Nem tökéletes, de számomra az!

Nem tökéletes, de számomra az!

Az apósomnak van egy mélyenszántó mondása, amely jól összefoglalja azt a biblikus hozzáállást, melyet a házastársaknak tanúsítaniuk kellene egymás felé: „A párom nem tökéletes, de számomra az”.

Vizsgáljuk meg a kijelentés mindkét részét!

„A párom nem tökéletes…”

Ezzel a kijelentéssel a házastárs emlékezteti magát arra, hogy egy másik bűnössel kötött házasságot. Túl sok házaspár marja és emészti egymást, mert tökéletességet követel a másiktól. Sok feleség mondta már: „Tökéletes házasságom lenne, ha a férjem sokkal érzékenyebb lenne a szellemi dolgok iránt”. És sok férj mondja: „Miért ne lehetne a feleségem olyan, mint az a másik nő?”. Ezekből a ki nem mondott gondolatokból az tükröződik, hogy a felek nem akarják elfogadni a másik embert. A saját szemünkben lévő gerendát nem vesszük észre, de a házastársunk szemében lévő szálkát tisztán látjuk. Azt mondjuk magunknak: „Isten azért helyezett az életébe, hogy megváltoztassam őt”. Ezért ítélkezünk, zsémbelünk, morgolódunk és panaszkodunk.

Túl sok házaspár marja és emészti egymást, mert tökéletességet követel a másiktól.

De eközben megfeledkezünk a saját hibáinkról. És emiatt lemaradunk Isten azon vágyáról, hogy bizonyos tulajdonságokat kimunkáljon bennünk: a türelmet, a kitartást, az alázatot és az elfogadást. A türelem az a tulajdonság, mellyel elviseljük a másik bűnét, amikor nem történik változás. Ez a Szellem egyik gyümölcse, amelyet gyakran állhatatosságnak fordítanak. Azt a parancsot kaptuk, hogy viseljük el egymást.

Ebből a viselkedésből hiányzik az egymás elfogadásának képessége is. Pedig nekünk úgy kell elfogadnunk egymást, ahogy Krisztus is elfogadott minket irgalmasságában, elnézve bűneinket.

„…de számomra az.”

A mondat második fele bibliai szempontból még inkább megalapozott. A férjnek hittel kell megerősítenie, hogy a felesége tökéletes számára. A feleségnek pedig hinnie kell, hogy férje minden hibájával együtt is tökéletes számára. A teremtésről szóló beszámolóban a bűnbeesés előtt Isten mindent jónak nyilvánított – egy dolgot kivéve: Nem jó az embernek egyedül lenni. Ezért Isten alkotott egy a férfihoz hasonló, de tőle mégis különböző teremtményt – a nőt. Mi volt ezzel a célja? Hogy egy hozzá illő segítőtársat teremtsen. Egy segítőt, aki kiegészíti őt. Ha Ádámnak a bűnbeesés előtt szüksége volt erre a segítőtársra, akkor nekem mennyivel inkább szükségem van rá! De a bűn elvakított minket. Nem látjuk, hogy segítségre van szükségünk.

A gondviselésben való hit még a házasságban elkerülhetetlenül bekövetkező nehézségekben is segít.

Ádámhoz hasonlóan minden férfinak ki kellene tudnia mondania, miközben a feleségére néz, a következőt: „Isten csodálatos módon adta nekem ezt a személyt, hogy segítsen nekem oly módon, amit még én sem látok. Ezért Uram, hit által fogadom el ezt a jó ajándékot, még akkor is, ha néha úgy gondolom, hogy nincs rá szükségem”. És szintén minden feleségnek ki kellene tudnia mondania, miközben a férjére néz, a következőt: „Isten csodálatos módon adta nekem ezt a személyt, hogy segítsen nekem olyan módon, amit még én sem látok. Uram, én őt hit által ajándékként fogadom el”.

A gondviselésben való hit még a házasságban elkerülhetetlenül bekövetkező nehézségekben is segít. Ha a feleségem veszekedős vagy nehéz természetű, akkor az emiatti szenvedést Istentől valónak tudom elfogadni. Ha a férjem basáskodó vagy passzív, akkor ezt a körülményt úgy fogadom el, mint Isten tervének részét, hogy Ő formáljon engem. Végső soron a házasság a megszentelődésünkről szól.

A férj nem tökéletes, de tökéletes a feleség számára. A feleség nem tökéletes, de tökéletes a férj számára. Hiszed ezt?

Chap Bettis

Chap Bettis a The Disciple-Making Parent: A Guidebook for Raising Your Children to Love and Follow Jesus Christ (A tanítványozó szülő: Útmutató a gyermekek Jézus Krisztus szeretetére és követésére való neveléséhez) és a Parenting with Patience: Overcoming Anger in the Home (Türelmes szülővé válni: A harag leküzdése otthon) című könyvek szerzője. Emellett gyakori előadója konferenciáknak, valamint az Apollos Project ügyvezető igazgatója, mely szolgálat célja, hogy segítsen a családoknak átadni az evangéliumot a gyermekeiknek. 25 éven át egy New-England-i gyülekezet vezető lelkipásztora volt. Feleségével, Sharonnal négy gyermekük van, és Rhode Islanden élnek.

thegospelcoalition.org/article/shes-not-perfect-but-shes-perfect-for-me1/


Megtartott fogadalom

Roberson McQuilkin – 124x183mm, 72 oldal

Robertson, aki egy teológiai szeminárium nagyra becsült vezetője volt, feladta hivatását, hogy teljes idejét és figyelmét Alzheimer-kóros felesége ápolásának szentelje. Mindeközben átéltek közösen, hogy az igazi szeretet nemcsak hordoz jóban és rosszban, hanem a nehéz időkben még el is mélyül. Ez a könyv megindító bizonysága és jó példája ennek a szeretetnek.


Share this post