Vigyázat! Közeledik a karácsony!

Vigyázat! Közeledik a karácsony!

Hamarosan itt a karácsony. Számos erre utaló jelet tapasztalunk. A családok nemsokára „támadás alá kerülnek”. Nos, szerencsére nem terrortámadásról, hurrikánról vagy erdőtűzről van szó. Ez a támadás sokkal finomabb módon, csábítóbban és kellemesebben jelentkezik, ám egyúttal végtelenül veszélyesebben is.

A családokat hamarosan letámadja az ünnepi szezon. Hogy mire is gondolok? Hadd magyarázzam el pontosan!

Nyakunkon az advent. Ennek az időszaknak ragyogóan békésnek kellene lennie, melynek során felidézzük azt a megoldást, melyet Isten egyszer s mindenkorra elhozott elveszett és lázadó képmásai számára. Ez a megoldás nem az ítéletet hordozta magában, hanem a kegyelem legnagyobb ajándékát – Isten saját magát adta a Fia személyében. Ennek ellenére az advent az imádat és az ünneplés békés időszaka helyett lelki (szellemi) háborúvá vált a családokkal a középpontban.

Igazából semmi problémám a karácsonyi díszítéssel, a családi ünnepléssel vagy az ajándékozással. A karácsony jó időszak lehet arra, hogy a családok összegyűljenek, kapcsolataikat ápolják, és kifejezzék egymás iránti szeretetüket. Azért viszont aggódom, hogy háború zajlik azért, hogy melyik „történet” határozza meg a gyermekeink hitét arról, hogy kik ők, mire van szükségük, és miről szól az életük.

Minden ember valamilyen meghatározó történet mentén éli az életét. Az adventi időszak két ilyen történet csatájává vált: az egyik csábító és vonzó, de alapvetően valótlan; a másik pedig mélységesen megalázó, de mégis olyan, amire mindenütt minden embernek szüksége van.

A hamis karácsonyi történet

Ez a karácsonyi történet, melyet a kortárs kultúra sugall, a gyermekeket helyezi a középpontba, arra a helyre, amely egyedül Istent, és csakis Őt illeti meg. Inkább irányul a beteljesedés megteremtésére, mint a Teremtő imádatára. Az anyagiak élvezetét teszi meg elsődleges igényünkké a Megváltó megmentő közbenjárása helyett. Inkább tartja a pillanatnyi kényelmet szem előtt, mint az örökké tartó értékeket.

Ez a történet, melyet a karácsonyi időszakban gyermekeink folyamatosan hallanak, minden tekintetben téves, sőt veszélyes, ha arról van szó, hogy kik ők és mire van szükségük. Arra szólítja fel őket, hogy vigaszt keressenek ott, ahol nyoma sincs vigasznak; hogy olyan dolgokba helyezzék reménységüket, amelyeket sohasem fog beváltani senki; hogy azt higgyék, képesek megvalósítani azt, amire egyedül csak a Messiás képes.

Az igazi adventi történet

A hamis karácsonyi történettől eltérően az igazi adventi történet megalázó és nem túlságosan vonzó. Egy nagyon is szomorú történet egy világról, melyet tönkretett a bűn, melyet énközpontú lázadók laknak, akik készségesen segítkeznek önmaguk elpusztításában. Olyan lényekről van szó, akik arra teremtettek, hogy Istennek éljenek, de akik ehelyett minden szempontból csak és kizárólag önmaguknak élnek. Ez a történet a Teremtő trónfosztásáról és a teremtmény trónra emeléséről szól. Annyira kétségbeejtő állapotokról van szó, hogy emiatt Isten elképzelhetetlen dolgot cselekedett: elküldte Fiát áldozati bárányul a megváltásunkért. Hogy miért jött el Jézus? Mert annyira elveszettek voltunk, rabszolgasorsban szenvedők, önmagunk által is becsapottak, hogy egyszerűen nem volt más út.

Amíg gyermekeink nem hallják és értik meg ezt a rossz hírt, addig a jó hír sem lesz vonzó számukra. Azt a hírt, hogy Jézus Krisztus eljött a kegyelem dicsőséges küldetésével, hogy éljen, meghaljon és feltámadjon, mindezt helyettünk, csak akkor érdemes megünnepelni, ha megértjük, hogy ez volt az egyetlen reményünk.

Megvívni a valódi harcot

Az adventi időszak harca nem arról szól, hogy butácska karácsonyi énekeket énekeljünk-e az evangéliumi énekekkel szemben, vagy istentiszteletet tartsunk-e a nagycsaládi lakomákkal szemben. Nem, ez a háború inkább arra irányul, hogy melyik történetet fogják elhinni gyermekeink – az identitásukról, szükségleteikről, életük értelméről és céljáról, és hogy melyik történet követésére adják a szívüket.

Az élet valójában történetek csatája, mely csata akkor dúl a leghevesebben, amikor az igazi történetet próbálják a leghangosabban elmondani.

Örüljünk tehát az ajándékoknak, a dekorációnak és a finomságoknak, de egyúttal kezdjük el a családunkat már jó előre felkészíteni idén az eljövendő harcra azáltal, hogy elmondjuk nekik az igazi történetet! Mielőtt elmerülnénk az ünneplés forgatagában, vegyük fel a harcot gyermekeink szívéért!

Öt fegyver a szívért folytatott küzdelemhez

Íme, öt módja annak, hogyan segítsünk gyermekeinknek az igazi adventi történetre összpontosítani:

1. Kezd el időben!

Nem lehet elég korán elkezdeni, vagy elégszer elmondani az igazi történetet, mivel a hamis történet mindenhol ott van, mindenhol hallható. Ne várj karácsony napjáig, hogy családod figyelmét Isten Igéjére irányítsd!

2. Mondd el nekik a rossz hírt!

Védjük meg családjainkat a hamis hírektől azáltal, hogy elmondjuk nekik a rossz hírt a bűnről és az Istentől való elszakadásunkról! A jó hír nem jó addig, amíg meg nem előzi a rossz hír; a megváltás is akkor válik gyönyörűségünkké, amikor rádöbbenünk, mennyire mélységesen szükségünk van rá.

3. Figyelmeztessük őket a hamis történetre!

Élvezzük a karácsonyi hagyományokat és szokásokat, de ragadjuk meg az alkalmat és mutassunk rá, miért hamis az a történet, amelyet gyermekeink mindenfelől folyamatosan hallani fognak!

4. Mutassuk be Jézust mint legfőbb ajándékot!

Fejezzük ki egymás iránti szeretetünket ajándékokkal, de egyúttal emlékeztessük gyermekeinket, hogy a teremtett világ minden kincse sem képes megelégíteni bennünket, és hogy egyetlen reménységünk az egyedüli Ajándékban van – Jézus Krisztus személyében, a vele való közösségben, elvégzett munkájában és kegyelmében.

5. Hasson át az adventi történet mindent mindenkor!

Az adventi időszak nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy segítsünk gyermekeinknek Jézus Krisztus születésének, életének, halálának és feltámadásának nézőpontjából megérteni önmagukat és életük minden eseményét. Az adventi történet megmutatja nekik, hogy kik ők, mire van szükségük, és miről szól az életük. Ez a történet az egyetlen megbízható forrása annak, hogy valaha is értelmet nyerjen egyéni életük története.

Nincs annál fontosabb, mint gyermekeinket megtanítani arra, hogy Jézus Krisztus kegyelme fényesebben ragyog bármilyen ajándéknál, amit a világ kínálni tud. Ez a fény soha nem alszik ki, és soha nem tudják kioltani sem.

Paul Tripp
Felhasználva a The Gospel Coalition engedélyévelhttps://www.thegospelcoalition.org/article/warning-christmas-is-coming/

Örömteli elmélkedés és türelmetlen várakozás jellemzi a karácsonyi időszakot, amikor a keresztyének világszerte a Megváltójuk eljövetelét ünneplik. A Hirdetek nektek nagy örömet című könyvben John Piper arra hívja az olvasókat, hogy az adventi időszakban újra az Úr Jézusra összpontosítsák figyelmüket.

A 25 napi olvasmány mindegyike egy-egy bibliai szakaszt és egy rövid elmélkedést tartalmaz. Kiválóan alkalmasak személyes olvasásra és családi áhítatokra. Ezek a napi olvasmányok remek lehetőséget nyújtanak arra, hogy elmélkedjünk az üdvösség ígéretének nagyszerűségéről, amit Jézus Krisztus születése biztosított.

Share this post