az anyagi jólétüket helyezed előtérbe?

A jólét evangéliuma azt tanítja, hogy a legnagyobb ajándékok, amelyeket Isten adhat a gyermekeinek, az anyagi áldások. A bibliai igazság azonban az, hogy maga Isten és az Őt körülvevő szellemi áldások az Ő legnagyobb ajándéka számunkra (Ef 1,3).

Szülőként mindannyian a legjobbat akarjuk a gyermekeinknek. De mivel szinte korlátlan választási lehetőség áll előttünk, fontossági sorrendet kell felállítanunk. És a döntéseinkből kiderül, hogy mi az, amit valóban a legjobbnak tartunk.

Állj meg egy pillanatra, és vizsgáld meg a családi tevékenységeiteket! Figyeld meg, hogy mi az, amiért lelkesedtek! Természetesen semmi rossz nincs abban, ha örülünk a meccset eldöntő gólnak vagy a legújabb elektronikai eszköznek. Csak győződj meg róla, hogy ennél is jobban lelkesedsz a benned és körülötted munkálkodó evangéliumért! Határozd meg a prioritásokat, hogy a lehető legjobb lehetőséget nyújtsd gyermekednek – egy istenfélő gyülekezetet és egy egységes otthont! Imádkozz, hogy szülői szereteted párosuljon azzal a bölcsességgel, hogy meg tudd ítélni, mi a legjobb nekik (Fil 1,9-10)!

Azzal neveled gyermekeidet a legjobban, ha rámutatsz az igazi jólétre – a Krisztusban bővölködő életre (Jn 10,10).

3. Bölcstelen módon véded gyermekeidet az élet megpróbáltatásaitól?

A jólét evangéliuma azt tanítja, hogy Isten nem akarja, hogy szenvedjünk. Az áldott élet olyan élet, amelyben kevés vagy semmilyen fájdalom nincs. A bibliai igazság azonban az, hogy Isten egyetlen gyermeke sem menekül a szenvedés elől. A fájdalmas megpróbáltatások az Ő jó tervének részei, hogy éretté tegyen bennünket (Jak 1,2-4). Még Jézus is abból tanult engedelmességet, hogy szenvedett (Zsid 5,8).

Szülőként ösztönösen érzed, hogy meg kell védened a gyermekeidet. De megronthatjuk ezt a szeretetet azzal, ha nem engedjük, hogy megtapasztalják a próbákat. Gyakran az, hogy nem értjük igazán, mit mond a Biblia szenvedésről, a szülői magatartásunkban is megmutatkozik.

Ha soha nem engedjük meg a gyermekeinknek, hogy megtapasztalják viselkedésük törvényszerű következményeit, akkor finoman szólva is egy másik evangéliumot hirdetünk feléjük. Ha megtagadjuk a megfelelő, helyreigazító fegyelmezést, másképp viselkedünk, mint mennyei Atyánk: „mert akit szeret az Úr, megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad” (Zsid 12,6).

Gyakran az, hogy nem értjük igazán, mit mond a Biblia szenvedésről, a szülői magatartásunkban is megmutatkozik.

A mi családunk számára a szellemi közösség és növekedés legszebb időszakai közül néhány azután következett be, hogy együtt mentünk át egy-egy fájdalmas élményen. Ahelyett, hogy kárt okoztak volna, ezek a próbák vagy fegyelmezések inkább Isten mélységes jóságának megtapasztalásává váltak.

Gondolj egy pillanatra a szülői hozzáállásodra! A szereteted arra törekszik, hogy buborékban tartsd a gyermekeidet, és fájdalommentessé tedd a világukat? Vagy bölcsességgel teli megközelítést alkalmazol, amely megengedi a pillanatnyi próbatételeket, amelyek az örök érettséget szolgálják?

Azzal neveled a gyermekeidet a legjobban, ha megérted a próbák megszentelő szerepét az életükben.

Isten legjobb ajándéka

Szereted a gyermekeidet és szereted az igaz evangéliumot. Ne ásd alá ezt azzal, hogy valami hamisat tanítasz nekik a hétköznapokban!

Emlékeztesd őket arra, hogy még ha élvezzük is, amit Istentől kaptunk, a legjobb ajándéka Ő maga. És mivel arra vagy hivatott, hogy a mennyei Atyát tükrözd, szeretetben igazítsd helyre és fegyelmezd őket.

A lelkük függhet ettől.

Chap Bettis

A Tanítványokat nevelő szülő és a Türelemmel nevelni című könyvek szerzője, konferenciák rendszeres előadója és az Apollos Project igazgatója, mely szolgálatnak a célja, hogy segítsen a családoknak átadni az evangéliumot a gyermekeiknek. 25 éven át egy új-angliai gyülekezet vezető lelkipásztora volt.

thegospelcoalition.orgIsten terve gyermekeink nevelésére – A keresztyén szülő szerepe a Biblia fényében

John MacArthur – A5, 164 oldal

A szerző, aki tapasztalt tanító, apa és nagyapa, világosan bemutatja a bibliai alapelveket a szülői szereppel kapcsolatban. Ír a kommunikáció alapelvéről, a bölcs és eredményes fegyelmezésről és a gyermeki szokásokról a keresztyén szülők számára.


Share this post